Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów"— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów
w 2013 roku

2 tj. ok. 22,6 mln zł więcej niż w planie pierwotnym
DOCHODY PLAN PIERWOTNY: zł PLAN PO ZMIANACH: zł WYKONANIE: zł 102,6 % wobec planu po zmianach i 130,3 % w porównaniu do planu pierwotnego tj. ok. 22,6 mln zł więcej niż w planie pierwotnym

3

4 Zmiany w planie dochodów w 2013 roku
PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH RÓŻNICA PLAN PO ZMIANACH - PLAN PIERWOTNY WYKONANIE Użytkowanie wieczyste Podatek od nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Dzierżawa gruntów Opłaty za przedszkola RAZEM GŁÓWNE DOCHODY POZOSTAŁE DOCHODY OGÓŁEM

5

6 WYDATKI OGÓŁEM PLAN PIERWOTNY: 299.826.544
ZWIĘKSZENIE PLANU: PLAN PO ZMIANACH: WYKONANIE: zł tj. 97,3 % planu po zmianach

7 WYDATKI BIEŻĄCE PLAN PIERWOTNY: 273.221.046
ZWIĘKSZENIE PLANU: PLAN PO ZMIANACH: WYKONANIE: zł tj. 98,9 % planu po zmianach

8

9

10 Wykonanie wydatków bieżących Dzielnicy Ursynów w 2013 roku wg sfer działalności
SFERA OPIS PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH ZMIANY W CIĄGU ROKU WYKONANIE 2013 WYKONANIE %-owe UDZIAŁ W STRUKTURZE V EDUKACJA 98,29% 65,5% X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 92,20% 10,2% VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 43 547 99,69% 10,7% I TRANSPORT I KOMUNIKACJA 97,44% 2,5% VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 99,67% 3,3% III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 81,19% 3,4% VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 99,21% 2,8% II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 90,71% 1,2% IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 92,41% 0,2% XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 87,39% 0,1% RAZEM SFERY 97,07% 100,0%

11

12

13 WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN PIERWOTNY: 26.605.498
ZWIĘKSZENIE PLANU: PLAN PO ZMIANACH: WYKONANIE: zł tj. 82,8 % planu po zmianach

14 Kwoty niewykonania zadań inwestycyjnych w 2013 roku
Zadanie Kwota niewykonania Uwagi Przebudowa ciągu pieszo jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda Przyczyny po stronie RWE STOEN - przedłużające się ustalenia projektowe Rekultywacja Jeziora Grabowskiego Brak zgody Miasta na przesunięcie środków Rekultywacja Jeziora Księży Staw Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 Niewykonanie wynikające z nierozliczenia kosztów ogrzewania, nierozstrzygnięcie przetargu na montaż monitoringu Budowa ul. Wełnianej Przyczyny po stronie RWE STOEN - przebudowa kabli elektroenergetycznych Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki Oszczędności w negocjacjach z właścicielami gruntów Budowa 16 KUD Przyczyny po stronie RWE STOEN - nie dokonano w terminie przesunięcia skrzynki elektrycznej Modernizacja SP nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 Opóźnienia po stronie wykonawcy - zadanie będzie ukończone w 2014 roku Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych Nie ujęte w wydatkach niewygasających mimo wniosku Dzielnicy Budowa parku przy Bażantarni 61 805 Środki zostaną przywrócone do budżetu 2014 r na dodatkowe prace przy budowie Skate Parku Pozostałe 26 zadań inwestycyjnych RAZEM

15

16

17 Porównanie wydatków majątkowych Dzielnic oraz m. st
Porównanie wydatków majątkowych Dzielnic oraz m.st. Warszawy w latach 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plan po zmianach 2014 Ursynów Razem wszystkie Dzielnice Inwestycje Miasta Ogółem inwestycje m.st. W-wy Udział %-owy Wydatków Dzielnic ogółem w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 34,3% 32,0% 23,2% 19,7% 14,3% 17,2% 13,5% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy URSYNÓW w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 3,5% 1,6% 2,3% 2,1% 1,4% 0,6% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy Ursynów w wydatkach inwestycyjnych Dzielnic 10,1% 4,9% 9,7% 10,5% 8,1% 4,7% Miejsce Dzielnicy URSYNÓW wśród innych Dzielnic 1 9 2 5 8

18


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google