Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY FESTIWAL NAUKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYDNI 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYDNI 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY FESTIWAL NAUKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYDNI 2011/2012

2 SZKOŁA Z KLASA 2.0 W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Dydni przystąpił do kolejnej edycji programu Szkoła z klasą 2.0. Program prowadzony jest przez Fundację CEO oraz Agorę S.A, wydawcę Gazety Wyborczej. Celem programu jest promowanie wykorzystania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych ( tzw. TIK) oraz udoskonalenie kodeksu dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK zarówno na terenie szkoły, jak i w całości procesu nauczania. Rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności wnioskowania i rozwiązywania problemów, zespołowej pracy, komunikacji i współpracy, poprzez promowanie pracy metodą projektów edukacyjnych. Umożliwienie uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń i publicznej prezentacji dobrych praktyk na platformach internetowych programu.

3 CO TRZEBA BYŁO ZROBIC? Uczestnicy programu wykonywali zadania zgodnie z harmonogramem Programu. Po wykonaniu wszystkich zadań otrzymamy dyplomy. Szkoła uzyska Certyfikat 2.0 jeśli wszystkie zadania w programie zostaną terminowo zrealizowane przez co najmniej 3 osoby ze szkoły, w tym Dyrektora i szkolnego Koordynatora Programu. Ponadto 30 szkołom z całej Polski zaproponowany został udział w Pilotażu 2.0. Nasza szkoła jest wśród wybranej trzydziestki! Celem Pilotażu jest przetestowanie, jak wygląda edukacja w systemie 1 uczeń, 1 komputer. Do programu zgłosiło się trzech nauczycieli ze szkoły podstawowej oraz trzech z gimnazjum Są to: mgr Jolanta Kłodowska, Alina Słota, mgr Piotr Szul, mgr Zofia Sokołowska – Chorążak, mgr Matylda Myćka i mgr Zofia Wojnowska, która jest równocześnie koordynatorem programu w szkole. Każdy z nauczycieli ma swoją grupę uczniów, którą się opiekuje.

4 W I etapie programu uczniowie przeprowadzili debatę klasową, a potem szkolną o Kodeksie 2.0. Dotyczyła ona korzystania z mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły. W wyniku debaty powstał Kodeks dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

5 D EBATA W SP

6 S ZKOLNY K ODEKS 2.0 SP 1. Na lekcjach będziemy korzystali ze sprzętu, który w danej klasie się znajduje: komputerów, rzutnika bądź tablicy interaktywnej. 2. Nauczyciele będą nas informowali o stronach www, które będziemy mogli wykorzystać do nauki. 3. Na informatyce będziemy uczyli się korzystać z różnych programów, które pomogą nam pracować metodą projektu i umożliwią sprawne wykonywanie powierzonych nam zadań, np. domowych. 4. W szkole nie gramy w gry komputerowe ( wyjątek stanowią gry edukacyjne). 5. Będziemy uczestniczyli w tworzeniu szkolnej strony www. 6. Podczas lekcji będziemy szanowali sprzęt, który wykorzystujemy. 7. Będziemy mogli korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, które znajduje się w szkolnej bibliotece w czasie przerw i poza lekcjami pod opieką nauczyciela. 8. Do szkoły nie nosimy komórek. 9. Z naszym opiekunem porozumiewamy się poprzez a lub poprzez zakładkę na szkolnej stronie www, która zostanie w tym celu specjalnie utworzona. 10. Należy stworzyć harmonogram wykorzystania sprzętu szkolnego. 12. Stworzymy bazę wypracowanych przez uczniów materiałów i umieścimy ją na szkolnej stronie internetowej. 13. Będziemy służyli pomocą młodszym kolegom i koleżankom oraz nauczymy ich jak korzystać bezpiecznie z Internetu. 14. Nie będziemy bezmyślnie ściągali z Internetu. Zawsze podajemy adresy stron, które wykorzystaliśmy do prac domowych. 15. Nie podejmujemy rozmów na czacie z nieznajomymi osobami. 16. Nie robimy zdjęć naszym kolegom i koleżankom bez ich wiedzy. 17. Do szkoły nie nosimy komórek, gdyż sprzęt który posiadamy w szkole w pełni umożliwia nam korzystanie np. z Internetu. 18. Stworzymy gazetkę internetową "Jadwiżanka" rejestrując się na

7 D EBATA G IMNAZJUM

8 KODEKS 2.0 G IMNAZJUM W D YDNI 1. Uczniowie naszej szkoły korzystają z dostępnych w szkole komputerów, laptopów i rzutników. 2. Nauczyciele proponują uczniom internetowe narzędzia – programy, strony www, które ułatwią uczenie się. 3. Będziemy dążyli do tego, by sprzęt komputerowy był wykorzystywany na wszystkich lekcjach. 4. Uczniowie w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej będą korzystali z Internetu. 5. Nie będziemy kopiowali bezmyślnie tekstów, a wypracowane zadania będą zawierały przypisy mówiące o tym, z których stron czy materiałów korzystaliśmy. 6. Z nauczycielami będziemy porozumiewali się m.in. drogą e-milową. 7. Na stronie internetowej szkoły stworzymy podstronę dla Szkoły z klasą 2.0 i będziemy tam umieszczali materiały przez nas wypracowane. 8. Założymy e-bibliotekę materiałów szkolnych. 9. Stworzymy redakcję szkolnej gazetki internetowej rejestrując się na Gazetka będzie nosiła tytuł " Za drzwiami gimnazjum". 10. Uczniowie naszej szkoły korzystać będą ze szkolnych komputerów lub laptopów w czasie przerw, poza lekcjami lub podczas okienek zgodnie z regulaminem, który będzie zawierał m.in. opis wypożyczonego czy używanego przedmiotu i osobę odpowiedzialną. 11. Do szkoły nie przynosimy komórek. 12. Nie będziemy robili zdjęć kolegom i koleżankom bez ich zgody. 13. Zorganizujemy mini szkolenie dla naszych młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej na temat wykorzystania Internetu i pracy w różnych programach, które przydatne są do wykonywania zadań domowych.

9 C O ZROBILI Ś MY W TRAKCIE PROGRAMU W II semestrze uczniowie pracowali metodą projektów edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie. Każdy nauczyciel zrealizował z grupą uczniów projekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów.

10 NAUCZYCIELE I ICH GRUPY Nauczyciele pracowali z uczniami wykorzystując TIK na lekcjach oraz realizowali projekty: Pani J.Kłodowska "Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy". Odkrywamy na nowo miejsce naszego dzieciństwa. Pani A.Słota Tropimy wiosnę w naszej okolicy Pani Z.Wojnowska - Redagujemy szkolną e-gazetkę Jadwiżanka Projekty: P.Szul – komiks na lekcjach informatyki, M.Myćka Rok Miłosza Z.Sokołowska – Chorążak – Redagujemy szkolną e- gazetkę Za drzwiami gimnazjum. SZKOŁA PODSTAWOWAGIMNAZJUM

11 BLOGI UCZNIOWSKIE Swoje dokonania uczniowie opisywali na blogach, które zakładali na portalu Szkoła z klasą 2.0. Tam możecie poczytać o tym, jak wyglądała praca Waszych kolegów i koleżanek. Niektóre blogi są bardzo ciekawe i zawierają informacje nie tylko o programie, ale i o tym, co działo się w minionym czasie w naszej szkole. Na blogach uczestnicy zdobywali wymagane sprawności. W I semestrze otrzymali odznakę Uczymy się z TIK. W drugim semestrze walczą o odznakę Działamy z TIK.

12 STRONA INTERNETOWA SZKO Ł Y Na stronie internetowej szkoły możecie znaleźć nową zakładkę Szkoła z klasą 2.0. W tej zakładce przeczytacie o programie i naszych działaniach oraz znajdziecie numery Jadwiżanki i Za drzwiami gimnazjum. W e- bibliotece uczniowie i nauczyciele umieszczali ciekawe materiały, które możecie wykorzystać w nauce. Zachęcamy do wspólnego tworzenia tej strony. Każdy pomysł na lekcje z TIK umieścimy w naszej e-bibliotece. Ponadto w naszej zakładce funkcjonuje też czat shouboux. Można na nim porozmawiać z kolegami i nauczycielami siedząc przy komputerze w domu.

13 PROJEKTY Pani Jolanta Kłodowska wraz ze swoja grupą pracowała nad projektem "Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy". Odkrywamy na nowo miejsce naszego dzieciństwa. W jaki sposób odbywała się realizacja zadań w projekcie, pani Kłodowska opisała na swojej platformie. t t

14 Pani Ala Słota z pierwszą klasą realizowała projekt Tropimy wiosnę w naszej okolicy. Opis znajduje się na platformie nauczyciela oraz na blogach uczniowskich

15

16 Pani Zofia Wojnowska redagowała w ramach projektu e-gazetkę z uczniami klasy VIb. Opis zadań nauczyciela znajduje się na platformie nauczycielskiej, a uczniów na blogach uczniowskich. Jadwiżankę możecie czytać na stronie internetowej szkoły, w zakładce Szkoła z klasą 2.0 lub na portalu

17 CERTYFIKAT JUNIOR MEDIA Za działalność na portalu Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni otrzymała Certyfikatwww.juniormedia.pl

18 Pan Piotr Szul na lekcjach informatyki realizował projekt mający na celu stworzenie e-komiksu z życia szkoły. Swoje zadanie opisał na platformie nauczyciela. Blogi uczniów

19 Pani Matylda Myćka wraz z uczniami klasy II gimnazjum realizowała projekt Rok Miłosza. Opis jej działań znajdziecie na platformie

20 Pani Zofia Sokołowska – Chorążak redagowała e-gazetkę gimnazjalistów Za drzwiami gimnazjum. Uczniowie do realizacji projektu wybrali platformę Qmam. Dokonali rejestracji i tutaj tworzą swoje czasopismo. Możecie przeczytać już trzy numery gazetki na portalu Qmam. Opis działań nauczyciela znajduje się na platformie 047 oraz na blogach

21

22 ZA DRZWIAMI GIMNZAJUM gimnazjum/12/3/1/ gimnazjum/12/4/2/ gimnazjum/12/5/3/

23 RUTERY BEZPRZEWODOWE DLA SZKO Ł Y W uznaniu za działania w programie Szkoła z klasą 2.0 otrzymaliśmy w maju dwa rutery bezprzewodowe, które mają nam pomóc w lekcjach z wykorzystaniem TIK. To cenny prezent, za który bardzo dziękujemy. Ponadto nasza szkoła ( nauczyciele i uczniowie) została wyróżniona wśród Szkół z klasą 2.0. Otrzymaliśmy a następującej treści :

24 Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy Szkoły z klasą 2.0, Państwa Szkoła została uznana za jedną z najbardziej aktywnych szkół biorących udział w programie Szkoła z Klasą 2.0. Uważamy, że wypracowane przez Państwa dobre praktyki - przykłady projektów oraz innych działań zasługują na wyróżnienie i promocję. Dlatego na prośbę rządowego programu "Cyfrowa Szkoła" przekazujemy listę wyróżnionych przez nas szkół do wojewódzkich koordynatorów tego programu. W najbliższym czasie strony internetowe Państwa szkół zostaną polecone na stronie programu "Cyfrowa Szkoła" w zakładce dobre praktyki. W związku z tym, prosimy o sprawdzenie, czy na stronach internetowych Państwa szkół widnieją w widocznym miejscu logotyp "Szkoły z klasą 2.0" oraz przekierowanie do opisów działań szkoły i nauczycieli na wizytówkach platformy programu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, Zespół programu Szkoła z Klasą 2.0. :


Pobierz ppt "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYDNI 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google