Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje pedagogiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje pedagogiczne"— Zapis prezentacji:

1 Innowacje pedagogiczne
Struktura dokumentu opisującego działalność innowacyjną WRZESIEŃ 2007

2 Strona tytułowa Tytuł (nazwa) innowacji
Rodzaj innowacji (programowa, metodyczna, organizacyjna) Autor (autorzy) innowacji WRZESIEŃ 2007

3 Wstęp Opis, jak doszło do powstania pomysłu Uzasadnienie
Miejsce wdrażania innowacji Zasięg (podmiot) Czas trwania innowacji Koszty i źródła finansowania innowacji Na jakim programie oparta jest innowacja WRZESIEŃ 2007

4 Opis zasad innowacji Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmiany w procesie edukacyjnym Cele ogólne Cele szczegółowe Zasady innowacji 3/28/2017

5 Ewaluacja W jakim czasie będzie przebiegać badanie efektów zakładanych zmian? W jaki sposób będziemy prowadzić ewaluację? Za pomocą jakich metod, technik i narzędzi badawczych? Kto będzie przeprowadzał badanie efektów? Kto przeprowadzi analizę i ocenę innowacji? Kto i komu przedstawi rezultaty wdrożonej innowacji? 3/28/2017

6 Załączniki Przykładowy plan wdrożenia innowacji
Przykładowe scenariusze zajęć Przykładowe środki i pomoce dydaktyczne Narzędzia badawcze, adekwatne do celów innowacji Schematy organizacyjne 3/28/2017

7 Bibliografia Wymienić odpowiednie pozycje 3/28/2017

8 Zakres merytoryczny innowacji
Źródło działań innowacyjnych, w tym np. wyniki diagnozy poprzedzającej wprowadzenie innowacji Spełnienie podstawowych kryteriów innowacyjności (prekursorstwo, odkrywczość…) Cel innowacji (spodziewane efekty) Krótki opis nowatorskich rozwiązań (programowych lub metodycznych lub organizacyjnych) Opinie merytoryczne pozyskane w sprawie innowacji Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych 3/28/2017

9 Nadzór nad innowacjami
Podstawowym zadaniem jest stwierdzenie: Czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami? Czy uzyskuje się przewidywane efekty? Czy nie należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym? Czy nie należy zaprzestać realizacji innowacji ze względu na powodowane szkody edukacyjne? 3/28/2017


Pobierz ppt "Innowacje pedagogiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google