Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu „Czysta małopolska” w oddziale zerowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu „Czysta małopolska” w oddziale zerowym"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu „Czysta małopolska” w oddziale zerowym
Oddział zerowy realizował projekt „Czysta małopolska”. W dniach r. został przeprowadzony cykl zajęć pod hasłem „Ekologiczny świat”. Obejmował one zajęcia z mowy, matematyczne, plastyczne, muzyczne oraz ćwiczenia gimnastyczne. Dzięki nim dzieci: -Wiedzą, jak dbać o przyrodę. - Potrafią segregować śmieci. - Rozpoznają znaczek recyklingu i wiedzą, na czym polega ten proces. - Potrafią wskazać ekologiczne sposoby pakowania zakupów. -Znają znaki matematyczne =, <, >. - Starannie malują farbami, wyklejają bibułą i papierem kolorowym, tworzą plakat. - Tworzą akompaniament do muzyki na grzechotkach.

2 Temat dnia: „Przyszłość planety w naszych rękach”17.02.2014r.
Przebieg zajęć: - Odczytanie dzieciom „Listu od Ziemi” - omawianie, jakie zachowania szkodzą Ziemi. - „Jak pomóc Ziemi?”- wskazywanie i opowiadanie o pozytywnych zachowaniach wobec przyrody na podstawie ilustracji. - Zabawa dydaktyczna z piłką w dokańczanie zdań, np. „Śmieci zawsze wrzucam do…” „Oszczędzam wodę, kiedy…” - „Odgłosy Ziemi”- rozwiązywanie zagadek słuchowych nagranych na płycie CD, rozpoznawanie różnych środowisk, np. łąki, ulicy, plaży. - Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące ogólną sprawność oraz odpowiednie reagowanie na zwycięstwo i porażkę. - Zajęcia popołudniowe: wysłuchanie bajki ekologicznej „W Krasnalandii”- rozmowa o ochronie środowiska, zabawa ruchowa „My jesteśmy krasnoludki”, kolorowanie wesołej i smutnej Ziemi. Cel główny: Uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o Ziemię, doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami, percepcji słuchowej oraz rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Cele szczegółowe (dziecko): - uważnie wysłuchuje czytanego listu i potrafi odpowiedzieć na pytania do jego treści - wie, jak dbać o środowisko - stara się budować poprawne zdania - odgaduje zagadki słuchowe - chętnie ćwiczy przestrzegając ustalonych zasad - stara się odpowiednio reagować na zwycięstwo i porażkę - słucha czytanej bajki - koloruje ilustrację wesołej i smutnej Ziemi

3 Temat dnia: „Segregować każdy może” 18.02.2014r.
Przebieg zajęć: - Wysłuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Przedstawienie” na temat segregowania śmieci- odpowiadanie na pytania do treści. - Praktyczny pokaz segregowania odpadów. - „Recykling” – zapoznanie dzieci z tym procesem na podstawie ilustracji. - Wykonanie plakatu na szkolny konkurs plastyczny „Wszystkie dzieci segregują śmieci”. Cel główny: Uwrażliwienie dzieci na konieczność segregowania śmieci, pokazanie prawidłowego sposobu segregacji oraz nauka współdziałania przy tworzeniu plakatu. Cele szczegółowe (dziecko): - uważnie słucha wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści - wie, jak prawidłowo segregować śmieci - poznaje słowo recykling i stara się zrozumieć na czym on polega - wykonuje plakat na konkurs dbając o jego estetykę

4 Temat dnia: „Ekocuda - coś nowego ze starego” 19.02.2014r.
Przebieg zajęć: - Przypomnienie i utrwalenie znaczka recyklingu i sposobów przetwarzania wybranych przedmiotów. - „Gdzie jest więcej?”- ćwiczenia matematyczne doskonalące porównywanie liczebności zbiorów oraz zapoznanie dzieci ze znakami matematycznymi =, <,> na materiale konkretnym( plastikowych zakrętkach). - „Recyklingowe grzechotki”- praca techniczna- wykonanie grzechotek z plastikowych butelek lub puszek aluminiowych, ozdabianie bibułą, papierem kolorowym, napełnianie grochem, kaszą. Cel główny: Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zapoznanie ze znakami matematycznymi < , > oraz rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej poprzez pracę konstrukcyjną. Cele szczegółowe (dziecko): - rozpoznaje znaczek recyklingu - wie, co oznacza recykling i w jaki sposób przetwarzane są wybrane przedmioty - potrafi policzyć elementy w zakresie 10 i określić liczebność zbiorów - poznaje znaczki <, > i ćwiczy ich poprawne użycie - wykonuje grzechotkę z przygotowanych materiałów

5 Temat dnia: „Zakupy z ekotorbą” 20.02.2014r.
Przebieg zajęć: - „ Z Emilem na zakupach”- opowiadanie nauczyciela i rozmowa na temat tego, jak należy zachować się na zakupach. - „Ekologiczne zakupy”- prezentacja i omówienie ekologicznych sposobów pakowania produktów. - „Moja ekotorba”- wykonanie własnego projektu papierowej torby – kolorowanie farbami plakatowymi. Cel główny: Zapoznanie dzieci z ekologicznymi sposobami pakowania produktów, wykonanie przez dzieci własnego projektu ekotorby. Cele szczegółowe (dziecko): - ze skupieniem słucha opowiadania nauczyciela - wie, jak należy zachowywać się na zakupach - poznaje ekologiczne sposoby pakowania produktów - ozdabia papierową torbę według własnego pomysłu, starannie maluje farbami plakatowymi

6 Temat dnia: „Kodeks małego ekologa” 21.02.2014r.
Przebieg zajęć: - Wysłuchanie wiersza „Pogadanka”- rozmowa na podstawie utworu na temat zachowań niszczących Ziemię. - „Kodeks ekologa”- burza mózgów- wspólne stworzenie kodeksu ekologicznych zachowań. - Ćwiczenia w kartach pracy- klasyfikowanie śmieci do odpowiednich kontenerów. - Zajęcia umuzykalniające- wspólne śpiewanie piosenki „ Już się cieszą dzieci” i tworzenie akompaniamentu na własnoręcznie wykonanych grzechotkach. Zajęcia popołudniowe: - „Quiz małego ekologa”- przeprowadzenie wśród dzieci konkursu grupowego podsumowującego i utrwalającego wiedzę ekologiczną, nagrodzenie dzieci orderami ekologa. Cel główny: Uwrażliwianie dzieci na dbanie o otoczenie, wpajanie zachowań ekologicznych, ćwiczenie tworzenia akompaniamentu na grzechotkach. Cele szczegółowe (dziecko): - uważnie słucha wiersza - potrafi podać przykłady, jak dbać o Ziemię - odpowiednio przyporządkowuje śmieci do pojemników - tworzy akompaniament do piosenki na własnoręcznie wykonanej grzechotce - chętnie bierze udział w konkursie i stara się prawidłowo odpowiadać na pytania

7 Podsumowanie działań:
Dzieci w ramach programu „Czysta małopolska” podjęły następujące działania: nauczyły się segregować śmieci, wykonały ekologiczne grzechotki, stworzyły plakaty na konkurs „Wszystkie dzieci segregują śmieci”, wykonały projekty papierowych toreb ekologicznych. Wszystkie cele zostały zrealizowane, wychowankowie wiedzą, jak dbać o środowisko, na czym polega recykling, jak segregować śmieci, znają znaki =, <, >, potrafią stworzyć akompaniament na grzechotkach oraz bezpiecznie ćwiczyć podczas zajęć gimnastycznych.


Pobierz ppt "Realizacja projektu „Czysta małopolska” w oddziale zerowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google