Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział zerowy realizował projekt Czysta małopolska. W dniach 17.02.- 21.02.2014r. został przeprowadzony cykl zajęć pod hasłem Ekologiczny świat. Obejmował

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział zerowy realizował projekt Czysta małopolska. W dniach 17.02.- 21.02.2014r. został przeprowadzony cykl zajęć pod hasłem Ekologiczny świat. Obejmował"— Zapis prezentacji:

1 Oddział zerowy realizował projekt Czysta małopolska. W dniach 17.02.- 21.02.2014r. został przeprowadzony cykl zajęć pod hasłem Ekologiczny świat. Obejmował one zajęcia z mowy, matematyczne, plastyczne, muzyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne. Dzięki nim dzieci: - -Wiedzą, jak dbać o przyrodę. - - Potrafią segregować śmieci. - - Rozpoznają znaczek recyklingu i wiedzą, na czym polega ten proces. - - Potrafią wskazać ekologiczne sposoby pakowania zakupów. - -Znają znaki matematyczne =,. - - Starannie malują farbami, wyklejają bibułą i papierem kolorowym, tworzą plakat. - - Tworzą akompaniament do muzyki na grzechotkach. Realizacja projektu Czysta małopolska w oddziale zerowym

2 Temat dnia: Przyszłość planety w naszych rękach17.02.2014r. Przebieg zajęć: - Odczytanie dzieciom Listu od Ziemi - omawianie, jakie zachowania szkodzą Ziemi. - Jak pomóc Ziemi?- wskazywanie i opowiadanie o pozytywnych zachowaniach wobec przyrody na podstawie ilustracji. - Zabawa dydaktyczna z piłką w dokańczanie zdań, np. Śmieci zawsze wrzucam do… Oszczędzam wodę, kiedy… - Odgłosy Ziemi- rozwiązywanie zagadek słuchowych nagranych na płycie CD, rozpoznawanie różnych środowisk, np. łąki, ulicy, plaży. - Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące ogólną sprawność oraz odpowiednie reagowanie na zwycięstwo i porażkę. - Zajęcia popołudniowe: wysłuchanie bajki ekologicznej W Krasnalandii- rozmowa o ochronie środowiska, zabawa ruchowa My jesteśmy krasnoludki, kolorowanie wesołej i smutnej Ziemi. Cel główny: Uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o Ziemię, doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami, percepcji słuchowej oraz rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Cele szczegółowe (dziecko): - uważnie wysłuchuje czytanego listu i potrafi odpowiedzieć na pytania do jego treści - wie, jak dbać o środowisko - stara się budować poprawne zdania - odgaduje zagadki słuchowe - chętnie ćwiczy przestrzegając ustalonych zasad - stara się odpowiednio reagować na zwycięstwo i porażkę - słucha czytanej bajki - koloruje ilustrację wesołej i smutnej Ziemi

3 Temat dnia: Segregować każdy może 18.02.2014r. Przebieg zajęć: - Wysłuchanie wiersza M. Strzałkowskiej Przedstawienie na temat segregowania śmieci- odpowiadanie na pytania do treści. - Praktyczny pokaz segregowania odpadów. - Recykling – zapoznanie dzieci z tym procesem na podstawie ilustracji. - Wykonanie plakatu na szkolny konkurs plastyczny Wszystkie dzieci segregują śmieci. Cel główny: Uwrażliwienie dzieci na konieczność segregowania śmieci, pokazanie prawidłowego sposobu segregacji oraz nauka współdziałania przy tworzeniu plakatu. Cele szczegółowe (dziecko): - uważnie słucha wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści - wie, jak prawidłowo segregować śmieci - poznaje słowo recykling i stara się zrozumieć na czym on polega - wykonuje plakat na konkurs dbając o jego estetykę

4 Temat dnia: Ekocuda - coś nowego ze starego 19.02.2014r. Przebieg zajęć: - Przypomnienie i utrwalenie znaczka recyklingu i sposobów przetwarzania wybranych przedmiotów. - Gdzie jest więcej?- ćwiczenia matematyczne doskonalące porównywanie liczebności zbiorów oraz zapoznanie dzieci ze znakami matematycznymi =, na materiale konkretnym( plastikowych zakrętkach). - Recyklingowe grzechotki- praca techniczna- wykonanie grzechotek z plastikowych butelek lub puszek aluminiowych, ozdabianie bibułą, papierem kolorowym, napełnianie grochem, kaszą. Cel główny: Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zapoznanie ze znakami matematycznymi oraz rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej poprzez pracę konstrukcyjną. Cele szczegółowe (dziecko): - rozpoznaje znaczek recyklingu - wie, co oznacza recykling i w jaki sposób przetwarzane są wybrane przedmioty - potrafi policzyć elementy w zakresie 10 i określić liczebność zbiorów - poznaje znaczki i ćwiczy ich poprawne użycie - wykonuje grzechotkę z przygotowanych materiałów

5 Temat dnia: Zakupy z ekotorbą 20.02.2014r. Przebieg zajęć: - Z Emilem na zakupach- opowiadanie nauczyciela i rozmowa na temat tego, jak należy zachować się na zakupach. - Ekologiczne zakupy- prezentacja i omówienie ekologicznych sposobów pakowania produktów. - Moja ekotorba- wykonanie własnego projektu papierowej torby – kolorowanie farbami plakatowymi. Cel główny: Zapoznanie dzieci z ekologicznymi sposobami pakowania produktów, wykonanie przez dzieci własnego projektu ekotorby. Cele szczegółowe (dziecko): - ze skupieniem słucha opowiadania nauczyciela - wie, jak należy zachowywać się na zakupach - poznaje ekologiczne sposoby pakowania produktów - ozdabia papierową torbę według własnego pomysłu, starannie maluje farbami plakatowymi

6 Temat dnia: Kodeks małego ekologa 21.02.2014r. Przebieg zajęć: - Wysłuchanie wiersza Pogadanka- rozmowa na podstawie utworu na temat zachowań niszczących Ziemię. - Kodeks ekologa- burza mózgów- wspólne stworzenie kodeksu ekologicznych zachowań. - Ćwiczenia w kartach pracy- klasyfikowanie śmieci do odpowiednich kontenerów. - Zajęcia umuzykalniające- wspólne śpiewanie piosenki Już się cieszą dzieci i tworzenie akompaniamentu na własnoręcznie wykonanych grzechotkach. Zajęcia popołudniowe: - Quiz małego ekologa- przeprowadzenie wśród dzieci konkursu grupowego podsumowującego i utrwalającego wiedzę ekologiczną, nagrodzenie dzieci orderami ekologa. Cel główny: Uwrażliwianie dzieci na dbanie o otoczenie, wpajanie zachowań ekologicznych, ćwiczenie tworzenia akompaniamentu na grzechotkach. Cele szczegółowe (dziecko): - uważnie słucha wiersza - potrafi podać przykłady, jak dbać o Ziemię - odpowiednio przyporządkowuje śmieci do pojemników - tworzy akompaniament do piosenki na własnoręcznie wykonanej grzechotce - chętnie bierze udział w konkursie i stara się prawidłowo odpowiadać na pytania

7 Podsumowanie działań: Dzieci w ramach programu Czysta małopolska podjęły następujące działania: nauczyły się segregować śmieci, wykonały ekologiczne grzechotki, stworzyły plakaty na konkurs Wszystkie dzieci segregują śmieci, wykonały projekty papierowych toreb ekologicznych. Wszystkie cele zostały zrealizowane, wychowankowie wiedzą, jak dbać o środowisko, na czym polega recykling, jak segregować śmieci, znają znaki =,, potrafią stworzyć akompaniament na grzechotkach oraz bezpiecznie ćwiczyć podczas zajęć gimnastycznych.


Pobierz ppt "Oddział zerowy realizował projekt Czysta małopolska. W dniach 17.02.- 21.02.2014r. został przeprowadzony cykl zajęć pod hasłem Ekologiczny świat. Obejmował"

Podobne prezentacje


Reklamy Google