Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 2010 Zgłoszenie w kategorii Telemarketing Tytuł projektu: Klient: Nazwa kategorii: Numer kategorii:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 2010 Zgłoszenie w kategorii Telemarketing Tytuł projektu: Klient: Nazwa kategorii: Numer kategorii:"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 2010 Zgłoszenie w kategorii Telemarketing Tytuł projektu: Klient: Nazwa kategorii: Numer kategorii:

2 Warszawa 2010 Ogólne zasady zgłaszania prac Opis pracy powinien być zwięzły i napisany językiem zrozumiałym dla laików. Po zgłoszeniu pracy (i po terminie zgłoszeń) zgłaszający ma prawo do konsultacji z przedstawicielami firm call centers w jury w celu przekazania dodatkowych wyjaśnień dotyczących zgłoszonego projektu. Przed końcowymi obradami inni członkowie jury mają możliwość zasięgnięcia opinii o ocenianych pracach u członka jury - reprezentanta firm branży telemarketingowej. Przedstawiciel branży telemarketingowej występuje w obradach jury jako niezależny przedstawiciel branży. Oznacza to, że nie ma on prawa głosu, ale ma obowiązek możliwie niezależnego przedstawienia jury wszystkich zgłoszonych prac. W zgłoszeniu oceniane są: realizacja (50 proc. punktów) i efekty (50 proc. punktów). Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących załączników: skanów graficznych, plików dźwiękowych i innych. WYMÓG KONIECZNY: AKCEPTACJA ZGŁOSZENIA PRZEZ KLIENTA dołączona do zgłoszenia

3 Warszawa 2010 Opis zgłoszenia Czas trwania projektu (według regulaminu zakres czasowy projektu powinien być zawarty pomiędzy 01.06.2009 r. - 21.05.2010 r.) : Cel projektu:................................................................ (tu proszę wymienić cele stawiane przez klienta)

4 Warszawa 2010 Opis zgłoszenia/projektu, charakterystyka produktu/usługi klienta: Czcionka minimum 14 pkt Maksymalnie dwa slajdy Przedstawienie: charakterystyki produktu/usługi oferowanego przez klienta i rynku, z którym jest związany (np. bardzo droga i niszowa książka, dotarcie bezpośrednie niemożliwe i za drogie, duża konkurencja), grupy docelowej, uzasadnienia, dlaczego wybrano telemarketing.

5 Warszawa 2010 Realizacja projektu (ocena jury - maks. 50 proc. pkt) Opis realizacji: Czcionka minimum 14 pkt Maksymalnie trzy slajdy Przedstawienie opisu realizacji projektu od strony wykonawcy: zastosowane narzędzia, innowacyjność, etapy realizacji, bariery, pokonywanie problemów, rozwiązania techniczne i proceduralne – opis wykorzystania.

6 Warszawa 2010 Efekty projektu (ocena jury - maks. 50 proc. punktów) Opis realizacji w punktach: Czcionka minimum 14 pkt, Maksymalnie trzy slajdy, Uwaga - jeden ze slajdów powinien zawierać elementy edukacyjne (definicje użytych pojęć, wyjaśnienie znaczenia zastosowanych wskaźników) i być obroną zgłoszenia – uzasadnienie, dlaczego uważa się, że cel został osiągnięty – lub jeśli nie, to dlaczego ocenia się, że projekt zakończył się sukcesem.

7 Warszawa 2010 Efekty projektu cd. - możliwości przedstawienia wyników Największą wartość mają wyniki w formie liczbowej – przedstawione wskaźniki efektywności - KPI (Key Performance Indicators) osiągnięte w stosunku do założeń. Przy podawaniu wartości Response Rate koniecznie należy zaznaczyć, czy wskaźnik ten liczony jest do całej bazy danych, czy do poprawnych rekordów. Jeśli klient nie zgadza się na podanie wyników w formie liczbowej, to można je przedstawić procentowo, ale obniża to wartość oceny projektu przez jury. Ewentualnie można opisać, dlaczego ten projekt był efektywny (klucz do sukcesu).


Pobierz ppt "Warszawa 2010 Zgłoszenie w kategorii Telemarketing Tytuł projektu: Klient: Nazwa kategorii: Numer kategorii:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google