Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzorce Slajdów Animacje Różne orientacje slajdów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzorce Slajdów Animacje Różne orientacje slajdów"— Zapis prezentacji:

1 Wzorce Slajdów Animacje Różne orientacje slajdów
Power Point Office 2010 Wzorce Slajdów Animacje Różne orientacje slajdów

2 Co to jest wzorzec slajdów ?
Wzorzec slajdów to slajd znajdujący się na szczycie hierarchii slajdów. Są w nim przechowywane informacje o motywach i układach slajdów prezentacji, w tym informacje o tle, kolorze, czcionkach, efektach, rozmiarach symboli zastępczych i pozycjonowaniu. Każda prezentacja zawiera co najmniej jeden wzorzec slajdów. Podstawową zaletą modyfikowania i używania wzorców slajdów jest fakt, że użytkownik może wprowadzać uniwersalne zmiany stylu w prezentacji, w tym zmiany dodawane później. Korzystanie ze wzorca pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba wpisywać tych samych informacji na kilku slajdach. Wzorce są szczególnie przydatne w przypadku bardzo długich prezentacji z wieloma slajdami.

3 Wzorce Slajdów Co to jest ?
Jest to akurat ustalony wzór przez program lub użytkownika, który możemy zastosować podczas robienia prezentacji, akurat przedstawię w punktach, jak i przedstawię pewien filmik który też znalazłem 1. Otwórz pustą prezentację, a następnie na karcie Widok (1.) w grupie Widoki główne kliknij pozycję Wzorzec slajdów (2.).

4 2. Po otwarciu widoku Wzorzec slajdów zostanie wyświetlony pusty wzorzec z domyślnymi, skojarzonymi z nim układami. P.s: W okienku miniatur slajdów wzorzec slajdów jest reprezentowany przez większy obraz slajdu oraz znajdujące się poniżej skojarzone z nim układy. Objaśnienia: 1. Wzorzec slajdów 2. Skojarzone układy (z tym samym zastosowanym motywem)

5 3. Aby utworzyć lub dostosować istniejący układ, klikamy w wzorzec slajdu i na pasku z lewej strony mamy ukazany nasze wzorce slajdów domyślnych, możemy je edytować i zmieniać ich wygląd na własne potrzeby, a jeżeli żaden nam z domyślnych wzorców nie odpowiada możemy utworzyć własny wzorzec, który będziemy mogli później zastosować w naszej prezentacji 4. W wzorcach slajdów, można wstawić dowolną ilość symboli, jak i można decydować o ilości układów wzorców, można skasować wzorce na liście menu wzorców klikają prawym myszki i z menu podręcznego klikamy usuń układ. 5. W wzorcach slajdów możemy ustawić, Orientacje slajdów można ustawić w wzorcu, gdzie ułożenie strony jest pionowe albo poziome. 6. W karcie pliku można zapisać wzorzec naszego slajdu. P.s: W slajdach można stosować kilka wzorców naraz

6 Animacje Co to jest animacja ?
Być może zechcesz, aby obiekt na slajdzie programu PowerPoint był animowany i wykonywał jakąś czynność — na przykład aby widoczność logo rosła w miarę jego przesuwania się po slajdzie. Jeśli nawet w obszernej galerii animacji w programie PowerPoint nie ma efektu odpowiadającego Twojej wizji, pozwól jej, aby pobiegła dalej! Utwórz własne efekty, łącząc ze sobą dwa lub kilka efektów animacji lub rysując ścieżki ruchu. . Porada od microsoft:    Animacja jest atrakcyjna, ale i z dobrym można przesadzić. Wielu specjalistów od prezentacji zaleca oszczędne wykorzystywanie animacji i efektów dźwiękowych, ponieważ ich nadmiar może rozpraszać. Nie chcesz przecież, aby ludzie nie zwracali na Ciebie uwagi, bo oglądają ruszające się obrazki.

7 Dodawanie lub usuwanie efektu animacji
Animowanie punktorów i innych obiektów na slajdzie to doskonały sposób na przykucie uwagi publiczności, a program PowerPoint 2013 umożliwia animowanie niemal każdego elementu na slajdzie. Po prostu kliknij dowolny obiekt, a następnie kliknij pozycję Animacje > Dodaj animację, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.  Uwaga !:  W programie PowerPoint animacje różnią się od przejść. Przejście to animacja odtwarzana podczas zmiany jednego slajdu na kolejny.

8 Dodawanie wielu efektów animacji do pojedynczego obiektu
Czasami chcesz, aby obiekt zawierał więcej niż jeden efekt, na przykład ruch i zanikanie. W takim przypadku proponujemy skorzystanie z okienka animacji, które pomaga śledzić kolejność i tempo wyświetlania efektów. Kliknij pozycję Animacje > Animacja zaawansowana > Okienko animacji, aby je otworzyć. Zaznacz tekst lub obiekt na slajdzie, do którego chcesz dodać wiele animacji. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Dodaj animację. Kliknij efekt, który chcesz dodać. Skorzystaj z okienka animacji, aby skoordynować efekty. Aby zmienić kolejność ich odtwarzania, przenieś je w górę lub w dół listy. Wybierz efekt i kliknij strzałkę, aby zmienić jego tempo i inne opcje. Kliknij przycisk Odtwórz, aby zobaczyć, jak to wygląda.

9 Usuwanie efektu animacji
Jeśli na Twoim slajdzie dzieje się zbyt wiele, usuń efekty, korzystając z okienka animacji lub wstążki. Usuwanie efektu animacji Kliknij obiekt, który ma zbyt wiele efektów. Wszystkie efekty przypisane do tego obiektu zostaną wyróżnione w okienku animacji. W okienku animacji kliknij efekt, który chcesz usunąć, kliknij strzałkę, aby otworzyć listę opcji, a następnie kliknij przycisk Usuń.

10 Usuwanie wszystkich efektów animacji z obiektu
Kliknij obiekt, którego animację chcesz zatrzymać. Kliknij kartę Animacje, a następnie kliknij pozycję Brak w galerii efektów animacji. Usuwanie wszystkich efektów animacji ze slajdu W okienku animacji kliknij pierwszy efekt na liście, a następnie naciśnij klawisz Shift i kliknij ostatni efekt na liście. W ten sposób wybrane zostaną wszystkie efekty animacji przypisane do slajdu. Kliknij kartę Animacje, a następnie kliknij pozycję Brak w galerii efektów animacji.

11 Dodawanie efektu animacji
Zaznacz obiekt, który chcesz animować. Skorzystaj z karty Animacje i przewiń znajdujące się na niej efekty lub kliknij przycisk Dodaj animację, aby wyświetlić całą galerię. Kliknij polecenie Opcje efektu, jeśli na przykład chcesz zmienić kierunek lub sposób animacji zestawu obiektów. Kliknij pozycję Podgląd, aby odtworzyć animację tego obiektu. Porada   Animacje są świetne, ale pamiętaj, aby nie przesadzić z ich liczbą. Zbyt wiele migających, ruchomych obiektów może rozpraszać, a nawet irytować publiczność.

12 Łączenie efektów animacji
Jeśli pracujesz nad wieloma efektami animacji dla pojedynczego obiektu lub slajdu, zalecamy korzystanie z okienka animacji. Aby je otworzyć, kliknij pozycję Animacja > Animacja zaawansowana > Okienko animacji. Łączenie efektów animacji Kliknij obiekt na slajdzie, który ma być animowany. Na karcie Animacje użyj galerii animacji lub pozycji Dodaj animację, aby zastosować efekt do klikniętego obiektu. Kliknij przycisk Dodaj animację, aby dodać kolejny efekt. Jeśli nie użyjesz przycisku Dodaj animację, nie dodasz nowego efektu, ale zmienisz zastosowany poprzednio. Zmień kolejność efektów za pomocą okienka animacji, a w grupie Chronometraż na karcie Animacja określ, kiedy zaczyna się każdy efekt i jak długo trwa. Z listy Rozpoczynanie wybierz pozycję Z poprzednią, aby efekt rozpoczynał się w tym samym momencie co poprzedni. Pozycję Po poprzedniej wybierz, aby efekt rozpoczynał się po zakończeniu poprzedniego. 5. Aby obejrzeć, jak efekty wyglądają łącznie, kliknij przycisk Podgląd na karcie Animacja.

13 Stosowanie ścieżki ruchu
Niech gwiazda wyłania się stopniowo w miarę przesuwania się po slajdzie, a następnie delikatnie zadrży przed wypadnięciem z niego, tak jakby spadała ze stołu. Kliknij pozycję Wstaw > Kształty, a następnie w obszarze Gwiazdy i transparenty kliknij kształt gwiazdy. Przeciągnij po slajdzie, aby narysować gwiazdę. Kliknij gwiazdę, aby ją zaznaczyć, a następnie w galerii animacji, w obszarze Wejście, kliknij pozycję Przylot. Na karcie Animacje kliknij pozycję Opcje efektu > Od lewej. W grupie Chronometraż ustaw pozycję Czas trwania jako 01:50. Kliknij przycisk Dodaj animację, a następnie w obszarze Wejście kliknij pozycję Zanikanie. W grupie Chronometraż ustaw pozycję Rozpoczynanie jako Z poprzednią (aby efekt zaczynał się w tym samym momencie co efekt Przylot), a pozycję Czas trwania jako 01:00.

14 4. Kliknij przycisk Dodaj animację, a następnie w obszarze Wyróżnienie kliknij pozycję Huśtawka. W grupie Chronometraż ustaw pozycję Rozpoczynanie jako Po poprzedniej (aby efekt zaczynał się w chwili zakończenia efektu wejścia). Zauważ, że efekt huśtawki w okienku animacji (żółty) jest umieszczony po efektach wejścia (zielonych). 5. Kliknij przycisk Dodaj animację, a następnie w obszarze Wyróżnienie kliknij pozycję Impuls. W grupie Chronometraż ustaw pozycję Rozpoczynanie jako Z poprzednią (aby efekt ten zaczynał się razem z efektem huśtawki).

15 6. Kliknij przycisk Dodaj animację, w obszarze Ścieżki ruchu kliknij pozycję Łuk, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu > W prawo. W grupie Chronometraż ustaw pozycję Rozpoczynanie jako Po poprzedniej, a następnie ustaw pozycję Czas trwania jako 01:00. Przeciągnij punkt końcowy (czerwoną strzałkę), aby gwiazda znalazła się poniżej dolnej krawędzi slajdu.

16 7. Ostatni krok: kliknij przycisk Dodaj animację, w obszarze Wyróżnienie kliknij pozycję Obrót, kliknij pozycję Opcje efektu > Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie kliknij pozycję Opcje efektu > Pół obrotu. W grupie Chronometraż ustaw moment rozpoczęcia jako Z poprzednią. 8. Na karcie Animacje kliknij przycisk Podgląd. Jak to wygląda?

17 Różne orientacje slajdów
 1. Pionowa orientacja strony 2. Pozioma orientacja strony Aby zmienić orientację wszystkich slajdów w prezentacji na pionową, na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja slajdu, a następnie kliknij pozycję Pionowa. Prezentacja może mieć tylko jedną orientację (poziomą lub pionową), ale można połączyć ze sobą dwie prezentacje (jedną w orientacji poziomej, drugą w pionowej), tak aby slajdy były wyświetlane pionowo i poziomo, jakby pochodziły z pojedynczej prezentacji. Aby połączyć dwie prezentacje, należy wykonać następujące czynności: Uwaga!:  Przed przystąpieniem do tworzenia łączy należy umieścić obie prezentacje w tym samym folderze. Dzięki temu jeśli folder zostanie skopiowany lub przeniesiony na dysk CD, prezentacje wciąż pozostaną ze sobą poprawnie połączone.

18 Tworzenie łącza z pierwszej prezentacji do drugiej:
W pierwszej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który po kliknięciu ma łączyć z drugą prezentacją. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij drugą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK. 6. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK.

19 2. Tworzenie łącza z drugiej prezentacji do pierwszej:
W polu Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK. W drugiej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który po kliknięciu ma łączyć z pierwszą prezentacją. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij pierwszą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK. Koniec Wykonywał: Grzegorz Zadzimski


Pobierz ppt "Wzorce Slajdów Animacje Różne orientacje slajdów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google