Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE."— Zapis prezentacji:

1 UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE

2 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA - definicja zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności)

3 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA - klasyfikacja wg DSM IV 69 – 55 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna stopnia lekkiego, 54 – 35 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna stopnia umiarkowanego, 34 – 20 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna stopnia znacznego, poniżej 20 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna stopnia głębokiego

4 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA - objawy słaba zdolność do uczenia się, trudności w radzeniu sobie w złożonych sytuacjach, ograniczone kompetencje językowe, niezdarność ruchowa

5 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA – możliwe przyczyny porażenie mózgowe, genetyka, upośledzenie wrodzone, udar mózgu, urazy głowy, zaburzenia rozwoju OUN, niedobór witamin, zaniedbania stymulacji rozwoju społecznego, rozwoju mowy

6 takie same jak ludzi z tzw. normą intelektualną, różnice polegają na sposobach zaspokajania tych potrzeb, aktywności i stopniu samodzielności, częstości i ilość ich występowania oraz czynnikach motywujących do działania, do osiągnięcia celu potrzeba znaczącej pomocy ze strony opiekunów i wychowawców POTRZEBY DZIECKA UPOŚLEDZONEGO

7 UCZEŃ UPOŚLEDZONY W SZKOLE integracja ze środowiskiem rówieśniczym, nauka w szkole ogólnodostępnej (ew. w klasie integracyjnej) lub w szkole specjalnej, realizacja programu nauczania dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualne zajęcia rewalidacyjne

8 NAJCZĘSTSZE TRUDNOŚCI zaburzenie orientacji przestrzennej, słaby poziom sprawności grafomotorycznej, niska koncentracja uwagi, wolne tempo pracy, trudności w rozpoznawaniu liter oraz w czytaniu, trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu, znaczenia wypowiedzi, zaburzony poziom rozumienia obowiązujących reguł, zasad, definicji, obniżona pamięć, trudności w orientowaniu się w stosunkach czasowych i posługiwaniu się nimi, słaby poziom stosowania umiejętności w praktyce, mała samodzielność w wykonywaniu wszelkich zadań, brak krytycyzmu, egoizm, podatność na negatywne wpływy otoczenia, częste przejawy agresji

9 ZADANIA NAUCZYCIELA W PRACY Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE poznanie dziecka i warunków jego rozwoju, stymulowanie ogólnego rozwoju umysłowego oraz optymalne usprawnienie psychofizyczne i społeczne, prowadzące do poprawy myślenia, przeżywania doznań estetycznych i działania niezbędnego w codziennym życiu, dostosowanie tempa, form i metod pracy do możliwości ucznia, obniżenie wymagań, indywidualizacja pracy z dzieckiem, powtarzanie i utrwalanie materiału, zasada małych kroków i stopniowania trudności (od rzeczy prostych do bardziej złożonych, dzielenie zadań na etapy), częste wzmacnianie pozytywne, zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, stosownego sprzętu i środków dydaktycznych

10 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google