Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WRZESIEŃ 2007 Innowacje pedagogiczne Struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WRZESIEŃ 2007 Innowacje pedagogiczne Struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną"— Zapis prezentacji:

1 WRZESIEŃ 2007 Innowacje pedagogiczne Struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną

2 WRZESIEŃ 2007 2 Strona tytułowa Tytuł (nazwa) innowacji Rodzaj innowacji (programowa, metodyczna, organizacyjna) Autor (autorzy) innowacji

3 WRZESIEŃ 2007 3 Wstęp Opis, jak doszło do powstania pomysłu Uzasadnienie Miejsce wdrażania innowacji Zasięg (podmiot) Czas trwania innowacji Koszty i źródła finansowania innowacji Na jakim programie oparta jest innowacja

4 3/12/2014 4 Opis zasad innowacji Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmiany w procesie edukacyjnym Cele ogólne Cele szczegółowe Zasady innowacji

5 3/12/2014 5 Ewaluacja W jakim czasie będzie przebiegać badanie efektów zakładanych zmian? W jaki sposób będziemy prowadzić ewaluację? Za pomocą jakich metod, technik i narzędzi badawczych? Kto będzie przeprowadzał badanie efektów? Kto przeprowadzi analizę i ocenę innowacji? Kto i komu przedstawi rezultaty wdrożonej innowacji?

6 3/12/2014 6 Załączniki Przykładowy plan wdrożenia innowacji Przykładowe scenariusze zajęć Przykładowe środki i pomoce dydaktyczne Narzędzia badawcze, adekwatne do celów innowacji Schematy organizacyjne

7 3/12/2014 7 Bibliografia Wymienić odpowiednie pozycje

8 3/12/2014 8 Zakres merytoryczny innowacji Źródło działań innowacyjnych, w tym np. wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie innowacji Spełnienie podstawowych kryteriów innowacyjności (prekursorstwo, odkrywczość…) Cel innowacji (spodziewane efekty) Krótki opis nowatorskich rozwiązań (programowych lub metodycznych lub organizacyjnych) Opinie merytoryczne pozyskane w sprawie innowacji Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych

9 3/12/2014 9 Nadzór nad innowacjami Podstawowym zadaniem jest stwierdzenie: a. Czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami? b. Czy uzyskuje się przewidywane efekty? c. Czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym? d. Czy nie należy zaprzestać realizacji innowacji ze względu na powodowane szkody edukacyjne?


Pobierz ppt "WRZESIEŃ 2007 Innowacje pedagogiczne Struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google