Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA 1."— Zapis prezentacji:

1 Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA 1

2 1.Wstęp 2.Obecna sytuacja 3.Podstawy i zasady taksonomii 4.Tworzenie taksonomii 5.Rozwój taksonomii 6.Zakres klas 7.Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii 8.Zespół Centralny 9.Zastosowanie taksonomii 10.Podsumowanie PLAN PREZENTACJI Plan prezentacji 2

3 Udoskonalenie klasyfikacji nicejskiej IWSTĘP 3

4 Inicjatywa oparta na współpracy WSTĘP UHRWUrzędy krajowe WIPOStowarzyszenia użytkowników 4

5 Obecna sytuacja IWSTĘP 5

6 Klasyfikacja nicejska OBECNA SYTUACJA Obecna sytuacja w zakresie klasyfikacji Zharmonizowana baza danych 6

7 OBECNA SYTUACJA Obecna sytuacja w zakresie klasyfikacji 7 Class 39 Transport łodziami Usługi transportu powietrznego, Organizowanie eskorty podróżnych, Transport karetkami ratunkowymi, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Rozładunek, Transport rurociągami, Transport podróżnych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Usługi kierowców, Taksówki (Usługi - ), Organizowanie rejsów, Transport kolejowy,Maklerstwo transportowe, Dostarczanie energii elektryczne,j Transport łodziami, statkami, Ratownictwo podwodne, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Usługi wynajmu pojemników transportowych, Dostawa pizzy, Usługi dystrybucji i dostarczania wody, Transport promowy Nice Class Headings Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup

8 Podstawy i zasady taksonomii 8

9 i jakie jest jej zastosowanie w klasyfikacji Podstawy taksonomii Czym jest taksonomia PODSTAWY 9

10 Zasady taksonomii Nicea to fundament, ZASADY 10 na którym zasadza się taksonomia

11 Zasady taksonomii Terminy, grupy i tytuły grup ZASADY 11

12 Zasady taksonomii ZASADY 12 Class 39 Usługi w zakresie nawigacji GPSTransport łodziamiSkładowanie towarówPodróżni (Transport -) Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnieTransport morskiUsługi transportu powietrznegoTransport samochodowyUsługi ratownictwa zagrożonych statków Informacje o ruchu drogowymTransport promowyOrganizowanie eskorty podróżnych Usługi transportu morskiego i lądowego Wypożyczanie kontenerów magazynowychDostarczanie gazetTransport karetkami ratunkowymiTransport tankowcami Wynajmowanie garażyDystrybucja gazetWypożyczanie wózków inwalidzkich Wynajem palet Informacja o transporcieRozładunekTransport pasażerski kolejowyRozładunek towarów Akcje ratunkowe ładunków przewożonych statkiemTransport autobusowyTransport rurociągamiWypożyczanie wózków spacerowychOprowadzenie wycieczek Ratownictwo okrętoweTransport podróżnych Holowanie morskie Transport samochodami ciężarowymi Dostawa towarów Wypożyczanie samochodów wyścigowych Informacja turystyczna SpedycjaPrzechowywanie łodziUsługi kierowcówTransport kolejami jednoszynowymiTransport pasażerski łodzią Wynajem łodzi Taksówki (Usługi -)Wynajem motocykliDostarczanie paczek Organizowanie rejsów Informacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania - ) PilotowanieDystrybucja energiiTransport kolejowyUsługi osobistych przewodników turystycznychUsługi planowania tras podróży Wynajmowanie magazynówPrzenoszenie, przewóz bagażyOrganizowanie podróży Wypożyczanie lodówek (zamrażarek)Dystrybucja wodyDostarczanie energii elektrycznejUsługi tramwajów Rezerwacja wypożyczanych samochodów Transport łodziami, statkami Transport towarów statkiemDostarczanie gazu [dystrybucja] Transport frachtu pociągiemRatownictwo podwodne Transport śmigłowcamiWypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony] Zaopatrywanie w wodę Transport i dostawy towarów Usługi wynajmu pojemników transportowych Dostarczanie korespondencji, przesyłek FrachtWynajem przestrzeni magazynowej Dostarczanie korespondencji, przesyłek Magazynowanie towarów Zapewnianie miejsc do cumowania Dostawa pizzy Ratownictwo okrętowe (ściąganie statków z mielizn) Transport powietrzny Usługi kurierskie Magazynowanie (Informacja o -) Statki wycieczkowe (Rejsy -) Usługi dystrybucji i dostarczania wodyUsługi nawigacji lotniczej Usługi w zakresie monitorowania towarów Przechowywanie futer Wypożyczanie samolotówParkowanie samochodów Transport samolotamiZaopatrywanie w wodę Usługi udostępniania miejsc parkingowych Wycieczki (Organizowanie -)Holowanie samolotówObsługa promów

13 Zasady taksonomii ZASADY 13 Class 39 Usługi w zakresie nawigacji GPSTransport łodziami Składowanie towarów Podróżni (Transport -) Dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja] Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnieTransport morskiUsługi transportu powietrznegoTransport samochodowy Usługi ratownictwa zagrożonych statków Informacje o ruchu drogowymTransport promowyOrganizowanie eskorty podróżnych Usługi transportu morskiego i lądowego Wypożyczanie kontenerów magazynowych Dostarczanie gazetTransport karetkami ratunkowymi Transport tankowcami Wynajmowanie garaży Dystrybucja gazetWypożyczanie wózków inwalidzkich Wynajem palet Informacja o transporcieRozładunek Transport pasażerski kolejowy Rozładunek towarów Akcje ratunkowe ładunków przewożonych statkiemTransport autobusowyTransport rurociągamiWypożyczanie wózków spacerowychOprowadzenie wycieczek Ratownictwo okrętoweTransport podróżnych Holowanie morskie Transport samochodami ciężarowymi Dostawa towarów Wypożyczanie samochodów wyścigowych Informacja turystyczna Spedycja Przechowywanie łodzi Usługi kierowcówTransport kolejami jednoszynowymiTransport pasażerski łodzią Wynajem łodzi Taksówki (Usługi -)Wynajem motocykliDostarczanie paczek Organizowanie rejsówInformacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania -) PilotowanieDystrybucja energiiTransport kolejowyUsługi osobistych przewodników turystycznychUsługi planowania tras podróży Wynajmowanie magazynówPrzenoszenie, przewóz bagażyOrganizowanie podróży Wypożyczanie lodówek (zamrażarek)Dystrybucja wodyDostarczanie energii elektrycznejUsługi tramwajów Rezerwacja wypożyczanych samochodów Transport łodziami, statkami Transport towarów statkiemDostarczanie gazu [dystrybucja] Transport frachtu pociągiemRatownictwo podwodne Transport śmigłowcamiWypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony] Zaopatrywanie w wodę Transport i dostawy towarówUsługi wynajmu pojemników transportowychDostarczanie korespondencji, przesyłek Fracht Wynajem przestrzeni magazynowejDostarczanie korespondencji, przesyłek Magazynowanie towarów Zapewnianie miejsc do cumowania Dostawa pizzyRatownictwo okrętowe (ściąganie statków z mielizn)Transport powietrzny Usługi kurierskie Magazynowanie (Informacja o -) Statki wycieczkowe (Rejsy -) Usługi dystrybucji i dostarczania wodyUsługi nawigacji lotniczej Usługi w zakresie monitorowania towarów Przechowywanie futer Wypożyczanie samolotówParkowanie samochodów Transport samolotamiZaopatrywanie w wodę Usługi udostępniania miejsc parkingowych Wycieczki (Organizowanie -)Holowanie samolotówObsługa promów

14 Zasady taksonomii ZASADY 14 Transport Informacje o ruchu drogowymTransport łodziamiTransport łodziami, statkamiUsługi transportu morskiego i lądowego Informacja o transporcieTransport morskiTransport samochodowyTransport samochodami ciężarowymi PilotowanieTransport śmigłowcami Usługi transportu powietrznegoTransport kolejowyTransport kolejami jednoszynowymiTransport powietrzny Transport samolotami Usługi tramwajów Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Przewożenie i dostarczanie towarówWypożyczanie środków transportuTravel and passenger transportation Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Usługi w zakresie nawigacji GPS Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnieWynajem łodzi Akcje ratunkowe ładunków przewożonych statkiem Usługi w zakresie monitorowania towarówDostawa towarów Statki wycieczkowe (Rejsy -)Ratownictwo okrętowe Usługi nawigacji lotniczejSpedycjaWycieczki (Organizowanie -)Holowanie samolotów Usługi planowania tras podróży Transport promowyRatownictwo podwodne Transport autobusowy RozładunekRezerwacja wypożyczanych samochodówOrganizowanie eskorty podróżnych FrachtWypożyczanie wózków inwalidzkich Ratownictwo okrętowe (ściąganie statków z mielizn) Usługi kurierskieWypożyczanie samochodów wyścigowychTransport karetkami ratunkowymiUsługi ratownictwa zagrożonych statków Dostawa pizzyWypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony]Transport podróżnych Usługi wynajmu pojemników transportowychUsługi kierowców Dostarczanie gazetWypożyczanie wózków spacerowychTaksówki (Usługi -) Dystrybucja gazetWynajem motocykliOrganizowanie rejsów Obsługa promów

15 Zasady taksonomii ZASADY 15 Transport Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Przewożenie i dostarczanie towarów Wypożyczanie środków transportu Travel and passenger transportation Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo

16 Zasady taksonomii Struktury drzewiaste, hierarchie i powiązania ZASADY 16

17 Zasady taksonomii ZASADY 17 CLASS 39 Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli TransportPakowanie i składowanie towarów Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi Przewożenie i dostarczanie towarów Wypożyczanie środków transportu Transport pasażerski Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Dostarczanie poczty i usługi kurierskie Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek

18 Zasady taksonomii Od grup ogólnych do szczegółowych ZASADY 18

19 Zasady taksonomii ZASADY Transport Przewóz osób, zwierząt i towarów z jednego miejsca w inne. Transport i dostawa towarów Obejmuje wyłącznie towary, nie ludzi. Przesyłki pocztowe i kurierskie Dalsze doprecyzowanie konkretnego rodzaju towarów. 19

20 Zasady taksonomii Zastrzeżenie prawne ZASADY 20

21 Tworzenie taksonomii 21

22 Tworzenie taksonomii Nie odkrywać Ameryki na nowo TWORZENIIE Wcześniejsze hierarchie towarów i usług 22

23 Tworzenie taksonomii Przystosowanie do rynku TWORZENIE Dopasowanie klasyfikacji do rynku, a nie rynku do klasyfikacji 23

24 Tworzenie taksonomii Zasady i metodologia TWORZENIE 24

25 Tworzenie taksonomii Zasady dotyczące grup TWORZENIE Tworzenie grup 25

26 Tworzenie taksonomii Zasady wypełniania grup TWORZENIE Przyporządkowywanie terminów do grup 26

27 Tworzenie taksonomii Wielkość struktury TWORZENIE Głębokość i szerokość 27

28 Rozwój taksonomii 28

29 Rozwój taksonomii Nowe edycje klasyfikacji nicejskiej ROZWÓJ 29

30 Rozwój taksonomii Ewolucja rynku ROZWÓJ 30

31 Rozwój taksonomii ROZWÓJ 31 CLASS 39 Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli Usługa podróżowania w czasie Transport Pakowanie i składowanie towarów Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi Przewożenie i dostarczanie towarów Wypożyczanie środków transportu Transport pasażerski Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek Dostarczanie poczty i usługi kurierskie Usługi teleportacyjne Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe

32 Rozwój taksonomii Współpraca i koordynacja ROZWÓJ UHRWUrzędy krajowe WIPOStowarzyszenia użytkowników 32

33 Zakres klas 33

34 Zakresy klas Konsekwencje wprowadzenia taksonomii ZAKRESY KLAS 34

35 Zakresy klas ZAKRESY KLAS 35 CLASS 45 Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia Usługi osobiste i społeczne Usługi prawne Usługi detektywistyczne Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości Usługi pogrzebowe Usługi religijne Usługi astrologiczne i duchowe Wypożyczanie odzieży

36 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii 36

37 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Struktura KORZYŚCI Uporządkowanie towarów i usług 37

38 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Przejrzystość KORZYŚCI Rozszyfrowanie klasyfikacji 38

39 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Zrozumienie KORZYŚCI Jasność i zrozumiałość 39

40 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Tworzenie wykazów KORZYŚCI Łatwiejsze wyszukiwanie właściwych terminów 40

41 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Porównywanie wykazów KORZYŚCI Możliwość szybkiego sprawdzenia ewentualnych podobnych terminów 41

42 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Zarządzanie danymi KORZYŚCI Kontrola zawartości 42

43 Zespół Centralny ds. Ciągłości Konwergencji 43

44 Wsparcie, zabezpieczenie i walidacja ZESPÓŁ CENTRALNY 44

45 Wdrażanie taksonomii 45

46 Wdrożenie taksonomii Pierwotne wdrożenie WDROŻENIE TMclassWnioski elektroniczne WIPO NiceaUsługi internetowe 46

47 Wdrożenie taksonomii TMclass WDROŻENIE Struktura drzewiasta i strona wyników 47

48 Wdrożenie taksonomii Przeglądanie WDROZENIE Znajdowanie wszystkich terminów 48

49 Wdrożenie taksonomii Filtrowanie WDROŻENIE Doprecyzowanie wyszukiwania 49

50 Wdrożenie taksonomii Przechodzenie do niższych i wyższych poziomów WDROŻENIE Zaawansowane przeglądanie i wyszukiwanie 50

51 Przykłady zastosowania w narzędziu TMclass Tworzenie WDROŻENIE Tworzenie wykazu towarów i usług 51

52 Przykłady zastosowania w narzędziu TMclass Porównywanie WDROŻENIE Odnajdywanie możliwych podobieństw 52

53 Obsługa bazy danych Praktyczna obsługa WDROŻENIE Taksonomizacja w Konsoli Zarządzania Terminologią 53

54 Dziękujemy (+ 34) 965 139 100 (centrala) (+ 34) 965 139 400 (zdarzenia techniczne e-business) (+ 34) 965 131 344 (ogólny numer faksu) information@oami.europa.eu e-businesshelp@oami.europa.eu twitter/oamitweets youtube/oamitubes www.oami.europa.eu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 54


Pobierz ppt "Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google