Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku. DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku. DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku

2 DOCHODY PLAN PIERWOTNY: zł PLAN PO ZMIANACH: zł WYKONANIE: zł 102,6 % wobec planu po zmianach i 130,3 % w porównaniu do planu pierwotnego tj. ok. 22,6 mln zł więcej niż w planie pierwotnym

3

4 Zmiany w planie dochodów w 2013 roku PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH RÓŻNICA PLAN PO ZMIANACH - PLAN PIERWOTNY WYKONANIE Użytkowanie wieczyste Podatek od nieruchomości Sprzedaż nieruchomości Dzierżawa gruntów Opłaty za przedszkola RAZEM GŁÓWNE DOCHODY POZOSTAŁE DOCHODY OGÓŁEM

5

6 WYDATKI OGÓŁEM PLAN PIERWOTNY: ZWIĘKSZENIE PLANU: PLAN PO ZMIANACH: WYKONANIE: zł tj. 97,3 % planu po zmianach

7 WYDATKI BIEŻĄCE PLAN PIERWOTNY: ZWIĘKSZENIE PLANU: PLAN PO ZMIANACH: WYKONANIE: zł tj. 98,9 % planu po zmianach

8

9

10 Wykonanie wydatków bieżących Dzielnicy Ursynów w 2013 roku wg sfer działalności SFERAOPIS PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH ZMIANY W CIĄGU ROKU WYKONANIE 2013 WYKONANIE %-owe UDZIAŁ W STRUKTURZE VEDUKACJA ,29%65,5% X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI ,20%10,2% VI OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA ,69%10,7% ITRANSPORT I KOMUNIKACJA ,44%2,5% VII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ,67%3,3% III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,19%3,4% VIII REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA ,21%2,8% II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ,71%1,2% IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ,41%0,2% XIFINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA ,39%0,1% RAZEM SFERY ,07%100,0%

11

12

13 WYDATKI MAJĄTKOWE PLAN PIERWOTNY: ZWIĘKSZENIE PLANU: PLAN PO ZMIANACH: WYKONANIE: zł tj. 82,8 % planu po zmianach

14 Kwoty niewykonania zadań inwestycyjnych w 2013 roku Zadanie Kwota niewykonania Uwagi Przebudowa ciągu pieszo jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda Przyczyny po stronie RWE STOEN - przedłużające się ustalenia projektowe Rekultywacja Jeziora Grabowskiego Brak zgody Miasta na przesunięcie środków Rekultywacja Jeziora Księży Staw Brak zgody Miasta na przesunięcie środków Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej Niewykonanie wynikające z nierozliczenia kosztów ogrzewania, nierozstrzygnięcie przetargu na montaż monitoringu Budowa ul. Wełnianej Przyczyny po stronie RWE STOEN - przebudowa kabli elektroenergetycznych Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki Oszczędności w negocjacjach z właścicielami gruntów Budowa 16 KUD Przyczyny po stronie RWE STOEN - nie dokonano w terminie przesunięcia skrzynki elektrycznej Modernizacja SP nr 100 przy ul. Tanecznej 54/ Opóźnienia po stronie wykonawcy - zadanie będzie ukończone w 2014 roku Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych Nie ujęte w wydatkach niewygasających mimo wniosku Dzielnicy Budowa parku przy Bażantarni Środki zostaną przywrócone do budżetu 2014 r na dodatkowe prace przy budowie Skate Parku Pozostałe 26 zadań inwestycyjnych RAZEM

15

16

17 Porównanie wydatków majątkowych Dzielnic oraz m.st. Warszawy w latach plan po zmianach 2014 Ursynów Razem wszystkie Dzielnice Inwestycje Miasta Ogółem inwestycje m.st. W-wy Udział %-owy Wydatków Dzielnic ogółem w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 34,3%32,0%23,2%19,7%14,3%17,2%13,5% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy URSYNÓW w wydatkach inwestycyjnych m.st. W-wy 3,5%1,6%2,3%2,1%1,4% 0,6% Udział %-owy Wydatków Dzielnicy Ursynów w wydatkach inwestycyjnych Dzielnic 10,1%4,9%9,7%10,5%10,1%8,1%4,7% Miejsce Dzielnicy URSYNÓW wśród innych Dzielnic

18


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu Dzielnicy Ursynów w 2013 roku. DOCHODY PLAN PIERWOTNY: 74.619.116 zł PLAN PO ZMIANACH: 94.742.626 zł WYKONANIE: 97.250.625 zł 102,6."

Podobne prezentacje


Reklamy Google