Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2 Jak powstała KERMA? 20 maja 2008r. – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje Wydziałowi Fizyki i Informatyki Stosowanej uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku fizyka medyczna 25 marca 2009r. – jednogłośne podjęcie decyzji o powołaniu do życia koła oraz przyjęciu przez nie nazwy: Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych KERMA od kwietnia 2009r. – odbywają się regularne wykłady poświęcone tematyce fizyki medycznej Nazwa: KERMA jest skrótem od angielskiego sformułowania "Kinetic Energy Released in unit Mass". Jest to wielkość uwzględniająca zjawisko wtórnej jonizacji przy obliczaniu dawek promieniowania pochodzących od cząstek nienaładowanych. Cząstki nienaładowane, takie jak na przykład neutrony, nie powodują jonizacji. Jednakże w wyniku ich oddziaływań z materią pojawiają się cząstki naładowane. Jest to skutek reakcji rozproszeń, bądź produkt reakcji jądrowych. Dotyczy to także fotonów, które rejestruje się za pomocą elektronów uwalnianych w procesach oddziaływania z materią. KERMA określona jest wzorem: gdzie dE jest sumą początkowych energii kinetycznych wszystkich cząstek naładowanych, które uwolnione zostały wskutek oddziaływania cząstek nienaładowanych w małym elemencie materii o masie dm.

3 OPIEKUN I ZARZĄD Opiekun: dr inż. Joanna Chwiej Prezes: Zbigniew Baster oraz: Katarzyna Sterecka Magdalena Radoń Hubert Gabryś Wiktor Pyzik Witold Prendota

4 Czym się zajmujemy? o pracą naukową oraz realizacją projektów naukowo – badawczych przy współpracy z pracownikami Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ o pobudzaniem zainteresowań nauką, badaniami oraz samokształceniem w dziedzinie fizyki medycznej i nauk pokrewnych o integracją środowiska studenckiego w dziedzinie fizyki medycznej oraz nauk pokrewnych o rozwijaniem współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowych oraz zagranicznych zrzeszającymi studentów fizyki medycznej i innymi organizacjami o kształtowaniu umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo- technicznej w dziedzinie fizyki medycznej

5 DZIAŁALNOŚĆ o kontynuacja projektów naukowo – badawczych realizowanych przy współpracy z pracownikami Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ o uczestnictwo w pokazach doświadczeń fizycznych w ramach Festiwalu Nauki na Rynku Głównym w Krakowie o pomoc w organizacji Dni Fizyka – Dni Otwartych WFiIS oraz przeprowadzanie doświadczeń fizycznych dla licealistów, zachęcając ich do podjęcia studiów na wydziale o pomoc Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w organizacji Nocy Naukowców 2009 w Krakowie o organizacja i wzięcie udziału w szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK o nawiązanie współpracy z Uczelnianą Platformą E-Learningową oraz Odziałem Onkologicznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu w Krakowie o Spotkanie Noworoczne połączone z inauguracją oficjalnego powstania SKNFM KERMA

6 WYJAZDY I WYCIECZKI W ramach realizowanych projektów mieliśmy możliwość prowadzenia badań w zagranicznych ośrodkach synchrotronowych: berlińskim (Berlin BESSY II, linia MySpot) oraz hamburskim (Hasylab przy DESY, na linii pomiarowej L) Instytut Fizyki Jądrowej PAN w KrakowieŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

7 Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK

8 Spotkanie noworoczne 2010

9 XLVI Studencka Sesja Kół Naukowych 1 miejsce: Jolanta Paluch oraz Konrad Tkocz, SKNFM KERMA Mikro-obrazowanie stopni utlenienia żelaza w tkankach glejowych nowotworów mózgu przy wykorzystaniu techniki XANES Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska 4 miejsce: Agnieszka Pasieka, SKNFM KERMA Badanie stężenia tlenku azotu (II) podczas szoku endotoksycznego z wykorzystaniem spektroskopii EPR Opiekun naukowy: dr Marek Ziaja Pozostali członkowie SKNFM KERMA zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. Agnieszka Pasieka w środku: Jolanta Paluch

10 KONTAKT Adres korespondencyjny: Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych "KERMA" Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Strona www: http://kerma.ftj.agh.edu.pl e-mail: sknfmkerma@gmail.com autor: Katarzyna Sterecka


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google