Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRWAWIENIA (Haemorrhagia) Zewnętrzne (h. externa) Wewnętrzne (h. interna) – do tkanek, do jam ciała, do światła przewodu pokarmowego Pierwotne (h. primaria)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRWAWIENIA (Haemorrhagia) Zewnętrzne (h. externa) Wewnętrzne (h. interna) – do tkanek, do jam ciała, do światła przewodu pokarmowego Pierwotne (h. primaria)"— Zapis prezentacji:

1

2 KRWAWIENIA (Haemorrhagia) Zewnętrzne (h. externa) Wewnętrzne (h. interna) – do tkanek, do jam ciała, do światła przewodu pokarmowego Pierwotne (h. primaria) Wtórne (h. secundaria) OstrePodostrePrzewlekłe

3 KRWOTOKI ZEWNĘTRZNE – POSTĘPOWANIE Wybór sposobu tamowania zależy od rodzaju i miejsca krwawienia Np. uniesienie kończyny przy krwotoku żylnym, opaska uciskowa, tamponada

4 KRWOTOK WEWNĘTRZNY Do tkanek Do jam ciała krwiak opłucnej (haemothorax, haemopneumothorax) krwiak opłucnej (haemothorax, haemopneumothorax) do jamy otrzewnej (krwotok wewnątrz- i zewnątrz- otrzewnowy) do jamy otrzewnej (krwotok wewnątrz- i zewnątrz- otrzewnowy) krwotok z wątroby (pęknięcie podtorebkowe, pęknięcie torebki z miąższem, pęknięcie centralne /torbiel, hemobilia/, oderwanie żył – śmierć) krwotok z wątroby (pęknięcie podtorebkowe, pęknięcie torebki z miąższem, pęknięcie centralne /torbiel, hemobilia/, oderwanie żył – śmierć) krwotok ze śledziony – jednoczasowe i opóźnione (dwuczasowe) krwotok ze śledziony – jednoczasowe i opóźnione (dwuczasowe) krwotok z trzustki – rzadki krwotok z trzustki – rzadki krwotok ze ścian przewodu do jamy otrzewnej – urazy przenikające, rozerwanie krezki krwotok ze ścian przewodu do jamy otrzewnej – urazy przenikające, rozerwanie krezki Krwotok do światła przewodu pokarmowego krwotok z górnego odcinka p.pok. krwotok z górnego odcinka p.pok. krwotok z dolnego odcinka p.pok. krwotok z dolnego odcinka p.pok.

5 OBJAWY KRWAWIENIA (WSTRZĄSU KRWOTOCZNEGO) Zawroty głowy, bicie serca, wzmożone pragnienie, duszność Skóra blada, pokryta potem Tętno przyśpieszone, słabo napięte Ciśnienie krwi obniżone Skąpomocz lub bezmocz <30 ml/h Wymioty krwawe (haematemesis) lub stolce smoliste (melena) Zmniejszenie Hb i liczby erytrocytów

6 DORAŹNE SPOSOBY TAMOWANIA KRWOTOKÓW Zatrzymanie krwotoku zależy od rodzaju krwawienia, miejsca i wielkości obrażenia oraz środków, którymi dysponujemy. Wyróżniamy następujące sposoby doraźnego zatrzymania krwawienia: uniesienie kończyny opatrunek osłaniający (ochronny) opatrunek uciskowy opaska uciskowa ucisk naczynia palcem tymczasowe zeszycie rany uchwycenie krwawiącego naczynia kleszczykami tamponada rany

7 KRWAWIENIE Z GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Pierwsza pomoc i transport do szpitala: ułożenie chorego w pozycji płaskiej z uniesionymi ku górze kończynami dolnymi podłączenie do naczynia żylnego z możliwością podawania płynów wprowadzenie zgłębnika do żołądka założenie cewnika do pęcherza podanie tlenu pomiar RR i tętna

8 PRZYCZYNY MASYWNYCH KRWOTOKÓW Z PRZEWODU POKARMOWEGO Choroby żołądka i XII-cy wrzód trawienny wrzód trawienny krwotoczny nieżyt błony śluzowej żołądka krwotoczny nieżyt błony śluzowej żołądka rak żołądka rak żołądka uchyłki dwunastnicy uchyłki dwunastnicy Choroby wątroby, śledziony i żyły wrotnej żylaki przełyku żylaki przełyku marskość wątroby marskość wątroby zakrzepica żyły śledzionowej i żyły wrotnej zakrzepica żyły śledzionowej i żyły wrotnej Choroby przełyku owrzodzenie (ulcus pepticum oesophagi) owrzodzenie (ulcus pepticum oesophagi) ostry nieżyt przełyku ostry nieżyt przełyku przepuklina rozworu przełykowego przepuklina rozworu przełykowego Choroby krwi

9 PRZYCZYNY MASYWNYCH KRWOTOKÓW Z PRZEWODU POKARMOWEGO cd. Choroby jelita cienkiego polipy polipy raki raki uchyłek Meckela uchyłek Meckela Choroby jelita grubego polipy polipy raki raki uchyłki uchyłki wrzodziejące zapalenie j. grubego wrzodziejące zapalenie j. grubego choroba Leśniowskiego-Crohna choroba Leśniowskiego-Crohna żylaki odbytu żylaki odbytu Tętniak aorty przebijający się do przewodu pokarmowego

10 CZĘSTE PRZYCZYNY KRWAWIEŃ Z PRZEWODU POKARMOWEGO wg BRAUNA Wrzód trawienny żołądka i XII-cy40% Krwawiący nieżyt błony śluzowej żołądka20% Żylaki przełyku10-15% Zespół Malloryego-Weissa5% Rzadkie przyczyny rak, przepukliny przeponowe, zaburzenia hemostatyczne rak, przepukliny przeponowe, zaburzenia hemostatyczne

11 KLASYFIKACJA STOPNI KRWAWIENIA Utrata krwi Objętość krwi krążącejStopieńciężkość Objawy kliniczne 0 – 500 ml 500 – 1200 ml 1200 – 1800 ml 1800 – 2500 ml 0 – 10% 10 – 25% 25 – 35% 35 – 50% bez wstrząsu lekki wstrząs wstrząs ciężki wstrząs bez objawów tachykardia 120, RR 70-90 mmHg, skóra zimna, poty, diureza 30 ml/h t. nitkowate, RR 50-70 mmHg, skóra blada, zimna, poty, diureza 5-15 ml/h t. nitkowate, brak RR 0-50 mmHg, skóra zimna, blada, poty, anuria

12 ROZTWORY DO WSTĘPNEGO UZUPEŁNIENIA OBJĘTOŚCI ŁOŻYSKA NACZYNIOWEGO Roztwór Dawki w ml/kg/dz Efekt działania (godz.) DEXTRAN 60 HAES 6% HAES 10% Albuminy 5% Ringer 1520203030 5 – 6 godzin 6 – 8 3 – 4 ok. 1 godziny

13 BADANIA DIAGNOSTYCZNE Ezofagoskopia, gastroduodenoskopia Przy braku tych możliwości badanie radiologiczne Morfologia, elektrolity, układ krzepnięcia Badanie per rectum Sigmoideoskopia, kolonoskopia

14 METODY LECZENIA KRWAWIEŃ Z WRZODU ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY wg FORRESTA Stadium Leczenie Ia masywne krwawienie tętnicze Ib łagodne krwawienie II krwawienie bez widocznego kikuta naczynia tętniczego z widocznym kikutem naczyniowym III wrzód niekrwawiący Operacja (krwawienie z tylnej ściany opuszki – t. żołądkowo-dwunastnicza) Endoskopowe zatrzymanie krwawienia (koagulacja elektryczna lub laserowa, ostrzykanie 0,1% adrenaliną) jak w okresie III Natychmiastowa operacja z uwagi na niebezpieczeństwo nawrotu krwawienia Profilaktyka nawrotów np. ranitydyna 3 x dz. 50 mg we wlewie 25 mg/h, omeprazol 80 mg w bolusie/iv, następnie po 40 mg co 8 godzin

15 METODY LECZENIA KRWAWIEŃ WSKAZANIA BEZWZGLĘDNE DO OPERACJI Krwotok nie poddający się leczeniu zachowawczemu Masywna utrata 20-30% objętości krwi krążącej. Krwotok powtarza się w ciągu kilku lub kilkunastu godzin Masywny krwotok wystąpił u chorego, u którego uprzednio stwierdzono badaniem radiologicznym zwężenie odźwiernika Masywny krwotok z przedziurawieniem żołądka Nie ma możliwości leczenia zachowawczego (brak odpowiedniej ilości krwi, brak leków i możliwości nawodnienia)

16 METODY LECZENIA OPERACYJNEGO KRWAWIEŃ Jeżeli uprzednio ustalono rozpoznanie – należy wykonać typową resekcję żołądka (konieczne wycięcie wrzodu) Podkłucie krwawiącego wrzodu Podkłucie krwawiącego wrzodu połączone z wagotomią i pyloroplastyką Gastroskopia z klipsowaniem lub koagulacją argonową Krwotok z nowotworu żołądka jest wskazaniem do doraźnej resekcji Krwawienie z owrzodzenia z zespolenia żołądkowo- jelitowego (reresekcja) Operacja Hartmana w krwawieniach u jelita grubego Podkłucie żylaków odbytu lub ich wycięcie

17 KRWAWIENIA Z ŻYLAKÓW PRZEŁYKU Leki p/krwotoczne (vit. K-, dicinon, Exacyl) Wasopresyna obniżająca ciśnienie krwi w żyle wrotnej Leki alkalizujące (tagamet, ranigast, Losec, somatostatyna, stylamina) Założenie balonu Sengstakena Przetaczanie krwi, osocza mrożonego, osocza antyhemofilowego, 6% lub 10% HAES Ezofagoskopia z koagulacją lub założeniem specjalnych podwiązek Metody operacyjne podkłucie żylaków przełyku podkłucie żylaków przełyku metody historyczne: zabieg Tanera, przetoka Ecka, splenektomia, połączenie żyły śledzionowej z nerkową itp. metody historyczne: zabieg Tanera, przetoka Ecka, splenektomia, połączenie żyły śledzionowej z nerkową itp.

18 POSTĘPOWANIE W KRWAWIENIACH Z ŻYLAKÓW PRZEŁYKU Sklerotyzacja krwawiących żylaków przełyku Założenie sondy Sengstakena przy utrzymującym się krwawieniu Przy braku możliwości endoskopii: sonda sonda stabilizacja krążenia stabilizacja krążenia przeniesienie do specjalistycznego ośrodka przeniesienie do specjalistycznego ośrodka Ewentualnie terlipresyna 1-2 mg/iv co 4 godziny Profilaktyka śpiączki wątrobowej: Neomycyna 4 g/dz/po

19 POSTĘPOWANIE W KRWOTOKU ZAGRAŻAJĄCYM ŻYCIU Z ŻYLAKÓW PRZEŁYKU Dostęp do dużej żyły, cewnik do pęcherza Transfuzja krwi do uzyskania HT > 30% Próba endoskopowego zahamowania krwawienia Somatostatyna 3 mg/50 ml, 0,9% NaCl/iv w pompie infuzyjnej przez 12-24 godzin/dobowo Leki alkalizujące, pomiar objętości ewakuowanej krwi Profilaktyka nawrotów ranitydyna 3 x 1 amp. 50 mg/iv ranitydyna 3 x 1 amp. 50 mg/iv omeprazol 80 mg/iv w bolusie a następnie po 40 mg co 8 godzin omeprazol 80 mg/iv w bolusie a następnie po 40 mg co 8 godzin

20 WSTRZĄS (SHOCK) jest to stan charakteryzujący się niedostatecznym przepływem krwi przez ważne dla życia narządy lub utrudnieniem w użytkowaniu tlenu przez komórki ważnych dla życia narządów. W każdym rodzaju wstrząsu dochodzi do upośledzenia utleniania komórkowego.

21 RODZAJE WSTRZĄSU hypowolemicznykardiogennyneurogennyseptyczny

22 KLINICZNE OBJAWY WSTRZĄSU bladość, zimny pot zapadnięcie żył obwodowych szybkie i słabo wyczuwalne tętno sinica obwodowa niepokój, splątanie hiperwentylacja obniżanie się RR skąpomocz do bezmoczu

23 STADIUM I WSTRZĄSU Utrata krwi 15% (20-25%) Zmniejszenie dopływu krwi żylnej do serca – przyspieszenie akcji serca. Pojawienie się katecholamin powoduje skurcz tętnic i tętniczek skóry, mięśni, nerek, wątroby, a utrzymanie prawidłowego krążenia w mózgu, sercu i płucach – jest to tzw. centralizacja krążenia. Zmniejszenie przepływu przez nerki doprowadza do skąpomoczu (oszczędność wody, ale i utrudnienie wydalania produktów przemiany materii) Klinicznie I stadium to: RR do 100 mmHg, skóra blada, wilgotna euforia przechodząca w stan zwolnionych reakcji psychicznych

24 STADIUM II WSTRZĄSU Utrata krwi do 30-40% Niskie RR, oliguria Niedotlenienie – glikoliza, gromadzenie kwasu mlekowego i pirogronowego w tkankach – kwasica metaboliczna i brak możliwości wydalenia ich z ustroju Agregacja płytek, rozsiane śródnaczyniowe wykrzepianie, oliguria i anuria, płuco wstrząsowe Klinicznie II stadium to: sinica większa, skóra blada wilgotna, RR 80 mmHg, tętno nitkowate, oddech płytki, szybki, zaburzenia świadomości

25 STADIUM III WSTRZĄSU Utrata więcej niż 40% objętości krwi Wstrząs późny – pomimo leczenia stan chorego pogarsza się – zgon

26 LECZENIE WSTRZĄSU HYPOWOLEMICZNEGO Celem leczenia jest utrzymanie odpowiedniego zużycie tlenu w tkankach do podtrzymania metabolizmu ustroju Przetaczanie płynów – ostrożnie z szybkim i obfitym przetaczaniem krwi Rola płynów koloidowych (dextran 40)


Pobierz ppt "KRWAWIENIA (Haemorrhagia) Zewnętrzne (h. externa) Wewnętrzne (h. interna) – do tkanek, do jam ciała, do światła przewodu pokarmowego Pierwotne (h. primaria)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google