Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2012/2013. TEMATYKA ZAJĘĆ 1.Typy szkół ponadgimnazjalnych. 2.Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 3. Terminy i zasady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2012/2013. TEMATYKA ZAJĘĆ 1.Typy szkół ponadgimnazjalnych. 2.Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 3. Terminy i zasady."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2012/2013

2 TEMATYKA ZAJĘĆ 1.Typy szkół ponadgimnazjalnych. 2.Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 3. Terminy i zasady rekrutacji. 4. Wyniki rekrutacji z poprzednich lat. 5. Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły.

3 TYPY SZKÓŁ Absolwentom wrocławskich gimnazjów proponuje się kontynuację nauki w następujących szkołach: liceum ogólnokształcące technikum zasadnicza szkoła zawodowa

4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zapewnia przygotowanie ogólne, umożliwiające: zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej

5 Liceum Ogólnokształcące wybiera absolwent gimnazjum, który: przyszłość wiąże z ukończeniem studiów wyższych, ma bardzo dobre lub dobre oceny, ma różnorodne zainteresowania, rozumie potrzebę stałego uzupełnienia swojej wiedzy, jest otwarty na zmiany zachodzące w świecie.

6 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania nie zmienia się ogólna liczba godz. przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia zmienia się konstrukcja rpn określa się minimalne liczby godz. przeznaczone na zajęcia w całym cyklu kształcenia przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym

7 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w zakresie podstawowym np. podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa, wych.fiz. w zakresie podstawowym i rozszerzonym j.polski, j.obcy, matematyka – równolegle historia, wos, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka – po realizacji zakresu podst. tylko rozszerzonym historia sztuki, muzyki, j.łać. i kultura antyczna, filozofia

8 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania uczeń LO ma obowiązek wyboru 2-4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym jeśli wybierze przedmioty matematyczno- przyrodnicze to obowiązkowy przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo jeśli przedmioty humanistyczne to obowiązkowy przedmiot uzupełniający przyroda

9 Kontynuacja nauki Gimnazjum- 3 lata nauki Liceum Ogólnokształcące- 3 lata nauki Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Studia wyższe Tytuł technika Szkoła Policealna – 2 lata nauki Szkoła Policealna – 2 lata nauki

10 Więcej informacji o liceach ogólnokształcących

11

12 TECHNIKUM 4-letnie Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu technika zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej

13 Technikum wybiera absolwent gimnazjum, który : chce zdobyć zawód, a nie wie jeszcze czy będzie studiować, wykazuje zainteresowania zawodowe, ma uzdolnienia techniczne, ma bardzo dobre lub dobre oceny.

14 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania uczeń T4 ma obowiązek wyboru 2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym związanych z kształceniem w określonym zawodzie najczęściej będą to przedmioty spośród matematyczno-przyrodniczych i obowiązkowy przedmiot uzupełniający to historia i społeczeństwo

15 Kontynuacja nauki Gimnazjum- 3 lata nauki Technikum- 4 lata nauki Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych (płatne) Studia wyższe Tytuł technika

16 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody T nr 1Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy technik technologii odzieży T nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk technik telekomunikacji T nr 8Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa T nr 9Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

17 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody T nr 10Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa T nr 12Dawida 9/11Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego T nr 13Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-innowacja T nr 14 z oddz. integr. Nowodworska 78/82 Zespół Szkół Integracyjnych technik ekonomista T nr 15Skwierzyńska 1/7Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich T nr 16Szkocka 64Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, hotelarstwa

18 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu w wybranym zawodzie kontynuowanie nauki

19 Zasadniczą Szkołę Zawodową wybiera absolwent gimnazjum, który : chce zdobyć zawód, wykazuje zainteresowania zawodowe, jest zainteresowany szybkim wejściem na rynek pracy.

20 Kontynuacja nauki Gimnazjum- 3 lata nauki Zasadnicza Szkoła Zawodowa- 3 lata nauki Matura Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Studia wyższe Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Tytuł technika Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

21 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011ozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

22 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach elektrycznych

23 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach handlowych

24 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody ZSZ nr 1Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter-elektronik ZSZ nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających ZSZ nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawalnictwo), monter mechatronik ZSZ nr 4Grabiszyńska 236Zespół Szkół Budowlanych cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych ZSZ nr 5Dawida 5/7Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, obuwnik, krawiec, fotograf ZSZ nr 6Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7Drukarska 50Zespół Szkół Ekonomicznychsprzedawca ZSZ nr 9Kamienna 86Zespół Szkół Gastronomicznychkucharz ZSZ nr 10Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1sprzedawca, krawiec

25 ZAWODY NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTE NIEDOBOREM PRACOWNIKÓW Wyniki badań firmy ManpowerGroup Niedobór talentów 2011", przeprowadzonych wśród 40 tys. pracodawców w 39 krajach (w tym 750 firm z Polski).

26 ZASADY REKRUTACJI

27 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) Zarządzenie Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/ 2013.Zarządzenie Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

28 ZASADY REKRUTACJI Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wyniki egzaminu gimnazjalnego –oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum –osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum sprawdzianu uzdolnień kierunkowychDodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

29 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

30 ZASADY NALICZANIA PKT. REKRUTACYJNYCH W maksymalnej punktacji (100 pkt ): 50 pkt stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć, b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 40 pkt stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena pkt., pkt., pkt., pkt., pkt.).

31 PRZYKŁAD ZASAD NALICZANIA PKT. ZA EGZAMIN Zdający otrzymał następujące wyniki procentowe: Zakres egzaminuWynik procentowy Przeliczenie (pkt.rekrutacyjne) - język polski - historia i wos - matematyka - przedmioty przyrodnicze - język obcy 52% 63% 70% 63% 54% 5,2 6,3 7,0 6,3 5,4

32 ZASADY NALICZANIA PKT. REKRUTACYJNYCH Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: –język polski –trzy przedmioty, wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 10 pkt stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

33 OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE (między innymi) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (max. 5 pkt) (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 i więcej – 5pkt), osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych organizowanych przez kuratora lub organizowanych przez inne podmioty na szczeblu co najmniej powiatowym (max. 2 pkt) (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

34 INNE OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W STATUCIE SZKOŁY ( MAX. 1 PKT ) Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

35 DODATKOWE WYMAGANIA Sprawdzian uzdolnień kierunkowych Punkty ze sprawdzianu nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego (nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziałów dwujęzycznych)

36 DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁY Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim zaświadczenie wydane przez komisję konkursową Kandydaci do klas sportowych opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów

37 Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku 2011/2012 część humanistyczna 24 kwietnia 2012 (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia 2012 (środa) część z języka obcego nowożytnego 26 kwietnia 2012 (czwartek)

38 HARMONOGRAM REKRUTACJI, I NABÓR termin składania deklaracji do szkół, gdzie wymagane są dodatkowe sprawdziany elektroniczny wybór szkół, generowanie podania do szkoły w formie elektronicznej możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 5 do ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej 6 do dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany 7 do ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkół 2

39 HARMONOGRAM REKRUTACJI, II NABÓR (nabór nieelektroniczny) 1 do dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany w II naborze 3 do ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze 2 do składanie kopii wymaganych dokumentów w szkole dysponującej wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani)

40 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI PO PIERWSZYM NABORZE DO WAŻNE! Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole. W takim przypadku kandydat musi od nowa szukać szkoły – dopiero w kolejnym naborze

41 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

42 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w 2011r (średnia minimalna ilość punktów)

43 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących Nr LO śred. min. licz. pkt śred. min. licz. pkt śred. min. licz. pkt Nr LO śred. min. licz. pkt śred. min. licz. pkt śred. min. licz. pkt ,15 56,9455, ,50 48,00 50, ,92 63,0762, ,00 73,00 76, ,75 79,75 77, ,77 69,38 72, ,23 62,73 65, ,00 75, ,07 73,64 74, ,58 53,67 54, ,42 55,83 58, ,25 39,00 47, ,14 77,43 77, ,83 61,40 59, ,00 69,42 69, ,75 54,00 52, ,95 72,9473, ,25 43,75 35, ,44 64,9463, ,50 40,00 44,33

44 Wyniki rekrutacji do LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH średnia minimalna ilość punktów ,3565,5664,4964,3259,62

45 Wyniki rekrutacji do TECHNIKÓW średnia minimalna ilość punktów ,3132,0331,6334,1631,63

46 Wyniki rekrutacji do ZSZ średnia minimalna ilość punktów ,4114,3116,7617,2517,16

47 OBLICZANIE PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH Egzamin gimnazjalny język polski 52% - 5,2 pkt historia i wos 63% - 6,3 pkt matematyka 70% - 7,0 pkt przedmioty przyrodnicze 63% - 6,3 pkt język obcy 54%- 5,4 pkt Razem 30,2 pkt Oceny język polski dobry - 6 pkt drugi przedmiotdobry - 6 pkt trzeci przedmiotdobry - 6 pkt czwarty przedmiot wskazany bardzo dobry - 8 pkt przez szkołę ponadgimnazjalną Razem 26 pkt SUMA 56,2 pkt

48 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. Listę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru. Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

49 Więcej informacji o liceach ogólnokształcących

50

51

52

53

54 Przygotowywanie listy preferencyjnej Szkoła OddziałJęzyki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik angielski/niemiecki niemiecki/angielski Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 1MA –mechanik pojazdów samochodowych 1WZ4 – elektromechanik pojazdów samochodowych niemiecki

55 Lista preferencyjna OddziałSzkołaNazwa klasy 1TC 1ZA 1TD 1ZB 1MA 1WZ4 1ZC 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 2 T Nr 2 technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych technik mechanik

56 NIEPOWODZENIA SZKOLNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW

57 Świadectwo ukończenia gimnazjum język polski historia matematyka fizyka chemia biologia geografia Oceny w liceum na pierwsze półrocze ? Na zlecenie Wydziału Edukacji UM Wrocławia dokonano porównania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z ocenami w liceach ogólnokształcących na pierwsze półrocze i na zakończenie pierwszej klasy

58 Uczniowie klas I LO z czterema i więcej ocenami niedostatecznymi po I semestrze Brak przyjęć

59 Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły poznanie siebie (swoich uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych i charakteru) uzyskane wyniki w nauce (wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji, dodatkowe osiągnięcia) informacje o potrzebach rynku pracy posiadanie planu własnego rozwoju edukacyjnego

60 Zanim zdecydujesz o wyborze szkoły: zapoznaj się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, z warunkami elektronicznej rekrutacji sprawdź czy potrafisz obliczyć swoje punkty rekrutacyjne, zapoznaj się z warunkami formalnymi obowiązującymi w danej szkole.

61 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO uL. Strzegomska 49a tel MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

62 opracowali: doradcy z MOWAZ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

63 Szkolne Ośrodki Kariery we Wrocławiu

64


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2012/2013. TEMATYKA ZAJĘĆ 1.Typy szkół ponadgimnazjalnych. 2.Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 3. Terminy i zasady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google