Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grafika Power Point Edytor tekstu Inżynieria środowiska W2 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grafika Power Point Edytor tekstu Inżynieria środowiska W2 1."— Zapis prezentacji:

1

2 Grafika Power Point Edytor tekstu Inżynieria środowiska W2 1

3 Wprowadzenie - rysunki - schematy - interfejsy użytkownika - wykresy (biznes, nauka, technika) grafika 2D, 3D - kartografia (mapy) - kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo CAD/CAM - symulacja i animacja (przetwarzanie) - rozpoznawanie obrazów Grafika komputerowa zastosowania - wektorowa - rastrowapixel (picture element) technika cechy: - rozdzielczość (liczba pikseli/cal) - wyrazistość (rozmiar plamki) 2

4 Cyfrowy zapis obrazu w postaci opisującej każdy piksel, bez żadnych uproszczeń, nazywany zapisem bitmapowym. Jest on najdokładniejszy – brak kompresji! – duże pliki! Pliki tego typu zapisywane są z rozszerzeniem bmp DUŻE PLIKI!!! wiele bajtów! bmp Obraz - grafika 3

5 problem rasteryzacji 4

6 Programowy proces redukcji objętości danych cyfrowych, wykorzystujący naturalną nadmiarowość w zapisie informacji – bazujący na redukcji powtórzeń w ciągu bitów, umożliwia zmniejszenie rozmiaru archiwum. Ważne z powodów: składowanie (magazynowanie) przesył Kompresja danych 5

7 Kompresja: z częściową utratą informacji pierwotnej (kompresja stratna) bez straty informacji źródłowej (kompresja bezstratna) np. w programach archiwizujących. 6

8 Dominującym standardem zapisu barw jest RGB. R –red (czerwony) G –green (zielony) B –blue (niebieski). W wyniku mieszania tych barw można uzyskać dowolną inną barwę dostrzeganą przez ludzkie oko. W związku z tym, że dane o barwie każdego piksela składają się z ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwieni, zieleni i barwy niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla każdej barwy osiem bitów). Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia barw, są to m.in.: CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV, sRGB. Standard RGB 7

9 bitmapowy wyróżnionym fragmentom obrazu odpowiadają cyfrowe zapisy pikseli (duże rozmiary) wektorowy tworzą go obiekty opisane matematycznie, np. równaniem prostej, łuku czy okręgu (b. małe rozmiary) Zapis bitmapowy vs wektorowy 8

10 PDF – jest używany przez program Adobe Acrobat, PICT - używany przez programy graficzne jako format pośredni do przesyłania plików między aplikacjami. Format PICT wykazuje szczególną efektywność przy kompresowaniu obrazków zawierających duże obszary jednolitego koloru. Obrazki w skali szarości mogą mieć 2, 4 lub 8 bitów na piksel. STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH 9

11 GIF (Graphics Interchange Format) - umożliwia niezależną sprzętowo, transmisję grafiki online. Obrazy są kompresowane metodą Lempela-Ziva. PNG (Portable Network Graphics -"ping") -24-bitowy format jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak GIF jest używany do wyświetlania obrazów w sieci WWW i w serwisach interaktywnych - większe możliwości kompresji od GIF'a. 10

12 TIFF (Tagged Image File Format) -jest używany do wymieniania plików między aplikacjami i platformami komputerowymi. Format TIFF obsługuje kompresję LZW - algorytm kompresji bezstratnej, nie powodującej utraty szczegółów obrazka. TIFF 5.0 definiuje 45 tagów TIFF jest standardem szeroko używanym jednak zawiera wiele różnych wersji i tagów, co często stanowi problem. PHOTOCD -format zdefiniowany przez Kodaka dla cyfrowego przechowywania obrazów o wysokiej jakości. JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia stratną jak i bezstratną kompresję danych, popularny w sieci. 11

13 DCT (Discrete Cosinus Transformation) algorytm wykorzystujący kodowanie metodą JPEG i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8x8 pikseli. Każdy blok jest analizowany przez algorytm ze względu na zmianę kolorów. Jeśli początkowy blok składa się z jednobarwnej powierzchni, to można go opisać za pomocą jednej wartości. Jeśli barwa zmienia się tylko trochę w obrębie bloku, potrzeba już więcej wartości w celu opisania tego bloku itd. Ponieważ wiele bloków jednego obrazu cechują jedynie niewielkie zmiany koloru, ilość niezbędnych informacji będzie zredukowana. Metody kompresji 12

14 obraz jest analizowany ze względu na częstość występowania poszczególnych kolorów. Kolor występujący najczęściej otrzymuje najkrótszy kod, drugi otrzymuje drugi najkrótszy itd., dzięki temu zmniejsza się ilość miejsca niezbędnego do zapamiętania. Kompresja HUFFMANA 13

15 FRAKTALNA Fraktal to twór podobny do samego siebie - po jego dowolnym powiększeniu otrzymuje się zawsze podobny obraz, np. płatek śniegu. Ideą fraktalnej kompresji obrazów jest znalezienie w danym obrazie fraktalnego wzorca i wyrażenie go za pomocą formuły matematycznej. W tym celu niezbędna jest gruntowna analiza obrazu Proces kompresji jest wolniejszy niż kodowanie inną metodą, jednak obrazy kodowane metodą fraktalną. Ze względu na jakość obrazu metoda ta znacznie przewyższa technologię JPEG. Kompresja fraktalna nadaje się zarówno dla obrazów nieruchomych jak i obrazów ruchomych. 14

16 Dobry do publikacji zdjęć WWW Głębia barw do 24 bitów Małe rozmiary plików Bardzo małe rozmiary plików Obsługują wszystkie przeglądarki Przezroczystość, animacje Głębia barw –tylko 8 bitów Standardy grafiki skompresowanej.jpg.gif 15

17 specjalizowane programy służące do tworzenia i edycji map bitowych, nazywanych także grafiką rastrową: Photoshop, CorelDraw Suite, Corel PhotoPaint Do obróbki grafiki wektorowej wykorzystuje się m.in: CorelDraw, PageMaker, Adobe Illustrator, Visio. Edytory graficzne 16

18 IrfanView (przeglądarka grafiki i zdjęć) RawShooter Essentials 2006 GIMP 2.4.4 Photo Pos Pro Picasa 2.7 –darmowy ThumbsPlus 7 –komercyjny Corel PaintShop Pro X2 - komercyjny Inne programy do obróbki grafiki Bardziej zaawansowane programy (np. Corel Trace) posiadają funkcję przetwarzania obrazów rastrowych w wektorowe (obiektowe) 17

19 Create Adobe PDF Online, PrimoPDF, Qprinter. PDFCreator – wydruk z aplikacji do formatu PDF konwertowane dane można zabezpieczać hasłem, szyfrować, kompresować i podpisywać. OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu plików do formatu PDF Microsoft udostępnia "wtyczkę" do eksportu do tego formatu w najnowszym pakiecie Microsoft Office oraz konwerter –NOVAPDF -do każdej aplikacji generującej dokument pod Windows Zamiana na format PDF 18

20 najstarszy –Ventura Publisher, Corel Ventura, Adobe PageMaker QuarkXpress Scribus (open source) DTP (ang. Desktop Publishing) zajmuje się profesjonalnym, kompletnym przygotowaniem materiałów do druku (składem). Programy DTP umożliwiają import kilkudziesięciu formatów dokumentów 19

21 mp3 Kompresja innych mediów kompresja z wkalkulowaną stratą jakości (m.in. usuwanie b. wysokich i b. niskich częstotliwości, cichych dźwięków) 20

22 WMA –Windows Media Audio. Utwór przy kompresji 64 Kb/s zajmuje połowę miejsca w porównaniu z MP3 przy strumieniu 128 bitów/s. Porównywalna jakość AAC, MPC, OCG Inne formaty stratnej kompresji dźwięków 21

23 Zastosowanie w systemach nazywanych IVR (Interactive Voice Response) i ASR (Automatic Speech Recognition - rozpoznawanie mowy). – automat rozumie mowę i odpowiada Systemy Call Center stosują technologię TTS (Text-To- Speech - zamiana tekstu na mowę – (dla niewidomych) Także synteza dźwięków w tworzeniu muzyki. Analiza i synteza dźwięków 22

24 AVI –Audio Video Interleave, MPEG-4 MPEG-1 –przestarzały 352x288 MPEG-2 –zmienny strumień MPEG-4 – do kodowania AVI DivX –komercyjna pochodna MPEG-4 inne SVCD, VCD –oparty na MPEG-1 Podstawowe formaty video 23

25 Video - kodeki DivX XviD i inne 24

26 obrazów (DNA obrazu) stylów pisarskich Komputer w identyfikacji 25

27 - bitmapowa (rastrowa) - np. Paint, Photoshop - wektorowa – np.Corel, narzędzia Office Grafika Główny podział: 26

28 - nowy, otwarcie, zapisz, zapisz jako *.bmp, *.jpg, *.gif. *.png - ustawienia strony, podgląd wydruku, wydruk - schowek Grafika bitmapowa (np. Paint) typowa aplikacja: - przybornik narzędzi (rysowanie, edycja) - opcje narzędzi - paleta kolorów (główny i tła) dostępne: makro-obiekty: - typ, rozmiar – w trakcie tworzenia - potem jako piksele raster (siatka)– element podstawowy to pixel- punkt ekranowy! 27

29 - linia pozioma, pionowa lub pod kątem 45 0 - prostokąt kwadrat - elipsa okrąg Figury + tekst kolory - główny i tła: szczególne figury - dodany Shift: udogodnienia: - rezygnacja - Esc - wycofanie Edycja Cofnij, Ctrl+Z - powtórzenie Edycja Powtórz, F4 - lewe albo prawe kliknięcie w kolor z palety - weź kolor + kliknięcie we fragment (lewe albo prawe) tekst: - przeźroczysty lub z kolorem tła - czcionka, rozmiar + styl - prosta edycja - w trakcie pisania 28

30 Edycja wycinek – grupa pixeli: gumka: - rozmiar - zwykła - lewy przycisk - kolorowa - prawy przycisk - rysowanie w kolorze tła - prostokątny, dowolny lub pełny (Ctrl-A) - przeźroczysty lub z kolorem tła - zmiana rozmiaru (tylko natychmiast po utworzeniu!) - usuwanie (Del) - operacje przez schowek (także do innych aplikacji) - dodatkowo Kopiuj do... Wklej z... (pliku) powiększenia (bez tekstu): - 1, 2, 6, 8 - krotne - siatka (Ctrl+G grid) - możliwa miniaturka 29

31 Efekty specjalne 30

32 Grafika wektorowa ( dostępna: np. aplikacje Office – Wstaw/Kształty – osobna aplikacja Microsoft Visio ) - rysunek-schemat składa się z kształtów (bloczków, obiektów - ang. shape) bloczki (figury, symbole) połączenia - technika ciągnij i upuść (ang. drag & drop) - dostępne wzorniki (zestawienia kształtów- Autokształty), np.: ogólne organizacyjne kartograficzne informatyczne elektroniczne budowlane - okno robocze może mieć roboczą siatkę - ułatwia pozycjonowanie - bloczki i połączenia mogą być sklejane (znaczniki + kolor zielony|czerwony) Dostęp do kształtu w dowolnym momencie! Każdy obiekt można wskazać narzędziem wskazywania (Pointer tool) i modyfikować 31

33 - położenie – przeciąganie - linia/kontur – styl, grubość, kolor - tło dla figur zamkniętych – kolor, deseń - rozmiar - przeciągnięcie za uchwyty - linie krzywe – modyfikacja przez dodawanie punktów - większość może być opisywana tekstem (2x kliknięcie) lub pola tekstowe własności kształtu: - można niekiedy "przyklejać" do bloczków lub innych połączeń - można modyfikować jak bloczki połączenia (łączniki kształtów – np. schematy blokowe): operacje przez schowek grupy kształtek: - zaznaczanie- Shift+kliknięcie - otaczanie grupy - usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, grupowanie (tworzy jeden obiekt z wielu) - ułożenie na stercie (wierzch- spód) 32

34 33

35 34

36 Format kształtek - wzór - grubość - kolor - zaokrąglenie (w figurach) - początek, koniec, rozmiar (w połączeniach) linie (także kontur kształtów powierzchniowych) : - wzór | brak (przeźroczysta) - kolor główny - kolor tła - cień (shadow) - wzór + 2 kolory wypełnienie (fill): - wierzch|spód - wyrównanie grupy (pionowo|poziomo - lewe, prawe, środkowe) - odbicia i obroty ułożenia kształtek: 35

37 Superaplikacja biurowa – MS- OFFICE wersje: starsze, XP, 2003, 2007, 2010 Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) 36

38 W skład pakietu MS Office Basic wchodzą: Microsoft Word (edytor tekstu) Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazow, prosta edycja zdjęć) Ponadto: Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) Microsoft Visio (edytor schematów) Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy) 37

39 MS Powerpoint Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: -tekst - grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matemat.) - dźwięk Możliwości: - sterowanie tempem - efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów) 38

40 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie Podział edytorów tekstu ASCIIdokumentu redagowanego NC-edit Notatnik vi - unix MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect Tech Works AmiPro Open Office Write WordStar ChiWriter TAG inne 39

41 Pośrednictwo użytkownika edytora MS Word składowe okna: menu operacji paski narzędzi pasek stanu menu podręczne możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) masz to co widzisz 40

42 Struktura dokumentu podział fizyczny: plik główny mogą być pliki składowe (wstawiane) 41

43 podział logiczny: sekcje - wygląd stron akapity (paragrafy) - wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty (rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe) znaki sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3 Z n a k i operacje: Wstaw Znak podziału Sekcji Wstaw Obiekt | Rysunek | Pole tekstowe Enter - koniec akapitu 42

44 podział redakcyjny: Istota: automatyczny podział tekstu na strony automatyczny podział tekstu na wiersze strony wiersze Ale podział na sekcje nie jest automatyczny ! 43

45 44 Układ strony Najważniejsze opcje: - Rozmiar - Orientacja - Marginesy – proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu

46 AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu. ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE !!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu – odstęp przed i po) 45

47 Położenie akapitów wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po odstęp przed sumuje się marginesy strony Tylko tak robimy – przez parametry akapitu – Format Akapit wcięcie 1-go wiersza 46

48 Odstępy wewnątrz akapitu - spacja - NORMALNA - NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) - tabulatory (większe odstępy) - kolumny - tabela ENTER – koniec akapitu (można usuwać) SHIFT+ENTER – wymuszone złamanie akapitu 47

49 Formatowanie czcionki – łatwe ale.... x 2 - indeksy górne i dolne - Wstaw symbol italic 48

50 Nawigacja w dokumencie typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5 KlawiszeSkok kursora o znak o wiersz CTRL+ CTRL+ o słowo w prawo, lewo Home/Endna początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUpo ekran CRTL+Home CTRL+End początek/koniec dokumentu 49

51 Zaznaczanie i operacje edycyjne Ważniejsze operacje typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace) 50

52 Widoki dokumentu widok normalny – wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku – podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶ widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp. 51

53 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki na bieżąco: Narzędzia Opcje Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów 52

54 Szukanie i zastępowanie operacje: Edycja ZnajdźlubCtrl-F (ang. Find) Edycja ZamieńlubCtrl-H (ang. cHange) Wstawianie obiektów (grafika i inne) menu Wstawianie Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania Style (okienko stylów) modyfikacja (akapit, czcionka, obramowania, język itp.) stosowanie z narzędzia listy – ułatwia jednolite formatowanie Narzędzia główne 53

55 Równania matematyczne Wstaw Obiekt Microsoft Equation 3.0, Bezpośrednio dostępne w Office 2007 w menu Wstawianie Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy) a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska 54

56 Obramowania i cieniowania Elementy które można obramować: Znaki Słowa Dłuższy akapit Tabele Rysunki Strona 55

57 Tabele Sposoby wstawiania tabeli: · Narzędzie Wstaw tabelę lub Menu Tabela Wstaw tabelę komórki scalone Poruszanie się po tabeli – klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) 56

58 Inne możliwości Tabulatory – standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR – pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Typy tabulatorów: Wyrównanie do lewej Wyrównanie do prawej Wyrównanie do środka Dziesiętny (dla liczb) – wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego NazwiskoDataCecha Premia Kowalski10.10.1999wysoki 1500,00 Nowak1.11.1987niski 1456,50 Malinowski2.02.1988średni 50,90 Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu 57

59 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia: Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90 o ) Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów) Podział na sekcje: 1 sposób – wstawianie znaków końca sekcji (menu Układ strony – znaki podziału) 2 sposób – zaznaczenie fragmentu tekstu i ustalenie liczby kolumn – podział automatyczny Znak podziału kolumny – Układ strony/kolumny 58

60 wyliczanie numerowanie (w tym konspekty numerowane - wielopoziomowe) Listy – menu Format – wyliczanie numerowanie Numery stron – menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści – konieczny styl nagłówkowy (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy Nagłówki i stopki – menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) – zróżnicowane dla sekcji 59

61 60 Inne możliwości: Tezaurus – synonimy, Tłumaczenie Przypisy Recenzja (śledź zmiany) – poprawki widoczne lub nie


Pobierz ppt "Grafika Power Point Edytor tekstu Inżynieria środowiska W2 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google