Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."— Zapis prezentacji:

1 Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2 KOGO DOSTOSOWANIA EGZAMINU DOTYCZĄ ZAWODOWEGO Do egzaminu zawodowego W WARUNKACH DOSTOSOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB mogą przystąpić uczniowie/słuchacze/absolwenci/eksterni, którzy: posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, niepełnosprawności posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, są chorzy lub niesprawni czasowo i mają zaświadczenie, byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

3 Dostosowanie warunków egzaminacyjnych przysługuje uczniom : niepełnosprawnym ruchowo słabo słyszącym i niesłyszącym słabo widzącym i niewidomym z przewlekłymi chorobami somatycznymi z trudnościami w uczeniu się (upośledzonym w stopniu lekkim) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)

4 DOSTOSOWANIA DOTYCZĄ: Czasu trwania egzaminu, Formy arkusza egzaminacyjnego (powiększona czcionka, brajl, plik dźwiękowy itd.) Przygotowania stanowiska egzaminacyjnego (specyficzne maszyny, narzędzia, układ itd.) Obecności podczas egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności.

5 Za dostosowania egzaminu odpowiada Dyrektor szkoły lub placówki

6 WYMAGANIA EGZAMINACYJNE W egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe nie ma odrębnych wymagań egzaminacyjnych, Dla uczniów (słuchaczy) lub absolwentów, wymienionych wyżej, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych,

7 WNIOSKI Z punktu widzenia skuteczności egzaminu zawodowego lepiej jest KSZTAŁCIĆ w zawodach, do których wykonywania predestynuje dana dysfunkcja niż DOSTOSOWYWAĆ sam egzamin. (przykład: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej) W nowym systemie kształcenia zawodowego istnieje możliwość kształcenia w wybranych kwalifikacjach na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (niekoniecznie trzeba kształcić się w zakresie całego zawodu)

8 Dziękuję za uwagę w imieniu Danuty Zakrzewskiej Małgorzata Świerzyńska


Pobierz ppt "Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google