Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA SZKOŁA Profilaktyka jako element przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA SZKOŁA Profilaktyka jako element przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNA SZKOŁA Profilaktyka jako element przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży

2 Profilaktyka Działania profilaktyczne realizowane przez Policję odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu lokalnych i ponadlokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania zjawiskom „negatywnym”, w których gwałtownie wzrasta udział dzieci i młodzieży. Agresja, przemoc, uzależnienia, wagary, kradzieże…, Tarnowska policja oprócz prowadzonych czynności w zgłoszonych sprawach prowadzi szeroko zakrojone działania profilaktyczne na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców.

3 Główne cele i zadania działań profilaktycznych
Profilaktyka Główne cele i zadania działań profilaktycznych Ograniczenie liczby czynów karalnych popełnianych przez nieletnich; Budowanie wewnątrz szkoły nowoczesnego i sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy i agresji; Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw antyprzemocowych; Ograniczanie zjawisk patologicznych Wspieranie rodziców w przeciwdziałaniu patologii; wśród nieletnich; Zapoznanie młodzieży z zagrożeniami wynikającymi ze strony sekt oraz istniejących grup nieformalnych; Zapoznanie młodzieży z zagrożeniami jakie niesie internet ; Upowszechnianie wiedzy o negatywnych skutkach używania środków odurzających i alkoholu ; Promowanie wizerunku Policji jako instytucja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społecznym .

4 Profilaktyka Sposób realizacji:
Prowadzenie stałej współpracy ze szkołami; Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych na terenie szkół; Utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogami szkolnymi; Prowadzenie poradnictwa wychowawczego oraz udział w zespołach wychowawczych; Stałe i bieżące realizowanie spotkań profilaktycznych w szkołach z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami; Podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia; Realizowanie różnego rodzaju konkursów dla młodzieży w ramach prowadzonej profilaktyki; Udział w festynach i imprezach organizowanych przez szkoły i władze samorządowe;

5 Programy „Uwaga zagrożenie" „Dzielnicowy przyjacielem szkoły”
„Unikanie zagrożeń ” „Uwaga zagrożenie" „Dzielnicowy przyjacielem szkoły” „Zagrożenie w sieci – profilaktyka, reagowanie” „Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” „Krajowy program przeciwdziałania narkomanii „

6 Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Średnie
UNIKANIE ZAGROŻEŃ Rodzaj programu Obszar tematyczny Adresaci Edukacyjny Zachowanie wobec obcych; Bezpieczeństwo w ruchu drogowym; Odpowiedzialność nieletnich ; Przeciwdziałanie wszelkim patologiom; Zagrożenie cyberprzemocą Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Średnie

7 „UNIKANIE ZAGROŻEŃ” podzielony jest na trzy podstawowe grupy
Program obejmuje następujące podtematy: Szkoły Podstawowe – bezpieczna droga do szkoły, zachowanie w stosunku do obcych, bezpieczne wakacje, ferie, wychowanie komunikacyjne ……… i inne; Gimnazja – odpowiedzialność prawna nieletnich z kw i kk w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, przeciwdziałanie patologiom alkoholizm , narkomania ; Szkoły Ponadgimnazjalne - odpowiedzialność prawna nieletnich z kw i kk w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz profilaktyka uzależnień.

8 UWAGA ZAGROŻENIE Rodzaj programu Obszar tematyczny Adresaci
Edukacyjno – Informacyjny Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii Odpowiedzialność Gdzie szukać pomocy Szkoły Gimnazjalne, Średnie

9 „NARODOWY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”
Rodzaj programu Obszar tematyczny Adresaci Informacyjno – Interwencyjny Patologie społeczne – alkoholizm Osoby nadużywające alkoholu, rodziny takich osób

10 „KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII „
Rodzaj programu Obszar tematyczny Adresaci Informacyjno – Interwencyjny Patologie społeczne – narkomania Społeczność lokalna Osoby zagrożone narkomanią o

11 „DZIELNICOWY PRZYJACIELEM SZKOŁY „
Rodzaj programu Obszar tematyczny Adresaci Edukacyjno – informacyjny Odpowiedzialność nieletnich ; Przeciwdziałanie wszelkim patologiom; Szkoły Gimnazjalne

12 „DZIELNICOWY PRZYJACIELEM SZKOŁY
W ramach programu dzielnicowi : prowadzą spotkania (prelekcje); Prowadzą badania ankietowe; przygotowują i omawiają wyniki ankiet w ramach zebrań z rodzicami i radami pedagogicznymi; pełnią dyżury w jednostkach jak również w szkołach; uczestniczą w zebraniach, konsultacjach dla rodziców, biorą czynny udział w akademiach, piknikach, festynach. Program skierowany jest równolegle do : Uczeń Rodziców Nauczyciel

13 „ZAGROŻENIA W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE „
Rodzaj programu Obszar tematyczny Adresaci Edukacyjno – informacyjny Zagrożenia w sieci: Cyberprzemoc; Cyberprzestępczość; Cyberuzależnienia; Szkoła Podstawowa

14 „ZAGROŻENIA W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE „
Prowadzone działania obejmują trzy płaszczyzny funkcjonujące w szkole: nauczycieli Uczniowie Rodzice Nauczyciel

15 „ZAGROŻENIA W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE „
W trakcie szkoleń funkcjonariusze przekazują wiedzę dotyczącą m. in.: Działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w Internecie Problematyki cyberprzestępczości – nowych trendów Problematyki szkodliwych i nielegalnych treści w Internecie – współpracy z Policją Pomocy dzieciom ofiarom zagrożeń online


Pobierz ppt "BEZPIECZNA SZKOŁA Profilaktyka jako element przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google