Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27.03.2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27.03.2008r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu r.

2 Dotacja MNiSW w 2007r. Działalność statutowa: zł Inwestycje: zł zł (decyzja MNiSW) zł

3 Kadra : Profesorów 26 (152 pracowników naukowych) Docentów (w tym dr hab.) 37(66 inżynieryjno-technicznych) Adiunktów 48 ogółem 324 pracowników Asystentów 41 (w tym KPK – 45) Doktorantów 69 (37 stypendiów IPPT) 9 Zakładów + 1 Pracownia Studium Doktoranckie Dział Wydawnictw Biblioteka Krajowy Punkt Kontaktowy 9 Zakładów + 1 Pracownia Studium Doktoranckie Dział Wydawnictw Biblioteka Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

4 Zatrudnienie w 2007r.

5 Liczba doktorantów Stypendia: 1 rok zł 2 rok zł 3 rok zł 4 rok zł Stan na 31.XII 2007

6 WPŁYWY 2007 Dotacja podmiotowa na działalność KPK zł w 2007 r.

7 WPŁYWY 2007 ROZLICZENIE OGÓŁEM OGÓŁEM Stan finansów na Środki wygospodarowane POZOSTAŁO – siedziba aparatura dz.statut w tym: pozostało z lat ubiegłych Aparatura specjalna 2006 Dotacje MNiSW i inne planowana premia za 2007 rok ( budowa siedziby LAN pozostała dz. statut ) WYDATKI OGÓŁEM dz.stat.+siedziba+LAN+ aparatura Dotacja z MNiSW na dział. statutową Koszty związane z dział. statutową Pozostała dz. statut

8 WPŁYWY 2007 ( bez inwestycji ) OGÓŁEM OGÓŁEM Stan finansów na Środki wygospodarowane POZOSTAŁO w tym: w tym: Aparatura specjalna 2006 pozostało z lat ubiegłych Aparatura do dyspozycji Planowana premia za 2007 r Pozostała dz. Statutowa LAN WYDATKI OGÓŁEM dz. statutowa + LAN + aparatura Dotacja z MNiSW na działalność statutową Koszty związane z działalnością statutową

9 ROZLICZENIE 2007

10 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN (bez KPK)

11 Średnie wynagrodzenia pracowników IPPT PAN Wynagrodzenie roczne pracowników IPPT (bez KPK): zł brutto x 1.2: zł

12 Projekty w 2007r. REALIZOWANE PROJEKTY W IPPT PAN W 2007r. RODZAJ PROJEKTUŚRODKI W 2007r. (zł)ŚRODKI W 2006r. (zł) Dotacja z MNiSW na działalność statutową , ,00 Koszty pośrednie , ,00 Projekty badawcze MNiSW - własne , ,00 Projekty badawcze MNiSW - promotorskie , ,00 Projekty badawcze MNiSW - zamawiane , ,00 Projekty SPUB sfinansowane przez MNiSW , ,00 Projekty badawcze z UE , ,00 Projekty finansowane z innych źródeł zagranicznych , ,00 Projekty badawcze MNiSW - rozwojowe , ,00 Projekty badawcze MNiSW - specjalne ,00- Narodowy Program Foresith Polska , ,00 Fundusze Strukturalne , ,00 SIECI naukowe ,00- Pozostałe zlecenia (konferencje, zlecenia zewnętrzne, itp.) , ,00 SUMA , ,00

13 Środki do dyspozycji w 2008r ,05 ŹRÓDŁA ŚRODKI FINANSOWE LPDZIAŁALNOŚĆWPŁYWYMNiSWINNEKOMISJAKOSZTY NA KONTYNUACJĘ EUROPEJSKA BADAŃ W LATACH NASTĘPNYCH 1STATUTOWA , , ,12 w tym: Środki z lat ubiegłych , , ,62 Środki w 2007r ,00 Aparatura Specjalna (środki z 2006r) , , ,50 2GRANTY , , ,63 3Projekty badawczo-rozwojowe , , ,61 4Projekty badawcze specjalne , , ,92 5GRANTY ZAMAWIANE , , ,65 6SPUBY , , ,30

14 Środki do dyspozycji w 2008r. - cd 7 Projekty z Unii Europejskiej , , ,07 8Obsługa Reprezentantów , , ,93 9 Pozostałe zlecenia zagraniczne , , ,94 10Usługi Konferencyjne , , ,42 11 Projekty badawcze zewnętrzne , , ,25 12Dotacja na remonty ,17 0,00 obcych ST 13Dotacja na budowę , , ,89 siedziby IPPT ŹRÓDŁA ŚRODKI FINANSOWE LPLPDZIAŁALNOŚĆWPŁYWYMNiSWINNEKOMISJAKOSZTY NA KONTYNUACJĘ EUROPEJSK A BADAŃ W LATACH NASTĘPNYCH

15 Środki do dyspozycji w 2008r. - cd 14Fundusze Strukturalne , , ,71 15 Narodowy Program Foresith Polska , , ,67 16SIECI , , ,54 17 Pozostała działalność statutowa70 505,50505, , , ,63 18LAN40 000,00 0,00 Ogółem , , , , , ,90 ŹRÓDŁA ŚRODKI FINANSOWE LPDZIAŁALNOŚĆWPŁYWYMNiSWINNEKOMISJAKOSZTY NA KONTYNUACJĘ EUROPEJSKA BADAŃ W LATACH NASTĘPNYCH

16 Inne koszty poniesione w 2007r. 2007r. 2006r. 1Rada Naukowa Laboratorium komputerowe Studium Doktoranckie Promocja działalności Instytutu Biblioteka Wydawnictwa Udział własny – środki strukturalne Pozostała działalność statutowa Działalność pomocnicza – bufet

17 Koszty wynajmu pomieszczeń w 2007r. Świętokrzyska - NBP Pałac Kultury i Nauki Politechnika Warszawska7 759 Centrum Badan Ekologicznych KPK – Żwirki i Wigury Razem

18 Koszty działalności Biblioteki w 2007r.

19 Współpraca zagraniczna Metz, Paris, Aix-en-Provence, Grenoble, Marsylia, Orsay, Ecole Polytechnique, Palaiseau (Francja) Barcelona, Alicante (Hiszpania) Kyoto, Nara, Aichi Institute of Technology (Japonia) Berlin, Darmstadt, Hamburg, Hannover (Niemcy) Baton Rouge, Philadelfia, Notre Dame (USA) Thessaloniki (Grecja) Florencja, Neapol (Włochy) Cardiff (UK) Wyjazdy w roku 2007: 577 (IPPT – 253, KMM – 60, KPK – 264) Przyjazdy w roku 2007: 36 Wspólne publikacje w 2004r - 50, w tym z listy Filadelfijskiej r r r –

20 Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii CAMAT IPPT PAN - koordynator Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych – finansowanie 3.37 mln zł. Temat IPPT: Analiza stanu wiedzy w zakresie technologii Zaawansowanych materiałów współpracujących z tkankami żywymi Projekt Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznej w Polsce – finansowanie 1.89 mln zł. Projekty Foresight

21 Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pentor Research International Konsorcjum Koordynujące Wartość projektu – 5 mln zł

22 Projekty kluczowe Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – 100 mln euro Akademia Medyczna w Warszawie - koordynator Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawskie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) – 100 mln euro Politechnika Warszawska (7 Wydziałów) - koordynator Uniwersytet Warszawski (Instytut Fizyki Doświadczalnej) Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Chemii Fizycznej PAN Instytut Fizyki PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Materiałów Elektronowych

23 Projekty kluczowe (lista indykatywna MNiSW) KOMPOZYTY I NANOKOMPOZYTY METALICZNO-CERAMICZNE DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I SAMOCHODOWEGO (akronim: KomCerMet) Koordynator - Doc. dr hab. M. Basista (6.5 mln Euro) DIAGNOSTYCZNA APARATURA ULTRADŹWIĘKOWA – NOWE METODY BADANIA I OBRAZOWANIA STRUKTURY TKANKOWEJ NARZĄDÓW CZŁOWIEKA Koordynator – Prof. dr A. Nowicki (6.3 mln Euro)

24 Nowa siedziba na terenie Kampusu Ochota - w roku 2008 Adres: ul. Pawińskiego Warszawa IPPT Dotacja MNiSW: 2005 (projekt) zł zł zł Łącznie zł zł Polimex-Mostostal zł + koszt pierwszego wyposażenia około zł


Pobierz ppt "Sprawozdanie finansowe IPPT PAN za rok 2007 Posiedzenie Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 27.03.2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google