Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015
ul. Ks. Brzóski Karlino tel

2 im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu
Gimnazjum w Karlinie im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu Klasy ogólne Klasa integracyjna Klasa sportowa (piłka nożna, boks, zapasy)

3 Klasy ogólne Osoby zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum w Karlinie przyjmuje się z urzędu, Osoby zamieszkałe poza obwodem Gimnazjum w Karlinie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

4 Uczniowie przyjmowani są za zgodą rodziców.
Klasa sportowa Kandydaci do klasy sportowej : muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej muszą przystąpić i zaliczyć próby sprawności fizycznej w dniu 28 kwietnia 2014 r. godz Uczniowie przyjmowani są za zgodą rodziców. Kandydaci są automatycznie kwalifikowani po ukończeniu cyklu szkolenia w szkole podstawowej i otrzymaniu pozytywnej opinii trenera prowadzącego.

5 Test sprawności ogólnej dla wszystkich dyscyplin
Punktacja 1 Skok w dal z miejsca Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 2 Bieg wahadłowy 4x10 m 3 Siady z leżenia na plecach w czasie 30 s

6 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Piłka nożna Ocena 1 Żonglowania piłką w czasie 30 s Ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń, umiejętności taktyczne, liczba powtórzeń 2 Prowadzenie piłki slalomem Boks i zapasy Ocena 1 Podciąganie w zwisie na ramionach Ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń, liczba powtórzeń 2 Przewroty w czasie 30 s.

7 Klasa integracyjna Klasa integracyjna jest klasą osobową, w której uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są za zgodą rodziców. W przypadku osób niepełnosprawnych – należy dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

8 Tworzenie takich klas ma na celu umożliwienie wspólnej nauki wszystkim dzieciom.
Uczniowie pełnosprawni uczą się szacunku, empatii, tolerancji. Młodzież niepełnosprawna ma możliwość uczyć się w szkole rejonowej wiedząc, że program nauczania i metody pracy będą dostosowane do ich możliwości. Nasza szkoła ma dostosowania architektoniczne, dzięki którym uczniowie z dysfunkcją narządu ruchu mają ułatwione poruszanie się po niej. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oprócz zajęć lekcyjnych mają zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne oraz rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów, podczas których realizowane są treści potrzebne do jak najlepszego rozwoju oraz sukcesów edukacyjnych

9 WAŻNE TERMINY 24 marca 2014 r kwietnia 2014 r. - składanie wniosków 28 kwietnia 2014 r. godz próby sprawności do klasy sportowej w Miejskiej Hali Sportowej w Karlinie 27 czerwca – 01 lipca 2014 r. - składanie dokumentów świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, 1 zdjęcie, w przypadku kandydata spoza obwodu Gimnazjum w Karlinie dodatkowo - karta zdrowia i szczepień, skrócony odpis aktu urodzenia, dokumenty dodatkowe: zaświadczenia z olimpiad i konkursów, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 03 lipca 2014 r. godz ogłoszenie wyników rekrutacji

10 24 marca 2014 r. - 18 kwietnia 2014 r. składanie wniosków
Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej (w zakładce rekrutacja) lub w sekretariacie szkoły codziennie od 7.30 do 15.30 Dzień otwarty - 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) W tym dniu sekretariat będzie czynny do godz.18.00

11 Wypełnianie dokumentów

12 Gimnazjum nr 2 w Warszawie ul. Gdańska 32 01-532 Warszawa
Dane ucznia Marcin Andrzej Kowalski Karlinie Adres stałego zameldowania (np.. z dowodu osobistego rodziców) Parkowa 2 4 Karlino 78-230 Karlino Karlino białogardzki Adres meldunku czasowego (zameldowanie na pobyt czasowy) lub adres zamieszkania – bez zameldowania - (tzw. adres do korespondencji) ___ Lubiechowo 3/1 Karlino Karlino białogardzki 78-230 Dane rodziców / prawnych opiekunów. ___ ___ Anna Kowalska Jan Kowalski ul.Parkowa 2/ Karlino Lubiechowo 3/ Karlino Jeśli uczeń jest zameldowany poza obwodem Gimnazjum w Karlinie musi podać adres gimnazjum obwodowego – zgodnie z adresem zameldowania Gimnazjum nr 2 w Warszawie ul. Gdańska Warszawa x Uczeń zaznacza klasę do której chce być przyjęty. Klasa integracyjna i sportowa wymaga zgody rodziców. x ___ ___ Marcin Kowalski Anna, Kowalska, Jan Kowalski

13 Marcin Kowalski --------- religii etyki Anna Kowalska X
Religia / etyka Proszę wpisać, na które zajęcia Państwa dziecko będzie uczestniczyć lub wpisać kreskę jeśli nie będą uczestniczyć w żadnych z wymienionych zajęć religii etyki Anna Kowalska X Wychowanie do życia w rodzinie Proszę wypełnić tylko wtedy gdy dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach !! Marcin Kowalski Wychowanie do życia w rodzinie Jeśli dziecko będzie uczestniczyć w w/w zajęciach, proszę skreślić deklaracje bez jej podpisywania. Anna Kowalska


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google