Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test zawierał 14 zadań matematycznych, co stanowi 56% wszystkich zadań zawartych w teście. Uczniowie rozwiązywali 11 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test zawierał 14 zadań matematycznych, co stanowi 56% wszystkich zadań zawartych w teście. Uczniowie rozwiązywali 11 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte."— Zapis prezentacji:

1

2 Test zawierał 14 zadań matematycznych, co stanowi 56% wszystkich zadań zawartych w teście. Uczniowie rozwiązywali 11 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

3 lp rozumow aniewyk. korzyst anie z infsuma łatwość klasa0,540,380,290,420,330,920,330,750,250,580,460,380,400,190,420,280,58 szkoła0,450,380,330,480,40,850,380,650,30,580,480,380,410,18 woj.0,500,410,470,630,510,840,420,690,530,710,560,470,480,370,510,450,62

4 lp rozumo waniewyk. korzys tanie z infsuma łatwość klasa0,310,38 0,560,50,750,440,50,380,560,50,380,440,160,410,30,55 szkoła0,450,380,330,480,40,850,380,650,30,580,480,380,410,18 woj.0,500,410,470,630,510,840,420,690,530,710,560,470,480,370,510,450,62

5 STANINY: nazwa stanina numer stanina VIA % VIB % razem najniższy bardzo niski ,530% uczniów niski ,5 niżej średni ,5 średni wyżej średni % uczniów wysoki bardzo wysoki najwyższy ,5 2416

6 ROZUMOWANIE: KLASA 6A 0,42 KLASA 6B0,41 WOJEWÓDZTW O0,51 ROZUMOWANIE

7 » Klasa 6a powyżej poziomu województwa rozwiązała zadanie dot. cech podzielności, na poziomie województwa zadanie dot. określania zależności matematycznych. » Klasa 6b powyżej poziomu województwa nie rozwiązała żadnego zadania, na poziomie województwa zadanie dot. określania zależności matematycznych jak klasa 6 a oraz zadania z obliczeniami dotyczącymi kalendarza i czasu. » Pozostałe zadania w tym standardzie – czyli trzy zadania otwarte- w obu klasach poniżej poziomu wojewódzkiego. » Łatwości wskazują, że dla obu klas zadania okazały się trudne.

8 KLASA 6A 0,28 KLASA 6B0,30 WOJEWÓDZTWO0,45 Obie klasy na poziomie województwa rozwiązały zadanie dot. obliczania ułamków liczby, natomiast pozostałe badane umiejętności – czyli obliczenia dot. wagi, objętości oraz pól i obwodów figur ( ujęte w zadaniach otwartych ) znalazły się poniżej poziomu wojewódzkiego.

9 KLASA 6A 0,58 KLASA 6B0,55 WOJEWÓDZTWO0,62 Jak wskazuje wykres wyniki obu klas mieszczą się w granicach wyniku wojewódzkiego – różnica na korzyść województwa wynosi zaledwie 0,04 i 0,07 punktu.

10 Wnioski do dalszej pracy : Należy dokładniej przetrenować i doskonalić umiejętności najsłabiej opanowane tj.: » Kłaść nacisk na opanowanie umiejętności wykorzystania informacji zamieszczonych w tekście w celu rozwiązania zadania - czytanie tekstów, tabel oraz informacji dodatkowych ze zrozumieniem; » Cały czas kontrolować poprawność wykonywania obliczeń dotyczących czasu, długości, pieniędzy.

11 » Skupić większą uwagę na rozwiązywaniu rozbudowanych zadań tekstowych, stosować w pracy z uczniem głośną analizę treści z rozbiciem jej na krótkie fragmenty, kształtować wyszukiwanie poleceń do zadań. Jednocześnie analizować i porównywać różne strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

12 Ponad to: » Ćwiczyć na wszystkich lekcjach czytanie ze zrozumieniem. » Zwracać uwagę na poprawność wykonywanych obliczeń. » Analizować otrzymany wynik pod kątem warunków zadania. » W czasie lekcji zwracać większą uwagę na pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów » W dalszym ciągu należy ćwiczyć techniki rozwiązywania testów.


Pobierz ppt "Test zawierał 14 zadań matematycznych, co stanowi 56% wszystkich zadań zawartych w teście. Uczniowie rozwiązywali 11 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte."

Podobne prezentacje


Reklamy Google