Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zostali zgłoszeni Przystąpili do egzaminu Nie przystąpili do egzaminu III A13 Brak III B18 Brak III C15 Brak SymbolOpisIlość arkuszy GA 1Arkusz standardowy45.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zostali zgłoszeni Przystąpili do egzaminu Nie przystąpili do egzaminu III A13 Brak III B18 Brak III C15 Brak SymbolOpisIlość arkuszy GA 1Arkusz standardowy45."— Zapis prezentacji:

1

2 Zostali zgłoszeni Przystąpili do egzaminu Nie przystąpili do egzaminu III A13 Brak III B18 Brak III C15 Brak SymbolOpisIlość arkuszy GA 1Arkusz standardowy45 GA 8 Arkusz dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. 1 W dniu 29. 04. 2010r. przeprowadzono egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego. W Publicznym Gimnazjum w Nowym Miszewie 100% uczniów zdawało egzamin z języka angielskiego. Egzamin przebiegł bez zakłóceń. Liczba uczniów, którzy: Liczba zdających z uwzględnieniem arkusza egzaminacyjnego :

3 Liczba punktów Procentowy udział badanych umiejętności Numery zadań Odbiór tekstu słuchanego 1020 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 Odbiór tekstu czytanego 2040 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 14.3 Reagowanie językowe 2040 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 W części językowej egzaminu gimnazjalnego sprawdzone zostały wiadomości i umiejętności z zakresu trzech obszarów: odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu czytanego i reagowanie językowe. Arkusz egzaminacyjny składał się z 50 zadań zamkniętych. W poniższej tabeli przedstawiono przyporządkowanie poszczególnych zadań i punktów do obszaru standardów.

4 Odbiór tekstu słuchanegoOdbiór tekstu czytanegoReagowanie językowe 67%55%62% W roku 2010, średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie mieścił się w granicach 60% punktów możliwych do uzyskania. Dla zdających egzamin z języka angielskiego łatwiejsze okazały się zadania z obszaru odbiór tekstu słuchanego, średni wynik – 67%, (średnie wyniki w pozostałych obszarach to: 55% i 62%). I.Poziom wykonania zadań.

5 ŁatwośćIlość zadańProcent Bardzo trudne12% Trudne1938% Umiarkowanie trudne1530% Łatwe1224% Bardzo łatwe36% Test z języka angielskiego w 38% okazał się trudny. Zbliżony procent stanowiły zadania umiarkowanie trudne (30% - 15 zadań) oraz łatwe (24% - 12 zadania). W arkuszu znajdowało się jedno zadanie bardzo trudne (2%) oraz 3 zadania bardzo łatwe (6%)

6 Poniżej 35%35% - 73%74% i więcej III A481 III B-99 III C3111 Powyżej 74% punktów uzyskało 11 uczniów, co stanowi 24% trzecioklasistów. Przedział pomiędzy 35% a 73% punktów uzyskało 28, co stanowi 61% trzecioklasistów. Poniżej 35% punktów uzyskało 7 uczniów, co stanowi 15% trzecioklasistów. Poniższa tabela przedstawia procentowy podział punktów z uwzględnieniem poszczególnych klas. Średni wynik uzyskany przez uczniów to 30,3 punktów, co stanowi 60% wszystkich punktów możliwych do uzyskania. Wynik minimalny, 9 punktów, uzyskał 1 uczeń. Wynik maksymalny, 49 punktów, uzyskała 1 uczeń. StaninPrzedział punktowy 112,4– 19,5 219,6– 22,6 322,7– 24,9 425,0– 27,0 527,1– 29,6 629,7– 32,5 732,6– 37,0 837,1 – 43,5 943,6– 48,8 Rozkład średnich wyników szkół na skali staninowej

7 Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali z zadań z obszaru Odbiór tekstu słuchanego. Średnia łatwość zadań w tym obszarze wynosi 0,64 - zdający uzyskali średnio 6,2 punktów i średnia ta jest wyższa od średniej powiatu (6,15 punktów), ale niższa od średniej krajowej (6,92 punktów). Nieco trudniejsze okazały się zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z pozostałych obszarów. Średnia łatwość zadań z obszaru: Odbiór tekstu czytanego i Reagowanie językowe jest taka sama i wynosi 0,6. Za zadania z obszaru Odbiór tekstu czytanego uczniowie uzyskali średnio 10,3 punktów (średnia powiatu to 9,77, a średnia krajowa 11,09) a za zadania z obszaru Reagowanie językowe uzyskali średnio 11,7 punktu (średnia powiatu – 10,68, średnia krajowa 11,8). II. Poziom opanowania umiejętności w obszarach standardów. 1) Arkusz standardowy Publiczne Gim w N. Miszewie Gmina Bodzanów Powiat Płock Woj. mazowieckie WieśKraj Odbiór tekstu słuchanego 6,25,986,157,036,296,92 Odbiór tekstu czytanego 10,39,719,7711,389,8911,09 Reagowanie językowe 11,710,5210,6812,1110,6211,8

8 Współczynniki łatwości zadań z podziałem na obszary standardów wymagań egzaminacyjnych. ŁatwośćSkalaLiczba zadań % Bardzo trudne0 – 0,19 0 0% Trudne0,20 – 0,49 2 10% Umiarkowanie trudne0,50 – 0,69 4 20% Łatwe0,70 – 0,89 3 15% Bardzo łatwe0,90 – 1 1 5% Odbiór tekstu słuchanego Stopień trudności zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru Odbiór tekstu słuchanego jest zróżnicowany. Największą grupę zadań stanowią zadania umiarkowanie trudne - 4 zadania co stanowi 20% wszystkich zadań z tego obszaru. W tym obszarze są również trzy zadania łatwe (15%), dwa zadania trudne (10%) i jedno zadanie bardzo łatwe(5%). Nie ma zadań bardzo trudnych. ŁatwośćSkalaLiczba zadań% Bardzo trudne0 – 0,1900% Trudne0,20 – 0,491050% Umiarkowanie trudne0,50 – 0,69420% Łatwe0,70 – 0,89630% Bardzo łatwe0,90 – 100% Odbiór tekstu czytanego Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru Odbiór tekstu czytanego okazały się w 50% umiarkowanie trudne (10 zadań). W tym obszarze było również 5 zadań trudnych, 4 zadania łatwe i 1 bardzo łatwe. Nie było zadań bardzo trudnych.

9 Poziom wykonania zadań przez uczniów : Słuchanie ze zrozumieniem Czytanie ze zrozumieniem Reagowanie językowe 50%45%55% Klasy III A Słuchanie ze zrozumieniem Czytanie ze zrozumieniemReagowanie językowe 80%65%70% Klasy III B Słuchanie ze zrozumieniemCzytanie ze zrozumieniemReagowanie językowe 70%55%60% Klasy III C

10 ZBIEŻNOŚĆ czyli punkty uzyskane na egzaminie gimnazjalnym a oceny wystawione na koniec klasy trzeciej

11 Klasa III AKlasa III BKlasa III C Średnia dla szkoły Zbieżność egzaminu z oceną końcowo roczną 38%44%26%36% Średnia na koniec klasy pierwszej 2,43,62,52,8 Średnia na koniec klasy drugiej 2,23,72,72,9 Średnia na koniec klasy trzeciej 2,74,23,073,3 Średnia z egzaminu2,33,72,32,8

12 Wnioski Jakościowa analiza zestawów egzaminacyjnych kierowana wskaźnikami łatwości zadań pozwoliła na wyciągnięcie poniższych wniosków na temat czynników stanowiących o szczególnym poziomie łatwości (wskaźnik łatwości 0,70 i powyżej) lub trudności (wskaźnik łatwości 0,49 i poniżej) zadań dla gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie zdających egzamin w 2010 roku. Wśród tych czynników można wymienić zarówno kwestie merytoryczne, np. umiejętność sprawdzana w danym zadaniu, jak i techniczne, np. typ zadania.

13 1.Najmniej trudności sprawiły gimnazjalistom: zadania sprawdzające umiejętność określania kontekstu sytuacyjnego w zadaniach na odbiór tekstu słuchanego oraz głównej myśli tekstu lub poszczególnych części tekstu w zadaniach na odbiór tekstu czytanego. zadania z reagowania językowego sprawdzające znajomość najbardziej podstawowych funkcji językowych, takich jak pytanie o wiek, pytanie o opinię, witanie się. zadania sprawdzające znajomość liczebników, np. określanie wieku, ceny, rozpoznawanie numeru telefonu. zadania sprawdzające znajomość najbardziej podstawowego słownictwa, np. zadania wymagające rozpoznania słowa poprawnie uzupełniającego lukę kupować/pokazywać/rysować w języku angielskim; przyimki miejsca). zadania typu prawda-fałsz lub pochodne, np. za/przeciw, tak/nie. zadania polegające na uzupełnieniu dialogu brakującymi kwestiami spośród podanych.

14 2. Najwięcej trudności przysporzyły gimnazjalistom: zadania sprawdzające umiejętność rozpoznawania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. zadania z reagowania językowego i zadania na odbiór tekstu czytanego, których wykonanie wymagało zrozumienia związku wielowyrazowego (kolokacji), będącego charakterystycznym sposobem wyrażania określonego znaczenia w języku angielskim, np. how Im doing. Błędy takiego rodzaju są najczęściej efektem nadużywania przez uczniów strategii dosłownego tłumaczenia z języka obcego na język polski lub odwrotnie. zadania wyboru wielokrotnego.

15 Aby uzyskać lepsze wyniki z egzaminu należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych obszarach na zadania, które sprawiły najwięcej trudności. Należy również ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem, szczególnie trudniejszych tekstów ze specjalistycznym słownictwem oraz popracować nad znajomością słownictwa. Ponadto konieczne są ćwiczenia w formułowaniu wypowiedzi własnej typu opis ilustracji, gdzie tak naprawdę widać czynne opanowanie języka i można wykluczyć łut szczęścia Z kwestii technicznych warto zwrócić uwagę na przypomnieniu uczniom o uważnym czytaniu poleceń i prawidłowym wypełnianiu karty odpowiedzi, w tym wypełnianiu na karcie odpowiedzi i karcie tytułowej kodu ucznia i daty urodzenia, przenoszeniu wyników na kartę odpowiedzi oraz prawidłowym zakreślaniu wybranej odpowiedzi - kwadracikiem, nie kółeczkiem, krzyżykiem czy linią falistą.


Pobierz ppt "Zostali zgłoszeni Przystąpili do egzaminu Nie przystąpili do egzaminu III A13 Brak III B18 Brak III C15 Brak SymbolOpisIlość arkuszy GA 1Arkusz standardowy45."

Podobne prezentacje


Reklamy Google