Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do ekonomiki informacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do ekonomiki informacji"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do ekonomiki informacji
dr Remigiusz Sapa

2 W efekcie zajęć student powinien znać
zakres i przedmiot zainteresowania ekonomiki informacji najważniejsze sposoby rozumienia informacji w kategoriach ekonomicznych podstawowe pojęcia i mechanizmy związane z funkcjonowaniem rynku oraz wyznaczniki specyfiki rynku informacji najważniejszych uczestników rynku informacyjnego i ich role

3 W efekcie zajęć student powinien umieć:
w podstawowym zakresie interpretować zjawiska i procesy informacyjne w kategoriach ekonomicznych dostrzegać wpływ podstawowych mechanizmów rynkowych na rozwój i charakter zasobów, procesów i systemów informacyjnych

4 W efekcie zajęć student powinien akceptować:
konieczność krytycznego interpretowania danych i wskaźników ekonomicznych w powiązaniu z innymi aspektami zjawisk i procesów informacyjnych równoległe istnienie różnych możliwości interpretacji obserwowanych zjawisk w zależności od przyjętej perspektywy teoretycznej konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy

5 Program konwersatorium – cz. I
Przedmiot ekonomiki informacji, podstawowe problemy badawcze i odniesienia do praktyki Informacja jako kategoria ekonomiczna – różne możliwości interpretacji

6 Program konwersatorium – cz. II
Rynek – podstawowe pojęcia i mechanizmy Rynek informacji i jego specyfika. Asymetria informacyjna, podaż i popyt, cena informacji

7 Program konwersatorium – cz. III
Ład informacyjny i kwestia regulacji instytucjonalnej na rynku informacyjnym. Uczestnicy rynku informacji Przykłady ekonomicznych analiz procesów informacyjnych i komunikacyjnych

8 Zalecana literatura - 1 Baker, Kim (2005) [dok.elektr.]. The economics of access to literature and information. Tekst dostępny w E-LIS. [odczyt ]. Henderson, Albert (1999). Information science and information policy: the use of constant dollars and other indicators to manage research investments. Journal of the American Society for Information Science Vol. 50 issue 4, pp Houghton, John (2002) [dok.elektr.]. The crisis in scholarly communciation: an economic analysis. [odczyt ] Morrison, Heather (2005) [dok.elektr.]. The implications of usage statistics as an economic factor in scholarly communications. Tekst dostępny w E-LIS.

9 Zalecana literatura - 2 Nentwich, Michael (2001). (Re-) De-commodification in academic knowledge distribution? Science Studies Vol. 14 No. 2, pp Oleński, Józef (2001). Ekonomika informacji. Podstawy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Oleński, Józef (2003). Ekonomika informacji. Metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

10 Warunki zaliczenia zaliczenie przedmiotu otrzymuje się na podstawie obecności obecność będzie sprawdzana na każdym konwersatorium dopuszczalna jest nieobecność na 1 zajęciach (ewentualne kolejne nieobecności skutkują koniecznością indywidualnego zdania odpowiedniej porcji materiału)


Pobierz ppt "Wstęp do ekonomiki informacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google