Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych."— Zapis prezentacji:

1 Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych

2 EU Według najnowszej prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje do roku 2020, przedstawionej przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) w Europie przybędzie 80 mln nowych miejsc pracy, w tym 7 mln w nowych, jeszcze nieistniejących, zawodach. Najwięcej miejsc pracy będzie dla inżynierów i specjalistów technicznych. Biorąc pod uwagę rozwój cywilizacyjny, finansowy oraz demograficzny, z pewnością pracę znajdą także absolwenci spoza kierunków technicznych: ekonomii, prawa oraz kierunków związanych z opieką zdrowotną i rehabilitacją.

3 Komisja Europejska Biuro European Working Condition Observatory przy Komisji Europejskiej, Polska najlepiej będzie związać przyszłość z usługami, gdzie w najbliższych pięciu latach powstanie prawie pół miliona nowych miejsc pracy. Zdaniem tej instytucji nie najgorzej będzie się wieść także specjalistom od transportu i gospodarki magazynowej – w latach przybędzie dla nich ponad 100 tys. miejsc pracy

4 BAEL 2008, 25-34 lata - dziedziny kształcenia
Kolumna1 stopa zatrudnienia stopa bezrobocia kształcenie nauczycieli, pedagogika 85,1 7,0 nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka 85,5 5,4 języki obce 86,3 6,4 nauki społeczne, ekonomia, prawo 87,0 4,9 nauki ścisłe, matematyka i informatyka łącznie 91,7 0,0 nauki biologiczne 88,9 6,7 nauki fizyczne matematyka, statystyka 92,9 informatyka 89,9 zastosowanie komputerów 80,0 20,0 inżynieria, procesy produkcyjne. budownictwo 95,5 1,0 rolnictwo, weterynaria 85,4 6,8 zdrowie, opieka społeczna 90,5 5,0 usługi 33,6 65,0 nie umiem określić 13,0 Total 91,4 0,7

5 Dziedziny wykształcenia

6 Zawody

7

8 Liczba studentów kształcąca się obecnie na kierunkach
Perspektywa 5 lat Perspektywa 15 lat matematycznych przyrodniczych technicznych dolnośląskie 5000 4000 6000 4500 3500 kujawsko-pomorskie 8000 lubelskie 5500 7000 lubuskie 12000 łódzkie 15000 małopolskie 100 120 150 mazowieckie 7500 opolskie podkarpackie podlaskie 9000 10000 pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie 200 wielkopolskie 300 zachodniopomorskie

9 Oszacowanie popytu i podaży na absolwentów kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych
w perspektywie 5 lat w perspektywie 5 –letniej potencjalna luka między popytem a podażą na absolwentów kierunków technicznych w przemyśle - 46,8 tys., w usługach - 22 tys. Najbardziej deficytowe specjalności: informatyka, mechanika i budowę maszyn, budownictwo ogólne, mechatronika, automatyka i robotyka, matematycznych - zidentyfikowane w trakcie badania zapotrzebowanie na absolwentów relatywnie niewielkie, ogranicza się do dużych i bardzo dużych ośrodków akademickich (Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź). Poszukiwani specjaliści: matematyka finansowa. matematyka stosowana, przyrodniczych - wielkość luki trudna do oszacowania (szybkie powstawanie nowych zawodów i specjalności, których czas żywotności rynkowej trudny do określenia). Najbardziej poszukiwane: biotechnologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

10 2009 2010 Kierunki zamawiane: automatyka i robotyka, biotechnologia,
budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo Kierunki zamawiane lista podstawowe: Kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe oparte na kierunkach z listy podstawowych kierunków zamawianych

11 Dofinansowanie otrzyma 14 kierunków, 2 makrokierunki oraz 1 kierunek
unikatowy w tym: Automatyka i robotyka – 3 uczelnie, Biotechnologia – 2 uczelnie, Budownictwo – 6 uczelni, Chemia – 1 uczelnia, Energetyka – 1 uczelnia, Fizyka/fizyka techniczna – 2 uczelnie, Informatyka – 15 uczelni, Inżynieria materiałowa – 1 uczelnia, Inżynieria środowiska – 4 uczelnie, Matematyka – 3 uczelnie, Mechanika i budowa maszyn – 6 uczelni, Mechatronika – 1 uczelnia, Ochrona środowiska – 2 uczelnie, Wzornictwo – 2 uczelnie, Makrokierunki –fizyka w biotechnologii i medycynie, inżynieria nanostruktur - 1 uczelnia, Unikatowe – fizyka medyczna – 1 uczelnia,

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google