Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych"— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 Jak powstała KERMA? 20 maja 2008r. – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje Wydziałowi Fizyki i Informatyki Stosowanej uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku fizyka medyczna 25 marca 2009r. – jednogłośne podjęcie decyzji o powołaniu do życia koła oraz przyjęciu przez nie nazwy: Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych „KERMA” od kwietnia 2009r. – odbywają się regularne wykłady poświęcone tematyce fizyki medycznej Nazwa: KERMA jest skrótem od angielskiego sformułowania "Kinetic Energy Released in unit Mass". Jest to wielkość uwzględniająca zjawisko wtórnej jonizacji przy obliczaniu dawek promieniowania pochodzących od cząstek nienaładowanych. Cząstki nienaładowane, takie jak na przykład neutrony, nie powodują jonizacji. Jednakże w wyniku ich oddziaływań z materią pojawiają się cząstki naładowane. Jest to skutek reakcji rozproszeń, bądź produkt reakcji jądrowych. Dotyczy to także fotonów, które rejestruje się za pomocą elektronów uwalnianych w procesach oddziaływania z materią. KERMA określona jest wzorem: gdzie dE jest sumą początkowych energii kinetycznych wszystkich cząstek naładowanych, które uwolnione zostały wskutek oddziaływania cząstek nienaładowanych w małym elemencie materii o masie dm.

3 OPIEKUN I ZARZĄD Prezes: Zbigniew Baster oraz: Katarzyna Sterecka
Magdalena Radoń Hubert Gabryś Wiktor Pyzik Witold Prendota Opiekun: dr inż. Joanna Chwiej

4 Czym się zajmujemy? pracą naukową oraz realizacją projektów naukowo – badawczych przy współpracy z pracownikami Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ pobudzaniem zainteresowań nauką, badaniami oraz samokształceniem w dziedzinie fizyki medycznej i nauk pokrewnych integracją środowiska studenckiego w dziedzinie fizyki medycznej oraz nauk pokrewnych rozwijaniem współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowych oraz zagranicznych zrzeszającymi studentów fizyki medycznej i innymi organizacjami kształtowaniu umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo- technicznej w dziedzinie fizyki medycznej

5 DZIAŁALNOŚĆ kontynuacja projektów naukowo – badawczych realizowanych przy współpracy z pracownikami Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ uczestnictwo w pokazach doświadczeń fizycznych w ramach Festiwalu Nauki na Rynku Głównym w Krakowie pomoc w organizacji „Dni Fizyka” – Dni Otwartych WFiIS oraz przeprowadzanie doświadczeń fizycznych dla licealistów, zachęcając ich do podjęcia studiów na wydziale pomoc Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w organizacji „Nocy Naukowców 2009” w Krakowie organizacja i wzięcie udziału w szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK nawiązanie współpracy z Uczelnianą Platformą E-Learningową oraz Odziałem Onkologicznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu w Krakowie Spotkanie Noworoczne połączone z inauguracją oficjalnego powstania SKNFM „KERMA”

6 WYJAZDY I WYCIECZKI W ramach realizowanych projektów mieliśmy możliwość prowadzenia badań w zagranicznych ośrodkach synchrotronowych: berlińskim (Berlin BESSY II , linia MySpot) oraz hamburskim (Hasylab przy DESY, na linii pomiarowej L) Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

7 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK

8 Spotkanie noworoczne 2010

9 XLVI Studencka Sesja Kół Naukowych
1 miejsce: Jolanta Paluch oraz Konrad Tkocz, SKNFM KERMA „Mikro-obrazowanie stopni utlenienia żelaza w tkankach glejowych nowotworów mózgu przy wykorzystaniu techniki XANES ” Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska 4 miejsce: Agnieszka Pasieka, SKNFM KERMA „Badanie stężenia tlenku azotu (II) podczas szoku endotoksycznego z wykorzystaniem spektroskopii EPR” Opiekun naukowy: dr Marek Ziaja Pozostali członkowie SKNFM KERMA zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. w środku: Jolanta Paluch Agnieszka Pasieka

10 KONTAKT Adres korespondencyjny:
Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych "KERMA" Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH Al. Mickiewicza 30 Kraków Strona www: autor: Katarzyna Sterecka


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google