Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka senioralna Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r. Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka senioralna Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r. Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Polityka senioralna Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r. Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia

2 Polityka Senioralna

3

4 Świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne stanowią ponad połowę wszystkich wydatków na świadczenia na rzecz osób w wieku 65+. Istotne grupy wydatków to: refundacja leków – 16,49%, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 7,59% oraz opieka długoterminowa - świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna. Rehabilitacja lecznicza i zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stanowią odpowiednio 3,86%i 2,07% wydatków na osoby w wieku 65+. * w wydatkach NFZ nie uwzględniono wartości świadczeń finansowane ryczałtem lub stawką kapitacyjną, tj. POZ, ratownictwo medyczne i transport sanitarny Polityka Senioralna

5 Średnie wydatki na świadczenia udzielone osobie uprawnionej w wieku 65+ są ponad 2-krotnie wyższe od przeciętnych wydatków na osobę uprawnioną i 3-krotnie wyższe od średniego wydatku na osobę uprawnioną w wieku poniżej 65 r.ż. W okresie 2009 -2012 proporcje pomiędzy wyszczególnionymi wydatkami średnimi na świadczenia w grupie osób uprawnionych 65+ i do 65 r.ż. nie uległy zmianie. Średni koszt wydatków na 1 uprawnionego w roku 2012 wzrósł o ok.7 % w stosunku do roku 2009. Polityka Senioralna

6 Najwyższy i odznaczający się największą dynamiką wzrost udziału osób w wieku 65+ w populacji Polski szacuje się na lata 2015-2025 (wzrost o13 pkt. procentowych), kolejne 10-lecie (2026-2035) to wzrost o kolejne 6 pkt. procentowych. W tym samym okresie (2015-2025) szacuje się, że udział wydatków na leczenie osób 65+ wzrośnie o 5 pkt. procentowych, a w kolejnym 10-leciu o kolejne 4 pkt. procentowe. Polityka Senioralna

7 Produkty w rodzaju leczenie szpitalne na rzecz świadczeniobiorców powyżej 69 r.ż. Nazwa produktu rozliczeniowego Wartość punktowa E05 POMOSTOWANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH > 69 R.Ż. LUB Z PW404 E07 POMOSTOWANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH >75 R.Ż. i > 16 DNI429 E16 OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW55 E53 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA > 69 R.Ż. LUB Z PW47 E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW40 E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW36

8 Polityka Senioralna Projekt produktu dedykowanego świadczeniobiorcom powyżej 65 r.ż. Nazwa produktu rozliczeniowego Wartość punktowa E50 Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia – leczenie w OINK130 Wybrane rozpoznania ICD – 10 charakteryzujące grupę E50: I50.0 Niewydolność serca zastoinowa I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa R57.0 Wstrząs kardiogenny R57.1 Wstrząs hipowolemiczny

9 Polityka Senioralna Nakłady w mln zł 2014 vs. 2010 Nazwa zakresu świadczeń20102011201220132014* GERIATRIA - HOSPITALIZACJA43,0344,3255,0561,9965,32 52% Zmiana % rok do roku 3%24%13% * Wartość pierwotna umów

10 Polityka Senioralna Nakłady w mln zł 2014 vs. 2010 Nazwa zakresu świadczeń20102011201220132014* ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII 1,682,032,523,343,45105% Zmiana % rok do roku 21%24%33% * Wartość pierwotna umów

11 Polityka Senioralna Rok Nazwa zakresu świadczeń2008200920102011201220132014 GERIATRIA - HOSPITALIZACJA (leczenie szpitalne) 2329303238 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) 75746870777367 Liczba zawartych umów w rodzajach: leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

12 Polityka Senioralna

13 Dziękuję za uwagę Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r.


Pobierz ppt "Polityka senioralna Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r. Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google