Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Program Ramowy UE (2007-2013) 7. Program Ramowy UE (2007-2013) PEOPLE Projekt indywidualny Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Program Ramowy UE (2007-2013) 7. Program Ramowy UE (2007-2013) PEOPLE Projekt indywidualny Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development."— Zapis prezentacji:

1 7. Program Ramowy UE (2007-2013) 7. Program Ramowy UE (2007-2013) PEOPLE Projekt indywidualny Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development - jak przygotować wniosek? Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Kraków, 15 kwietnia 2008, Politechnika Krakowska

2 1-stopniowa procedura składania wniosków: przesyłamy pełny wniosek (max. 30 stron A4) 1. Komisja Europejska sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych. 2. Panel niezależnych ekspertów: - wniosek oceniany przez 3-5 ekspertów on-line względem 5 kryteriów 0-5 punktów - ocena wspólna (consensus) 3. Lista rankingowa w danym panelu jako rekomendacja dla Komisji. 4. Komisja ustala oficjalna listę rankingową. Panele tematyczne: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY LUDZIE Przebieg ewaluacji

3 CHE Chemistry SOC Social and Human Sciences ECO Economic Sciences ENG Information science and Engineering ENV Environment and geosciences LIF Life sciences MAT Mathematics PHY Physics Szczegóły: Guides for Applicants LUDZIE Panele tematyczne

4 EKSPERCI w 7.PR KE stworzyła bazę ekspertów, do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominacja może być dokonana przez instytucję macierzystą. KE wybiera ekspertów z poniższej bazy: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

5 doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, refundacje kosztów podróży oraz dietę dzienną w wysokości 149 euro; ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego; udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy. EKSPERCI w 7.PR

6 KryteriumWaga [%]Próg WARTOŚĆ NAUKOWA 25 3 JAKOŚĆ SZKOLENIA 153 OCENA NAUKOWCA 254 REALIZACJA PROJEKTU 15- EFEKT20- 70% Wnioski, które nie uzyskały co najmniej 70% możliwych punktów nie będą rekomendowane do finansowania. LUDZIE Kryteria oceny wniosku

7 Kilka rad na dobry pocz ą tek: Koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu - nacisk na szkolenia, pisać konkretnie i na temat. Odnieść się do wszystkich przedstawionych w formularzu zagadnień, używać sformułowań z formularza. Pamiętać o kryteriach oceny – muszą być odzwierciedlone w projekcie. Unikanie trybu przypuszczającego. Mam przekonać eksperta, a nie: co mam tu wpisać? Powtórzenia będą konieczne. WNIOSEK

8 Kilka rad na dobry pocz ą tek: Przed wysłaniem dać komuś z zewnątrz do przeczytania. Stosować się do max. liczby stron. Nie dołączamy: aneksów ani zgody instytucji na udział w projekcie. Wizualizacja projektu: zachować format; diagramy, rysunki, wykresy - bez kolorów! Język: angielski; sprawdzić poprawność. Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości). Ekspert ocenia tylko to, co na papierze. Ekspert to też człowiek !!! :) WNIOSEK

9 B.1 S&T QUALITY (max. 8 stron) Scientific and technological quality, including any interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal. Research methodology Originality and innovative nature of the project and relationship to the state-of-the-art of research in the field Timeliness and relevance of the project Host scientific expertise in the field Quality of the group/supervisors LUDZIE IEF – B.1

10 LUDZIE IEF – B.2 B.2 TRAINING (max. 2 strony) Clarity and quality of the research training objectives for the researcher Relevance and quality of additional scientific training as well as of complementary skills offered Host expertise in training experienced researchers in the filed and capacity to provide mentoring/tutoring

11 LUDZIE IEF – B.3 B.3 RESEARCHER (max. 7 stron wraz z CV i lista osiągnięć) Research experience Research results Independent thinking and leadership qualities Match between the fellows profile and project Potential for reaching a position of proffesional maturity Potential to acquire new knowledge

12 LUDZIE IEF – B.4 B.4 IMPLEMENTATION (max. 6 stron) Quality of host organisation, including adequacy of infrastructure/facilities Practical arrangements for the implementation and management of the project Feasibility and credibility of the project, including work plan Practical and administrative arrangements and support for the hosting of the fellow

13 B.5 IMPACT (max. 2 strony) Potential of acquiring competencies Contribution to career development or re-establishment Contribution to European excellence and European competitiveness LUDZIE IEF – B.5

14 B.6 ETHICAL ISSUES ETHICAL ISSUES TABLE Wniosek automatycznie kierowany jest do komisji etycznej, jeżeli dotyczy: 1.zabiegów na ludziach (interventions on human beings); 2.badań na komórkach macierzystych pochodzących z ludzkich zarodków (use of human embryonic stem cells hESC); lub 3. badań na małpach człekokształtnych (use of non-human primates) We wniosku należy zwrocic szczególną uwagę na: świadomą zgodę na udział w badaniach (Informed consent) ochronę danych osobowych (Data protection issues) badania na zwierzętach (Use of animals) badania na ludzkich komórkach macierzystych (Human embryonic stem cells) http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html#ethics_cl LUDZIE IEF – B.6

15 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl Siódmy Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Konkursy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage Wysyłanie zapytań do KE http://ec.europa.eu/research/enquiries Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome LUDZIE Przydatne linki

16 Osoba do kontaktu: Urszula Grzyb grzyb@transfer.edu.pl Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 31-155 Kraków tel: 0 12 628 25 88 fax: 0 12 632 47 95 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "7. Program Ramowy UE (2007-2013) 7. Program Ramowy UE (2007-2013) PEOPLE Projekt indywidualny Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development."

Podobne prezentacje


Reklamy Google