Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rafał Szylar, Łukasz Bącal, Kamil Bawor Łukasz Markowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rafał Szylar, Łukasz Bącal, Kamil Bawor Łukasz Markowicz"— Zapis prezentacji:

1 Rafał Szylar, Łukasz Bącal, Kamil Bawor Łukasz Markowicz
Zasoby wody pitnej Rafał Szylar, Łukasz Bącal, Kamil Bawor Łukasz Markowicz

2 Spis slajdów Zasoby wodne a potrzeby człowieka - świat.
Zasoby wodne a potrzeby człowieka - Polska. Biologiczne znaczenie wody. Woda w życiu człowieka. Zużycie wody. Jak oszczędzać wodę

3 Zasoby wodne a potrzeby człowieka-świat
Najnowszy raport ONZ o dostępności wody został opublikowany w 2001 r. Wynika z niego że ponad miliard ludzi nie ma dostępu do wody pitnej, a około 2.5 mld pozbawione jest odpowiednich urządzeń sanitarnych. Niedobór wody bardzo szkodzi zdrowiu ludzi, nie chodzi tylko o to że umierają z pragnienia ale są często zmuszeni do picia wody o niskiej jakości co jest przyczyną chorób. W ostatnich latach sposób myślenia osób zajmujących się planowaniem wykorzystania zasobów naturalnych zaczyna się jednak zmieniać. Coraz częściej respektuje się potrzeby ludzi i środowiska w myśl zasady: wszystkim po trochu, nie zaś wszystko wybranym. Wyzwania, przed którymi obecnie stoi świat, to efektywniejsze korzystanie z aktualnie dostępnych zasobów wodnych i poszukiwanie alternatywnych źródeł tej bezcennej substancji. Z prognozy, ile wody przypadnie rocznie na osobę w roku 2025, wynika, że co najmniej 40% z 7.2 mld mieszkańców Ziemi stanie w obliczu poważnych problemów dotyczących jej niedoboru, jeżeli trzeba będzie polegać wyłącznie na naturalnych źródłach słodkiej wody. Może to być odczuwalne w tak zasobnych w wodę państwach, jak Stany Zjednoczone i Chiny.

4 źródło: www.wprost.pl/ar/79264/Pistolet-na-wode/

5 Zasoby wodne a potrzeby człowieka-Polska
Zasoby wodne w Polsce są stosunkowo małe. Na tle Europy pod względem ilości wody, znajdujemy się na 22 miejscu. 22 km2 zasobów wodnych ocenia się jako możliwe do wykorzystania, przeliczając to na 1 mieszkańca jest to około 1500 m3/rok. Pod względem ilości zasobów wody nasz kraj ma zbliżone warunki do Egiptu. Wynika to z klimatu i budowy hydrogeologicznej. W Polsce ścierają się wpływy klimatu oceanicznego i kontynentalnego W Europie w miarę posuwania się z zachodu na wschód opady maleją, choć parowanie jest takie same. W związku z tym w Polsce w głąb ziemi przenika mniej wody niż w krajach Europy Zachodniej. W dodatku czwartorzędowe podłoże geologiczne naszego kraju charakteryzuje się dużą przepuszczalnością. Oznacza to, że część wód podziemnych szybko spływa do Bałtyku. Tymczasem ilość wody do dyspozycji pozostaje taka sama. Już dzisiaj, w niektórych regionach w Polsce odczuwa się deficyt wody. Dotyczy to Górnego Śląska, Krakowa, Łodzi i Kielc. Najlepsza sytuacja panuje w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, jest tam dużo jezior i stosunkowo czystych rzek.

6 Biologiczne znaczenie wody
Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych dotąd organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego: np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę . Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej.

7 Woda w życiu człowieka Człowiek pozbawiony jedzenia może przeżyć ponad miesiąc, bez wody tylko kilka dni. Zasoby wody na naszej planecie wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb całej ziemskiej populacji, jednak ich nierównomierne rozmieszczenie sprawia, że w wielu krajach zaopatrzenie w wodę stanowi ogromny problem. Niedobory wody sprawiają, że plony są niskie, co prowadzi do głodu. Zapotrzebowanie na wodę dla gospodarstw domowych, fabryk i rolnictwa jest niezwykle wysokie, zwłaszcza w bogatych, rozwiniętych krajach. Wykorzystuje się ją w przemyśle. transporcie i gospodarstwach domowych. Jest jednak także groźnym żywiołem. Wodę wykorzystuje się na dwa sposoby. Pierwszy to ten, kiedy wodę czerpie się ze zbiorników naturalnych. Do drugiego ze sposobów należą transport wodny, rekreacja i elektrownie wodne. W krajach uprzemysłowionych przemysł i energetyka zużywają ogromne ilości wody.

8 Zużycie wody Wciągu ostatnich 30 lat zużycie wody ogromnie wzrosło. Przyczyn tego wzrostu jest wiele, wśród nich na przykład wzrastająca liczba pralek i zmywarek, myjni samochodowych, popularyzacja urządzeń nawadniających przydomowe ogródki i upowszechnienie spłukiwanych wodą toalet. Jedna trzecia wody wykorzystywanej w przeciętnym gospodarstwie domowym w krajach zachodnich spływa właśnie przez muszlę klozetową. Zużycie wody w gminie Markowa w latach 2006 i 2007 Rok 2006 Rok 2007 Całkowite zużycie wody m3 m3 Gospodarstwa domowe m3 m3 Na cele produkcyjne 5 400 m3 5 600 m3 Na pozostałe cele m3 14 900m3 Na jednego mieszkańca 28 m3 31 m3

9 Zużycie wody w Markowej w latach 2006 i 2007

10 Źródło: MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2007

11 Jak oszczędzać wodę Nigdy nie wylewaj niepotrzebnie wody, kiedy można jej użyć Np.: do podlewania kwiatów, ogrodu, czy sprzątania. Sprawdź czy Twoje instalacje wodociągowe nie mają przecieków. Napraw kapiące krany wymieniając uszczelki. Sprawdź, czy nie wycieka woda ze zbiornika Twojej toalety. Unikaj zbędnego spłukiwania toalety. Bierz szybki prysznic. Zastąp natrysk wersją oszczędnościową, z małym strumieniem. Używaj małej ilości wody do kąpieli. Nie pozwól , aby woda była odkręcona, kiedy myjesz zęby lub twarz.

12 Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy ją uzupełnisz lub ustaw na program oszczędnościowy.
Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Odmrażaj jedzenie przez noc w lodówce lub mikrofalówce. Przechowuj wodę do picia w lodówce, a nie odkręcaj jej za każdym razem, kiedy chcesz się napić zimnej wody. Trawnik podlewaj oszczędnie. Wyposaż swój wąż w zamykaną końcówkę, która pozwala regulować strumień wody. Ustaw zraszacz tak, aby podlewać tylko trawnik i kwiaty, a nie miejsca wybetonowane. Unikaj zbyt dużej ilości nawozów, bo zwiększają zapotrzebowanie trawy na wodę. Unikaj instalacji fontann, jeśli nie mają zamkniętego obiegu wody. Myj samochód w myjni, która stosuje recykling wody.


Pobierz ppt "Rafał Szylar, Łukasz Bącal, Kamil Bawor Łukasz Markowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google