Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole równoległoboku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole równoległoboku."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole równoległoboku.

2 Ćwiczenie 1 Narysuj dowolny równoległobok. Poprowadź kilka prostopadłych odcinków do jednego z boków równoległoboku

3 Ćwiczenie 1 Narysowane odcinki sa prostopadłe do boku równoległoboku. Są to wysokości równoległoboku.

4 Wysokością równoległoboku nazywamy odcinek łączący wierzchołek z dowolnym bokiem, prostopadły do tego boku. Zauważ, że w równoległoboku można poprowadzić dwie różne wysokości (w równoległoboku mamy dwie różne podstawy).

5 podstawa wysokość podstawa W każdym równoległoboku z wierzchołka można poprowadzić dwie wysokości. Bok, do którego prowadzimy wysokość, nazywamy podstawą.

6 Ćwiczenie 2 Na przygotowanym wcześniej równoległoboku narysuj wysokość z dowolnego wierzchołka, następnie rozetnij równoległobok wzdłuż wysokości. Jaką figurę można ułożyć z tak otrzymanych elementów? Jakie są długości boków tego prostokąta?

7 a h h a Pole równoległoboku P=a·h Jak powstaje wzór na pole powierzchni równoległoboku?

8 Ćwiczenie 3 Oblicz pola powierzchni równoległoboków o wymiarach: a.a=5cmh=3cm b.a=12mmh=1cm c.a=1,5dmh=0,08m

9 Rozwiązanie: a.P=5cm·3cmP=15cm² a.P=12mm·1cmP=12mm·10mm P=120mm² a.P=1,5dm·0,08mP=15cm·8cm P=120cm²

10 Ćwiczenie 4 Narysuj równoległobok o boku długości 6cm oraz wysokości poprowadzonej do tego boku długości 3cm. Oblicz pole powierzchni tego równoległoboku. Narysuj prostokąt o takim samym polu, jak dany równoległobok.

11 Rozwiązanie: P=6cm·3cmP=18cm² Aby narysować prostokąt o polu równym polu danego równoległoboku, wystarczy zauważyć, że wysokość może być jednym z boków prostokąta, zaś podstawa – podstawą prostokąta. Prostokąt o wymiarach 6cm x 3cm ma takie samo pole, jak dany równoległobok.

12 Ćwiczenie 5 Pole powierzchni równoległoboku wynosi 80cm², zaś długość podstawy 8cm. Oblicz długość wysokości poprowadzonej do tego boku.

13 Rozwiązanie: P=80cm²a=8cm h=80cm²:8cm h=10cm Odp. Wysokość równoległoboku ma długość 10cm.

14 Ćwiczenie 6 Oblicz pole powierzchni rombu o boku 4cm i wysokości 2,5cm.

15 Rozwiązanie: Pole rombu obliczamy analogicznie, jak pole równoległoboku, ponieważ romb jest szczególnym przypadkiem równoległoboku (na następnych zajęciach poznacie inny sposób obliczania pola rombu) P=a·hP=4cm·2,5cmP=10cm² Odp. Pole rombu wynosi 10cm²

16 Ćwiczenie 7 Pole rombu wynosi 80dm², zaś jego obwód 32dm. Oblicz długość wysokości tego rombu.

17 Rozwiązanie: P=80dm²Ob=32dmh=? Znając obwód obliczamy długość boku rombu a=32dm:4a=8dm Znając pole i długość podstawy, liczymy długość wysokości: h=80dm²:8dmh=10dm Odp. Wysokość rombu ma długość 10dm

18 Zadanie domowe Ćwiczenia 1-5 str. 48-49 zeszyt ćwiczeń do klasy V wyd. GWO

19 Opracowanie: Janina Morska Giżycko 2006 www.scholaris.pl


Pobierz ppt "Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej Przedmiot: matematyka Dział: Pola figur Temat: Pole równoległoboku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google