Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie? Poznań, 27 lutego 2003r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie? Poznań, 27 lutego 2003r."— Zapis prezentacji:

1 Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie? Poznań, 27 lutego 2003r.

2 Procedura oceny Nadanie numeru i potwierdzenie przyjęcia Nadanie numeru i potwierdzenie przyjęcia Sprawdzenie wymogów formalnych Sprawdzenie wymogów formalnych Ocena przez niezależnych ekspertów Ocena przez niezależnych ekspertów Przygotowanie komentarza i wysyłka do zainteresowanych (lipiec 2003) Przygotowanie komentarza i wysyłka do zainteresowanych (lipiec 2003) Negocjacje (sierpień 2003) Negocjacje (sierpień 2003) Merytoryczne (plan pracy) Merytoryczne (plan pracy) Finansowe Finansowe Administracyjne Administracyjne Decyzja Komisji i podpisanie kontraktu (październik - ?) Decyzja Komisji i podpisanie kontraktu (październik - ?)

3 Wymogi formalne Kompletny wniosek Kompletny wniosek Złożenie na czas Złożenie na czas Spełnienie wymogów formalnych przez stypendystę Spełnienie wymogów formalnych przez stypendystę 4 lata doświadczeń lub doktorat 4 lata doświadczeń lub doktorat Obywatelstwo kraju UE lub stowarzyszonego, lub legalny pobyt przez 4 lata w ciągu ostatnich 5 Obywatelstwo kraju UE lub stowarzyszonego, lub legalny pobyt przez 4 lata w ciągu ostatnich 5 Na 8 miesięcy po terminie składania Na 8 miesięcy po terminie składania Spełnienie wymogów przez gospodarza – siedziba w kraju UE lub stowarzyszonym Spełnienie wymogów przez gospodarza – siedziba w kraju UE lub stowarzyszonym W przypadku wysyłki elektronicznej – brak wirusów W przypadku wysyłki elektronicznej – brak wirusów

4 Eksperci Otwarte zgłoszenia do bazy Otwarte zgłoszenia do bazy Panele tematyczne Panele tematyczne Ekspert nie musi być dokładnie w tej specjalizacji Ekspert nie musi być dokładnie w tej specjalizacji Ekspert nie musi być biegły w sprawach 6PR Ekspert nie musi być biegły w sprawach 6PR Ekspert otrzymuje materiały pomocnicze (wskazówki, indeks cytowań) Ekspert otrzymuje materiały pomocnicze (wskazówki, indeks cytowań)

5 Ocena Każdy wniosek będzie oceniany przez 3 ekspertów (zapewne na miejscu) Każdy wniosek będzie oceniany przez 3 ekspertów (zapewne na miejscu) Każdy z nich musi wystawić oceny i napisać komentarze przez około 2 godz. Każdy z nich musi wystawić oceny i napisać komentarze przez około 2 godz. Sesja trwa często od rana do wieczora Sesja trwa często od rana do wieczora W tym samym dniu odbywają się dyskusje panelowe – konsensu co do oceny każdego wniosku W tym samym dniu odbywają się dyskusje panelowe – konsensu co do oceny każdego wniosku

6 Ocena (2) Lista rankingowa Lista rankingowa Decyzja o finansowaniu Decyzja o finansowaniu

7 Kryteria oceny Naukowa jakość projektu (15%): naukowa jakość projektu, czy zawartość merytoryczna projektu jest the art for the scientific area and the relevance of the project ważna i istotna, innowacja i oryginalność, metodologia, interdyscyplinarne aspekty projektu, opis aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie projektu Scientific Quality of the Project Scientific/ technological quality of the projects the scientific content of the project important and relevant Scientific/ technological quality of the projects the scientific content of the project important and relevant Originality/innovative aspects Originality/innovative aspects Assessment of the research method Assessment of the research method Assessment of the interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal Assessment of the interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal Does the proposal describe the state of art Does the proposal describe the state of art

8 Kryteria oceny (2) Jakość aspektu szkoleniowego (15%): przejrzystość i jakość aspektów szkoleniowo-badawczych, dodatkowe szkolenia w zakresie umiejętności innych niż umiejętności badawcze (complementary skills) Quality of Research Training Clarity and quality of the research training objectives for the researchers Clarity and quality of the research training objectives for the researchers Complementary training and skills offered Complementary training and skills offered

9 Kryteria oceny (3) Jakość instytucji goszczącej (15%): poziom i doświadczenie badawcze w określonej projektem dziedzinie naukowej, poziom merytoryczny zespołu badawczego/promotorskiego, doświadczenie w szkoleniu kadr naukowych i obecne możliwości w tym zakresie, współpraca międzynarodowa, jakość infrastruktury Quality of Host: Scientific expertise in the field; Scientific expertise in the field; Quality of the group/supervisors Quality of the group/supervisors Expertise in training researchers in the field and their capacity to provide mentoring/tutoring; Expertise in training researchers in the field and their capacity to provide mentoring/tutoring; International collaborations; International collaborations; Quality of infrastructure / facilities Quality of infrastructure / facilities

10 Kryteria oceny (4) Doświadczenie potencjalnego stypendysty (15%): doświadczenie w pracy badawczej i jej rezultaty, niezależność wnioskowania i zdolności kierownicze, potencjał rozwojowy, kompatybilność umiejętności z założeniami projektu Quality of Researchers Research experience, Research experience, Research results; Research results; independent thinking and leadership qualities independent thinking and leadership qualities Potential for the development of the researchers Potential for the development of the researchers Suitability of skills for the project proposed Suitability of skills for the project proposed

11 Kryteria oceny (5) Zarządzanie projektem (5%): praktyczne ustalenia związane z realizacją projektu, ogólna możliwość realizacji projektu, podejście metodologiczne do projektu i planu pracy Management and Feasibility Practical arrangements for the implementation and management of the fellowship; Practical arrangements for the implementation and management of the fellowship; Feasibility and credibility of the project; Feasibility and credibility of the project; methodological approach to the project and work plan methodological approach to the project and work plan

12 Kryteria oceny (6) Zgodność z założeniami sytemu stypendialnego MC (25%): wymierna korzyść dla stypendysty z pobytu na stypendium, kompatybilność projektu z profilem naukowym stypendysty, prawdopodobieństwo kontynuacji tematyki projektu po zakończeniu stypendium, ewentualny wkład w rozszerzenie potencjału naukowego UE Relevance to the objectives of the Scheme / Activity Benefit to the researchers from the period of advanced training/mobility Benefit to the researchers from the period of advanced training/mobility Match between project and researchers profile; Match between project and researchers profile; Likeliness for the researchers to pursue the line of research after end of fellowship Likeliness for the researchers to pursue the line of research after end of fellowship Capacity of the fellowship to enhance EU scientific excellence (where appropriate) Capacity of the fellowship to enhance EU scientific excellence (where appropriate)

13 Kryteria oceny (7) Wymierne korzyści dla EU (10%): wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwiększenie współpracy naukowej, wkład w rozwój naukowej doskonałości i europejskiej konkurencyjności Added Value to the Community Extent to which the proposed fellowship contributes towards the objectives of the European Research Area Extent to which the proposed fellowship contributes towards the objectives of the European Research Area Benefit of mobility through the transfer of knowledge and improved collaborations through the mobile researchers; Benefit of mobility through the transfer of knowledge and improved collaborations through the mobile researchers; Contribution to research excellence and European competitiveness Contribution to research excellence and European competitiveness

14 Progi 2. Jakość szkolenia - 3 4. Jakość stypendysty – 4

15 Sprawdzenie Czy we wniosku łatwo jest znaleźć odpowiedzi na pytania dla ekspertów? Czy we wniosku łatwo jest znaleźć odpowiedzi na pytania dla ekspertów? Czy są one jasne? Czy są one jasne? Czy da się je wysoko ocenić? Czy da się je wysoko ocenić?


Pobierz ppt "Jak wniosek będzie oceniany? Warsztaty Jak przygotować wniosek o stypendium Marie Curie? Poznań, 27 lutego 2003r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google