Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie publikacji w programie: PUBLISHER

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie publikacji w programie: PUBLISHER"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie publikacji w programie: PUBLISHER
Małgorzata Matura

2 Praca z programem Publisher
Dzięki programowi Publisher będziesz wkrótce tworzyć własne biuletyny, broszury, ulotki i strony sieci Web, nawet jeśli nie masz doświadczenia w tworzeniu publikacji.

3 Rozpoczynanie pracy w oknie Katalog
Rozpocznij pracę nad publikacją w oknie Katalog. Kliknij odpowiednią kartę: Wyświetla typy publikacji utworzonych za pomocą kreatorów. Wyświetla gotowe wzory różnych publikacji zaprojektowane w jednolity sposób. Wyświetla publikacje tworzone od początku. Pokazuje opcje, które są dostępne po wybraniu danej karty.

4 Korzystanie z kreatora w celu dokonania zmian w publikacji
Jeśli do tworzenia publikacji został wykorzystany kreator krok po kroku wspomagający projektowanie, możesz w dowolnej chwili powrócić do tego kreatora, aby dokonać zmian w publikacji. Za pomocą kreatora możesz: Zmieniać projekt. Zmieniać schemat kolorów. Dokonywać konwersji biuletynu lub broszury na witrynę sieci Web lub odwrotnie. Dołączać blok informacji adresowych do publikacji w celu ułatwienia pracy nad korespondencją seryjną.

5                                                                                                                                                     Korzystanie z ramek Każdy obiekt w publikacji musi być umieszczony w ramce. Każdy typ ramki jest tworzony przez kliknięcie jednego z narzędzi, znajdujących się na pasku narzędzi Obiekty. W większości przypadków, aby określić rozmiar ramki, wystarczy przeciągnąć myszą w kierunku ukośnym. 

6 Przenoszenie i zmiana rozmiaru obiektów
Aby przenieść zaznaczony obiekt lub zmienić jego rozmiar, przesuwaj wskaźnik myszy tak długo, aż wskaźnik zmieni kształt. Następnie przeciągnij obiekt, nadając mu odpowiedni rozmiar lub zmieniając jego położenie.       Po wyświetleniu wskaźnika zmiany rozmiaru możesz zmieniać rozmiar obiektu przez przeciąganie myszą. Po wyświetleniu wskaźnika przenoszenia możesz przenosić obiekt przez przeciąganie myszą.

7 Praca z tłem W tle publikacji umieszcza się obiekty, które mają pojawiać się na każdej stronie; na przykład numery stron lub logo firmy.

8 Wyjaśnienie sposobu funkcjonowania tła
Strona publikacji leży na wierzchu tła, tak jak arkusz przezroczystego papieru. Obiekty znajdujące się w tle są widoczne na stronie publikacji, jednak można z nimi pracować tylko wtedy, gdy tło jest warstwą aktywną.

9 Przechodzenie do tła Aby można było pracować w tle publikacji:
Z menu Widok wybierz polecenie Przejdź do tła. Gdy warstwą aktywną jest tło, obiekty znajdujące się na pierwszym planie nie są widoczne, ale nadal tam się znajdują. Dodaj lub zmień obiekty tła. Z menu Widok wybierz polecenie Przejdź do pierwszego planu.

10 Sprawdzanie, czy warstwą aktywną jest tło
Aby upewnić się, że warstwą aktywną jest tło, sprawdź, jakie elementy są wyświetlane w lewym dolnym rogu okna programu Publisher.

11 Przesuwanie obiektu w tło
Jeśli chcesz, aby jeden lub kilka obiektów pojawiło się na każdej ze stron publikacji, możesz przesunąć je w tło bez uprzedniego przechodzenia do warstwy tła. Zaznacz obiekt lub obiekty, które chcesz przesunąć w tło. Z menu Rozmieść wybierz polecenie Przesuń w tło.

12 Łączenie ramek tekstowych
Po połączeniu ramek tekstowych możesz rozpocząć pisanie artykułu w jednym miejscu potem automatycznie kontynuować pisanie w innym miejscu na tej samej stronie... ...a następnie zakończyć pisanie artykułu na innej stronie publikacji.

13 Wyszukiwanie tekstu znajdującego się w obszarze przepełnienia

14 Łączenie ramek tekstowych
Kliknij ramkę tekstową, w której znajduje się tekst nadmiarowy.   Z menu Narzędzia wybierz polecenie Połącz ramki tekstowe.   Na pasku narzędzi Łączenie ramek kliknij przycisk Połącz ramki tekstowe.

15 Łączenie ramek tekstowych (cd.)
Kliknij w dowolnym miejscu wewnątrz pustej ramki tekstowej, aby "przelać" tekst do drugiej ramki. Możesz łączyć dowolną liczbę ramek, tworząc w ten sposób łańcuch połączonych ramek tekstowych. Tekst znajdujący się w połączonych ramkach jest nazywany "artykułem".

16 Rozłączanie ramek tekstowych i przechodzenie między ramkami
Aby rozłączyć dwie ramki tekstowe, kliknięciem zaznacz pierwszą z nich. Na pasku narzędzi Łączenie ramek kliknij przycisk Rozłącz ramki tekstowe. Aby przejść do poprzedniej ramki w łańcuchu, kliknij przycisk Przejdź do poprzedniej ramki. Aby przejść do następnej ramki w łańcuchu, kliknij przycisk Przejdź do następnej ramki.

17 Grupowanie obiektów Grupowanie obiektów umożliwia jednoczesne stosowanie operacji (takich jak przenoszenie, zmiana rozmiaru lub obracanie) do całej grupy obiektów.

18 Zachowywanie położenia obiektów względem siebie
Grupowanie obiektów zachowuje ich położenie względem siebie.

19 Sprawdzanie, czy obiekty są zgrupowane
Możesz sprawdzić, czy ten obiekt wchodzi w skład grupy, klikając go.Obiekty zgrupowane mają jeden zestaw uchwytów dla całej grupy...   ...a przycisk Grupuj obiekty wygląda tak, jak pokazano na rysunku.

20 Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów

21 Układanie obiektów warstwowo
                                                                                                                                                    Układanie obiektów warstwowo Układanie obiektów warstwowo jest podobne do układania talii kart. Obiekty mogą być układane jako kolejne warstwy - pierwszy utworzony obiekt znajduje się na spodzie stosu, a ostatni na wierzchu. Możesz przesuwać obiekty z jednej warstwy do drugiej.

22 Nakładanie się obiektów
Jeśli kilka obiektów nakłada się na siebie, obiekt znajdujący się najbliżej wierzchu stosu przykrywa obiekty znajdujące się pod nim.

23 Zmienianie sposobu nakładania się obiektów
Możesz zmienić sposób nakładania się obiektów, przesuwając jeden z nich do innej warstwy w stosie.

24 Przenoszenie obiektu do innej warstwy

25 Nadawanie obiektowi atrybutu przezroczystości

26 Rozmieszczanie obiektów

27 Korzystanie z prowadnic linijkowych

28 Przyciąganie obiektów

29 Posuwanie obiektu we właściwe położenie

30 Śledzenie położenia i rozmiaru obiektu

31 Obracanie i przerzucanie obiektów

32 Obracanie obiektu o określony kąt

33 Obracanie grupy obiektów

34 Przerzucanie obiektów

35 Praca z prowadnicami układu

36 Korzystanie z prowadnic układu

37 Wyrównywanie ramek

38 Zmienianie prowadnic marginesów i siatki

39 Zmienianie prowadnic marginesów lub siatki (cd.)

40 Korzystanie z prowadnic linijkowych

41 Zmienianie schematu kolorów w publikacji

42 Zmienianie schematu kolorów

43 Wybieranie kolorów ze schematu lub spoza niego

44 Wybieranie kolorów ze schematu lub spoza niego (cd.)

45 Zmienianie schematów kolorów

46 Zmienianie schematów kolorów (cd.)

47 Tworzenie niestandardowego schematu kolorów

48 Praca z tabelami

49 Jak rozpoznać tabelę

50 Dodawanie tekstu do tabel

51 Dodawanie tekstu do tabel (cd.)

52 Zaznaczanie tekstu lub komórek w tabeli

53 Zmienianie wyglądu tabel

54 Zmienianie wyglądu tabel (cd.)

55 Otaczanie obrazów tekstem

56 Otaczanie obrazów tekstem

57 Zmienianie sposobu otaczania obiektów tekstem

58 Dopasowywanie odstępu pomiędzy tekstem a obrazem

59 Dopasowywanie odstępu pomiędzy tekstem a obrazem

60 Dostosowywanie sposobu otaczania obiektu tekstem

61 Drukowanie publikacji

62 Tworzenie witryny sieci Web

63 Korzystanie z Kreatora witryn sieci Web

64 Dostosowywanie za pomocą Kreatora witryn sieci Web

65 Dodawanie elementów projektu

66 Dodawanie grafiki i animowanych obiektów GIF

67 Konwertowanie i stosowanie podglądu witryny sieci Web

68 Praca z korespondencją seryjną

69 Tworzenie źródła danych

70 Stosowanie kodów pól

71 Wyświetlanie adresów korespondencji seryjnej

72 Sortowanie listy wysyłkowej

73 Drukowanie publikacji seryjnej

74 KONIEC


Pobierz ppt "Tworzenie publikacji w programie: PUBLISHER"

Podobne prezentacje


Reklamy Google