Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA"— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA

2 Jaką szkołę wybrać?

3 Typy szkół ponadgimnazjalnych
liceum ogólnokształcące – 3 lata technikum – 4 lata zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata

4 Liceum ogólnokształcące
Zapewnia: przygotowanie ogólne Umożliwia: zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub w szkole policealnej albo na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

5 Liceum Ogólnokształcące nr 1 2 Zespół Szkół nr 22 3
Nr LO Nazwa szkoły ulica Kod, miasto 1 Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Poniatowskiego 9 Wrocław 2 Zespół Szkół nr 22 ul. Parkowa 18-26 Wrocław 3 Liceum Ogólnokształcące nr 3 ul. Składowa 5 Wrocław 4 Liceum Ogólnokształcące nr 4 ul. Świstackiego 12 Wrocław 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Grochowa 13 Wrocław 6 Liceum Ogólnokształcące nr 6 ul. Hutnicza 45 Wrocław 7 Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Krucza 49 Wrocław 8 Liceum Ogólnokształcące nr 8 ul. Zaporoska 71 Wrocław 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Skargi 29/31 Wrocław 10 Liceum Ogólnokształcące nr 10 ul. Piesza 1 Wrocław 11 Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a Wrocław 12 Liceum Ogólnokształcące nr 12 pl. Orląt Lwowskich 2a Wrocław 13 Zespół Szkół nr 5 ul. Haukego - Bosaka 33-37 Wrocław 14 Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-14 Wrocław 15 Liceum Ogólnokształcące nr 15 ul. Wojrowicka 58 Wrocław 17 Zespół Szkół nr 6 ul. Tęczowa 60 Wrocław 24 Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śląskich Wrocław 29 Zespół Szkół nr 3 ul. Szkocka 64 Wrocław 30 Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 70-82 Wrocław ECDIE ECDIE Liceum Ogólnokształcące ul. Wejherowska 28 Wrocław

6 Technikum 4-letnie Zapewnia: przygotowanie ogólne
przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i uzyskanie tytułu technika zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (w celu uzupełnieniu kwalifikacji lub zmiany zawodu)

7 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych
Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody T nr 1 Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik technologii odzieży, technik optyk T nr 2 Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3 Mł. Techników 58 Zespół Szkół Nr 18 technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5 Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6 Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk z innowacją pedagogiczną T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk technik telekomunikacji T nr 8 Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa T nr 9 Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

8 Elektroniczne Zakłady Naukowe
Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody T nr 10 Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta T nr 12 Dawida 9/11 Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego T nr 13 Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-dwujęzyczny, technik organizacji reklamy T nr 14 z oddz. integracyjnym Nowodworska 78/82 Zespół Szkół Integracyjnych technik ekonomista-integracyjny T nr 15 Skwierzyńska 1/7 Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, T nr 16 Szkocka 64 Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, technik hotelarstwa

9 Zasadnicza szkoła zawodowa
Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminów zawodowych i uzyskanie tytułu w wybranym zawodzie kontynuowanie nauki w liceum dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (w celu podwyższenia kwalifikacji do poziomu technika) po ukończeniu liceum dla dorosłych zdanie egzaminu maturalnego

10 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter-elektronik
Numer ZSZ Adres Nazwa zespołu szkół Zawody ZSZ nr 1 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter-elektronik ZSZ nr 2 Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających ZSZ nr 3 Mł. Techników 58 Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawanie) ZSZ nr 4 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, dekarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz ZSZ nr 5 Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, lakiernik ZSZ nr 6 Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7 Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych sprzedawca ZSZ nr 9 Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kucharz ZSZ nr 10 Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1 sprzedawca, krawiec

11 Oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych na stronach:

12 Zakładka „Informator o rekrutacji” zawiera informacje o rekrutacji między innymi do szkół ponadgimnazjalnych.

13 Zasady rekrutacji Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: wyniki egzaminu gimnazjalnego oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum Dodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz w oddziałach sportowych - wyniki próby sprawności fizycznej.

14 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych

15 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych
W maksymalnej punktacji (100 pkt): 50 pkt stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć, b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

16 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych
Zdający otrzymał następujące wyniki procentowe z egzaminu gimnazjalnego, które przeliczył na punkty rekrutacyjne: Zakres egzaminu Wynik procentowy Przeliczenie (pkt. rekrutacyjne) - język polski - historia i wos - matematyka - przedmioty przyrodnicze - język obcy 52% 63% 70% 54% 5,2 6,3 7,0 5,4

17 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych
W maksymalnej punktacji (100 pkt): 40 pkt stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 6 – 10pkt, pkt, pkt, pkt, 2 - 0pkt) Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: język polski trzy przedmioty, wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

18 Oferta i warunki rekrutacji na stronie www.doradcy-wroclaw.pl

19 Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych
W maksymalnej punktacji (100 pkt): 10 pkt stanowią punkty za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

20 Osiągnięcia wymienione na świadectwie (max 10 pkt)
1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt); 2. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim wskazane w załączniku nr 3b Zarządzenia nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego (max. 5 pkt, tj. 1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 i więcej – 5pkt); 3. Osiągnięcia (max. 2 pkt, tj. 1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt) w zawodach organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły: zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych; 4. Inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

21 Inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)
wzorowe zachowanie, lub stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

22 Dodatkowe wymagania rekrutacyjne
Oddziały, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (sprawdzian): Oddziały sportowe: interdyscyplinarna: LO nr XXIV w Zespole Szkół nr 4 koszykówka chłopców: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 siatkówka dziewcząt: LO nr II w Zespole Szkół nr 22 piłka nożna, wioślarstwo: LO nr XI w Zespole Szkół nr 19 koszykówka: LO nr XV Szkoły Mistrzostwa Sportowego: lekkoatletyka: LO Mistrzostwa Sportowego nr II w Zespole Szkół nr 22 pływanie: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 piłka siatkowa: LO Mistrzostwa Sportowego nr I w Zespole Szkół nr 4 Oddziały dwujęzyczne: język francuski: LO nr VIII język hiszpański: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 język niemiecki: LO nr XIII w Zespole Szkół nr 5 język włoski: LO nr IX w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Oddział międzynarodowy pre-IB w LO nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Oddział architektoniczny w LO nr III, Oddział matematyczny w LO nr III Oddział teatralny w LO nr XVII

23 Wyniki sprawdzianów Za sprawdzian uzdolnień kierunkowych w oddziałach dwujęzycznych można uzyskać max. 40 pkt. Punkty te wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych. W oddziałach sportowych za wyniki próby sprawności fizycznej można uzyskać max. 40 pkt. Punkty te wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych. Wyniki pozostałych sprawdzianów nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego.

24 Kryteria różnicujące (w pierwszej kolejności) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów do oddziałów sportowych liczba punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej.

25 Kryteria różnicujące (w drugiej kolejności) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, brane pod uwagę łącznie (na podstawie Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) 1. Wielodzietność rodziny kandydata 2. Niepełnosprawność kandydata 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

26 Konstytucja RP Art. 69. Art. 71. ust. 1.
Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Art. 71. ust. 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

27 Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów
Kandydaci do oddziałów ogólnych i dwujęzycznych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie. Kandydaci do oddziałów sportowych: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, którzy uzyskali także pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

28 Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów

29 Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły zawodowe
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu. Uwaga! Kandydat do trzech szkół zawodowych musi pobrać skierowania na badania lekarskie z tych trzech szkół. Wykaz placówek, które będą realizować badania

30 Lekarze medycyny pracy

31 Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych, specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego. Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są złożyć w terminie do r. w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 pok.439: wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

32 Przykład obliczania punktów rekrutacyjnych
Egzamin gimnazjalny język polski % - 6,2 pkt historia i wos % - 6,3 pkt matematyka % - 7,0 pkt przedmioty przyrodnicze 66% - 6,6 pkt język obcy %- 6,4 pkt Razem 32,5 pkt Oceny język polski bardzo dobry - 8 pkt drugi przedmiot bardzo dobry - 8 pkt trzeci przedmiot dobry - 6 pkt czwarty przedmiot wskazany dobry - 6 pkt przez szkołę ponadgimnazjalną Razem pkt SUMA = 60,5 pkt

33 Terminy egzaminu gimnazjalnego
część humanistyczna 23 kwietnia 2014 (środa) część matematyczno-przyrodnicza 24 kwietnia 2014 (czwartek) część z języka obcego nowożytnego 25 kwietnia 2014 (piątek)

34 Harmonogram rekrutacji I nabór 2014/15
1. r. (do godz ) Składanie pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w szkołach w których wymagane są dodatkowe sprawdziany 2. r. Dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkół (oddziały dwujęzyczne i klasy sportowe) 3. r. Generowanie wniosków, wybór szkół, wpisywanie ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków 5. r. (do godz ) składanie w szkole I wyboru wniosku i potwierdzonych kopii wymaganych dokumentów 6. do r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, 7. do r. Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany 8. do r. ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej

35 Harmonogram rekrutacji II nabór 2014/15
1. r. (do godz ) Składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół) 2. r. (do godz ) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze 3. do r. (do godz ) Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. 4. r. (do godz ) ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze

36 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

37 Wyniki rekrutacji na stronie www.doradcy-wroclaw.pl

38 Zakładka REKRUTACJA (na tej stronie umieszczono wyniki rekrutacji z poprzednich pięciu lat)

39 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

40 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

41 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

42 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

43 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

44 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

45 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

46 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

47 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

48 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - licea

49 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - technika

50 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - technika

51 Wyniki rekrutacji w 2013 r. - technika

52 Elektroniczny wybór szkół
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. Listę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

53 Elektroniczny wybór szkół
Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

54 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum chce w przyszłości pracować w serwisie samochodowym. Ma do wyboru trzy szkoły) Szkoła Oddział Języki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 ul. Borowska 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik angielski / niemiecki Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 ul. Borowska 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki angielski lub niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 ul. Dawida 1MA – mechanik pojazdów samochodowych 1WZ – elektromechanik pojazdów samochodowych

55 Przygotowywanie listy preferencji (Uczeń gimnazjum w pierwszej kolejności wybrał oddział (klasę) 1TC z Technikum nr 2. Będzie więc to jego szkoła pierwszego wyboru i do tej szkoły zaniesie kopie dokumentów) Oddział Szkoła Nazwa klasy 1TC 1TD 1ZA 1ZB 1MA 1ZC 1WZ 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 technik pojazdów samochodowych – ang/niem mechanik pojazdów samochodowych - ang mechanik pojazdów samochodowych - niem elektromechanik pojazdów samochodowych – ang lub niem elektromechanik pojazdów samochodowych - ang technik mechanik – ang/niem

56 Przykład wyboru szkół przez Agnieszkę
Agnieszka w roku szk. 2012/13 planowała kontynuować naukę w 7 LO w klasie z rozszerzoną biologią i chemią z językiem angielskim. Czy byłaby przyjęta? Czy mogłaby wskazać jako szkoły następnego wyboru 5 LO i 9 LO? Wyniki egzaminu gimnazjalnego Agnieszki Język polski % historia i wos 81% matematyka 81% przedmioty przyrodnicze 76% język obcy (poziom podstawowy) 82% Oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum Agnieszki zachowanie bdb język polski 4 historia 5 wos 5 język obcy 5 matematyka 5 fizyka 5 chemia 5 biologia 5 geografia 5 plastyka 5 muzyka 5 technika 6 informatyka 6 w-f 6

57 Agnieszka otrzymała 71,9 punktów rekrutacyjnych
Egzamin gimnazjalny Oceny Inne j. polski 79% = 7,9 pkt. j.polski db pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem – 2 pkt. Historia i WOS 81% = 8,1 pkt. II przedmiot bdb – 8 pkt. Matematyka III przedmiot Przedmioty przyrodnicze 76% = 7,6 pkt. IV przedmiot Język obcy-poziom podst. 82% = 8,2 pkt. Razem 39,9 pkt. 30 pkt. 2 pkt.

58 Do której szkoły Agnieszka została przyjęta?
Agnieszka zdobyła 71,9 pkt LO 7 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1A 85,1 pkt (wymagane minimum) 1BC 81,3 pkt (minimum) 1D 79,6 pkt (minimum) LO 5 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1B1 74,6 pkt (minimum) 1B2 72,1 pkt (minimum) LO 9 – klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1C1 78,0 pkt (minimum) 1C2 81,9 pkt (minimum) 1D 75,4 pkt (minimum) Jaki błąd popełniła Agnieszka?

59 Obliczanie punktów rekrutacyjnych (każdy uczeń powinien obliczyć sumę swoich przewidywanych punktów rekrutacyjnych i dobrać takie szkoły, do których ma szansę być przyjęty)

60 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
ul. Strzegomska 49a tel

61 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE W SYSTEMIE EDUKACJI

62 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji
Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Gimnazjum – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Kursy dające kwalifikacje zawodowe Gimnazjum dla dorosłych Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Liceum dla dorosłych 62 62

63 Zawód i kwalifikacje W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

64 Ustawa o systemie oświaty – definicja kwalifikacji
Kwalifikacja … to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację.

65 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach handlowych

66 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym SPRZEDAWCA planuje uzyskać tytuł TECHNIKA HANDLOWCA. 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej) Zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie SPRZEDAWCA Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Kwalifikacyjny kurs zawodowy PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ Egzamin potwierdzający kwalifikację PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

67 Kwalifikacje w zawodach elektrycznych

68 Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem zawodowym ELEKTRYK planuje zdobyć tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA. 1. Musi ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwiający zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI EL. oraz zdać ten egzamin 2. Musi ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych (naukę w liceum rozpoczyna od klasy drugiej)

69 Kontynuowanie nauki po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej
Liceum dla dorosłych (zajęcia od drugiej klasy) Studia Zasadnicza szkoła zawodowa Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 69 69

70 Kontynuowanie nauki po ukończeniu liceum ogólnokształcącego
Studia Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Szkoła policealna Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 70 70

71 Kontynuowanie nauki po ukończeniu technikum
Studia Technikum 4-letnie Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 71 71

72 Uzupełnianie kwalifikacji po ukończeniu technikum 4-letniego
Technik ekonomista (technikum 4-letnie) Technik rachunkowości (szkoła policealna 2-letnia) KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości KWALIFIKACJA Prowadzenie rachunkowości Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

73 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy § 4. Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz: ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub 2) przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich – może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

74 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
ul. Strzegomska 49a tel


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WROCŁAWIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google