Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r.
Polityka senioralna Marcin Pakulski Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r.

2 Polityka Senioralna

3 Polityka Senioralna

4 Polityka Senioralna Świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne stanowią ponad połowę wszystkich wydatków na świadczenia na rzecz osób w wieku 65+. Istotne grupy wydatków to: refundacja leków – 16,49%, ambulatoryjna opieka specjalistyczna – 7,59% oraz opieka długoterminowa - świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna. Rehabilitacja lecznicza i zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stanowią odpowiednio 3,86%i 2,07% wydatków na osoby w wieku 65+. * w wydatkach NFZ nie uwzględniono wartości świadczeń finansowane ryczałtem lub stawką kapitacyjną, tj. POZ, ratownictwo medyczne i transport sanitarny

5 Polityka Senioralna Średnie wydatki na świadczenia udzielone osobie uprawnionej w wieku 65+ są ponad 2-krotnie wyższe od przeciętnych wydatków na osobę uprawnioną i 3-krotnie wyższe od średniego wydatku na osobę uprawnioną w wieku poniżej 65 r.ż. W okresie proporcje pomiędzy wyszczególnionymi wydatkami średnimi na świadczenia w grupie osób uprawnionych 65+ i do 65 r.ż. nie uległy zmianie. Średni koszt wydatków na 1 uprawnionego w roku 2012 wzrósł o ok.7 % w stosunku do roku 2009.

6 Polityka Senioralna Najwyższy i odznaczający się największą dynamiką wzrost udziału osób w wieku 65+ w populacji Polski szacuje się na lata (wzrost o13 pkt. procentowych), kolejne 10-lecie ( ) to wzrost o kolejne 6 pkt. procentowych. W tym samym okresie ( ) szacuje się, że udział wydatków na leczenie osób 65+ wzrośnie o 5 pkt. procentowych, a w kolejnym 10-leciu o kolejne 4 pkt. procentowe.

7 Polityka Senioralna Produkty w rodzaju leczenie szpitalne
na rzecz świadczeniobiorców powyżej 69 r.ż. Nazwa produktu rozliczeniowego Wartość punktowa E05 POMOSTOWANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH > 69 R.Ż. LUB Z PW 404 E07 POMOSTOWANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH >75 R.Ż. i > 16 DNI 429 E16 OZW > 69 R.Ż. LUB Z PW 55 E53 NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA > 69 R.Ż. LUB Z PW 47 E56 CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW 40 E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW 36

8 Wybrane rozpoznania ICD – 10 charakteryzujące grupę E50:
Polityka Senioralna Projekt produktu dedykowanego świadczeniobiorcom powyżej 65 r.ż. Nazwa produktu rozliczeniowego Wartość punktowa E50 Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia – leczenie w OINK 130 Wybrane rozpoznania ICD – 10 charakteryzujące grupę E50: I50.0 Niewydolność serca zastoinowa I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa R57.0 Wstrząs kardiogenny R57.1 Wstrząs hipowolemiczny

9 Nazwa zakresu świadczeń
Polityka Senioralna Nakłady w mln zł 2014 vs. 2010 Nazwa zakresu świadczeń 2011 2012 2013 2014* GERIATRIA - HOSPITALIZACJA 43,03 44,32 55,05 61,99 65,32 52% Zmiana % rok do roku 3% 24% 13% * Wartość pierwotna umów

10 Nazwa zakresu świadczeń
Polityka Senioralna Nakłady w mln zł 2014 vs. 2010 Nazwa zakresu świadczeń 2011 2012 2013 2014* ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII 1,68 2,03 2,52 3,34 3,45 105% Zmiana % rok do roku 21% 24% 33% * Wartość pierwotna umów

11 Polityka Senioralna Liczba zawartych umów w rodzajach:
leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Rok Nazwa zakresu świadczeń 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GERIATRIA - HOSPITALIZACJA (leczenie szpitalne) 23 29 30 32 38 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) 75 74 68 70 77 73 67

12 Polityka Senioralna

13 Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r.
Dziękuję za uwagę Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r.


Pobierz ppt "Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 20 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google