Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych."— Zapis prezentacji:

1 Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych

2 EU Według najnowszej prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje do roku 2020, przedstawionej przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) w Europie przybędzie 80 mln nowych miejsc pracy, w tym 7 mln w nowych, jeszcze nieistniejących, zawodach. Najwięcej miejsc pracy będzie dla inżynierów i specjalistów technicznych. Biorąc pod uwagę rozwój cywilizacyjny, finansowy oraz demograficzny, z pewnością pracę znajdą także absolwenci spoza kierunków technicznych: ekonomii, prawa oraz kierunków związanych z opieką zdrowotną i rehabilitacją.

3 Komisja Europejska Biuro European Working Condition Observatory przy Komisji Europejskiej, Polska najlepiej będzie związać przyszłość z usługami, gdzie w najbliższych pięciu latach powstanie prawie pół miliona nowych miejsc pracy. Zdaniem tej instytucji nie najgorzej będzie się wieść także specjalistom od transportu i gospodarki magazynowej – w latach przybędzie dla nich ponad 100 tys. miejsc pracy

4 BAEL 2008, lata - dziedziny kształcenia Kolumna1stopa zatrudnieniastopa bezrobocia kształcenie nauczycieli, pedagogika85,17,0 nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka85,55,4 języki obce86,36,4 nauki społeczne, ekonomia, prawo87,04,9 nauki ścisłe, matematyka i informatyka łącznie91,70,0 nauki biologiczne88,96,7 nauki fizyczne85,17,0 matematyka, statystyka92,90,0 informatyka89,94,9 zastosowanie komputerów80,020,0 inżynieria, procesy produkcyjne. budownictwo95,51,0 rolnictwo, weterynaria85,46,8 zdrowie, opieka społeczna90,55,0 usługi33,665,0 nie umiem określić13,087,0 Total91,40,7

5 Dziedziny wykształcenia

6 Zawody

7

8 Liczba studentów kształcąca się obecnie na kierunkach Perspektywa 5 latPerspektywa 15 lat matematy cznych przyrodnic zych techniczn ych matematy cznych przyrodnic zych techniczn ych matematy cznych przyrodnic zych techniczn ych dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie 200 wielkopolskie 300 zachodniopomorskie

9 Oszacowanie popytu i podaży na absolwentów kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych w perspektywie 5 lat w perspektywie 5 –letniej potencjalna luka między popytem a podażą na absolwentów kierunków technicznych w przemyśle - 46,8 tys., w usługach - 22 tys. Najbardziej deficytowe specjalności: informatyka, mechanika i budowę maszyn, budownictwo ogólne, mechatronika, automatyka i robotyka, matematycznych - zidentyfikowane w trakcie badania zapotrzebowanie na absolwentów relatywnie niewielkie, ogranicza się do dużych i bardzo dużych ośrodków akademickich (Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź). Poszukiwani specjaliści: matematyka finansowa. matematyka stosowana, przyrodniczych - wielkość luki trudna do oszacowania (szybkie powstawanie nowych zawodów i specjalności, których czas żywotności rynkowej trudny do określenia). Najbardziej poszukiwane: biotechnologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

10 Kierunki zamawiane: 1.automatyka i robotyka, 2.biotechnologia, 3.budownictwo, 4.chemia, 5.energetyka, 6.fizyka/fizyka techniczna, 7.informatyka, 8.inżynieria materiałowa, 9.inżynieria środowiska, 10.matematyka, 11.mechanika i budowa maszyn, 12.mechatronika, 13.ochrona środowiska, 14.wzornictwo Kierunki zamawiane lista podstawowe: 1.automatyka i robotyka, 2.biotechnologia, 3.budownictwo, 4.chemia, 5.energetyka, 6.fizyka/fizyka techniczna, 7.informatyka, 8.inżynieria materiałowa, 9.inżynieria środowiska, 10.matematyka, 11.mechanika i budowa maszyn, 12.mechatronika, 13.ochrona środowiska, 14.wzornictwo Kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe oparte na kierunkach z listy podstawowych kierunków zamawianych

11 Dofinansowanie otrzyma 14 kierunków, 2 makrokierunki oraz 1 kierunek unikatowy w tym: –Automatyka i robotyka – 3 uczelnie, –Biotechnologia – 2 uczelnie, –Budownictwo – 6 uczelni, –Chemia – 1 uczelnia, –Energetyka – 1 uczelnia, –Fizyka/fizyka techniczna – 2 uczelnie, –Informatyka – 15 uczelni, –Inżynieria materiałowa – 1 uczelnia, –Inżynieria środowiska – 4 uczelnie, –Matematyka – 3 uczelnie, –Mechanika i budowa maszyn – 6 uczelni, – Mechatronika – 1 uczelnia, –Ochrona środowiska – 2 uczelnie, –Wzornictwo – 2 uczelnie, –Makrokierunki –fizyka w biotechnologii i medycynie, inżynieria nanostruktur - 1 uczelnia, –Unikatowe – fizyka medyczna – 1 uczelnia,

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google