Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Jak wykorzystać możliwości wynikające z przynależności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Jak wykorzystać możliwości wynikające z przynależności"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Jak wykorzystać możliwości wynikające z przynależności
do Unii Europejskiej?

2 Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 28 demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii – w drodze umów międzynarodowych - pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

3 Symbole Unii Europejskiej
Flaga Paszport UE Hymn

4 Flaga Flaga Europy została przyjęta przez Radę Europy, a później również przez Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na lazurowym tle. Autorem koncepcji flagi jest Arsène Heitz, zaś szczegółowy układ, proporcje i kolory zostały opracowane przez Paula M.G. Lévy’ego.

5 Państwa członkowskie:
 Austria  Belgia Bułgaria  Dania  Finlandia  Francja  Grecja  Hiszpania  Holandia  Irlandia  Luksemburg  Niemcy  Portugalia Rumunia Szwecja  Wielka Brytania Włochy  Cypr  Czechy Estonia Litwa Łotwa Malta  Polska  Słowacja  Słowenia  Węgry Chorwacja

6 Informacje o Unii Europejskiej
Centra polityczne- Bruksela, Strasburg, Luksemburg i Frankfurt.

7 Przewodniczący Komisji Europejskiej
. José Barroso

8 Przewodniczący Rady Europejskiej
Herman Van Rompuy

9 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz

10 Główne cele : Zapewnienie bezpieczeństwa,
Zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego, Poprawienie rozwoju społecznego, Ochrona praw i wolności obywateli.

11 Stolica Unii Europejskiej:
BRUKSELA stolica Belgii i stolica Unii Europejskiej, siedziba wielu instytucji Unii Europejskiej, w tym Parlamentu Europejskiego. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest STRASBURG, w Brukseli zaś mieszczą się komisje parlamentarne i władze klubów. PARLAMENT EUROPEJSKI liczy obecnie 766 członków (deputowanych), sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków PE używa się potocznie określenia "euro parlamentarzysta", natomiast oficjalne określenie brzmi: Poseł do Parlamentu Europejskiego.

12 Najważniejsze organy UE:
Parlament Europejski-reprezentuje obywateli państw członkowskich Rada Unii Europejskiej- kieruje polityką gospodarczą Rada Europejska- wyznacza różne kierunki UE Komisja Europejska-posiada inicjatywę prawodawczą Trybunał Sprawiedliwości- interpretuje prawo UE oraz rozstrzyga spory między państwami

13 Ojcowie Unii Europejskiej:
Robert Schuman-polityk francuski, dwukrotny premier Francji, reformatorski Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

14 Konrad Adenauer-polityk niemiecki i działacz partii chrześcijańsko-demokratycznej, kanclerz RFN. 

15 Paul-Henri Spaak - belgijski polityk
socjalistyczny.

16 Alcide De Gasperi – włoski polityk, minister spraw wewnętrznych.

17 Winston Churchill – brytyjski polityk, mówca, strateg, pisarz i historyk, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla

18 Maskotka UE: Maskotką Unii Europejskiej jest Syriusz. Maskotka powstała po to, aby zachęcić dzieci do nauki o Unii Europejskiej. Jego nazwa pochodzi od nazwy gwiazdy Syriusz.

19 Polska w Unii Europejskiej:
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski  rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w UE i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie. Integracja jest procesem dynamicznym, nieustannie trwającym.

20 Zalety wstąpienia do Unii Europejskiej
Polacy przed przystąpieniem Polski do UE nie mogli kontynuować studiów w innym państwie europejskim. Teraz Polak może studiować w różnych krajach europejskich bez ich przerywania. Po większości krajów UE można obecnie podróżować bez paszportu. Jednak nie zawsze tak było. Jest tak dopiero od wstąpienia Polski do strefy Schengen (2007 r. granica lądowa i morska, 2008 r. porty lotnicze)

21 Europejski Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dzięki temu, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, dostajemy wiele funduszy na rozwój naszego kraju, pomoc finansową ze strony państw należących do Unii Europejskiej. Fundusze UE: Europejski Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

22 Wstąpienie do UE pozwoliło Polsce na wejście do obszarów pokojowych, ustabilizowanych i partnerskich stosunków pomiędzy krajami. Dużym plusem wstąpienia Polski do UE jest fakt, że Polacy mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną na obszarze całej Unii Europejskiej.

23 Instytucje UE

24 STREFA SCHENGEN Porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej. Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu  w 1985 r.

25 Państwa należące do strefy Schengen:
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

26 Święto europejskich państw jest obchodzone
Dzień Europy – 9 maja Święto europejskich państw jest obchodzone  5 lub 9 maja: w krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja.

27 Dlaczego 9 maja ? Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony przez Roberta Schumana 9 maja 1950, w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana. Dzień ten czasami, dla odróżnienia od Dnia Rady Europy, jest nazywany Dniem Unii Europejskiej. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach UE.

28 Co to jest strefa euro ? Strefa euro to grupa państw, których walutą jest euro. Obecnie do strefy euro należy 18 państw. Państwami należącymi do strefy euro są : Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Grecja, Słowenia, Cypr. Malta, Słowacja Estonia, Łotwa.

29 Za granicę po naukę Każdego roku dzięki wsparciu z programów europejskich ponad młodych ludzi studiuje lub dalej rozwija swoje umiejętności w innym kraju UE w ramach następujących programów: 4 Comenius: szkoły podstawowe i średnie 4 Erasmus: kształcenie wyższe 4 Leonardo da Vinci: kształcenie zawodowe 4 Grundtvig: kształcenie dorosłych 4 Młodzież w działaniu: praca ochotnicza i kształcenie nieformalne

30 Dziękujemy za uwagę !! Autorki: Paula Kwiatkowska, Joanna Blonkowska.

31 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: http://europa.eu/
Podręcznik do klasy III gimnazjum „Dziś i jutro”


Pobierz ppt "Unia Europejska Jak wykorzystać możliwości wynikające z przynależności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google