Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych."— Zapis prezentacji:

1 Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych

2 EU Według najnowszej prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje do roku 2020, przedstawionej przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) w Europie przybędzie 80 mln nowych miejsc pracy, w tym 7 mln w nowych, jeszcze nieistniejących, zawodach. Najwięcej miejsc pracy będzie dla inżynierów i specjalistów technicznych. Biorąc pod uwagę rozwój cywilizacyjny, finansowy oraz demograficzny, z pewnością pracę znajdą także absolwenci spoza kierunków technicznych: ekonomii, prawa oraz kierunków związanych z opieką zdrowotną i rehabilitacją.

3 Komisja Europejska Biuro European Working Condition Observatory przy Komisji Europejskiej, Polska najlepiej będzie związać przyszłość z usługami, gdzie w najbliższych pięciu latach powstanie prawie pół miliona nowych miejsc pracy. Zdaniem tej instytucji nie najgorzej będzie się wieść także specjalistom od transportu i gospodarki magazynowej – w latach 2010-2015 przybędzie dla nich ponad 100 tys. miejsc pracy

4 BAEL 2008, 25-34 lata - dziedziny kształcenia Kolumna1stopa zatrudnieniastopa bezrobocia kształcenie nauczycieli, pedagogika85,17,0 nauki humanistyczne, nauka o językach, sztuka85,55,4 języki obce86,36,4 nauki społeczne, ekonomia, prawo87,04,9 nauki ścisłe, matematyka i informatyka łącznie91,70,0 nauki biologiczne88,96,7 nauki fizyczne85,17,0 matematyka, statystyka92,90,0 informatyka89,94,9 zastosowanie komputerów80,020,0 inżynieria, procesy produkcyjne. budownictwo95,51,0 rolnictwo, weterynaria85,46,8 zdrowie, opieka społeczna90,55,0 usługi33,665,0 nie umiem określić13,087,0 Total91,40,7

5 Dziedziny wykształcenia

6 Zawody

7

8 Liczba studentów kształcąca się obecnie na kierunkach Perspektywa 5 latPerspektywa 15 lat matematy cznych przyrodnic zych techniczn ych matematy cznych przyrodnic zych techniczn ych matematy cznych przyrodnic zych techniczn ych dolnośląskie 500040006000450035005000450035005000 kujawsko-pomorskie 600080006000 80006000 80006000 lubelskie 55007000 600080007000600080007000 lubuskie 800012000 800012000 800012000 łódzkie 700015000120007000150001200070001500012000 małopolskie 100 120100 120150 mazowieckie 400050007000450035007500450035008000 opolskie 500040005000700040006000700040007000 podkarpackie 40006000 50007000 50007000 podlaskie 80009000 70008000100007000800010000 pomorskie 500070008000500080009000400080009000 śląskie 40007000800040007000100004000800010000 świętokrzyskie warmińsko-mazurskie 200 wielkopolskie 300 zachodniopomorskie 200 300

9 Oszacowanie popytu i podaży na absolwentów kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych w perspektywie 5 lat w perspektywie 5 –letniej potencjalna luka między popytem a podażą na absolwentów kierunków technicznych w przemyśle - 46,8 tys., w usługach - 22 tys. Najbardziej deficytowe specjalności: informatyka, mechanika i budowę maszyn, budownictwo ogólne, mechatronika, automatyka i robotyka, matematycznych - zidentyfikowane w trakcie badania zapotrzebowanie na absolwentów relatywnie niewielkie, ogranicza się do dużych i bardzo dużych ośrodków akademickich (Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź). Poszukiwani specjaliści: matematyka finansowa. matematyka stosowana, przyrodniczych - wielkość luki trudna do oszacowania (szybkie powstawanie nowych zawodów i specjalności, których czas żywotności rynkowej trudny do określenia). Najbardziej poszukiwane: biotechnologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

10 20092010 Kierunki zamawiane: 1.automatyka i robotyka, 2.biotechnologia, 3.budownictwo, 4.chemia, 5.energetyka, 6.fizyka/fizyka techniczna, 7.informatyka, 8.inżynieria materiałowa, 9.inżynieria środowiska, 10.matematyka, 11.mechanika i budowa maszyn, 12.mechatronika, 13.ochrona środowiska, 14.wzornictwo Kierunki zamawiane lista podstawowe: 1.automatyka i robotyka, 2.biotechnologia, 3.budownictwo, 4.chemia, 5.energetyka, 6.fizyka/fizyka techniczna, 7.informatyka, 8.inżynieria materiałowa, 9.inżynieria środowiska, 10.matematyka, 11.mechanika i budowa maszyn, 12.mechatronika, 13.ochrona środowiska, 14.wzornictwo Kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe oparte na kierunkach z listy podstawowych kierunków zamawianych

11 Dofinansowanie otrzyma 14 kierunków, 2 makrokierunki oraz 1 kierunek unikatowy w tym: –Automatyka i robotyka – 3 uczelnie, –Biotechnologia – 2 uczelnie, –Budownictwo – 6 uczelni, –Chemia – 1 uczelnia, –Energetyka – 1 uczelnia, –Fizyka/fizyka techniczna – 2 uczelnie, –Informatyka – 15 uczelni, –Inżynieria materiałowa – 1 uczelnia, –Inżynieria środowiska – 4 uczelnie, –Matematyka – 3 uczelnie, –Mechanika i budowa maszyn – 6 uczelni, – Mechatronika – 1 uczelnia, –Ochrona środowiska – 2 uczelnie, –Wzornictwo – 2 uczelnie, –Makrokierunki –fizyka w biotechnologii i medycynie, inżynieria nanostruktur - 1 uczelnia, –Unikatowe – fizyka medyczna – 1 uczelnia,

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google