Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie Tuszyn, 22.01.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie Tuszyn, 22.01.2013."— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie Tuszyn, 22.01.2013

2 Slajd 2 Najważniejsze zmiany w OWU Nowe podejście do umowy ubezpieczenia Nowa konstrukcja ubezpieczenia – dwa warianty ubezpieczenia Dodanie nowego przedmiotu Ubezpieczenia w ramach OWU – Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami działki

3 Slajd 3 Umowa ubezpieczenia Ubezpieczający Umowa ubezpieczenia Ubezpieczony Ubezpieczenie indywidualne

4 Slajd 4 Konstrukcja Ubezpieczenia Dwa warianty ubezpieczenia Wariant Bezpieczny Wariant Bezpieczny Plus

5 Slajd 5 Konstrukcja ubezpieczenia Wariant Bezpieczny Ruchomości domowe znajdujące się w domu lub lokalu mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi Stałe elementy domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym

6 Slajd 6 Konstrukcja ubezpieczenia Wariant Bezpieczny Plus Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami działki Usługi assistance

7 Slajd 7 Wariant Bezpieczny – Limity odpowiedzialności Wariant Bezpieczny = Wariant II OWU mieszkań przy czynszu + Koszty odtworzenia mienia wskutek akcji ratowniczej - 100% SU

8 Slajd 8 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Stałe elementy działki – 5.000,00 PLN Inne: Przepięcia i przetężenia – 5% SU, nie więcej niż 10.000,00 PLN Pękanie mrozowe – 1.000,00 PLN Katastrofa budowlana – 50% SU, nie więcej niż 300.000,00 PLN

9 Slajd 9 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Powódź – 30% SU, nie więcej niż 100.000,00 PLN Wandalizm – 10% SU Zalanie z topniejącego śniegu lub lodu – 10% SU

10 Slajd 10 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Koszty dodatkowe: Koszty akcji ratowniczej – 100% SU danej grupy mienia Koszty odtworzenia mienia wskutek akcji ratowniczej - 100% Koszty rozbiórki i uprzątnięcia po szkodzie - 10% danej grupy mienia

11 Slajd 11 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem - 2.000,00 PLN Koszty wymiany zamków do lokalu / domu mieszkalnego po rabunku kluczy – 300,00 PLN Koszty usunięcia przyczyn awarii – 2.500,00 PLN

12 Slajd 12 Wariant Bezpieczny Plus – Limity odpowiedzialności Koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku – 1.000,00 PLN Koszty składowania – 10% SU Koszty zakupu krzewów ozdobnych– 1.000,00 PLN

13 Slajd 13 Najważniejsze wyłączenia Brak odpowiedzialności za szkody: –powstałe w domu mieszkalnym: znajdującym się w stadium budowy, przebudowy, modernizacji, za wyjątkiem przeprowadzania bieżących prac konserwacyjnych, przeznaczonym do rozbiórki, nie nadającym się do zamieszkania lub użytkowania ze względu na stan techniczny tj. nie spełnienie zasad: bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego lub użytkowania;

14 Slajd 14 Najważniejsze wyłączenia –powstałe w domach mieszkalnych i lokalach, dla których nie została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na Ubezpieczonego nałożony został obowiązek uzyskania takiego pozwolenia; –powstałe we wszelkiego rodzaju domkach letniskowych

15 Slajd 15 Najważniejsze wyłączenia –będące bezpośrednim bądź pośrednim następstwem powodzi, w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy - Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami;

16 Slajd 16 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią Zgodnie z ustawą: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

17 Slajd 17 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią c)obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne;

18 Slajd 18 Ustalenie wysokości odszkodowania Ruchomości domowe i stałe elementy: - wartość nowa albo koszt naprawy Lokal mieszkalny -szkoda całkowita wartość rynkowa, -pozostałe przypadki wartość rzeczywista Dom mieszkalny: -wiek do 15 lat – wartość nowa -wiek powyżej 15 lat – wartość rzeczywista

19 Slajd 19 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Slajd 1 Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie Tuszyn, 22.01.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google