Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwą ADHD określamy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Jest to zaburzenie występujące częściej u chłopców niż u.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwą ADHD określamy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Jest to zaburzenie występujące częściej u chłopców niż u."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwą ADHD określamy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Jest to zaburzenie występujące częściej u chłopców niż u dziewczynek. Jego przyczyna nie została w pełni wyjaśniona, jednak wiadomo, że znaczącą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Udowodniono, że nadpobudliwość jest zaburzeniem przekazywanym z pokolenia na pokolenie czyli uwarunkowanym genetycznie.

3 Nie są znane dokładne przyczyny ADHD. Zidentyfikowano jednak szereg czynników, które mogą przyczynić się do lub nasilać ADHD. Wskazywane czynniki to: genetyczne, dieta i środowisko społeczne.

4 Wyróżnia się: Zaburzenia opozycyjno ­buntownicze Zaburzenia zachowania Zaburzenia lękowo­ depresyjne

5 częste wybuchy złości poczucie krzywdy cechy okrucieństwa, agresji celowe niszczenie przedmiotów kłótnie i sprzeciwianie się dorosłym kłamstwa, oszustwa, potem kradzieże wagary, ucieczki z domu dręczenie innych obrażanie się, mściwość przenoszenie winy na inne osoby czynny sprzeciw i nieposłuszeństwo wszystko na nie uderzanie głową o podłogę niszczenie zabawek

6 SYSTEM WSPARCIA DZIECI Z ADHD W SZKOLE DYREKCJA | WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI | ZASOBY SZKOŁY - UKRYTE MOŻLIWOŚCI | PEDAGOG/PSYCHOLOG SZKOLNY | NAUCZYCIEL W KLASIE

7 Uczeń cierpiący na ADHD powinien siedzieć w pierwszych ławkach po czujnym okiem nauczyciela. Dzieci z ADHD pomimo wysokich lub przeciętnych możliwości intelektualnych z reguły osiągają niskie wyniki w nauce. Powodem są objawy ich choroby (niska koncentracja, impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia pamięci i uwagi). W pracy z dzieckiem z ADHD nieoceniona zatem będzie dokładna obserwacja postępów ucznia i częste ich komentowanie. Nauczyciel ma wiele okazji do tego, by rozbudzić motywację dziecka z ADHD do systematycznej nauki. W większości przypadków wystarczy, że nagradzać je będzie po prostu za każdy mały sukces słownie i włączy je do aktywnego udziału w lekcji.

8 Nasilenie objawów ADHD zmniejsza się z upływem czasu. Mimo to według badaczy od 30% do 70% dzieci ze zdiagnozowanym ADHD posiada co najmniej niektóre jego symptomy (lub też wszystkie) także w życiu dorosłym.

9 Cechy dorosłego człowieka z ADHD mogą objawiać się w następujących zachowaniach: Częste przerywanie wypowiedzi innych, Niedostatecznie rozwinięta pamięć robocza (krótkotrwała) Brak cierpliwości Gwałtownie zmiany emocjonalne, Zapominanie ustalonych terminów, Intensywne, lecz często nietrwałe relacje z innymi.

10 Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury. Następnie częstość występowania zmniejsza się o 50% na każde 5 lat, jednakże u 60% dorosłych utrzymują się niektóre lub wszystkie cechy zespołu (zwłaszcza dotyczące deficytów uwagi).

11


Pobierz ppt "Nazwą ADHD określamy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Jest to zaburzenie występujące częściej u chłopców niż u."

Podobne prezentacje


Reklamy Google