Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Delegacje cz.2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Delegacje cz.2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Delegacje cz.2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 33

2 Inne wydatki w delegacji Opłaty za: parkingi, bilety wstępu na targi i udział w konferencjach, korzystanie z łącza internetowego, przejazdy autostradą, wynajem samochodu, zakup materiałów szkoleniowych itp. nie są limitowane, zatem należy za nie wypłacić pracownikowi wysokość faktycznie poniesionych kosztów, o ile są one zgodne z celem delegacji i zostały w odpowiedni sposób udokumentowane i zaakceptowane przez pracodawcę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Inne wydatki w delegacji – c.d. Zaliczki Zdarza się, że pracownik wyjeżdżający w podróż służbową otrzymuje od pracodawcy zaliczkę na przewidywane koszty z nią związane, na podstawie złożonego przez pracownika wniosku. W takim przypadku, po powrocie z delegacji, w ciągu 14 dni należy rozliczyć zaliczkę, aby tego dokonać, pracownik musi przedstawić szczegółowe zestawienie wydatków, na podstawie którego wypłacona zostaje różnica dla pracownika lub pracownik musi zwrócić pozostałą po rozliczeniu kwotę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 A co z podatkiem? Wydatki związane z podróżą służbową pracownika stanowią zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszt uzyskania przychodu firmy, nawet w przypadku kiedy te świadczenia przekraczają limity określone w rozporządzeniach. WYJĄTEK: Wydatek, który przekroczył limit stawek za jeden kilometr dla danej pojemności pojazdu, poniesiony w związku z podróżą prywatnym samochodem pracownika, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów podatkowych pracodawcy, pracownik musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 A co z podatkiem? c.d. Wydatki związane z odbytą podróżą służbową, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy nie podlegający opodatkowaniu, ponieważ nie mają charakteru przysporzenia majątkowego. Jednak w przypadku kiedy diety i inne należności są wypłacane pracownikowi nienależnie lub ponad limit, np. gdy pracownik otrzymuje dietę za dzień, w którym korzysta z całodziennego, bezpłatnego wyżywienia, wtedy od tego przychodu należy naliczyć pracownikowi podatek. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 A co z podatkiem? c.d. 2 Zwolniony z opodatkowania jest również przychód wynikający z wartości zapewnionego i opłaconego przez pracodawcę wyżywienia dla delegowanych pracowników. Pracownikowi korzystającemu w czasie delegacji z taksówki przysługuje zwolnieniu z opodatkowania w pełnej wysokości dla wydatków na ten środek transportu, pod warunkiem uzyskania na przejazd zgody pracodawcy i właściwego udokumentowania wydatku, np. rachunkiem. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 A co z podatkiem? c.d. 3 Przepisy przewidują również zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym takie usługi, na podstawie rachunku lub faktury w przeciwnym przypadku w formie ryczałtu. Ryczałt za nocleg to 150% diety, czyli wg przepisów obowiązujących wynosi 45 zł. Ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin między godzinami 21 a 7. WYJĄTEK: Przedsiębiorcy nie mogą korzystać z ryczałtu, gdyż do kosztów podatkowych zalicza się wyłącznie rzeczywiste wydatki poniesione na zapewnienie noclegu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 A co z podatkiem? – działalność gospodarcza Prowadząc działalność gospodarczą możemy zaliczyć wydatki związane z podróżą służbową do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że: poniesienie ich ma wpływ na uzyskanie przychodu, nie są wyszczególnione w katalogu wydatków niebędących kosztami. W przypadku kosztów ryczałtowych, przepisy podatkowe pozwalają na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wyłącznie tych, które uwzględniają diety w wysokości, jaka została przewidziana w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników sfery budżetowej. Inne należności ryczałtowe nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 A co z podatkiem? – działalność gospodarcza c.d. Wszelkie inne wydatki, poza dietami należy odpowiednio udokumentować, np. w formie rachunku lub faktury oraz udowodnić, że odbyte przez niego podróże służbowe mogą mieć lub mają wpływ na efekty prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, czyli uzyskiwanie przychodu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zaliczyć do kosztów wszelkie, odpowiednio udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową samochodem osobowym, stanowiącym element trwały majątku. W przeciwnym przypadku, należy uwzględnić stawkę kilometrową – koszty eksploatacji samochodu będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tylko do wysokości wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu, którą przedsiębiorca zobowiązany prowadzić. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Delegacje cz.2 - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google