Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA Powitanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA Powitanie"— Zapis prezentacji:

1 Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA Powitanie
Celem prezentacji jest przybliżenie zagadnienia taksonomii, wskazanie celów dalszej strukturyzacji klasyfikacji oraz pokazanie zalet hierarchicznego systemu klasyfikacji. Wyjaśnione zostaną także zasady taksonomii, sposób jej tworzenia oraz podstawy omawianej struktury. Kolejnym tematem będzie zastosowanie taksonomii oraz omówienie korzyści płynących z niej dla użytkownika w rzeczywistych sytuacjach, a także sposobu, w jaki taksonomia zwiększa dokładność i wydajność w kontekście klasyfikacji towarów i usług. NAZWISKO DATA

2 Podstawy i zasady taksonomii Tworzenie taksonomii Rozwój taksonomii
PLAN PREZENTACJI Plan prezentacji Wstęp Obecna sytuacja Podstawy i zasady taksonomii Tworzenie taksonomii Rozwój taksonomii Zakres klas Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Zespół Centralny Zastosowanie taksonomii Podsumowanie

3 Udoskonalenie klasyfikacji nicejskiej
IWSTĘP Udoskonalenie klasyfikacji nicejskiej Klasyfikacja nicejska stanowi standard klasyfikacji towarów i usług na potrzeby składania wniosków oraz rejestracji znaków towarowych. Taksonomia nie jest alternatywą dla Klasyfikacji nicejskiej. Nie jest to nowy system klasyfikacji – to element dodatkowy. Taksonomia wykorzystuje Klasyfikację nicejską jako fundament. Klasyfikacja nicejska nie zostanie zatem zastąpiona, a w przypadku wprowadzenia zmian w klasyfikacji nicejskiej przez Komitet Ekspertów, zmiany te znajdą swoje odzwierciedlenie w taksonomii. Taksonomia jest uzupełnieniem tradycyjnej klasyfikacji nicejskiej, charakteryzującym się bardziej kompleksową i głębszą strukturą towarów i usług.

4 Inicjatywa oparta na współpracy
WSTĘP Inicjatywa oparta na współpracy UHRW Urzędy krajowe WIPO Stowarzyszenia użytkowników Nie stworzyliśmy Taksonomii w izolacji. W czasie trwania całego procesu współpracowaliśmy z naszymi partnerami. Samo opracowanie Taksonomii miało miejsce w UHRW (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego). Jednakże większość osób zaangażowanych w prace stanowili oddelegowani eksperci krajowi z krajowych urzędów. WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) zaangażowana była w prace od samego początku. Każda struktura uzgadniana była z ekspertami WIPO ds. klasyfikacji. Wszystkie urzędy krajowe miały możliwość przedstawienia swoich opinii i poglądów na wynik prac. Stowarzyszenia użytkowników, reprezentowane w tym projekcie przez organizacje INTA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych) i MARQUES (Stowarzyszenie Europejskich Właścicieli Znaków Towarowych), także odegrały ważną rolę doradczą.

5 Obecna sytuacja IWSTĘP
Zanim spojrzymy na nową sytuację wynikającą z wprowadzenia taksonomii, przyjrzyjmy się stanowi obecnemu w zakresie klasyfikacji:

6 Klasyfikacja nicejska
OBECNA SYTUACJA Obecna sytuacja w zakresie klasyfikacji Klasyfikacja nicejska Zharmonizowana baza danych Klasyfikacja nicejska: Wersja z 2013 roku dziesiątej edycji klasyfikacji nicejskiej zawiera około elementów; Terminy podzielone są na 45 klas; Nagłówki klas z klasyfikacji nicejskiej wskazują na zawartość poszczególnych klas. Klasyfikacja nicejska leży u podstaw taksonomii. Zharmonizowana baza danych: Wspólna baza danych zawierająca akceptowalne terminy stosowane obecnie przez 11 urzędów europejskich. Ma być stosowana, utrzymywana i rozwijana przez wszystkie europejskie urzędy. Zawiera prawie terminów. Zharmonizowana baza danych stanowi zawartość taksonomii.

7 Class 39 Obecna sytuacja w zakresie klasyfikacji
Nice Class Headings Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Koordynowanie planów podróży dla osób prywatnych i grup Transport łodziami Usługi transportu powietrznego, Organizowanie eskorty podróżnych, Transport karetkami ratunkowymi, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Rozładunek, Transport rurociągami, Transport podróżnych, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Usługi kierowców, Taksówki (Usługi -), Organizowanie rejsów, Transport kolejowy ,Maklerstwo transportowe, Dostarczanie energii elektryczne,j Transport łodziami, statkami, Ratownictwo podwodne, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], Usługi wynajmu pojemników transportowych, Dostawa pizzy, Usługi dystrybucji i dostarczania wody, Transport promowy Obecnie na rynek każdego dnia wprowadzane są nowe towary i usługi. Wszystkie te nowe towary i usługi mieszczą się w systemie klasyfikacji nicejskiej. Oznacza to jednak także, że zawartość wielu klas w klasyfikacji nicejskiej staje się coraz bardziej zróżnicowana. W rezultacie otrzymujemy system klasyfikacyjny, którego klasy zawierają tak zróżnicowane towary i usługi, że wyszukiwanie staje się trudne. Mamy zatem tylko numer klasy z dużą liczbą przypisanych do niej terminów określających towary i usługi. W przypadku wielu klas istnieje niewielka korelacja pomiędzy produktami czy usługami w nich zawartymi, lub nie ma takiej korelacji wcale. Dostępny jest nagłówek klasy z klasyfikacji nicejskiej, ale w wielu przypadkach nie odzwierciedla on w pełni całej zawartości danej klasy. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie dodatkowej struktury terminów w ramach klasyfikacji nicejskiej – strukturę taką nazywamy taksonomią.

8 Podstawy i zasady taksonomii
Taksonomia stanowi dodatkową strukturę terminów określających towary i usługi w ramach systemu klasyfikacji nicejskiej.

9 Czym jest taksonomia i jakie jest jej zastosowanie w klasyfikacji
PODSTAWY Podstawy taksonomii Czym jest taksonomia i jakie jest jej zastosowanie w klasyfikacji Według definicji taksonomia oznacza łączenie elementów w grupy […] na podstawie ich wspólnych cech charakterystycznych oraz nadawanie takim grupom nazw. Każdej z grup przypisany zostaje poziom, dzięki czemu grupy znajdujące się na tym samym poziomie mogą zostać połączone, tworząc grupę nadrzędną na wyższym poziomie. W ten sposób powstaje klasyfikacja hierarchiczna. Taksonomia była pierwotnie dyscypliną akademicką zajmującą się grupowaniem i porządkowaniem organizmów żywych. Metoda grupowania i porządkowania elementów w ramach hierarchii jest obecnie szeroko stosowana w lingwistyce, gdzie leży ona u podstaw podziału na rodziny językowe, dialekty i akcenty. Łatwo jest zatem zastosować to podejście do zawartości klasyfikacji nicejskiej – grupując terminy mające te same cechy i szeregując je w strukturze hierarchicznej od ogólnych do bardziej szczegółowych.

10 Nicea to fundament, na którym zasadza się taksonomia Zasady taksonomii
Klasyfikacja nicejska jest standardem klasyfikacji towarów i usług na potrzeby składania wniosków oraz rejestracji znaków towarowych. Taksonomia nie jest alternatywą dla klasyfikacji nicejskiej. Nie jest nowym systemem klasyfikacji – jest dodatkiem. Klasyfikacja nicejska to fundament, na którym zasadza się taksonomia. Klasyfikacja nicejska nie ulegnie zatem zmianie, a w przypadku jej modyfikacji przez Komitet Ekspertów, modyfikacje takie znajdą swoje odzwierciedlenie w taksonomii. Pierwszy poziom taksonomii pochodzi z klasyfikacji nicejskiej z jej podziałem na 45 klas.

11 Terminy, grupy i tytuły grup
ZASADY Zasady taksonomii Terminy, grupy i tytuły grup Najbardziej podstawowym elementem taksonomii jest grupa. Terminy w obrębie jednej grupy mają takie same cechy, a cała grupa otrzymuje opisowy tytuł. Źródłem danych jest zharmonizowana baza danych, zawierająca około terminów opisujących towary i usługi. Terminy są już podzielone na 45 klas (klasyfikacja nicejska). Grupowanie terminów następuje zatem w obrębie klasyfikacji nicejskiej. Ewentualne powiązania pomiędzy klasami są pomijane („materiały budowlane” w klasie 6 to inna grupa niż „materiały budowlane” w klasie 19).

12 Zasady taksonomii ZASADY
Class 39 Usługi w zakresie nawigacji GPS Transport łodziami Składowanie towarów Podróżni (Transport -) Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie Transport morski Usługi transportu powietrznego Transport samochodowy Usługi ratownictwa zagrożonych statków Informacje o ruchu drogowym Transport promowy Organizowanie eskorty podróżnych Usługi transportu morskiego i lądowego Wypożyczanie kontenerów magazynowych Dostarczanie gazet Transport karetkami ratunkowymi Transport tankowcami Wynajmowanie garaży Dystrybucja gazet Wypożyczanie wózków inwalidzkich Wynajem palet Informacja o transporcie Rozładunek Transport pasażerski kolejowy Rozładunek towarów Akcje ratunkowe ładunków przewożonych statkiem Transport autobusowy Transport rurociągami Wypożyczanie wózków spacerowych Oprowadzenie wycieczek Ratownictwo okrętowe Transport podróżnych Holowanie morskie Transport samochodami ciężarowymi Dostawa towarów Wypożyczanie samochodów wyścigowych Informacja turystyczna Spedycja Przechowywanie łodzi Usługi kierowców Transport kolejami jednoszynowymi Transport pasażerski łodzią Wynajem łodzi Taksówki (Usługi -) Wynajem motocykli Dostarczanie paczek Organizowanie rejsów Informacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania -) Pilotowanie Dystrybucja energii Transport kolejowy Usługi osobistych przewodników turystycznych Usługi planowania tras podróży Wynajmowanie magazynów Przenoszenie, przewóz bagaży Organizowanie podróży Wypożyczanie lodówek (zamrażarek) Dystrybucja wody Dostarczanie energii elektrycznej Usługi tramwajów Rezerwacja wypożyczanych samochodów Transport łodziami, statkami Transport towarów statkiem Dostarczanie gazu [dystrybucja] Transport frachtu pociągiem Ratownictwo podwodne Transport śmigłowcami Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony] Zaopatrywanie w wodę Transport i dostawy towarów Usługi wynajmu pojemników transportowych Dostarczanie korespondencji, przesyłek Fracht Wynajem przestrzeni magazynowej Magazynowanie towarów Zapewnianie miejsc do cumowania Dostawa pizzy Ratownictwo okrętowe (ściąganie statków z mielizn) Transport powietrzny Usługi kurierskie Magazynowanie (Informacja o -) Statki wycieczkowe (Rejsy -) Usługi dystrybucji i dostarczania wody Usługi nawigacji lotniczej Usługi w zakresie monitorowania towarów Przechowywanie futer Wypożyczanie samolotów Parkowanie samochodów Transport samolotami Usługi udostępniania miejsc parkingowych Wycieczki (Organizowanie -) Holowanie samolotów Obsługa promów Patrząc na wybór terminów w bazie danych, w tym przypadku w klasie 39, oraz dysponując uprzednią wiedzą na temat jej zawartości dzięki wykorzystaniu klasyfikacji nicejskiej, łatwo jest tu dostrzec konkretny schemat – większość terminów związana jest z transportem. Oczywiście nie wszystkie klasy są tak jednorodne i nie wszystkie schematy tak łatwo jest dostrzec. Patrząc na poszczególne terminy widzimy…

13 Zasady taksonomii ZASADY
Class 39 Usługi w zakresie nawigacji GPS Transport łodziami Składowanie towarów Podróżni (Transport -) Dostarczanie energii cieplnej [dystrybucja] Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie Transport morski Usługi transportu powietrznego Transport samochodowy Usługi ratownictwa zagrożonych statków Informacje o ruchu drogowym Transport promowy Organizowanie eskorty podróżnych Usługi transportu morskiego i lądowego Wypożyczanie kontenerów magazynowych Dostarczanie gazet Transport karetkami ratunkowymi Transport tankowcami Wynajmowanie garaży Dystrybucja gazet Wypożyczanie wózków inwalidzkich Wynajem palet Informacja o transporcie Rozładunek Transport pasażerski kolejowy Rozładunek towarów Akcje ratunkowe ładunków przewożonych statkiem Transport autobusowy Transport rurociągami Wypożyczanie wózków spacerowych Oprowadzenie wycieczek Ratownictwo okrętowe Transport podróżnych Holowanie morskie Transport samochodami ciężarowymi Dostawa towarów Wypożyczanie samochodów wyścigowych Informacja turystyczna Spedycja Przechowywanie łodzi Usługi kierowców Transport kolejami jednoszynowymi Transport pasażerski łodzią Wynajem łodzi Taksówki (Usługi -) Wynajem motocykli Dostarczanie paczek Organizowanie rejsów Informacje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania -) Pilotowanie Dystrybucja energii Transport kolejowy Usługi osobistych przewodników turystycznych Usługi planowania tras podróży Wynajmowanie magazynów Przenoszenie, przewóz bagaży Organizowanie podróży Wypożyczanie lodówek (zamrażarek) Dystrybucja wody Dostarczanie energii elektrycznej Usługi tramwajów Rezerwacja wypożyczanych samochodów Transport łodziami, statkami Transport towarów statkiem Dostarczanie gazu [dystrybucja] Transport frachtu pociągiem Ratownictwo podwodne Transport śmigłowcami Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony] Zaopatrywanie w wodę Transport i dostawy towarów Usługi wynajmu pojemników transportowych Dostarczanie korespondencji, przesyłek Fracht Wynajem przestrzeni magazynowej Magazynowanie towarów Zapewnianie miejsc do cumowania Dostawa pizzy Ratownictwo okrętowe (ściąganie statków z mielizn) Transport powietrzny Usługi kurierskie Magazynowanie (Informacja o -) Statki wycieczkowe (Rejsy -) Usługi dystrybucji i dostarczania wody Usługi nawigacji lotniczej Usługi w zakresie monitorowania towarów Przechowywanie futer Wypożyczanie samolotów Parkowanie samochodów Transport samolotami Usługi udostępniania miejsc parkingowych Wycieczki (Organizowanie -) Holowanie samolotów Obsługa promów … że niektóre z nich NIE dotyczą transportu. Dotyczą natomiast: przechowywania parkowania przesyłu rurociągami i okablowaniem. A zatem terminy te będą musiały zostać przyporządkowane do innych grup.

14 Zasady taksonomii ZASADY
Transport Informacje o ruchu drogowym Transport łodziami Transport łodziami, statkami Usługi transportu morskiego i lądowego Informacja o transporcie Transport morski Transport samochodowy Transport samochodami ciężarowymi Pilotowanie Transport śmigłowcami Usługi transportu powietrznego Transport kolejowy Transport kolejami jednoszynowymi Transport powietrzny Transport samolotami Usługi tramwajów Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Przewożenie i dostarczanie towarów Wypożyczanie środków transportu Travel and passenger transportation Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Usługi w zakresie nawigacji GPS Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie Wynajem łodzi Akcje ratunkowe ładunków przewożonych statkiem Usługi w zakresie monitorowania towarów Dostawa towarów Statki wycieczkowe (Rejsy -) Ratownictwo okrętowe Usługi nawigacji lotniczej Spedycja Wycieczki (Organizowanie -) Holowanie samolotów Usługi planowania tras podróży Transport promowy Ratownictwo podwodne Transport autobusowy Rozładunek Rezerwacja wypożyczanych samochodów Organizowanie eskorty podróżnych Fracht Wypożyczanie wózków inwalidzkich Ratownictwo okrętowe (ściąganie statków z mielizn) Usługi kurierskie Wypożyczanie samochodów wyścigowych Transport karetkami ratunkowymi Usługi ratownictwa zagrożonych statków Dostawa pizzy Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony] Transport podróżnych Usługi wynajmu pojemników transportowych Usługi kierowców Dostarczanie gazet Wypożyczanie wózków spacerowych Taksówki (Usługi -) Dystrybucja gazet Wynajem motocykli Organizowanie rejsów Obsługa promów Pozostałe dane to terminy dotyczące transportu. Istnieją także grupy specjalne – również dotyczą one transportu, ale w bardziej skonkretyzowanym wymiarze: przewóz towarów przewóz osób wynajem środków transportu żegluga oraz zbiorcza grupa obejmująca wszelki transport związany z akcjami ratunkowymi. Istnieją także dalsze możliwości powiązania pewnych terminów w jeszcze bardziej wyspecjalizowane grupy.

15 Zasady taksonomii ZASADY
Transport Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Przewożenie i dostarczanie towarów Wypożyczanie środków transportu Travel and passenger transportation Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Ostatnim krokiem w procesie tworzenia grup jest nadanie im odpowiedniego tytułu. Jako że tytuł taki ma opisywać zawartość grupy, musi on być jak najbardziej opisowy i obejmować rzeczywiście każdy z elementów należących do takiej grupy. Etap ten stanowi największe wyzwanie w procesie tworzenia taksonomii, jako że tytuł, o ile to możliwe, powinien dać się sklasyfikować, a przy tym być na tyle ogólny, by móc objąć szeroki zakres elementów. W kontekście dążenia do zachowania ciągłości ważne jest, by nie wprowadzać w tytułach zbyt wielu zmian. Proces musi także uwzględniać ewentualne towary, które mogą się pojawić w przyszłości, podobne do tych, które obecnie zawarte są w grupie – musi istnieć możliwość późniejszego przyporządkowania ich do grupy. Zasady nadawania tytułów grupom są następujące: Tytuł MUSI obejmować wszystkie elementy, które wchodzą w skład grupy. Tytuł musi być sformułowany ogólnie tak, aby mógł objąć także przyszłe towary/usługi. O ile to możliwe, tytuł NIE POWIENIEN pokrywać się z tytułem żadnej innej grupy w tej samej klasie. O ile to możliwe, tytuł POWNIEN być możliwy do sklasyfikowania.

16 Struktury drzewiaste, hierarchie i powiązania
ZASADY Zasady taksonomii Struktury drzewiaste, hierarchie i powiązania Po wyodrębnieniu grup muszą one zostać uszeregowane w ramach hierarchicznej struktury, która jest drugim podstawowym elementem taksonomii. W przykładzie dotyczącym klasy 39 wyodrębniliśmy grupę TRANSPORT. Co więcej, w jej obrębie istnieje pięć grup zawierających wyspecjalizowane usługi transportowe. Jak już wspomniano, niektóre z terminów w tej klasie NIE były bezpośrednio związane z transportem.

17 CLASS 39 Zasady taksonomii Transport Pakowanie i składowanie towarów
Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli Transport Pakowanie i składowanie towarów Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Przewożenie i dostarczanie towarów Wypożyczanie środków transportu Transport pasażerski Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Jak już wspomniano, podstawą jest klasyfikacja nicejska, a zatem najwyższym poziomem naszej struktury jest numer klasy w kasyfikacji nicejskiej. Na kolejnym poziomie znajduje się grupa „Transport”, oraz trzy inne grupy zawierające terminy z klasy 39, które nie są bezpośrednio powiązane z transportem. Jak widzieliśmy, grupa „Transport” została podzielona na pięć różnych, bardziej szczegółowych podgrup zawierających terminy. W ramach tej klasy jest nawet czwarty poziom zawierający jeszcze bardziej szczegółowe terminy. Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe Dostarczanie poczty i usługi kurierskie Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek

18 Od grup ogólnych do szczegółowych
ZASADY Zasady taksonomii Od grup ogólnych do szczegółowych Jedną z podstawowych zasad, którą kieruje się taksonomia jest podejście od ujęcia ogólnego do szczegółowego. Na najwyższym poziomie będą grupy ogólne, podczas gdy grupy bardziej szczegółowe znajdą się na niższych poziomach. Podejście to ma jednak zastosowanie jedynie do tytułów grup. W grupie na górnym poziomie mogą się znaleźć bardzo szczegółowe terminy: Jest to spowodowane kwestiami praktycznymi. Aby uzyskać użyteczną i funkcjonalną hierarchię, nie zaleca się tworzenia nowych grup dla pojedynczych terminów. Wyczerpująca taksonomia byłaby niepraktyczna i mało przydatna dla użytkowników końcowych.

19 ZASADY Zasady taksonomii Transport Przewóz osób, zwierząt i towarów z jednego miejsca w inne. Transport i dostawa towarów Obejmuje wyłącznie towary, nie ludzi. Przesyłki pocztowe i kurierskie Dalsze doprecyzowanie konkretnego rodzaju towarów. Takie są zatem grupy ogólne utworzone w ramach usług transportowych w klasie 39. Co do zasady, żadne terminy ani pojęcia nie są bezpośrednio szeregowane pod numerem klasy. Jedynie tytuły grup są bezpośrednio powiązane z numerem klasy. Tytuły na wyższych poziomach, w sensie językowym, obejmują wszystkie elementy znajdujące się poniżej – czy to terminy, czy bardziej szczegółowe podgrupy.

20 Zastrzeżenie prawne Zasady taksonomii ZASADY
Wszystkie elementy taksonomii, a także Klasyfikacji Nicejskiej, są objęte zastrzeżeniem prawnym. Żaden z uczestniczących urzędów nie oświadcza, ani nawet nie sugeruje, że struktury te są prawnie wiążące. Wykaz towarów i usług obejmuje jedynie elementy w nim wymienione, według interpretacji organów właściwych. Aby to podkreślić, uczestniczące urzędy jasno podają ten fakt do wiadomości w zastrzeżeniu prawnym dokonywanym przy każdym wdrożeniu.

21 Tworzenie taksonomii Proces tworzenia nowego systemu zajął trzy lata.
Jako że nie mieliśmy wiedzy o tym, by ktokolwiek wcześniej podjął się podobnego przedsięwzięcia, w wielu kwestiach musieliśmy improwizować. W miarę postępowania procesu tworzenia struktur ukształtowała się metodologia i wytyczone zostały pewne zasady. Przy tak dużej liczbie zmiennych i stron zainteresowanych bezcelowe byłoby tworzenie zasad i metodologii z wyprzedzeniem. Z góry ustanowione zasady ograniczyłyby tylko możliwości, spowolniłyby postęp prac i okazałyby się większą przeszkodą w tworzeniu struktur. Pierwszą zasadą, która leży u podstaw całej struktury, jest fakt, iż jest ona oparta na klasyfikacji nicejskiej.

22 Nie odkrywać Ameryki na nowo
TWORZENIIE Tworzenie taksonomii Nie odkrywać Ameryki na nowo Wcześniejsze hierarchie towarów i usług Zanim rozpoczęliśmy realizację projektu o tak dużej skali, sprawdziliśmy czy nie istnieją już klasyfikacje, które moglibyśmy zaadaptować: klasyfikacja patentowa – obejmuje jedynie towary i opiera się bardziej na rozwiązaniach technicznych niż na towarach gotowych. klasyfikacja lokarneńska – także dotyczy jedynie towarów i nie jest wystarczająco szeroka. klasyfikacja celna – brak w niej usług i nie jest dość wyczerpująca. klasyfikacja zamówień publicznych – nie jest dość głęboka ani wyczerpująca. Najbardziej podstawowa zasada, która uniemożliwiła wykorzystanie jakiegokolwiek wcześniejszego systemu klasyfikacji to chęć utrzymania klasyfikacji nicejskiej. Nie funkcjonował żaden system zbliżony do klasyfikacji nicejskiej, lub taki, który mógłby zostać łatwo do niej dostosowany. Taksonomia musiała zatem zostać opracowana od początku do końca jedynie w oparciu o klasyfikację nicejską.

23 Przystosowanie do rynku
TWORZENIE Tworzenie taksonomii Przystosowanie do rynku Dopasowanie klasyfikacji do rynku, a nie rynku do klasyfikacji Istniała jedna zasada, która była ważna od samego początku realizacji projektu – wynik musiał być dopasowany do rzeczywistości rynkowej. Kategoryzacja terminów w grupy opiera się na rzeczywistości rynkowej (na tyle, na ile ją rozumiemy). Wykorzystane do tworzenia taksonomii cechy charakterystyczne oparte są bardziej na sektorach rynkowych niż na tradycyjnej klasyfikacji. Dla przykładu – ważniejszy jest cel i wykorzystanie niż materiały.

24 Zasady i metodologia Tworzenie taksonomii TWORZENIE
Ogólne zasady taksonomii, poza zasadą, że ma ona być oparta o klasyfikację nicejską, są następujące: Każda klasa jest ustrukturyzowana z wykorzystaniem struktury hierarchicznej, obejmującej terminy z bazy danych, tj. terminy, które znajdują się w zharmonizowanej bazie danych. Najwyższym poziomem w każdej klasie jest numer klasy, a poziom ten nie zawiera żadnych terminów. Każda klasa zawiera co najmniej jeden kolejny poziom grup. Każdej grupie zostaje nadany tytuł. Liczba poziomów uzależniona jest od złożoności klasy. Taksonomia musi być elastyczna i może się zmieniać. Dodatki i zmiany mogą być wprowadzane na dowolnym poziomie.

25 Zasady dotyczące grup Tworzenie grup Tworzenie taksonomii TWORZENIE
Grupa to zbiór pojęć/terminów, które łączy ta sama cecha lub cechy. Charakter takiej wspólnej cechy lub cech zależy od klasy i/lub rzeczywistości rynkowej. Grupy oraz ich tytuły muszą być wyczerpujące oraz dokładne. Nie może zatem być żadnych grup określonych jako „inne”. Dla wszystkich terminów stworzone zostaną odpowiednie grupy, którym nadane zostaną stosowne tytuły. Zasady, którymi kierowano się podczas tworzenia grup to: Cechy charakterystyczne; Cel; Prostota/złożoność; Konsumenci docelowi; Kanały sprzedaży. Wszystkie grupy muszą mieć tytuł, który w oparciu o swoje znaczenie opisuje zawartość tej grupy oraz wyraźnie wyodrębnia ją spośród innych grup w tej samej klasie. Tytuł grupy musi, językowo, zawierać wszystkie terminy uszeregowane pod nim w hierarchii. Tytuł grupy musi być bardziej szczegółowy niż nadrzędny wobec niego termin.

26 Zasady wypełniania grup
TWORZENIE Tworzenie taksonomii Zasady wypełniania grup Przyporządkowywanie terminów do grup Każdy termin ze zharmonizowanej bazy danych musi przynależeć do co najmniej jednej grupy. Zanim nowy termin może zostać wprowadzony do zharmonizowanej bazy danych, musi mieć swoje miejsce w taksonomii, aby mieć pewien kontekst. Termin może należeć do więcej niż jednej jednostki nadrzędnej. Jednostki takie muszą natomiast znajdować się na różnych gałęziach hierarchii. Terminy zostają przyporządkowane do najniższej możliwej grupy w hierarchii.

27 Wielkość struktury Głębokość i szerokość Tworzenie taksonomii
Rozległość struktury zależy od pragmatycznej oceny. Struktura zbyt szeroka ograniczyłaby użyteczność (to wyklucza grupy złożone z pojedynczych terminów). Struktura zbyt głęboka byłaby zanadto skomplikowana (zbyt dużo kliknięć i łatwiej byłoby się zgubić). Struktura zbyt płytka byłaby sprzeczna z celem stworzenia hierarchii. Wielkość struktury musi być wyczerpująca. Nie dopuszcza się grup określanych jako „inne”. Tworzone grupy muszą mieć tytuły opisowe i zawierać w sobie wszystkie terminy. Nie będzie zatem w bazie danych terminów sierocych. Ważne jest zapewnienie należytej równowagi pomiędzy tworzeniem grup, które są wyraźnie wyodrębnione na poziomie rynkowym, zachowując zarazem podejście hierarchiczne oraz zapewniając łatwość korzystania z bazy użytkownikom końcowym.

28 Rozwój taksonomii W miarę jak zmienia się rynek, zharmonizowana baza danych oraz taksonomia muszą podążać za tymi zmianami. Także zmiany w klasyfikacji nicejskiej pociągną za sobą ewolucję taksonomii. Jeżeli taksonomia nie będzie aktywnie rozwijana i utrzymywana, nie będzie aktualna, a więc straci na znaczeniu i na użyteczności. Urzędy uczestniczące odpowiadają za rozwój oraz aktualizacje taksonomii oraz zharmonizowanej bazy danych. Zespół Centralny będzie odgrywał ważną rolę w zakresie koordynacji i zapewnienia ciągłości. Aby zapewnić aktualność zwartości i struktury, kluczowe znaczenie ma zaangażowanie samych urzędów.

29 klasyfikacji nicejskiej
ROZWÓJ Rozwój taksonomii Nowe edycje klasyfikacji nicejskiej Pojawienie się każdej nowej edycji klasyfikacji nicejskiej będzie wymagało wprowadzenia zmian w zharmonizowanej bazie danych, a prawdopodobnie także w taksonomii. Dzięki zastosowanej strukturze, wszelkie zmiany w klasyfikacji ncejskiej będą łatwiejsze do wprowadzenia, a także będą wymagać mniejszego nakładu pracy dzięki wprowadzeniu taksonomii. Dawniej kiedy terminy były przesuwane, albo kiedy nowy zestaw terminów wprowadzany był do konkretnej klasy, choć wcześniej należał do innej klasy w zharmonizowanej bazie danych, wiązało się to z koniecznością ręcznego sprawdzania i poprawiania całych klas. Jako że klasy zostały teraz ustrukturyzowane w ramach taksonomii, grupa przesunięta z jednej klasy do innej może po prostu zostać przypisana do nowej klasy, wraz ze wszystkimi terminami i podgrupami, które przynależą do niej w hierarchii. Oczywiście będzie to wymagało sprawdzenia, ale ilość danych wymagających takiej weryfikacji będzie ograniczona.

30 Ewolucja rynku Rozwój taksonomii ROZWÓJ
Większość towarów i usług, które wchodzą na rynek, bez problemów wpasuje się w obecną taksonomię. Zanim do bazy danych trafią nowe elementy, będą one musiały znaleźć swoje miejsce w taksonomii, a w niektórych przypadkach konieczne będzie stworzenie nowych grup, kiedy zupełnie nowy towar czy usługi wejdą na rynek, lub kiedy na rynku pojawi się nowy sektor.

31 CLASS 39 Rozwój taksonomii Transport Usługa podróżowania w czasie
Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli Transport Pakowanie i składowanie towarów Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy) Przewożenie i dostarczanie towarów Wypożyczanie środków transportu Transport pasażerski Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo Usługi teleportacyjne Usługi teleportacyjne (Star Trek: „Beam me up, Scottie!” – „Odteleportuj mnie, Scottie”) – to także tylko transport, przewóz towarów lub osób z punktu A do punktu B. Usługi związane z podróżami w czasie („Powrót do przyszłości”) – nowa usługa, jako że nie mamy do czynienia z poruszaniem się w przestrzeni, ale w czasie, choć dalej jest to usługa mieszcząca się w Klasie 39. Usługi frachtowe, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe Dostarczanie poczty i usługi kurierskie Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek

32 Współpraca i koordynacja
ROZWÓJ Rozwój taksonomii Współpraca i koordynacja UHRW Urzędy krajowe WIPO Stowarzyszenia użytkowników Taksonomia została opracowana dzięki współpracy pomiędzy UHRW a urzędami krajowymi, a dalsza jej ewolucja będzie zasadzać się na tym samym mechanizmie. Wszelkie zmiany będą poddane pod dyskusję i uzgodnione z WIPO, tak abyśmy wszyscy mieli pewność, że korzystamy z tej samej taksonomii. Stowarzyszenia użytkowników to jedni z naszych najważniejszych partnerów, mający wyjątkowe powiązania z rynkiem i mogący przedstawiać perspektywę użytkownika końcowego. Ich wkład oraz rady to nieodzowny element.

33 Zakres klas Jednym z najbardziej bezpośrednich następstw stworzenia taksonomii jest określenie zakresów klas.

34 Konsekwencje wprowadzenia taksonomii
ZAKRESY KLAS Zakresy klas Konsekwencje wprowadzenia taksonomii Wiedza nowicjusza o klasyfikacji jest w najlepszym razie ograniczona. Nie wie on, co zawierają w sobie poszczególne klasy. Nagłówki klas z klasyfikacji nicejskiej do tej pory stanowiły ogólne określenie zawartości klas, jednak nigdy nie były wyczerpujące i zawierały wiele mylących i bardzo szczegółowych terminów. W świetle wyroku w sprawie „IP Translator” pojawiło się poczucie, iż potrzebny jest nowy sposób opisu zawartości różnych klas. Stworzono zatem zakresy klas, mające przedstawiać krótką i zwięzłą listę akceptowalnych terminów określających towary i usługi. W idealnej sytuacji zakres ma opisywać pełną zawartość klasy w bazie danych w danym momencie.

35 CLASS 45 Zakresy klas Usługi osobiste i społeczne Usługi prawne
Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia Usługi osobiste i społeczne Usługi prawne Konstrukcja zakresów klas jest co do zasady bardzo prosta: Bierzemy tytuły grup najwyższego poziomu w taksonomii. Jako że z definicji tytuły powinny obejmować wszystkie elementy danej grupy, cała zawartość ujęta jest tutaj zgodnie z zasadą, że tytuł znaczy to, co znaczy. W tym przypadku: Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony osób i mienia Usługi prywatne i społeczne Usługi prawne W niektórych przypadkach tytuł grupy znajdującej się na najwyższym poziomie musi być tak ogólny, że nie może funkcjonować jako termin klasyfikacyjny. W takich przypadkach zakres obejmie podgrupy należące do grupy z tak ogólnym tytułem, zarazem doprecyzowując go (poprzez zastosowanie wyrażenia „a mianowicie”). Określenie „Usługi prywatne i społeczne” jest za mało precyzyjne. Konkretyzując tytuł z wykorzystaniem podgrup otrzymujemy “Usługi prywatne i społeczne, a mianowicie usługi astrologiczne i spirytualistyczne, usługi detektywistyczne, usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi pogrzebowe, usługi religijne, wypożyczanie odzieży”. Zdarza się, że w grupie o nieprecyzyjnym tytule bezpośrednio zawarte są terminy. Muszą one także być ujęte w zakresach klas, aby były one pełne. Jako że terminów tych jest zbyt mało by stworzyć dla nich własną grupę w taksonomii (z przyczyn związanych z łatwością użytkowania), zostają one przyporządkowane do specjalnie stworzonych grup zakresu. Grupy zakresu nie są częścią taksonomii. Grupy zakresu są małe i często bardzo specjalistyczne. Przykłady grup zakresu (45): Prywatne usługi związane z zakupami, usługi związane z pisaniem listów prywatnych, usługi związane z lobbingiem politycznym. Usługi astrologiczne i duchowe Usługi detektywistyczne Usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości Usługi pogrzebowe Usługi religijne Wypożyczanie odzieży

36 Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii
Uważamy, że taksonomia stanowi znaczne ulepszenie - udoskonalenie obecnego systemu klasyfikacji. Bezpośrednią korzyścią płynącą z wdrożenia taksonomii jest oczywiście możliwość szybszego i łatwiejszego tworzenia wykazów towarów i usług. Stało się to oczywiste już od momentu pierwszego wdrożenia i stanowi bardzo obiecujący krok w procesie wspomagania i automatyzacji klasyfikacji. Ponadto uważamy że z taksonomii płynie także bardziej kompleksowa korzyść.

37 Struktura Uporządkowanie towarów i usług
KORZYŚCI Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Struktura Uporządkowanie towarów i usług Taksonomia pozwala ustrukturyzować duże ilości danych zawartych w zharmonizowanej bazie danych towarów i usług, a struktura taka umożliwia lepszy ogląd rzeczywistej zawartości bazy danych, zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dla administratorów danych. Struktura ta leży u podstaw wszystkich korzyści oraz samego wdrożenia.

38 Przejrzystość Rozszyfrowanie klasyfikacji
KORZYŚCI Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Przejrzystość Rozszyfrowanie klasyfikacji Poprzez dodanie tej struktury do klasyfikacji nicejskiej zawartość wszystkich klas staje się przejrzysta, dzięki ujęciu jej w grupy o opisowych tytułach. Łatwo będzie wnioskować o pełnej zawartości każdej z klas. Uporządkowanie towarów i usług w grupach o podobnych charakterystykach umieści także terminy w kontekście i pozwoli lepiej zrozumieć ich prawdziwe znaczenie. Ponadto struktury mogą pomóc z określeniu podobnych towarów i usług, zarówno w ramach danej grupy, jak i w różnych grupach i klasach.

39 Zrozumienie Jasność i zrozumiałość
KORZYŚCI Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Zrozumienie Jasność i zrozumiałość Ustrukturyzowanie oraz przejrzystość powinny prowadzić do lepszego zrozumienia działania klasyfikacji. Przeprowadzone dotąd prace dają możliwość ulepszenia klasyfikacji nicejskiej w miarę jak identyfikowane będą możliwe obszary potencjalnych ulepszeń.

40 Tworzenie wykazów Łatwiejsze wyszukiwanie właściwych terminów
KORZYŚCI Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Tworzenie wykazów Łatwiejsze wyszukiwanie właściwych terminów Jedną z większych trudności pojawiających się podczas tworzenia wykazów towarów i usług jest znalezienie właściwych terminów, które obejmowałyby pożądane towary lub usługi. Zharmonizowana baza danych zawiera tak wiele terminów, że odnalezienie tych, które zapewnią stosowny zakres ochrony jest czasochłonne i może wiązać się w dalszym ciągu z dużą dozą niepewności. Dzięki kategoryzacji terminów możliwe staje się zobaczenie wszystkich terminów o podobnych cechach, a zatem nie ma ryzyka pominięcia terminów ze względu na użyte w nich nieznane sformułowania czy zapis ortograficzny. Struktura hierarchiczna pozwala także zdecydować, jak bardzo ogólne czy szczegółowe chcemy przyjąć podejście i stosownie dobrać potrzebne terminy. Przesuwając się w dół hierarchii, użytkownik może znaleźć bardziej szczegółowe terminy, a patrząc na górne poziomy trafi na te bardziej ogólne. Dzięki temu łatwiej jest stworzyć zgodny z indywidualnymi potrzebami kompleksowy wykaz towarów i usług, mając przy tym pewność, że w bazie danych nie są dostępne żadne inne terminy, które byłyby stosowniejsze lub zapewniałyby lepszy zakres ochrony.

41 KORZYŚCI Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Porównywanie wykazów Możliwość szybkiego sprawdzenia ewentualnych podobnych terminów Porównując wykazy towarów i usług, często trudno jest szybko zobaczyć podobne terminy. Choć taksonomia nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych, użytkownik może z łatwością znaleźć odwołania do podobnych terminów w oparciu o utworzone grupy. Przeglądając pełną zawartość grupy, która często stanowi tylko niewielką część wszystkich terminów w całej klasie, łatwo jest zobaczyć terminy w kontekście i porównać wykazy.

42 Zarządzanie danymi Kontrola zawartości
KORZYŚCI Korzyści z klasyfikacji opartej na taksonomii Zarządzanie danymi Kontrola zawartości Zmiany w klasyfikacji nicejskiej zawsze angażowały duże zasoby po stronie urzędów ds. znaków towarowych: Przesunięcia i zmiana terminów w oficjalnym wykazie alfabetycznym. Znajdowanie podobnych terminów w zharmonizowanej bazie danych celem ich ponownego zdefiniowania i przeniesienia. Takie prace wymagają dużego nakładu czasu i pracy pracowników, szczególnie w przypadku zbiorów danych tak dużych jak zharmonizowana baza danych. Z pomocą taksonomii, tylko niewielka część danych będzie musiała zostać poddana ręcznej obróbce. W niektórych przypadkach natychmiast przenieść można całe grupy taksonomii. W innych przypadkach, mimo że konieczna jest ręczna weryfikacja, ilość danych, które wymagają sprawdzenia i obróbki będzie stanowić tylko niewielki wycinek całej klasy. Ponadto w taksonomii kategoryzowane są wszystkie pozycje, a więc wyraźnie widać będzie, gdzie znajdują się nieścisłości w bazie i gdzie powinny zostać utworzone nowe elementy. Oprócz nadania przejrzystości klasyfikacji nicejskiej dzięki kategoryzacji oraz strukturom hierarchicznym, taksonomia usprawnia także prace w zakresie wyszukiwania schematów i nieścisłości w klasyfikacji nicejskiej. Dzięki zastosowanej strukturze łatwiej będzie wskazać obszary w podstawowej klasyfikacji nicejskiej, które wymagają zmian i modyfikacji.

43 Zespół Centralny ds. Ciągłości Konwergencji
Aby taksonomia była zawsze aktualna i ważna, musi nadążać za zmianami zachodzącymi na rynkach. Odpowiadają za to uczestniczące urzędy. Oczekuje się, że propozycje nowych terminów a także zmian i dodatków do wprowadzenia do taksonomii wychodzić będą od urzędów krajowych oraz stowarzyszeń użytkowników. Aby jednak zagwarantować pewien poziom ciągłości i zgodności, musi funkcjonować zespół ekspertów zarządzający zmianami i ewolucją systemu zgodnie z ustanowionymi zasadami i prawidłami. W tym celu, a także w celu rozwiązania innych kwestii związanych z utrzymaniem Programu Konwergencji powołany zostanie Centralny Zespół ds. Ciągłości Konwergencji.

44 Wsparcie, zabezpieczenie i walidacja
ZESPÓŁ CENTRALNY Wsparcie, zabezpieczenie i walidacja Zespół ten będzie złożony z przedstawicieli urzędów krajowych, którzy odpowiedzialni będą za ciągłość i ważność taksonomii oraz zharmonizowanej bazy danych we współpracy i w kontakcie z ekspertami ds. klasyfikacji z urzędów krajowych. Zespół Centralny będzie miał następujący zakres odpowiedzialności w odniesieniu do taksonomii: Ujęcie w taksonomii proponowanych pojęć w procesie działań związanych z harmonizacją. Określanie możliwego poszerzenia struktur taksonomii. Poprawki do obecnie stosowanej struktury. Świadczenie pomocy eksperckiej oraz porad w zakresie taksonomii, klasyfikacji oraz zharmonizowanego procesu działań. Działania te podejmowane będą w pełni we współpracy z zaangażowanymi urzędami krajowymi.

45 Wdrażanie taksonomii Tworzenie taksonomii jest bardzo ważne, ale korzyści z niej płynące stają się rzeczywiste jedynie poprzez wdrożenia i użytkowanie. Początkowe wdrożenie obejmie podstawowe możliwości struktury, ale przewidzieć można szereg innych zmian w zakresie funkcjonalności zapewnianych przez taksonomię.

46 Pierwotne wdrożenie TMclass Wnioski elektroniczne WIPO Nicea
Wdrożenie taksonomii Pierwotne wdrożenie TMclass Wnioski elektroniczne WIPO Nicea Usługi internetowe Pierwsze wdrożenie taksonomii nastąpi w ramach narzędzia TMclass, tj. wyszukiwarki towarów i usług. Jako że opiera się ona na zharmonizowanej bazie danych, początkowo jej zastosowanie będzie ograniczone do zharmonizowanych urzędów. Początkowo dostępnymi dla użytkownika końcowego opcjami będą wyszukiwanie i filtrowanie. Użytkownicy będą mogli korzystać z taksonomii celem przeszukiwania kompletnej bazy danych towarów i usług nie gubiąc się przy tym ani nie mając większych trudności ze znalezieniem prawidłowych terminów. Kolejną większą zmianą jest możliwość zastosowania filtrów do wyników wyszukiwania poza samą tylko klasą. Podobne rozwiązanie wdrożone zostanie w najbliższej przyszłości w narzędziu do elektronicznego składania wniosków w ramach projektu Future Software Package. Jako że elektroniczne składanie wniosków będzie kolejnym krokiem, może on się opierać na doświadczeniach zaczerpniętych z wdrożenia w narzędziu TMclass. Taksonomia zostanie także udostępniona jako usługa sieciowa związana ze zharmonizowaną bazą danych. W ten sposób urzędy, które dysponują własną aplikacją do elektronicznego składania wniosków będą mogły jednak skorzystać z możliwości, które daje taksonomia i zaproponować swoim użytkownikom najnowsze narzędzia do wyszukiwania elementów w klasyfikacji. WIPO przygotowała własne wdrożenie Taksonomii, choć pierwotnie nastąpi ono tylko w ramach wykazu alfabetycznego. WIPO opublikowała taksonomię w Internecie w kwietniu 2013 roku.

47 TMclass Struktura drzewiasta i strona wyników Wdrożenie taksonomii
Do zademonstrowania w TMclass W górnej części ekranu TMclass widoczne są opcje nawigacji a poniżej funkcje wyszukiwania. Główna część ekranu podzielona jest na dwie części (jeżeli wyszukiwanie dotyczyło zharmonizowanego urzędu). Po lewej stronie ekranu widoczna jest drzewiasta struktura taksonomii. Po stronie prawej pojawiają się pojęcia oraz terminy ze zharmonizowanej bazy danych.

48 Przeglądanie Znajdowanie wszystkich terminów Wdrożenie taksonomii
WDROZENIE Wdrożenie taksonomii Przeglądanie Znajdowanie wszystkich terminów Do zademonstrowania w TMclass Najlepszym sposobem na uzyskanie całościowego obrazu klasyfikacji jest przejrzenie całej zawartości bazy danych. Wyszukiwanie bez wprowadzenia kryteriów skutkuje wyświetleniem wszystkich wyników we wszystkich klasach, a drzewiasta struktura taksonomii wyświetlona zostanie po lewej stronie. Najeżdżając kursorem na poszczególne klasy, użytkownik zobaczy zakres klas i będzie mógł wskazać odpowiednią klasę. Kliknięcie w znak plus obok danej klasy pozwala na rozwinięcie drzewiastej struktury i zobaczenie grup należących do poszczególnych klas. Po kliknięciu na grupę, w tabeli wyników (po prawej stronie) pojawi się pełna zawartość grupy. W ten sposób użytkownik może przejrzeć pełną zawartość i znaleźć odpowiednie terminy bez żadnej uprzedniej wiedzy na temat lingwistyki klasyfikacji czy tradycji.

49 Filtrowanie Doprecyzowanie wyszukiwania Wdrożenie taksonomii WDROŻENIE
Do zademonstrowania w TMclass Jeszcze skuteczniejszym sposobem wykorzystania taksonomii jest zastosowanie filtrów po wykonaniu wyszukiwania. Po przeprowadzeniu wyszukiwania, wyniki pojawią się w oknie wyników po prawej stronie. Z uwagi na wielkość bazy danych pewne często występujące słowa kluczowe dadzą dużą liczbę wyników. Jednak dzięki wyświetlanej po lewej stronie taksonomii, która została teraz ograniczona jedynie do grup zawierających terminy z tym słowem kluczem, grupę wyników dzięki filtrom łatwo jest zawęzić do terminów, które rzeczywiście są interesujące przy tym wyszukiwaniu.

50 Przechodzenie do niższych i wyższych poziomów
WDROŻENIE Wdrożenie taksonomii Przechodzenie do niższych i wyższych poziomów Zaawansowane przeglądanie i wyszukiwanie Do zademonstrowania w TMclass Dodatkowe zaawansowane funkcje: Przechodzenie na wyższe poziomy z wykorzystaniem struktury nawigacyjnej. Wyszukiwanie ścieżki terminu.

51 Tworzenie Tworzenie wykazu towarów i usług
WDROŻENIE Przykłady zastosowania w narzędziu TMclass Tworzenie Tworzenie wykazu towarów i usług Do zademonstrowania w TMclass Przykład tworzenia wykazu towarów i usług. Wykorzystanie narzędzia.

52 Porównywanie Odnajdywanie możliwych podobieństw
WDROŻENIE Przykłady zastosowania w narzędziu TMclass Porównywanie Odnajdywanie możliwych podobieństw Do zademonstrowania w TMclass Przykład porównania wykazu towarów i usług.

53 Praktyczna obsługa Taksonomizacja w Konsoli Zarządzania Terminologią
WDROŻENIE Obsługa bazy danych Praktyczna obsługa Taksonomizacja w Konsoli Zarządzania Terminologią Do zademonstrowania w TMC Funkcje taksonomii w Konsoli Zarządzania Terminologią.

54 Dziękujemy www.oami.europa.eu SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
(+ 34) (centrala) (+ 34) (zdarzenia techniczne e-business) (+ 34) (ogólny numer faksu) twitter/oamitweets youtube/oamitubes SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Dziękujemy


Pobierz ppt "Taksonomia – co to takiego i do czego służy NAZWISKO DATA Powitanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google