Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku. DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku. DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku

2 DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6 % wobec planu po zmianach i 130,3 % w porównaniu do planu pierwotnego tj. ok. 22,6 mln zł więcej niż w planie pierwotnym

3

4 Zmiany w planie dochodów w 2013 roku PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH RÓŻNICA PLAN PO ZMIANACH - PLAN PIERWOTNY WYKONANIE Użytkowanie wieczyste28 000 00036 100 0008 100 00036 406 947 Podatek od nieruchomości29 487 07734 715 0775 228 00036 251 546 Sprzedaż nieruchomości3 500 000 03 091 948 Dzierżawa gruntów3 865 0005 865 0002 000 0007 025 226 Opłaty za przedszkola4 154 656 03 377 563 RAZEM GŁÓWNE DOCHODY69 006 73384 334 73315 328 00086 153 230 POZOSTAŁE DOCHODY5 612 38310 407 8934 795 51011 097 395 OGÓŁEM74 619 11694 742 62620 123 51097 250 625

5

6 WYDATKI OGÓŁEM PLAN PIERWOTNY: 299.826.544 ZWIĘKSZENIE PLANU: 22.745.912 PLAN PO ZMIANACH: 322.572.456 WYKONANIE: 314.124.025 zł tj. 97,3 % planu po zmianach

7 WYDATKI BIEŻĄCE PLAN PIERWOTNY: 273.221.046 ZWIĘKSZENIE PLANU: 17.986.667 PLAN PO ZMIANACH: 291.207.713 WYKONANIE: 288.147.034 zł tj. 98,9 % planu po zmianach

8

9

10 Wykonanie wydatków bieżących Dzielnicy Ursynów w 2013 roku wg sfer działalności SFERAOPIS PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH ZMIANY W CIĄGU ROKU WYKONANIE 2013 WYKONANIE %-owe UDZIAŁ W STRUKTURZE VEDUKACJA 169 183 066190 072 17820 889 112188 844 88498,29%65,5% X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 34 055 03730 265 359-3 789 67829 472 98392,20%10,2% VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 30 994 58131 038 12843 54730 965 65799,69%10,7% ITRANSPORT I KOMUNIKACJA 7 257 3139 851 2552 593 9427 344 67897,44%2,5% VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 8 777 7759 516 775739 0009 505 45399,67%3,3% III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 081 9327 577 899-2 504 0339 755 57281,19%3,4% VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 7 877 4788 205 470327 9928 127 69899,21%2,8% II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 4 377 6723 941 357-436 3153 403 75390,71%1,2% IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 303 192464 482161 290458 66292,41%0,2% XIFINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 313 000274 810-38 190267 69487,39%0,1% RAZEM SFERY 273 221 046291 207 71317 986 667288 147 03497,07%100,0%

11

12

13 WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN PIERWOTNY: 26.605.498 ZWIĘKSZENIE PLANU: 4.759.245 PLAN PO ZMIANACH: 31.364.743 WYKONANIE: 25.976.991 zł tj. 82,8 % planu po zmianach

14 Kwoty niewykonania zadań inwestycyjnych w 2013 roku Zadanie Kwota niewykonania Uwagi Przebudowa ciągu pieszo jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda 1 299 239 Przyczyny po stronie RWE STOEN - przedłużające się ustalenia projektowe Rekultywacja Jeziora Grabowskiego1 010 000Brak zgody Miasta na przesunięcie środków Rekultywacja Jeziora Księży Staw996 400Brak zgody Miasta na przesunięcie środków Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14743 318 Niewykonanie wynikające z nierozliczenia kosztów ogrzewania, nierozstrzygnięcie przetargu na montaż monitoringu Budowa ul. Wełnianej385 464 Przyczyny po stronie RWE STOEN - przebudowa kabli elektroenergetycznych Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki 264 124Oszczędności w negocjacjach z właścicielami gruntów Budowa 16 KUD258 272 Przyczyny po stronie RWE STOEN - nie dokonano w terminie przesunięcia skrzynki elektrycznej Modernizacja SP nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58159 659 Opóźnienia po stronie wykonawcy - zadanie będzie ukończone w 2014 roku Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych 103 541 Nie ujęte w wydatkach niewygasających mimo wniosku Dzielnicy Budowa parku przy Bażantarni61 805 Środki zostaną przywrócone do budżetu 2014 r na dodatkowe prace przy budowie Skate Parku Pozostałe 26 zadań inwestycyjnych105 930 RAZEM5 387 752

15

16

17 Porównanie wydatków majątkowych Dzielnic oraz m.st. Warszawy w latach 2008-2014 20082009201020112012 2013 plan po zmianach 2014 Ursynów72 773 72132 829 45858 320 42344 197 89331 518 55331 364 74318 547 872 Razem wszystkie Dzielnice718 437 161673 096 756602 480 779422 162 233311 738 838389 513 278396 762 334 Inwestycje Miasta1 378 095 5481 428 541 5061 989 026 5371 720 595 7741 865 434 3151 878 708 0802 550 073 886 Ogółem inwestycje m.st. W-wy 2 096 532 7092 101 638 2622 591 507 3162 142 758 0072 177 173 1532 268 221 3582 946 836 220 Udział %-owy Wydatków Dzielnic ogółem w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 34,3%32,0%23,2%19,7%14,3%17,2%13,5% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy URSYNÓW w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 3,5%1,6%2,3%2,1%1,4% 0,6% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy Ursynów w wydatkach inwestycyjnych Dzielnic 10,1%4,9%9,7%10,5%10,1%8,1%4,7% Miejsce Dzielnicy URSYNÓW wśród innych Dzielnic 1912258

18


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku. DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google