Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza części matematyczno-przyrodniczej Sprawdzian 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza części matematyczno-przyrodniczej Sprawdzian 2013"— Zapis prezentacji:

1 Analiza części matematyczno-przyrodniczej Sprawdzian 2013

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TESTU
Test zawierał 14 zadań matematycznych, co stanowi 56% wszystkich zadań zawartych w teście. Uczniowie rozwiązywali 11 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

3 Klasa 6a lp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 rozumowanie wyk.
korzystanie z inf suma 1 2 3 6 7 4 8 5 9 10 25 27 łatwość klasa 0,54 0,38 0,29 0,42 0,33 0,92 0,75 0,25 0,58 0,46 0,40 0,19 0,28 szkoła 0,45 0,48 0,4 0,85 0,65 0,3 0,41 0,18 woj. 0,50 0,47 0,63 0,51 0,84 0,69 0,53 0,71 0,56 0,37 0,62 Klasa 6a

4 Klasa 6b lp 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 rozumowanie wyk.
korzystanie z inf suma 1 2 3 6 4 8 5 10 7 9 łatwość klasa 0,31 0,38 0,56 0,5 0,75 0,44 0,16 0,41 0,3 0,55 szkoła 0,45 0,33 0,48 0,4 0,85 0,65 0,58 0,18 woj. 0,50 0,47 0,63 0,51 0,84 0,42 0,69 0,53 0,71 0,37 0,62 Klasa 6b

5 STANINY: nazwa stanina numer stanina VIA % VIB razem najniższy 1 2 8 13 10 bardzo niski 6 2,5 30% uczniów niski 3 5 21 17,5 niżej średni 4 17 31 22,5 średni 25 wyżej średni 70% wysoki 7 bardzo wysoki najwyższy 9 24 16 Analizując wyniki punktowe uczniów 30% wyników mieści się w staninach niskich natomiast 70% wyników mieści się w staninach średnich i wysokich.

6 ROZUMOWANIE: KLASA 6A 0,42 KLASA 6B 0,41 WOJEWÓDZTWO 0,51 ROZUMOWANIE

7 Klasa 6a powyżej poziomu województwa rozwiązała zadanie dot
Klasa 6a powyżej poziomu województwa rozwiązała zadanie dot. cech podzielności, na poziomie województwa zadanie dot. określania zależności matematycznych . Klasa 6b powyżej poziomu województwa nie rozwiązała żadnego zadania, na poziomie województwa zadanie dot. określania zależności matematycznych jak klasa 6 a oraz zadania z obliczeniami dotyczącymi kalendarza i czasu. Pozostałe zadania w tym standardzie – czyli trzy zadania otwarte- w obu klasach poniżej poziomu wojewódzkiego. Łatwości wskazują, że dla obu klas zadania okazały się trudne.

8 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE
KLASA 6A 0,28 KLASA 6B 0,30 WOJEWÓDZTWO 0,45 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE Obie klasy na poziomie województwa rozwiązały zadanie dot. obliczania ułamków liczby, natomiast pozostałe badane umiejętności – czyli obliczenia dot. wagi , objętości oraz pól i obwodów figur ( ujęte w zadaniach otwartych ) znalazły się poniżej poziomu wojewódzkiego.

9 KORZYSTANIE Z INFORMACJI
KLASA 6A 0,58 KLASA 6B 0,55 WOJEWÓDZTWO 0,62 Jak wskazuje wykres wyniki obu klas mieszczą się w granicach wyniku wojewódzkiego – różnica na korzyść województwa wynosi zaledwie 0,04 i 0,07 punktu.

10 Wnioski do dalszej pracy :
Należy dokładniej przetrenować i doskonalić umiejętności najsłabiej opanowane tj.: Kłaść nacisk na opanowanie umiejętności wykorzystania informacji zamieszczonych w tekście w celu rozwiązania zadania - czytanie tekstów, tabel oraz informacji dodatkowych ze zrozumieniem; Cały czas kontrolować poprawność wykonywania obliczeń dotyczących czasu, długości, pieniędzy.

11 Skupić większą uwagę na rozwiązywaniu rozbudowanych zadań tekstowych, stosować w pracy z uczniem głośną analizę treści z rozbiciem jej na krótkie fragmenty, kształtować wyszukiwanie poleceń do zadań. Jednocześnie analizować i porównywać różne strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

12 Ponad to: Ćwiczyć na wszystkich lekcjach czytanie ze zrozumieniem. Zwracać uwagę na poprawność wykonywanych obliczeń. Analizować otrzymany wynik pod kątem warunków zadania. W czasie lekcji zwracać większą uwagę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów W dalszym ciągu należy ćwiczyć techniki rozwiązywania testów.


Pobierz ppt "Analiza części matematyczno-przyrodniczej Sprawdzian 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google