Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza Modeli Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza Modeli Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji"— Zapis prezentacji:

1 Analiza Modeli Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
lek.dent. Beata Panek Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

2 Analiza modeli polega na :
ocenie łuku zębowego szczęki i żuchwy w stosunku do 3 płaszczyzn przestrzennych ocenie wzajemnych stosunków obu łuków zębowych

3 3 płaszczyzny referencyjne

4 I etap analizy Diagram zębowy Liczba zębów
Rozpoznanie zębów mlecznych i stałych

5 II etap analizy (analiza w płaszczyźnie pośrodkowej)
Asymetrie Zwężenia Rozszerzenia Wskażnik Ponta Wskażnik Tonna, Menenna

6 III etap analizy (analiza w płaszczyźnie tuberalnej)
Przesunięcia przednio-tylne Długość łuku zębowego Nagryz poziomy Klasyfikacja Anglea i kłowa Wskaźnik Popovicha

7 IV etap analizy (analiza w płaszczyźnie zgryzowej)
Odchylenia pionowe Nagryz pionowy Krzywa Spee

8 V etap analizy (wady zębowe)
Rozpatrywane w 3 płaszczyznach Inklinacje Truzje Pozycje Rotacje Stłoczenia, szparowatość (wskaźnik Lundstroma)

9 VI etap analizy (wiek zębowy)
Porównanie wieku metrykalnego z wiekiem zębowym

10 Analiza w płaszczyźnie szwu podniebiennego
Badanie symetrii łuków za pomocą symetroskopu Korkhausa lub płytki Bohma

11 Wskaźnik Ponta- punkty pomiarowe

12 Wskaźnik Ponta P- przednia szerokość łuku mierzona na pierwszych przedtrzonowcach T- tylna szerokość łuku mierzona na pierwszych trzonowcach SI- suma szerokości siekaczy górnych

13 Wskaźnik Ponta- tabela wartości

14 Wartość wskaźnika Ponta:
Łuki zębowe o prawidłowej szerokości Przednie i/lub tylne zwężenie łuków Przednie i/lub tylne poszerzenie łuków 0-5 mm małe poszerzenie lub zwężenie 5-10 mm średnie poszerzenie lub zwężenie >10 mm duże poszerzenie lub zwężenie

15 Obliczanie wartości SI:
Gdy obecne wszystkie 4 siekacze to sumujemy ich szerokość mezjalno-dystalną Gdy brak jednego siekacza to mierzymy ząb jednoimienny Gdy brak dwóch siekaczy bocznych to korzystamy ze wzoru Tonna lub Mennena

16 Wskaźnik Tonna Suma szerokości siekaczy dolnych si powinna wynosić 74% sumy szerokości siekaczy górnych SI

17 Wskaźnik Mennena Suma szerokości siekaczy dolnych si powinna wynosić 3/4 sumy szerokości siekaczy górnych SI

18 Analiza w płaszczyźnie tuberalnej
Przesunięcia przednio-tylne Długość łuku zębowego Nagryz poziomy Klasyfikacja Anglea i kłowa Wskaźnik Popovicha

19 Długość łuku zębowego wg Korkhausa
Lo- długość łuku w szczęce Lu- długość łuku w żuchwie

20 Długość łuku zębowego wg Korkhausa
Długość łuku dolnego Lu jest o 2 mm mniejsza od długości łuku górnego Lo, co odpowiada wargowo-jezykowej szerokości siekaczy górnych

21 Nagryz pozoimy

22 Klasy Anglea Klasa I Klasa II Klasa III

23 Wskaźnik Popovicha Określa ilość miejsca potrzebnego na wyrznięcie się stałych zębów 3,4,5 Miejsce to mierzy się od dystalnej powierzchni 2 stałej (I2) do mezjalnej powierzchni 6 stałej (M1)

24 Wskaźnik Popovicha I2- M1 = si/2 + 11 dla szczęki
I2-M1 = si/ dla żuchwy si- suma szerokości siekaczy dolnych

25 Analiza w płaszczyźnie zgryzowej
Odchylenia pionowe Nagryz pionowy Krzywa Spee

26 Nagryz pionowy

27 Krzywa Spee

28 Krzywa Spee

29 Wskaźnik Boltona Suma szerokości 12 zębów żuchwy x 100 = 91,3%
Suma szerokości 12 zębów szczęki

30 Wskaźnik Lundstroma

31 Wskaźnik Lundstroma Wskaźnik szpar i stłoczeń
Mierzymy szerokość 6 segmentów + szerokość ewentualnych diastem Mierzymy szerokość 12 zębów (od 6 do 6) Różnica między punktem 2 i 3 może być wartością dodatnią (szpary) lub ujemną (stłoczenia)


Pobierz ppt "Analiza Modeli Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google