Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY FESTIWAL NAUKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY FESTIWAL NAUKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYDNI 2011/2012

2 SZKOŁA Z KLASA 2.0 W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Dydni przystąpił do kolejnej edycji programu Szkoła z klasą 2.0. Program prowadzony jest przez Fundację CEO oraz Agorę S.A, wydawcę Gazety Wyborczej. Celem programu jest promowanie wykorzystania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych ( tzw. TIK) oraz udoskonalenie kodeksu dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK zarówno na terenie szkoły, jak i w całości procesu nauczania. Rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności wnioskowania i rozwiązywania problemów, zespołowej pracy, komunikacji i współpracy, poprzez promowanie pracy metodą projektów edukacyjnych. Umożliwienie uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń i publicznej prezentacji dobrych praktyk na platformach internetowych programu.

3 CO TRZEBA BYŁO ZROBIC? Uczestnicy programu wykonywali zadania zgodnie z harmonogramem Programu. Po wykonaniu wszystkich zadań otrzymamy dyplomy. Szkoła uzyska Certyfikat 2.0 jeśli wszystkie zadania w programie zostaną terminowo zrealizowane przez co najmniej 3 osoby ze szkoły, w tym Dyrektora i szkolnego Koordynatora Programu. Ponadto 30 szkołom z całej Polski zaproponowany został udział w Pilotażu Nasza szkoła jest wśród wybranej trzydziestki! Celem Pilotażu jest przetestowanie, jak wygląda edukacja w systemie 1 uczeń, 1 komputer. Do programu zgłosiło się trzech nauczycieli ze szkoły podstawowej oraz trzech z gimnazjum Są to: mgr Jolanta Kłodowska, Alina Słota, mgr Piotr Szul, mgr Zofia Sokołowska – Chorążak, mgr Matylda Myćka i mgr Zofia Wojnowska, która jest równocześnie koordynatorem programu w szkole. Każdy z nauczycieli ma swoją grupę uczniów, którą się opiekuje.

4 W I etapie programu uczniowie przeprowadzili debatę klasową, a potem szkolną o Kodeksie Dotyczyła ona korzystania z mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły. W wyniku debaty powstał Kodeks dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

5 Debata w sp

6 Szkolny Kodeks 2.0 SP 1. Na lekcjach będziemy korzystali ze sprzętu, który w danej klasie się znajduje: komputerów, rzutnika bądź tablicy interaktywnej. 2. Nauczyciele będą nas informowali o stronach www, które będziemy mogli wykorzystać do nauki. 3. Na informatyce będziemy uczyli się korzystać z różnych programów, które pomogą nam pracować metodą projektu i umożliwią sprawne wykonywanie powierzonych nam zadań, np. domowych. 4. W szkole nie gramy w gry komputerowe ( wyjątek stanowią gry edukacyjne). 5. Będziemy uczestniczyli w tworzeniu szkolnej strony www. 6. Podczas lekcji będziemy szanowali sprzęt, który wykorzystujemy. 7. Będziemy mogli korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, które znajduje się w szkolnej bibliotece w czasie przerw i poza lekcjami pod opieką nauczyciela. 8. Do szkoły nie nosimy komórek. 9. Z naszym opiekunem porozumiewamy się poprzez a lub poprzez zakładkę na szkolnej stronie www, która zostanie w tym celu specjalnie utworzona. 10. Należy stworzyć harmonogram wykorzystania sprzętu szkolnego. 12. Stworzymy bazę wypracowanych przez uczniów materiałów i umieścimy ją na szkolnej stronie internetowej. 13. Będziemy służyli pomocą młodszym kolegom i koleżankom oraz nauczymy ich jak korzystać bezpiecznie z Internetu. 14. Nie będziemy bezmyślnie ściągali z Internetu. Zawsze podajemy adresy stron, które wykorzystaliśmy do prac domowych. 15. Nie podejmujemy rozmów na czacie z nieznajomymi osobami. 16. Nie robimy zdjęć naszym kolegom i koleżankom bez ich wiedzy. 17. Do szkoły nie nosimy komórek, gdyż sprzęt który posiadamy w szkole w pełni umożliwia nam korzystanie np. z Internetu. 18. Stworzymy gazetkę internetową "Jadwiżanka" rejestrując się na

7 Debata Gimnazjum

8 KODEKS 2.0 Gimnazjum w Dydni
1. Uczniowie naszej szkoły korzystają z dostępnych w szkole komputerów, laptopów i rzutników. 2. Nauczyciele proponują uczniom internetowe narzędzia – programy, strony www, które ułatwią uczenie się. 3. Będziemy dążyli do tego, by sprzęt komputerowy był wykorzystywany na wszystkich lekcjach. 4. Uczniowie w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej będą korzystali z Internetu. 5. Nie będziemy kopiowali bezmyślnie tekstów, a wypracowane zadania będą zawierały przypisy mówiące o tym, z których stron czy materiałów korzystaliśmy. 6. Z nauczycielami będziemy porozumiewali się m.in. drogą e-milową. 7. Na stronie internetowej szkoły stworzymy podstronę dla ” Szkoły z klasą 2.0″ i będziemy tam umieszczali materiały przez nas wypracowane. 8. Założymy e-bibliotekę materiałów szkolnych. 9. Stworzymy redakcję szkolnej gazetki internetowej rejestrując się na Gazetka będzie nosiła tytuł " Za drzwiami gimnazjum". 10. Uczniowie naszej szkoły korzystać będą ze szkolnych komputerów lub laptopów w czasie przerw, poza lekcjami lub podczas “okienek” zgodnie z regulaminem, który będzie zawierał m.in. opis wypożyczonego czy używanego przedmiotu i osobę odpowiedzialną. 11. Do szkoły nie przynosimy komórek. 12. Nie będziemy robili zdjęć kolegom i koleżankom bez ich zgody. 13. Zorganizujemy mini szkolenie dla naszych młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej na temat wykorzystania Internetu i pracy w różnych programach, które przydatne są do wykonywania zadań domowych.

9 Co ZROBILIŚMY W TRAKCIE PROGRAMU
W II semestrze uczniowie pracowali metodą projektów edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie. Każdy nauczyciel zrealizował z grupą uczniów projekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów.

10 NAUCZYCIELE I ICH GRUPY
SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Nauczyciele pracowali z uczniami wykorzystując TIK na lekcjach oraz realizowali projekty: Pani J.Kłodowska "Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy". Odkrywamy na nowo miejsce naszego dzieciństwa. Pani A.Słota „ Tropimy wiosnę w naszej okolicy” Pani Z.Wojnowska - Redagujemy szkolną e-gazetkę „Jadwiżanka” Projekty: P.Szul – komiks na lekcjach informatyki, M.Myćka „ Rok Miłosza” Z.Sokołowska – Chorążak – Redagujemy szkolną e- gazetkę „ Za drzwiami gimnazjum”.

11 BLOGI UCZNIOWSKIE Swoje dokonania uczniowie opisywali na blogach, które zakładali na portalu Szkoła z klasą Tam możecie poczytać o tym, jak wyglądała praca Waszych kolegów i koleżanek. Niektóre blogi są bardzo ciekawe i zawierają informacje nie tylko o programie, ale i o tym, co działo się w minionym czasie w naszej szkole. Na blogach uczestnicy zdobywali wymagane sprawności. W I semestrze otrzymali odznakę „ Uczymy się z TIK”. W drugim semestrze walczą o odznakę „ Działamy z TIK”.

12 STRONA INTERNETOWA SZKOŁY
Na stronie internetowej szkoły możecie znaleźć nową zakładkę „ Szkoła z klasą 2.0”. W tej zakładce przeczytacie o programie i naszych działaniach oraz znajdziecie numery „Jadwiżanki” i „ Za drzwiami gimnazjum”. W e- bibliotece uczniowie i nauczyciele umieszczali ciekawe materiały, które możecie wykorzystać w nauce. Zachęcamy do wspólnego tworzenia tej strony. Każdy pomysł na lekcje z TIK umieścimy w naszej e-bibliotece. Ponadto w naszej zakładce funkcjonuje też czat shouboux. Można na nim porozmawiać z kolegami i nauczycielami siedząc przy komputerze w domu.

13 PROJEKTY Pani Jolanta Kłodowska wraz ze swoja grupą pracowała nad projektem "Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy". Odkrywamy na nowo miejsce naszego dzieciństwa. W jaki sposób odbywała się realizacja zadań w projekcie, pani Kłodowska opisała na swojej platformie. t

14 Pani Ala Słota z pierwszą klasą realizowała projekt „ Tropimy wiosnę w naszej okolicy”. Opis znajduje się na platformie nauczyciela oraz na blogach uczniowskich

15

16 Pani Zofia Wojnowska redagowała w ramach projektu e-gazetkę z uczniami klasy VIb. Opis zadań nauczyciela znajduje się na platformie nauczycielskiej , a uczniów na blogach uczniowskich. „ Jadwiżankę” możecie czytać na stronie internetowej szkoły, w zakładce „ Szkoła z klasą 2.0” lub na portalu

17 CERTYFIKAT JUNIOR MEDIA
Za działalność na portalu Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni otrzymała Certyfikat

18 Pan Piotr Szul na lekcjach informatyki realizował projekt mający na celu stworzenie e-komiksu z życia szkoły. Swoje zadanie opisał na platformie nauczyciela . Blogi uczniów

19 Pani Matylda Myćka wraz z uczniami klasy II gimnazjum realizowała projekt „ Rok Miłosza”. Opis jej działań znajdziecie na platformie

20 Pani Zofia Sokołowska – Chorążak redagowała e-gazetkę gimnazjalistów „ Za drzwiami gimnazjum”. Uczniowie do realizacji projektu wybrali platformę Qmam. Dokonali rejestracji i tutaj tworzą swoje czasopismo. Możecie przeczytać już trzy numery gazetki na portalu Qmam. Opis działań nauczyciela znajduje się na platformie oraz na blogach

21

22 ZA DRZWIAMI GIMNZAJUM

23 RUTERY BEZPRZEWODOWE DLA SZKOŁY
W uznaniu za działania w programie „Szkoła z klasą 2.0” otrzymaliśmy w maju dwa rutery bezprzewodowe, które mają nam pomóc w lekcjach z wykorzystaniem TIK. To cenny prezent, za który bardzo dziękujemy. Ponadto nasza szkoła ( nauczyciele i uczniowie) została wyróżniona wśród Szkół z klasą 2.0. Otrzymaliśmy a następującej treści:

24 Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy Szkoły z klasą 2
Państwa Szkoła została uznana za jedną z najbardziej aktywnych szkół biorących udział w programie Szkoła z Klasą 2.0. Uważamy, że wypracowane przez Państwa dobre praktyki - przykłady projektów oraz innych działań zasługują na wyróżnienie i promocję. Dlatego na prośbę rządowego programu "Cyfrowa Szkoła" przekazujemy listę wyróżnionych przez nas szkół do wojewódzkich koordynatorów tego programu. W najbliższym czasie strony internetowe Państwa szkół zostaną polecone na stronie programu "Cyfrowa Szkoła" w zakładce dobre praktyki. W związku z tym, prosimy o sprawdzenie, czy na stronach internetowych Państwa szkół widnieją w widocznym miejscu logotyp "Szkoły z klasą 2.0" oraz przekierowanie do opisów działań szkoły i nauczycieli na wizytówkach platformy programu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, Zespół programu Szkoła z Klasą 2.0. :


Pobierz ppt "SZKOLNY FESTIWAL NAUKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google