Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do ekonomiki informacji dr Remigiusz Sapa. W efekcie zajęć student powinien znać zakres i przedmiot zainteresowania ekonomiki informacji najważniejsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do ekonomiki informacji dr Remigiusz Sapa. W efekcie zajęć student powinien znać zakres i przedmiot zainteresowania ekonomiki informacji najważniejsze."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do ekonomiki informacji dr Remigiusz Sapa

2 W efekcie zajęć student powinien znać zakres i przedmiot zainteresowania ekonomiki informacji najważniejsze sposoby rozumienia informacji w kategoriach ekonomicznych podstawowe pojęcia i mechanizmy związane z funkcjonowaniem rynku oraz wyznaczniki specyfiki rynku informacji najważniejszych uczestników rynku informacyjnego i ich role

3 W efekcie zajęć student powinien umieć: w podstawowym zakresie interpretować zjawiska i procesy informacyjne w kategoriach ekonomicznych dostrzegać wpływ podstawowych mechanizmów rynkowych na rozwój i charakter zasobów, procesów i systemów informacyjnych

4 W efekcie zajęć student powinien akceptować: konieczność krytycznego interpretowania danych i wskaźników ekonomicznych w powiązaniu z innymi aspektami zjawisk i procesów informacyjnych równoległe istnienie różnych możliwości interpretacji obserwowanych zjawisk w zależności od przyjętej perspektywy teoretycznej konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy

5 Program konwersatorium – cz. I 1. Przedmiot ekonomiki informacji, podstawowe problemy badawcze i odniesienia do praktyki 2. Informacja jako kategoria ekonomiczna – różne możliwości interpretacji

6 Program konwersatorium – cz. II 3. Rynek – podstawowe pojęcia i mechanizmy 4. Rynek informacji i jego specyfika. Asymetria informacyjna, podaż i popyt, cena informacji

7 Program konwersatorium – cz. III 5. Ład informacyjny i kwestia regulacji instytucjonalnej na rynku informacyjnym. Uczestnicy rynku informacji 6. Przykłady ekonomicznych analiz procesów informacyjnych i komunikacyjnych

8 Zalecana literatura - 1 Baker, Kim (2005) [dok.elektr.]. The economics of access to literature and information. Tekst dostępny w E-LIS. http://eprints.rclis.org/archive/00006449/ [odczyt 03.03.2007]. Henderson, Albert (1999). Information science and information policy: the use of constant dollars and other indicators to manage research investments. Journal of the American Society for Information Science Vol. 50 issue 4, pp. 366-379. Houghton, John (2002) [dok.elektr.]. The crisis in scholarly communciation: an economic analysis. http://www.vala.org.au/vala2002/2002pdf/16Houton.pdf [odczyt 14.08.2007] Morrison, Heather (2005) [dok.elektr.]. The implications of usage statistics as an economic factor in scholarly communications. Tekst dostępny w E-LIS. http://eprints.rclis.org/archive/00004889/01/estatspaper11rev.pdf

9 Zalecana literatura - 2 Nentwich, Michael (2001). (Re-) De-commodification in academic knowledge distribution? Science Studies Vol. 14 No. 2, pp. 21-42 Oleński, Józef (2001). Ekonomika informacji. Podstawy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Oleński, Józef (2003). Ekonomika informacji. Metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

10 Warunki zaliczenia zaliczenie przedmiotu otrzymuje się na podstawie obecności obecność będzie sprawdzana na każdym konwersatorium dopuszczalna jest nieobecność na 1 zajęciach (ewentualne kolejne nieobecności skutkują koniecznością indywidualnego zdania odpowiedniej porcji materiału)


Pobierz ppt "Wstęp do ekonomiki informacji dr Remigiusz Sapa. W efekcie zajęć student powinien znać zakres i przedmiot zainteresowania ekonomiki informacji najważniejsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google