Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI. ENCYKLOPEDIE DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN WIEDZY LUB DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI. ENCYKLOPEDIE DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN WIEDZY LUB DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH."— Zapis prezentacji:

1 ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI

2 ENCYKLOPEDIE DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN WIEDZY LUB DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN WIEDZY LUB Z JEDNEJ DZIEDZINY. Z JEDNEJ DZIEDZINY.

3 PODZIAŁ ENCYKLOPEDII ZE WZGLĘDU NA: ZAKRES TREŚCI: OGÓLNE ZAKRES TREŚCI: OGÓLNE SPECJALNE SPECJALNE UKŁAD HASEŁ: ALFABETYCZNY UKŁAD HASEŁ: ALFABETYCZNY RZECZOWY RZECZOWY OBJĘTOŚĆ: WIELKIE OBJĘTOŚĆ: WIELKIE ŚREDNIE ŚREDNIE MAŁE MAŁE

4 SŁOWNIKI FILOLOGICZNE JEDNEGO JĘZYKA FILOLOGICZNE JEDNEGO JĘZYKA JĘZYKOWE NP.POLSKO-FRANCUSKI JĘZYKOWE NP.POLSKO-FRANCUSKI SPECJALNE POŚWIĘCONE OKREŚLONEJ DZIEDZINIE WIEDZY /wg EWoK/ SPECJALNE POŚWIĘCONE OKREŚLONEJ DZIEDZINIE WIEDZY /wg EWoK/

5 SŁOWNIKI FILOLOGICZNE SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY SŁOWNIK WYRAZÓW BLISKOZNACZNYCH SŁOWNIK FRAZEOLOGICZNY SŁOWNIK ETYMOLOGICZNY

6 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PODAJE ZNACZENIE WYRAZU, JEGO PISOWNIĘ, POCHODZENIE I INFORMACJE O POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ PODAJE ZNACZENIE WYRAZU, JEGO PISOWNIĘ, POCHODZENIE I INFORMACJE O POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ

7 SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY PODAJE ZASADY PISOWNI WYRAZÓW I INTERPUNKCJI PODAJE ZASADY PISOWNI WYRAZÓW I INTERPUNKCJI

8 SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH WYJAŚNIA ZNACZENIE I POCHODZENIE WYRAZÓW I ZWROTÓW OBCOJĘZYCZNYCH WYJAŚNIA ZNACZENIE I POCHODZENIE WYRAZÓW I ZWROTÓW OBCOJĘZYCZNYCH

9 SŁOWNIK POPRAWNEJ POLSZCZYZNY INFORMUJE, JAK NALEŻY DANY WYRAZ WYMAWIAĆ, ODMIENIAĆ, POPRAWNIE STOSOWAĆ, W WYRAŻENIACH I ZWROTACH. INFORMUJE, JAK NALEŻY DANY WYRAZ WYMAWIAĆ, ODMIENIAĆ, POPRAWNIE STOSOWAĆ, W WYRAŻENIACH I ZWROTACH.

10 SŁOWNIK WYRAZÓW BLISKOZNACZNYCH UKAZUJE BOGACTWO JĘZYKA, POMAGA W WYSZUKIWANIU NAJTRAFNIEJSZYCH WYRAZÓW, ZASTĘPOWANIU JEDNYCH WYRAZÓW INNYMI. JEST NIEZBĘDNY PRZY PISANIU I POPRAWIE WYPRACOWAŃ. UKAZUJE BOGACTWO JĘZYKA, POMAGA W WYSZUKIWANIU NAJTRAFNIEJSZYCH WYRAZÓW, ZASTĘPOWANIU JEDNYCH WYRAZÓW INNYMI. JEST NIEZBĘDNY PRZY PISANIU I POPRAWIE WYPRACOWAŃ.

11 SŁOWNIK FRAZEOLOGICZNY ZAWIERA ZWIĄZKI WYRAZOWE, ZWROTY I WYRAŻENIA, WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ W JĘZYKU POLSKIM, KTÓRYCH ZNACZENIE NIE JEST DOSŁOWNE, NP. SYZYFOWA PRACA. ZAWIERA ZWIĄZKI WYRAZOWE, ZWROTY I WYRAŻENIA, WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ W JĘZYKU POLSKIM, KTÓRYCH ZNACZENIE NIE JEST DOSŁOWNE, NP. SYZYFOWA PRACA.

12 SŁOWNIK ETYMOLOGICZNY OBJAŚNIA POCHODZENIE, CZAS I SPOSÓB POWSTANIA WYRAZU. OBJAŚNIA POCHODZENIE, CZAS I SPOSÓB POWSTANIA WYRAZU.

13 SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH rejestruje i objaśnia wyrazy oraz wyrażenia z nauki o literaturze rejestruje i objaśnia wyrazy oraz wyrażenia z nauki o literaturze zawiera podstawowe hasła i definicje potrzebne do analizy lektur szkolnych, np. co to jest baśń zawiera podstawowe hasła i definicje potrzebne do analizy lektur szkolnych, np. co to jest baśń objaśnia ważne hasła dotyczące epiki, liryki i dramatu, rodzajów literackich, np. co to jest epitet objaśnia ważne hasła dotyczące epiki, liryki i dramatu, rodzajów literackich, np. co to jest epitet

14 SŁOWNIK-FUNDAMENT DOBREGO CZYTANIA INTERESUJ SIĘ SŁOWNICTWEM INTERESUJ SIĘ SŁOWNICTWEM PRACUJ NAD NOWYMI SŁOWAMI PRACUJ NAD NOWYMI SŁOWAMI W TOKU CZYTANIA W TOKU CZYTANIA WNIKAJ W BUDOWĘ I POCHODZENIE SŁÓW WNIKAJ W BUDOWĘ I POCHODZENIE SŁÓW CZYTAJ DOBRE KSIĄŻKI ROZSZERZAJĄCE WIEDZĘ I WZBOGACAJĄCE ZASÓB SŁÓW CZYTAJ DOBRE KSIĄŻKI ROZSZERZAJĄCE WIEDZĘ I WZBOGACAJĄCE ZASÓB SŁÓW UŻYWAJ STALE SŁOWNIKÓW UŻYWAJ STALE SŁOWNIKÓW I ENCYKLOPEDII I ENCYKLOPEDII


Pobierz ppt "ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI. ENCYKLOPEDIE DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN WIEDZY LUB DZIEŁA OBEJMUJĄCE ZBIÓR WIADOMOŚCI ZE WSZYSTKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google