Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 2.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 2.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa II."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 2.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa II

2 Szkoły ponadgimnazjalne Nowe kształcenie w szkolnictwie ponadgmnazjalnym

3 Szkoły ponadgimnazjalne LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 Liceum Ogólnokształcące 3-letnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

5 Liceum Ogólnokształcące w klasie I: uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum.

6 Liceum Ogólnokształcące Uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być:

7 Liceum Ogólnokształcące HISTORIA BIOLOGIA GEOGRAFIA FIZYKA CHEMIA

8 Liceum Ogólnokształcące Wszystkie przedmioty, spośród których można wybierać to: język polski matematyka języki obce

9 Liceum Ogólnokształcące historia biologia geografia fizyka chemia wiedza o społeczeństwie informatyka

10 Liceum Ogólnokształcące historia sztuki historia muzyki język łaciński i kultura antyczna filozofia

11 Liceum Ogólnokształcące Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

12 Liceum Ogólnokształcące Uczeń, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub geografa, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający – przyroda.

13 Liceum Ogólnokształcące Nowe przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa i informatyka zamiast technologii informacyjnej.

14 Liceum Ogólnokształcące Jeżeli uczeń wie, na jakiej uczelni i na jakim kierunku chce studiować w przyszłości to:

15 Liceum Ogólnokształcące powinien dowiedzieć się, jakie przedmioty bierze pod uwagę uczelnia podczas rekrutacji.

16 Szkoły ponadgimnazjalne TECHNIKUM

17 Technikum 4-letnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

18 Technikum Kształcenie ogólne będzie realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym (te same przedmioty co w LO).

19 Technikum Przedmioty ogólnokształcące będą też realizowane w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym.

20 Technikum Obowiązkowo uczeń technikum wybiera dwa przedmioty rozszerzone, ale będą one powiązane ściśle z przyszłym zawodem ucznia, np. technik informatyk wybiera matematykę i informatykę.

21 Technikum Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe: umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu w trakcie kształcenia zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

22 Technikum Technikum – 92 zawody, w tym: 22 Zawody trzykwalifikacyjne 54 Zawody dwukwalifikacyjne 12 Zawodów jednokwalifikacyjnych Zawody, w których nie wyodrębniono kwalifikacji

23 Technikum np. Technik pojazdów samochodowych K1 Diagnozowanie oraz naprawa układów elektrycznych i elektronicznych K2 Diagnozowanie i naprawa zespołów i podzespołów K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

24 Technikum np. Technik handlowiec K1 Prowadzenie sprzedaży K2 Prowadzenie działalności handlowej

25 Technikum TECHNIK RACHUNKOWOŚCI = K3 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych + TECHNIK EKONOMISTA = K2 Prowadzenie rachunkowości + K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

26 Technikum Po zdaniu wszystkich egzaminów z kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje się dyplom technika. Po zdaniu matury można podjąć studia wyższe. Będzie możliwe zdobycie kolejnych kwalifikacji w: szkołach policealnych, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

27 Szkoły ponadgimnazjalne ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

28 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

29 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 76 zawodów:

30 Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawód trzykwalifikacyjny – 1: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie K1, K2, K3

31 Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawody dwukwalifikacyjne 12 zawody jednokwalifikacyjne 63

32 Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch częściach: pisemnej praktycznej

33 Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Do egzaminów uczniowie będą przystępowali w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły; Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; Świadectwo kwalifikacyjne wydaje OKE.

34 Szkoły ponadgimnazjalne www.informator.kuratorium.krakow.pl www.ore.edu.pl (podstawa programowa) www.ore.edu.pl www.ohpdlaszkoly.pl (opisy i filmy o zawodach) www.ohpdlaszkoly.pl www.koweziu.edu.pl (kwalifikacje, program nauczania) www.koweziu.edu.pl www.praca.gov.pl (charakterystyki zawodów) www.praca.gov.pl

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MODU Ł 2.03.3 Kszta ł cenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne Klasa II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google