Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27.03.2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27.03.2008r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27.03.2008r.

2 Dotacja MNiSW w 2007r. Działalność statutowa: 15 226 000 zł Inwestycje: 28 510 000 zł 8 455 000 zł (decyzja MNiSW) ------------------------- 36 965 000 zł

3 Kadra : Profesorów 26 (152 pracowników naukowych) Docentów (w tym dr hab.) 37(66 inżynieryjno-technicznych) Adiunktów 48 ogółem 324 pracowników Asystentów 41 (w tym KPK – 45) Doktorantów 69 (37 stypendiów IPPT) 9 Zakładów + 1 Pracownia Studium Doktoranckie Dział Wydawnictw Biblioteka Krajowy Punkt Kontaktowy 9 Zakładów + 1 Pracownia Studium Doktoranckie Dział Wydawnictw Biblioteka Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

4 Zatrudnienie w 2007r.

5 Liczba doktorantów Stypendia: 1 rok - 1200 zł 2 rok - 1300 zł 3 rok - 1400 zł 4 rok - 1500 zł Stan na 31.XII 2007

6 WPŁYWY 2007 Dotacja podmiotowa na działalność KPK 4 205 000 zł w 2007 r.

7 WPŁYWY 2007 ROZLICZENIE OGÓŁEM 57 628 117 OGÓŁEM Stan finansów na 31.12.07 57 628 117 Środki wygospodarowane 4 046 140 POZOSTAŁO 20 684 929 – siedziba 2 516 649 - aparatura 576 711 - dz.statut. 23 778 289 w tym: pozostało z lat ubiegłych Aparatura specjalna 2006 Dotacje MNiSW i inne 1 173 620 2 872 520 1 380 000 planowana premia za 2007 rok ( budowa siedziby LAN pozostała dz. statut ) 38 245 471 40 000 70 506 WYDATKI OGÓŁEM dz.stat.+siedziba+LAN+ aparatura 33 849 828 Dotacja z MNiSW na dział. statutową 15 226 000 Koszty związane z dział. statutową Pozostała dz. statut. 15 696 028 197 386

8 WPŁYWY 2007 ( bez inwestycji ) OGÓŁEM 19 382 646 OGÓŁEM Stan finansów na 31.12.07 19 382 646 Środki wygospodarowane 4 046 140 POZOSTAŁO w tym: 3 093 360 w tym: Aparatura specjalna 2006 pozostało z lat ubiegłych 2 872 520 1 173 620 Aparatura 2 516 649 do dyspozycji 576 711 Planowana premia za 2007 r. 1 380 000 Pozostała dz. Statutowa LAN 70 506 40 000 WYDATKI OGÓŁEM dz. statutowa + LAN + aparatura 16 289 286 Dotacja z MNiSW na działalność statutową 15 226 000 Koszty związane z działalnością statutową 15 893 414

9 ROZLICZENIE 2007

10 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN (bez KPK)

11 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN Wynagrodzenie roczne pracowników IPPT (bez KPK): 9 881 353 zł brutto x 1.2: 11 857 625 zł

12 Projekty w 2007r. REALIZOWANE PROJEKTY W IPPT PAN W 2007r. RODZAJ PROJEKTUŚRODKI W 2007r. (zł)ŚRODKI W 2006r. (zł) Dotacja z MNiSW na działalność statutową15 226 000,0018 212 100,00 Koszty pośrednie2 292 813,001 669 831,00 Projekty badawcze MNiSW - własne2 702 690,002 078 570,00 Projekty badawcze MNiSW - promotorskie360 180,00240 225,00 Projekty badawcze MNiSW - zamawiane1 244 493,001 387 420,00 Projekty SPUB sfinansowane przez MNiSW5 145 964,006 281 943,00 Projekty badawcze z UE12 229 600,0018 151 377,00 Projekty finansowane z innych źródeł zagranicznych419 464,00463 337,00 Projekty badawcze MNiSW - rozwojowe985 110,00240 000,00 Projekty badawcze MNiSW - specjalne472 383,00- Narodowy Program Foresith Polska 20201 200 000,002 300 000,00 Fundusze Strukturalne434 692,00176 488,00 SIECI naukowe1 140 000,00- Pozostałe zlecenia (konferencje, zlecenia zewnętrzne, itp.)716 758,00702 089,00 SUMA 44 570 147,0051 903 380,00

13 Środki do dyspozycji w 2008r. 16 399 620,05 ŹRÓDŁA ŚRODKI FINANSOWE LPDZIAŁALNOŚĆWPŁYWYMNiSWINNEKOMISJAKOSZTY NA KONTYNUACJĘ EUROPEJSKA BADAŃ W LATACH NASTĘPNYCH 1STATUTOWA19 272 140,42 16 051 900,303 220 240,12 w tym: Środki z lat ubiegłych1 173 620,05 15 696 028,43703 591,62 Środki w 2007r.15 226 000,00 Aparatura Specjalna (środki z 2006r)2 872 520,37 355 871,872 516 648,50 2GRANTY4 693 185,14 2 995 258,511 697 926,63 3Projekty badawczo-rozwojowe983 685,00 566 285,39417 399,61 4Projekty badawcze specjalne472 383,00 177 292,08295 090,92 5GRANTY ZAMAWIANE792 812,30 577 690,65215 121,65 6SPUBY9 874 252,56 9 180 308,26693 944,30

14 Środki do dyspozycji w 2008r. - cd 7 Projekty z Unii Europejskiej16 387 918,75 15 481 527,68906 391,07 8Obsługa Reprezentantów477 589,80 795 346,73-317 756,93 9 Pozostałe zlecenia zagraniczne184 890,20 100 174,2684 715,94 10Usługi Konferencyjne917 920,82 929 910,24-11 989,42 11 Projekty badawcze zewnętrzne 76 851,62 29 872,3746 979,25 12Dotacja na remonty879 401,17 0,00 obcych ST 13Dotacja na budowę38 245 471,34 17 560 542,4520 684 928,89 siedziby IPPT ŹRÓDŁA ŚRODKI FINANSOWE LPLPDZIAŁALNOŚĆWPŁYWYMNiSWINNEKOMISJAKOSZTY NA KONTYNUACJĘ EUROPEJSK A BADAŃ W LATACH NASTĘPNYCH

15 Środki do dyspozycji w 2008r. - cd 14Fundusze Strukturalne5 630 263,68 6 039 935,39-409 671,71 15 Narodowy Program Foresith Polska 20203 050 000,00 1 366 012,331 683 987,67 16SIECI1 100 000,00 446 006,46653 993,54 17 Pozostała działalność statutowa70 505,50505,5070 000,00 197 386,13-126 880,63 18LAN40 000,00 0,00 Ogółem103 149 271,3083 934 100,112 349 662,6416 865 508,5573 414 850,4029 734 420,90 ŹRÓDŁA ŚRODKI FINANSOWE LPDZIAŁALNOŚĆWPŁYWYMNiSWINNEKOMISJAKOSZTY NA KONTYNUACJĘ EUROPEJSKA BADAŃ W LATACH NASTĘPNYCH

16 Inne koszty poniesione w 2007r. 2007r. 2006r. 1Rada Naukowa 293 560 195 660 2Laboratorium komputerowe 323 041 346 937 3Studium Doktoranckie 684 920 804 427 4Promocja działalności Instytutu 62 019 272 116 5Biblioteka 605 177 699 197 6Wydawnictwa 445 442 551 031 7Udział własny – środki strukturalne 8 505 28 257 8Pozostała działalność statutowa 51 626 63 022 9Działalność pomocnicza – bufet 154 506 154 735

17 Koszty wynajmu pomieszczeń w 2007r. Świętokrzyska - NBP1 123 599 Pałac Kultury i Nauki57 524 Politechnika Warszawska7 759 Centrum Badan Ekologicznych14 874 1 203 756 KPK – Żwirki i Wigury242 139 Razem1 445 895

18 Koszty działalności Biblioteki w 2007r.

19 Współpraca zagraniczna Metz, Paris, Aix-en-Provence, Grenoble, Marsylia, Orsay, Ecole Polytechnique, Palaiseau (Francja) Barcelona, Alicante (Hiszpania) Kyoto, Nara, Aichi Institute of Technology (Japonia) Berlin, Darmstadt, Hamburg, Hannover (Niemcy) Baton Rouge, Philadelfia, Notre Dame (USA) Thessaloniki (Grecja) Florencja, Neapol (Włochy) Cardiff (UK) Wyjazdy w roku 2007: 577 (IPPT – 253, KMM – 60, KPK – 264) Przyjazdy w roku 2007: 36 Wspólne publikacje w 2004r - 50, w tym z listy Filadelfijskiej - 27 2005r - 37 - 24 2006r - 34 - 26 2007r – 35- 23

20 Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii CAMAT IPPT PAN - koordynator Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych – finansowanie 3.37 mln zł. Temat IPPT: Analiza stanu wiedzy w zakresie technologii Zaawansowanych materiałów współpracujących z tkankami żywymi Projekt Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznej w Polsce – finansowanie 1.89 mln zł. Projekty Foresight

21 Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk www.ippt.gov.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk www.inepan.waw.pl Pentor Research International www.pentor.pl Konsorcjum Koordynujące Wartość projektu – 5 mln zł

22 Projekty kluczowe Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – 100 mln euro Akademia Medyczna w Warszawie - koordynator Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawskie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) – 100 mln euro Politechnika Warszawska (7 Wydziałów) - koordynator Uniwersytet Warszawski (Instytut Fizyki Doświadczalnej) Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Materiałów Elektronowych

23 Projekty kluczowe (lista indykatywna MNiSW) KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY METALICZNO-CERAMICZNE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I SAMOCHODOWEGO (akronim: KomCerMet) Koordynator - Doc. dr hab. M. Basista (6.5 mln Euro) DIAGNOSTYCZNA APARATURA ULTRADŹWIĘKOWA – NOWE METODY BADANIA I OBRAZOWANIA STRUKTURY TKANKOWEJ NARZĄDÓW CZŁOWIEKA Koordynator – Prof. dr A. Nowicki (6.3 mln Euro)

24 Nowa siedziba na terenie Kampusu Ochota - w roku 2008 Adres: ul. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa IPPT Dotacja MNiSW: 2005 (projekt) 2 067 000 zł 2006 7 000 000 zł 2007 18 965 000 zł Łącznie 46 032 000 zł 2008 18 000 000 zł Polimex-Mostostal 48 000 000 zł + koszt pierwszego wyposażenia około 5 000 000 zł


Pobierz ppt "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27.03.2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google