Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria środowiska
Grafika Power Point Edytor tekstu

2 Grafika komputerowa Wprowadzenie zastosowania - rysunki - schematy
- interfejsy użytkownika - wykresy (biznes, nauka, technika) grafika 2D, 3D - kartografia (mapy) - kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo CAD/CAM - symulacja i animacja (przetwarzanie) - rozpoznawanie obrazów technika - wektorowa - rastrowa pixel (picture element) cechy: - rozdzielczość (liczba pikseli/cal) - wyrazistość (rozmiar plamki)

3 Obraz - grafika bmp Cyfrowy zapis obrazu w postaci opisującej każdy piksel, bez żadnych uproszczeń, nazywany zapisem bitmapowym. Jest on najdokładniejszy – brak kompresji! – duże pliki! Pliki tego typu zapisywane są z rozszerzeniem bmp DUŻE PLIKI!!! wiele bajtów!

4 problem rasteryzacji

5 Kompresja danych Programowy proces redukcji objętości danych cyfrowych, wykorzystujący naturalną nadmiarowość w zapisie informacji – bazujący na redukcji powtórzeń w ciągu bitów, umożliwia zmniejszenie rozmiaru archiwum. Ważne z powodów: składowanie (magazynowanie) przesył

6 Kompresja: z częściową utratą informacji pierwotnej (kompresja stratna) bez straty informacji źródłowej (kompresja bezstratna) np. w programach archiwizujących.

7 Standard RGB Dominującym standardem zapisu barw jest RGB.
R –red (czerwony) G –green (zielony) B –blue (niebieski). W wyniku mieszania tych barw można uzyskać dowolną inną barwę dostrzeganą przez ludzkie oko. W związku z tym, że dane o barwie każdego piksela składają się z ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwieni, zieleni i barwy niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla każdej barwy osiem bitów). Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia barw, są to m.in.: CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV, sRGB.

8 Zapis bitmapowy vs wektorowy
wyróżnionym fragmentom obrazu odpowiadają cyfrowe zapisy pikseli (duże rozmiary) wektorowy tworzą go obiekty opisane matematycznie, np. równaniem prostej, łuku czy okręgu (b. małe rozmiary)

9 PDF – jest używany przez program Adobe Acrobat,
STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH PDF – jest używany przez program Adobe Acrobat, PICT - używany przez programy graficzne jako format pośredni do przesyłania plików między aplikacjami. Format PICT wykazuje szczególną efektywność przy kompresowaniu obrazków zawierających duże obszary jednolitego koloru. Obrazki w skali szarości mogą mieć 2, 4 lub 8 bitów na piksel.

10 GIF (Graphics Interchange Format) - umożliwia niezależną sprzętowo, transmisję grafiki online. Obrazy są kompresowane metodą Lempela-Ziva. PNG (Portable Network Graphics -"ping") -24-bitowy format jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak GIF jest używany do wyświetlania obrazów w sieci WWW i w serwisach interaktywnych - większe możliwości kompresji od GIF'a.

11 TIFF (Tagged Image File Format) -jest używany do wymieniania plików między aplikacjami i platformami komputerowymi. Format TIFF obsługuje kompresję LZW -algorytm kompresji bezstratnej, nie powodującej utraty szczegółów obrazka. TIFF 5.0 definiuje 45 tagów TIFF jest standardem szeroko używanym jednak zawiera wiele różnych wersji i tagów, co często stanowi problem. PHOTOCD -format zdefiniowany przez Kodaka dla cyfrowego przechowywania obrazów o wysokiej jakości. JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia stratną jak i bezstratną kompresję danych, popularny w sieci.

12 Metody kompresji DCT (Discrete Cosinus Transformation) algorytm wykorzystujący kodowanie metodą JPEG i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8x8 pikseli. Każdy blok jest analizowany przez algorytm ze względu na zmianę kolorów. Jeśli początkowy blok składa się z jednobarwnej powierzchni, to można go opisać za pomocą jednej wartości. Jeśli barwa zmienia się tylko trochę w obrębie bloku, potrzeba już więcej wartości w celu opisania tego bloku itd. Ponieważ wiele bloków jednego obrazu cechują jedynie niewielkie zmiany koloru, ilość niezbędnych informacji będzie zredukowana.

13 Kompresja HUFFMANA obraz jest analizowany ze względu na częstość występowania poszczególnych kolorów. Kolor występujący najczęściej otrzymuje najkrótszy kod, drugi otrzymuje drugi najkrótszy itd., dzięki temu zmniejsza się ilość miejsca niezbędnego do zapamiętania.

14 FRAKTALNA Fraktal to twór podobny do samego siebie - po jego dowolnym powiększeniu otrzymuje się zawsze podobny obraz, np. płatek śniegu. Ideą fraktalnej kompresji obrazów jest znalezienie w danym obrazie fraktalnego wzorca i wyrażenie go za pomocą formuły matematycznej. W tym celu niezbędna jest gruntowna analiza obrazu Proces kompresji jest wolniejszy niż kodowanie inną metodą, jednak obrazy kodowane metodą fraktalną. Ze względu na jakość obrazu metoda ta znacznie przewyższa technologię JPEG. Kompresja fraktalna nadaje się zarówno dla obrazów nieruchomych jak i obrazów ruchomych.

15 .jpg .gif Standardy grafiki skompresowanej
Dobry do publikacji zdjęć WWW Głębia barw do 24 bitów Małe rozmiary plików .jpg Bardzo małe rozmiary plików Obsługują wszystkie przeglądarki Przezroczystość, animacje Głębia barw –tylko 8 bitów .gif

16 Edytory graficzne specjalizowane programy służące do tworzenia i edycji map bitowych, nazywanych także grafiką rastrową: Photoshop, CorelDraw Suite, Corel PhotoPaint Do obróbki grafiki wektorowej wykorzystuje się m.in: CorelDraw, PageMaker, Adobe Illustrator, Visio.

17 Inne programy do obróbki grafiki
IrfanView (przeglądarka grafiki i zdjęć) RawShooter Essentials 2006 GIMP 2.4.4 Photo Pos Pro Picasa 2.7 –darmowy ThumbsPlus 7 –komercyjny Corel PaintShop Pro X2 - komercyjny Bardziej zaawansowane programy (np. Corel Trace) posiadają funkcję przetwarzania obrazów rastrowych w wektorowe (obiektowe)

18 PDFCreator – wydruk z aplikacji do formatu PDF
Zamiana na format PDF Create Adobe PDF Online, PrimoPDF, Qprinter. PDFCreator – wydruk z aplikacji do formatu PDF konwertowane dane można zabezpieczać hasłem, szyfrować, kompresować i podpisywać. OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu plików do formatu PDF Microsoft udostępnia "wtyczkę" do eksportu do tego formatu w najnowszym pakiecie Microsoft Office oraz konwerter –NOVAPDF -do każdej aplikacji generującej dokument pod Windows

19 DTP(ang. Desktop Publishing)
zajmuje się profesjonalnym, kompletnym przygotowaniem materiałów do druku („składem”). Programy DTP umożliwiają import kilkudziesięciu formatów dokumentów najstarszy –Ventura Publisher, Corel Ventura, Adobe PageMaker QuarkXpress Scribus (open source)

20 Kompresja innych mediów
kompresja z wkalkulowaną stratą jakości (m.in. usuwanie b. wysokich i b. niskich częstotliwości, cichych dźwięków)

21 Inne formaty stratnej kompresji dźwięków
WMA –Windows Media Audio. Utwór przy kompresji 64 Kb/s zajmuje połowę miejsca w porównaniu z MP3 przy strumieniu 128 bitów/s. Porównywalna jakość AAC, MPC, OCG

22 Analiza i synteza dźwięków
Zastosowanie w systemach nazywanych IVR (Interactive Voice Response) i ASR (Automatic Speech Recognition - rozpoznawanie mowy). – automat rozumie mowę i odpowiada Systemy Call Center stosują technologię TTS (Text-To-Speech - zamiana tekstu na mowę – (dla niewidomych) Także synteza dźwięków w tworzeniu muzyki.

23 AVI –Audio Video Interleave, MPEG-4 MPEG-1 –przestarzały 352x288
Podstawowe formaty video AVI –Audio Video Interleave, MPEG-4 MPEG-1 –przestarzały 352x288 MPEG-2 –zmienny strumień MPEG-4 – do kodowania AVI DivX –komercyjna pochodna MPEG-4 inne SVCD, VCD –oparty na MPEG-1

24 Video - kodeki DivX XviD i inne

25 Komputer w identyfikacji
obrazów (DNA obrazu) stylów pisarskich

26 Grafika Główny podział: bitmapowa (rastrowa) - np. Paint, Photoshop
wektorowa – np.Corel, narzędzia Office

27 Grafika bitmapowa (np. Paint)
raster (siatka)– element podstawowy to pixel- punkt ekranowy! typowa aplikacja: - nowy, otwarcie, zapisz, zapisz jako *.bmp, *.jpg, *.gif. *.png - ustawienia strony, podgląd wydruku, wydruk - schowek dostępne: - przybornik narzędzi (rysowanie, edycja) - opcje narzędzi - paleta kolorów (główny i tła) makro-obiekty: typ, rozmiar – w trakcie tworzenia potem jako piksele S. Wolek Wst. do Inf.

28 Figury + tekst kolory - główny i tła:
- lewe albo prawe kliknięcie w kolor z palety - weź kolor + kliknięcie we fragment (lewe albo prawe) szczególne figury - dodany Shift: - linia pozioma, pionowa lub pod kątem 450 - prostokąt  kwadrat - elipsa  okrąg udogodnienia: - rezygnacja - Esc - wycofanie Edycja  Cofnij, Ctrl+Z - powtórzenie Edycja  Powtórz, F4 S. Wolek Wst. do Inf. tekst: - przeźroczysty lub z kolorem tła - czcionka, rozmiar + styl - prosta edycja - w trakcie pisania

29 Edycja wycinek – grupa pixeli:
- prostokątny, dowolny lub pełny (Ctrl-A) - przeźroczysty lub z kolorem tła - zmiana rozmiaru (tylko natychmiast po utworzeniu!) - usuwanie (Del) - operacje przez schowek (także do innych aplikacji) - dodatkowo Kopiuj do... Wklej z ... (pliku) gumka: - rozmiar - zwykła - lewy przycisk - kolorowa - prawy przycisk - rysowanie w kolorze tła powiększenia (bez tekstu): S. Wolek Wst. do Inf. - 1, 2, 6, 8 - krotne - siatka (Ctrl+G grid) - możliwa miniaturka

30 Efekty specjalne

31 Grafika wektorowa (dostępna: np
Grafika wektorowa (dostępna: np. aplikacje Office – Wstaw/Kształty – osobna aplikacja Microsoft Visio) - rysunek-schemat składa się z kształtów (bloczków, obiektów - ang. shape) bloczki (figury, symbole) połączenia - technika ciągnij i upuść (ang. drag & drop) - dostępne wzorniki (zestawienia kształtów- Autokształty), np.: ogólne organizacyjne kartograficzne informatyczne elektroniczne budowlane - okno robocze może mieć roboczą siatkę - ułatwia pozycjonowanie - bloczki i połączenia mogą być sklejane (znaczniki + kolor zielony|czerwony) Dostęp do kształtu w dowolnym momencie! Każdy obiekt można wskazać narzędziem wskazywania (Pointer tool) i modyfikować

32 własności kształtu: położenie – przeciąganie linia/kontur – styl, grubość, kolor tło dla figur zamkniętych – kolor, deseń - rozmiar - przeciągnięcie za uchwyty linie krzywe – modyfikacja przez dodawanie punktów - większość może być opisywana tekstem (2x kliknięcie) lub pola tekstowe połączenia (łączniki kształtów – np. schematy blokowe): - można niekiedy "przyklejać" do bloczków lub innych połączeń - można modyfikować jak bloczki operacje przez schowek grupy kształtek: - zaznaczanie - Shift+kliknięcie - otaczanie grupy - usuwanie, kopiowanie, przesuwanie, grupowanie (tworzy jeden obiekt z wielu) ułożenie na stercie (wierzch- spód)

33

34

35 Format kształtek linie (także kontur kształtów powierzchniowych) :
- wzór - grubość - kolor - zaokrąglenie (w figurach) - początek, koniec, rozmiar (w połączeniach) wypełnienie (fill): - wzór | brak (przeźroczysta) - kolor główny - kolor tła - cień (shadow) - wzór + 2 kolory ułożenia kształtek: - wierzch|spód - wyrównanie grupy (pionowo|poziomo - lewe, prawe, środkowe) - odbicia i obroty

36 Superaplikacja biurowa – MS- OFFICE
Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) wersje: starsze, XP, 2003, 2007, 2010

37 − Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny)
W skład pakietu MS Office Basic wchodzą: − Microsoft Word (edytor tekstu) − Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) − Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) − Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazow, prosta edycja zdjęć) Ponadto: − Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). − Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) − Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) − Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) − Microsoft Visio (edytor schematów) − Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) − Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy)

38 MS Powerpoint Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: tekst grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matemat.) dźwięk Możliwości: sterowanie tempem efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów)

39 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie
Podział edytorów tekstu ASCII dokumentu redagowanego MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect NC-edit Notatnik vi - unix Tech Works AmiPro Open Office inne Write WordStar ChiWriter TAG

40 WYSIWYG (what you see is what you get)
Pośrednictwo użytkownika edytora MS Word składowe okna: menu operacji paski narzędzi pasek stanu menu podręczne możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) „masz to co widzisz”

41 Struktura dokumentu podział fizyczny: plik główny
mogą być pliki składowe (wstawiane)

42 Z n k i sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3 podział logiczny:
sekcje wygląd stron akapity (paragrafy) - wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty (rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe) znaki operacje: Wstaw  Znak podziału  Sekcji Wstaw  Obiekt | Rysunek | Pole tekstowe Enter - koniec akapitu sekcja 1 sekcja 2 Z sekcja 3 n k i a

43 Ale podział na sekcje nie jest automatyczny !
podział redakcyjny: strony wiersze Istota: automatyczny podział tekstu na strony automatyczny podział tekstu na wiersze Ale podział na sekcje nie jest automatyczny !

44 Układ strony Najważniejsze opcje: Rozmiar Orientacja
Marginesy – proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu

45 AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu.
ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE !!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu – odstęp przed i po)

46 Położenie akapitów marginesy strony wcięcie 1-go wiersza wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po odstęp przed sumuje się Tylko tak robimy – przez parametry akapitu – Format Akapit

47 Odstępy wewnątrz akapitu
spacja NORMALNA NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) tabulatory (większe odstępy) kolumny tabela ENTER – koniec akapitu (można usuwać) SHIFT+ENTER – wymuszone złamanie akapitu

48 italic      - Wstaw symbol x2 - indeksy górne i dolne
Formatowanie czcionki – łatwe ale.... x2 - indeksy górne i dolne      - Wstaw symbol italic

49 Nawigacja w dokumencie
typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec Klawisze Skok kursora   o znak   o wiersz CTRL+  CTRL+  o słowo w prawo, lewo Home/End na początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUp o ekran CRTL+Home CTRL+End początek/koniec dokumentu inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja  Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5

50 Ważniejsze operacje Zaznaczanie i operacje edycyjne
typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace)

51 Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶
Widoki dokumentu widok normalny – wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku – podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶ widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp.

52 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki
na bieżąco: Narzędzia  Opcje  Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia  Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów

53 Szukanie i zastępowanie
operacje: Edycja Znajdź lub Ctrl-F (ang. Find) Edycja Zamień lub Ctrl-H (ang. cHange) Narzędzia główne Wstawianie obiektów (grafika i inne) menu Wstawianie Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania Style (okienko stylów) modyfikacja (akapit, czcionka, obramowania, język itp.) stosowanie z narzędzia listy – ułatwia jednolite formatowanie

54 Równania matematyczne
Wstaw ObiektMicrosoft Equation 3.0, Bezpośrednio dostępne w Office 2007 w menu Wstawianie Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy) a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska

55 Obramowania i cieniowania
Elementy które można obramować: Znaki Słowa Dłuższy akapit Tabele Rysunki Strona  

56 Tabele Sposoby wstawiania tabeli:
·       Narzędzie Wstaw tabelę lub Menu Tabela  Wstaw tabelę Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) komórki scalone Poruszanie się po tabeli – klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką

57 Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej
Inne możliwości Tabulatory – standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR – pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Typy tabulatorów: ·       Wyrównanie do lewej ·      Wyrównanie do prawej ·      Wyrównanie do środka ·    Dziesiętny (dla liczb) – wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego Nazwisko Data Cecha Premia Kowalski wysoki 1500,00 Nowak niski 1456,50 Malinowski średni ,90 Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu

58 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia:
·       Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych ·       Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90o) ·       Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów) Podział na sekcje: · 1 sposób – wstawianie znaków końca sekcji (menu Układ strony – znaki podziału) ·  2 sposób – zaznaczenie fragmentu tekstu i ustalenie liczby kolumn – podział automatyczny Znak podziału kolumny – Układ strony/kolumny

59 Listy – menu Format – wyliczanie numerowanie
numerowanie (w tym konspekty numerowane - wielopoziomowe) Nagłówki i stopki – menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) – zróżnicowane dla sekcji Numery stron – menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści – konieczny styl nagłówkowy (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy

60 Inne możliwości: Tezaurus – synonimy, Tłumaczenie Przypisy
Recenzja (śledź zmiany) – poprawki widoczne lub nie


Pobierz ppt "Inżynieria środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google