Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawno-administracyjne informacje dla wyjeżdżających naukowców Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawno-administracyjne informacje dla wyjeżdżających naukowców Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."— Zapis prezentacji:

1 Prawno-administracyjne informacje dla wyjeżdżających naukowców Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Kariera naukowa – oferta 7. Programu Ramowego, Warszawa, 25 września 2007 r.

2 Osoby, które wyjeżdżają za granicę w celu realizacji projektu badawczo- szkoleniowego powinny zwrócić uwagę na następujące aspekty prawno-administracyjne związane z tym wyjazdem: 1.Co zrobić z dotychczasowym zatrudnieniem w Polsce? 1.Czego przed wyjazdem dopilnować w stosunku do zagranicznej instytucji przyjmującej? 1.Jakich formalności dopełnić przed wyjazdem w polskich urzędach? 1.Jakich formalności dopełnić w urzędach za granicą i o czym podczas tego wyjazdu pamiętać? Zalecenia dla wyjeżdżających

3 Już na etapie planowania udziału w projekcie należy: 1.zastanowić się nad najdogodniejszą formą wyjazdu (urlop bezpłatny, oddelegowanie, urlop szkoleniowy), 1.sprawdzić, czy pomysł dopuszczony jest przez zasady projektu, który będziemy wykonywać, 1.z odpowiednim wyprzedzeniem upewnić się, czy planowany sposób jest akceptowany przez polskiego pracodawcę, 1.z odpowiednim wyprzedzeniem upewnić się, czy instytucja przyjmująca zgodzi się na planowane rozwiązanie. Ad. 1 – zatrudnienie w Polsce

4 Uzyskać projekt umowy z instytucją przyjmującą lub przynajmniej: Uzyskać pisemne potwierdzenie podstawowych warunków proponowanej umowy: a.rodzaj umowy, b.stanowisko, c.przedmiot umowy, d.wysokość wynagrodzenia, e.okres pracy. Ustalić zakres ubezpieczeń społecznych za granicą. Ustalić zakres pomocy instytucji przy formalnościach urzędowych na miejscu. Ustalić zakres uprawnień do korzystania ze sprzętu i zasobów instytucji. Ustalić zasady refundacji kosztów przyjazdu. Uzyskać z instytucji przyjmującej dokumenty uprawniające do skorzystania z najdogodniejszej procedury wizowej (jeśli wiza jest wymagana). Dopełnić w/w formalności niezależnie od istnienia wcześniejszej udanej współpracy ze znajomym naukowcem z tamtej instytucji. Ad. 2 – instytucja przyjmująca (I)

5 Rekomendacje Komisji Europejskiej (2005/251/WE) : Europejska Karta Naukowca mówi o roli, odpowiedzialności i uprawnieniach naukowców oraz ich pracodawców lub organizacji dystrybuujących fundusze. Jej celem jest zapewnienie, że istniejące powiązania pomiędzy tymi stronami przyczyniają się do wymiany rezultatów naukowych i rozwoju kariery naukowca. Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców ma na celu pomoc we wprowadzeniu przejrzystych i jasnych zasad procedur rekrutacyjnych. Między innymi proponuje się w nim aby przy wyborze pracownika nie kierować się tylko liczbą publikacji ale stosować również inne kryteria takie jak, doświadczenie w nauczaniu, zarządzaniu, pracy w zespole, transferze wiedzy czy działalności popularyzatorskiej. Polski Portal dla Mobilnych Naukowców > Polityka Ad. 2 – instytucja przyjmująca (II)

6 Zgłosić fakt wyjazdu w urzędzie gminy/dzielnicy/miasta lub wymeldować się – art. 15 ust. 1 i 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Złożyć w US zgłoszenie aktualizacyjne danych do ewidencji podatników (NIP-3) – art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. Dz.U. 2004 Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) Ustanowić pełnomocnika ds. doręczeń w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podatkowym – art. 147 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Będąc stroną jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, cywilnego, czy karnego ustanowić pełnomocnika. Wystąpić o wydanie EKUZ i rozważyć ubezpieczenie komercyjne. Wymienić dowód osobisty na plastikowy. Ad. 3 – polskie urzędy i instytucje

7 Zbierać dokumentację potwierdzającą okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Zbierać dokumenty dowodzące wysokości zapłaconego podatku. Zapytać o ewentualne zwolnienia podatkowe dla przyjeżdżających naukowców. Dopełnić procedury legalizacji pobytu za granicą (także na terytorium UE). Dowiedzieć się o obowiązkach prawnych na terytorium tamtego państwa, np. rozliczenie podatkowe etc. Ad. 4 – pobyt za granicą

8 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 72 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Piotr Bednarek mobility@kpk.gov.pl mobility@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Prawno-administracyjne informacje dla wyjeżdżających naukowców Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google