Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko a zwrot z inwestycji. Czym jest inwestycja? Oszczędzanie a inwestowanie Nominalna stopa oprocentowania (pure rate of interest) Nominalna stopa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko a zwrot z inwestycji. Czym jest inwestycja? Oszczędzanie a inwestowanie Nominalna stopa oprocentowania (pure rate of interest) Nominalna stopa."— Zapis prezentacji:

1 Ryzyko a zwrot z inwestycji

2 Czym jest inwestycja? Oszczędzanie a inwestowanie Nominalna stopa oprocentowania (pure rate of interest) Nominalna stopa zwrotu wolna od ryzyka (Nominal Risk-Free Rate - NRFR) Ryzyko z inwestycji i premia za ryzyko (investment risk and risk premium) Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji (required rate of return) 2014Jakub Sieradzki2

3 Definicja inwestycji Inwestycja to zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na pewien okres aby w przyszłości otrzymać jej zwrot kompensujący inwestorowi (1) cza, w którym pieniądze były zaangażowane, (2) przewidywany współczynnik inflacji oraz (3) ryzyko inwestycji Frank K. Reilly, Keith C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. I, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 29. 2014Jakub Sieradzki3

4 Przykład Inwestor inwestuje 100 zł Nominalna stopa oprocentowania to 4%, czyli wartość pieniądza w czasie zmieni się o 4% z 100 zł na 104 NRFR – należy dołożyć do tego inflację (załóżmy 2,5%), czyli 4%+2,5% Premia za ryzyko – załóżmy 3,5%, czyli 4%+2,5%+3,5% Inwestor powinien więc oczekiwać 110 zł 2014Jakub Sieradzki4

5 Relacja ryzyko - zwrot Historyczna stopa zwrotu z inwestycji za cały okres Średnia historyczna stopa zwrotu z inwestycji Średnia historyczna stopa zwrotu z portfela inwestycji 2014Jakub Sieradzki5

6 Historyczna stopa zwrotu z inwestycji Historyczna (oszacowana) stopa zwrotu z pojedynczej inwestycji za cały jej okres posiadania (Holding Period Return - HPR) Przykład: przeznaczyłeś 200 zł na początku roku i otrzymałeś 220 zł na końcu roku, więc: 2014Jakub Sieradzki6

7 Historyczna stopa zwrotu z inwestycji Stopa zwrotu za okres posiadania inwestycji (Holding Period Yield - HPY) HPY=HPR-1, czyli HPY=1,10-1=0,10=10% Roczna HPR i HPY rHPR=HPR 1/n n – liczba lat posiadanych inwestycji 2014Jakub Sieradzki7

8 Przykład 2 letnia inwestycja, zainwestowano 250zł i otrzymano 350zł rHPR = 1,40 1/2 = 1,1832 rHPY = 1,1832 – 1 = 0,1832 = 18,32% 2014Jakub Sieradzki8

9 Zadanie Inwestycja o wartości 100 zł po 6 miesiącach przyniosła zwrot w wysokości 12 zł. Oblicz HPR, rHPR i rHPY. rHPR = 1,12 1/0,5 = 1,12 2 = 1,2544 rHPY = 1,2544 – 1 = 0,2544 = 25,44% 2014Jakub Sieradzki9

10 Historyczna stopa zwrotu z inwestycji cd. Średnia historyczna stopa zwrotu z pojedynczej inwestycji /łącznie dla różnych okresów/ (mean rate of return) Średnia arytmetyczna (Arithmetic Mean - AM) AM = ΣHPY/n Średnia geometryczna (Geometric Mean - GM) GM = ( HPR) 1/n - 1 2014Jakub Sieradzki10

11 Przykład lataWartość początkowa Wartość końcowa HPRHPY 11001151,150,15 21151381,200,20 3138110,40,80-0,20 AM = [(0,15) + (0,20) + (-0,20)]/3 = 0,05 = 5% GM = [(1,15) x (1,20) x (0,80)] 1/3 – 1 = (1,104) 1/3 - 1 = 1,03353 – 1 = 0,03353 = 3,353% 2014Jakub Sieradzki11

12 Zadanie lataWartość początkowa Wartość końcowa HPRHPY 150100 2 50 AM = [1+(-0,50)]/2 = 0,50/2 = 0,25 = 25% GM = (2 x 0,50) 1/2 – 1 = 1 – 1 = 0% 2014Jakub Sieradzki12 lataWartość początkowa Wartość końcowa HPRHPY 15010021 2 500,50-0,50

13 inwestycj a Liczba akcji Cena począt kowa Początkow a wartość rynkowa Cen a końc owa Końcowa wartość rynkowa HPR HPY Waga Ważon e HPY A100 000101 000 00012 B200 000204 000 00021 C500 0003015 000 00033 Σ20 000 000 inwestycj a Liczba akcji Cena począt kowa Początkow a wartość rynkowa Cen a końc owa Końcowa wartość rynkowa HPR HPY Waga Ważon e HPY A100 000101 000 000121 200 0001,20200,050,01 B200 000204 000 000214 200 0001,0550,200,01 C500 0003015 000 0003316 500 0001,10100,750,075 Σ20 000 00021 900 0000,095 Historyczna stopa zwrotu z inwestycji cd. – średnia historyczna stopa zwrotu z portfela 2014Jakub Sieradzki13 HPR = 21 900 000/20 000 000 = 1,095 HPY = 1,095 – 1 = 9,5%

14 Pomiar oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji Ryzyko – definicja Prawdopodobieństwo Oczekiwany zwrot z inwestycji (E(R i )) 2014Jakub Sieradzki14

15 Przykład Warunki ekonomicznePrawdopodobieństw o zwrotu Stopa zwrotu z inwestycji Silna gospodarka, brak inflacji 0,150,20 Słaba gospodarka, inflacja powyżej średniej 0,15-0,20 Brak większych zmian w gospodarce 0,700,10 2014Jakub Sieradzki15 E(R i ) = [(0,15)(0,20)] + [(0,15)(-0,20)] + [(0,70)(0,10)] = 0,07

16 Premia za ryzyko z inwestycji Ryzyko firmy Ryzyko finansowe Ryzyko płynności Ryzyko kursu walutowego Ryzyko krajowe 2014Jakub Sieradzki16

17 Ustalanie oczekiwanych stóp zwrotu Dlaczego oczekiwane stopy zwrotu dla różnych aktywów w danym okresie się różnią? Na czym polega rating (AAA vs. aaa) 2014Jakub Sieradzki17

18 Realna stopa zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka Real Risk-Free Rate – RFR Czynniki subiektywne oddziaływujące na RFR Czynniki obiektywne oddziaływujące na RFR 2014Jakub Sieradzki18

19 Czynniki wpływające na nominalną stopę zwrotu z inwestycji wolnej od ryzyka RFR a NRFR Warunki na rynku kapitałowym Oczekiwana stopa inflacji NRFR = (1 + RFR) (1 + oczekiwana stopa inflacji) – 1 po przekształceniu RFR = (1+ NRFR)/(1 + Stopa inflacji) – 1 2014Jakub Sieradzki19

20 Zadanie Nominalna stopa zwrotu z bonów skarbowych – 9% Stopa inflacji – 5% Ile wynosi RFR? 2014Jakub Sieradzki20

21 Pomiar ryzyka a oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji Miary ryzyka inwestycji: Wariancja Odchylenie standardowe Względna miara ryzyka 2014Jakub Sieradzki21

22 Wariancja 2014Jakub Sieradzki22 Im większa jest wariancja oczekiwanej stopy zwrotu, tym większe jest zróżnicowanie oczekiwanych zwrotów z inwestycji

23 Wariancja - przykład 2014Jakub Sieradzki23 Warunki ekonomicznePrawdopodobieństw o zwrotu Stopa zwrotu z inwestycji Silna gospodarka, brak inflacji 0,150,20 Słaba gospodarka, inflacja powyżej średniej 0,15-0,20 Brak większych zmian w gospodarce 0,700,10

24 Odchylenie standardowe 2014Jakub Sieradzki24

25 Współczynnik zmienności CV (Coefficient of Variation) Wykorzystywany przy niezbyt zbliżonych warunkach (oczekiwane stopy zwrotu) Wskazuje ryzyko przypadające na jednostkę wartości oczekiwanej 2014Jakub Sieradzki25


Pobierz ppt "Ryzyko a zwrot z inwestycji. Czym jest inwestycja? Oszczędzanie a inwestowanie Nominalna stopa oprocentowania (pure rate of interest) Nominalna stopa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google