Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA / ZMIANY KLIMATU ZMIANY KLIMATU www.ietu.katowice.pl/airclim-net.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA / ZMIANY KLIMATU ZMIANY KLIMATU www.ietu.katowice.pl/airclim-net."— Zapis prezentacji:

1 Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA / ZMIANY KLIMATU ZMIANY KLIMATU

2 CEL Konsolidacja potencjału naukowego i badawczego w obszarze tematycznym zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu, dla podniesienia poziomu prowadzonych prac naukowo-badawczych i ich znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Rok założenia Sieci Główny organizator i koordynator – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

3 1.Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach 2.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie 4.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach 5.Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 6.Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Krakowie 7.Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 8.Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 9.Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa 10.Uniwersytet Jagielloński, Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego 11.Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ekologistyki 12.Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych 13.Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska 14.Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego 15.Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii, Zakład Ochrony Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego 16.NILU Polska Sp. z o.o. 17.Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 18.Instytut Gospodarki Energetycznej Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Zakład Polityki Energetycznej i Ekologicznej 19.Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Laboratorium Chemii Konserwatorskiej 20.Politechnika Szczecińska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska 21.Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 21 CZŁONKÓW-ZAŁOŻYCIELI

4 Wspieranie współpracy jednostek naukowych, zajmujących się badaniami zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu Stworzenie forum dla wymiany informacji i upowszechnienia wyników prac naukowo-badawczych, dotyczących zmian zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu Wspieranie uczestnictwa jednostek naukowych, będących członkami Sieci, w projektach realizowanych w ramach Funduszy Przedakcesyjnych, Funduszy Strukturalnych UE oraz Funduszu Spójności CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA I ROZWOJU SIECI

5 Podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej polskich badań nad zagadnieniami zmian klimatu, powodowanych zmianami emisji zanieczyszczeń do powietrza i procesów zachodzących w atmosferze nad obszarem Polski Tworzenie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej w zakresie działania Sieci Promocja wyników i zastosowań praktycznych badań naukowych prowadzonych w ramach sieci naukowej Rozwój współpracy międzynarodowej

6 OBSZARY MERYTORYCZNE SIECI Zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń objętych międzynarodowymi konwencjami Analiza zmian procesów fizyko - chemicznych w atmosferze, wynikających ze zmian emisji zanieczyszczeń Modelowanie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w skali lokalnej, regionalnej i na poziomie krajowym, z uwzględnieniem prognozowanych zmian emisji Monitoring zmian jakości powietrza, parametrów meteorologicznych i elementów zmian klimatu, mających wpływ na zmiany globalne

7 Techniki przedstawiania rozkładów przestrzennych zmian emisji i parametrów zmian klimatu Zrównoważony rozwój miast a zmiany emisji i zmiany klimatu miejskiego Zmiany narażenia człowieka oraz biotycznych i abiotycznych komponentów środowiska, wynikające ze zmian emisji zanieczyszczeń i klimatu Aspekty techniczne i ekonomiczne redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza OBSZARY MERYTORYCZNE SIECI

8 POLA BADAWCZE Ozon atmosferyczny przyziemny – aspekty globalne, regionalne i lokalne Cząstki stałe – aspekty klimatyczne i zdrowotne Zmienność systemu klimatycznego w różnych skalach; detekcja, interpretacja, modelowanie Zmiany składu chemicznego atmosfery – aspekty globalne, regionalne i lokalne Klimat obszarów zurbanizowanych: uwarunkowania meteorologiczne, techniczne i środowiskowe Aspekty techniczne redukcji emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie narażenia ludzi i ekosystemów na zanieczyszczenia powietrza

9 ORGANY SIECI KOORDYNATOR SIECI : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych KIEROWNIK SIECI : dr Janina Fudała WALNE ZGROMADZENIE KOMITET STERUJĄCY: dr Krzysztof Klejnowski - Przewodniczący dr Janina Fudała - Z- ca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski - Członek dr hab. Lucyna Falkowska - Członek dr Leszek Ośródka- Członek prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul - Członek dr inż. Anna Zwoździak- Członek BIURO KOORDYNACYJNE: mgr inż. Zofia Nowińska mgr Patrycja Przewoźnik

10 1.Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Górnośląskie Centrum Hydrologiczno- Meteorolgiczne 4.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie Kraków 5.Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN Zabrze 6.Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 7.Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 8.Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa 9.Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 10.Politechnika Wrocławska, Zakład Ekologistyki i Ochrony Atmosfery - Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska 11.Uniwersytet Wrocławski - Zakład Geologii Stosowanej, Wrocław 12.Akademia Rolnicza, Wrocław 13.Politechnika Gdańska, Katedra Analityczna Wydziału Chemicznego 14.Uniwersytet Gdański, Gdynia 15.NILU Polska Sp. z o.o. Katowice 16.Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 17.Akademia Sztuk Pięknych, Kraków CZŁONKOWIE SIECI

11 18.Politechnika Szczecińska, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska 19.Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 20.Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 21.Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Polskiej Akademii Nauk Zakład Teledetekcji, Warszawa 22.Pracownia Ochrony Środowiska, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku 23.Zakład Chemii Analitycznej, Politechnika Radomska 24.Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Klimatologii 25.Główny Instytut Górnictwa, Zakład Akustyki Laserowej, Techniki Laserowej i Radiometrii, Laboratorium Radiometrii 26.Center For Ecological Economics (CEE) Norwegian Institute for Air Research 27.VSB-Technical University of Ostrava, Energy Research Cente 28.Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic, Aerosol Laboratory 29.Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Pracownia Fizyki Środowiska, Kraków 30.Zakład Meteorologii i Ochrony Atmosfery, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska 31.Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski 32.Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia CZŁONKOWIE SIECI

12 WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA CEL Wykorzystanie potencjału naukowego dla wspierania strategii zrównoważonego rozwoju Znalezienie nowych źródeł współfinansowania jednostek naukowo- badawczych

13 KOORDYNATOR SIECI Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha Katowice tel. (032) w. 281 fax. (032)


Pobierz ppt "Naukowa Sieć Tematyczna ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA / ZMIANY KLIMATU ZMIANY KLIMATU www.ietu.katowice.pl/airclim-net."

Podobne prezentacje


Reklamy Google