Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1."— Zapis prezentacji:

1 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1

2 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 2 Macierz rozproszenia prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Politechnika Warszawska Instytut Systemów Elektronicznych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa e-mail: JAD@ise.pw.edu.pl, tel: (48-22) 8253709fax: (48-22) 8252300

3 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 3 N – wrotnik z falami padającymi i odbitymi we wrotach 1 2 i j n Płaszczyzny odniesienia

4 Macierz rozproszenia Fale napięciowe i fale prądowe w linii długiej – i-te wrota Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 4 Ui(z)Ui(z)U i (+) (z)U i (-) (z) I i (z) I i (+) (z)I i (-) (z)

5 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 5 Zespolone fale - fala padająca i fala odbita Fala padająca Fala odbita Zespolone napięcie fali napięciowej i zespolony prąd fali prądowej, fali padającej, określone w płaszczyźnie odniesienia z, Z 0i – impedancja charakterystyczna linii, impedancja odniesienia i-tych wrót obwodu Zespolone napięcie fali napięciowej i zespolony prąd fali prądowej, fali obitej, określone w płaszczyźnie odniesienia z,

6 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 6 Napięcie i prąd zaciskowy i-tych wrót obwodu w zależności od fali padającej a i i odbitej b i w tych wrotach gdzie: to impedancja odniesienia wrót, równa impedancji charakterystyczne linii transmisyjnej tworzącej i-te wrota

7 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 7 Interpretacja fizyczna fal padających i odbitych N-wrotnik aiai bibi i-te wrota Płaszczyzna odniesienia

8 Macierz rozproszenia Interpretacja fizyczna fal padających i odbitych Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 8 Moc fali padającej w i-tych wrotach Moc fali odbitej w i-tych wrotach

9 Macierz rozproszenia Współczynnik odbicia fal w i-tych wrotach Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 9 Współczynnik odbicia fal a i i b i to napięciowy współczynnik odbicia w i -tych wrotach a b ZLZL Dla jednowrotnika: gdzie: I U

10 Macierz rozproszenia Współczynnik odbicia jednowrotnika c.d. Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 10 Gdy Z L = Z 0, tzn. gdy impedancja obciążenia jest równa Impedancje charakterystycznej linii Z L = Z 0 – impedancja dopasowania

11 Macierz rozproszenia Macierz rozproszenia wielowrotnika Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 11 b = S a a - wektor fal padających we wszystkich wrotach obwodu, b – wektor fal odbitych we wszystkich wrotach obwodu, S – macierz rozproszenia obwodu.

12 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 12 Wielowrotnik pobudzany w i-tych wrotach i obciążony we wszystkich wrotach impedancjami równymi ich impedancjom odniesienia = Z 0j = Z 0n = Z 01

13 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 13 S ii współczynnik odbicia fal w i-tych wrotach obwodu to napięciowy współczynniki odbicia wrót i -tych, gdy wszystkie pozostałe wrota są obciążone dopasowanymi obciążeniami (Z Li = Z i ). współczynnik odbicia mocy w i-tych wrotach obwodu obciążonego we wszystkich wrotach dopasowanymi obciążeniami, a więc stosunkiem mocy odbitej od tych wrót do dysponowanej mocy generatora o impedancji wewnętrznej równej impedancji odniesienia Z i tych wrót.

14 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 14 S ji współczynnik transmisji zespolonych fal między wrotami i jako wejściem, oraz wrotami j jako wyjściem w obwodzie, w którym wszystkie wrota są obciążone dopasowanymi impedancjami (Z Li = Z i ). Skuteczne wzmocnienie mocy między wrotami i oraz wrotami j, które, podobnie jak wszystkie pozostałe wrota obwodu zamknięte są dopasowanymi obciążeniami.

15 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 15 Dwuwrotnik ! !

16 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 16 Współczynnik transmisji fali z wejścia na wyjście, przy Z L = Z 02 z wyjścia na wejście przy Z S = Z 01 przy Z S = Z 01

17 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 17

18 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 18 Wzmocnienie mocy: Dysponowane wzmocnienie mocy:

19 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 19 Właściwości macierzy rozproszenia Obwód odwracalny: Z = Z T S = S T

20 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 20 Właściwości macierzy rozproszenia c.d. Obwód bezstratny: a + a – b + b = 0 a + (I – S + S) a = 0 S + S = I S – macierz unitarna I I – macierz jednostkowa

21 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 21 Reprezentacja obwodowa generatora sygnału

22 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 22 Reprezentacja obwodowa obciążenia

23 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 23 Dwuwrotnik sterowany we wrotach wejściowych i obciążony we wrotach wyjściowych

24 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 24 Moc czynna wydzielająca się w obciążeniu: Dysponowana moc źródła sygnału: Skuteczne wzmocnienie mocy:

25 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 25 Współczynnik odbicia wrót wejściowych: Współczynnik odbicia wrót wyjściowych:

26 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 26 Pomiar parametrów S za pomocą linii pomiarowej

27 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 27 a) = 0, dopasowanie b) = - 1, zwarcie c)= 1, rozwarcie S 11, S 22 i S 12 S 21 Możliwość pomiaru : !!!

28 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 28 Skalarny analizator obwodów Pomiar b1a1 oraz b2a1(ilorazy modułów)

29 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 29 Skalarny analizator obwodów c.d. Pomiar, tylko !!!, modułów parametrów rozproszenia przyrządów mierzonych !!!

30 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 30 Wektorowy analizator obwodów Źródło sygnału Filtr Monitor procesora PPP

31 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 31 System do pomiaru parametrów rozproszenia układów scalonych w trybie na płytce (on wafer) Zasilacz WAO Stacja pomiarowa

32 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 32 Blok wcz wektorowego analizatora obwodów

33 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 33 Wektorowy analizator obwodów Pomiar modułów i faz !!! parametrów rozproszenia

34 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 34 Detektor synchroniczny – pomiar przesunięcia fazy dwóch sygnałów ωtωt + T cos( ωt+Φ)

35 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 35 Mieszanie sygnałów to mnożenie w dziedzinie czasu dwóch sygnałów ! Na wyjściu filtru dolnoprzepustowego: Faza Φ = arctg (Y/X)

36 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 36 Graf przepływu sygnału błędów systematycznych WAO

37 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 37 Sześciowrotnik pomiarowy

38 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 38 Mierzone moce sygnałów na wyjściach wielowrotnika Г X = a 2 /b 2 Mierzony współczynnik odbicia !

39 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 39 Sześciowrotnik C = 0 : Równania okręgów:

40 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 40 Graficzna interpretacja równań 6-cio wrotnika pomiarowego

41 Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 41 Analizator wektorowy składający się z dwóch 6-cio wrotników


Pobierz ppt "Macierz rozproszenia Prof.. dr hab.. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google