Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki drugiej kontroli internetowych dostawców audiowizualnych usług na żądanie Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa, wrzesień 2013 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki drugiej kontroli internetowych dostawców audiowizualnych usług na żądanie Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa, wrzesień 2013 1."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki drugiej kontroli internetowych dostawców audiowizualnych usług na żądanie Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa, wrzesień 2013 1

2 2 o Po kontroli w czerwcu 2013 roku na podstawie art. 10 ust. 2 Przewodniczący zażądał udzielenia wyjaśnień od dostawców 17, spośród 21, monitorowanych witryn internetowych. Wyjaśnienia miały dotyczyć min.: -braku łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji o danych kontaktowych dostawcy: adresie korespondencyjnym, adresie poczty elektronicznej (art. 47c ust. 1); -braku wskazania Krajowej Rady jako organu właściwego w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie (art. 47c ust. 2); -braku oznaczania audycji odpowiednimi symbolami graficznymi, podczas wyboru audycji z katalogu lub podczas ich trwania (art. 47e ust. 2). Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 1 Reakcja po pierwszej kontroli KRRiT

3 Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 2 Metodologia kontroli 3 Szczegółowym monitoringiem objęto 21 stron internetowych, tych samych, które zostały skontrolowane w czerwcu 2013 roku. Zastosowano te same kryteria punktowe. Poszczególne witryny Internetowe mogły otrzymać łącznie 14 punktów: - 6 pkt za oznaczenia audycji symbolami graficznymi wskazującymi na przeznaczenie dla określonej kategorii wiekowej: podczas wyboru audycji z katalogu (3 pkt), podczas trwania audycji (3 pkt); - 3 pkt za podanie pełnych danych o podmiocie dostawcy usług: nazwa usługi (1 pkt), podanie adresu korespondencyjnego (1 pkt), podanie adresu email (1 pkt); - 3 pkt za promowanie audycji europejskich: podawanie informacji o kraju produkcji danej audycji (1 pkt), podawanie na stronie dodatkowych informacji lub materiałów promujących audycje europejskie (1 pkt), za obecność na stronie osobnych katalogów zawierających audycje europejskie, w tym polskie (1 pkt); - 1 pkt za wskazanie Krajowej Rady jako organu właściwego w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie; - 1 pkt za obecność w udostępnianych audycjach udogodnień dla osób niepełnosprawnych (audiodeskrypcji, tłumaczeń na język migowy).

4 4 Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 3

5 5 Po interwencji KRRiT większość powtórnie skontrolowanych dostawców usług medialnych dostosowało swoje usługi do wymogów ustawy o radiofonii i telewizji we wskazanych obszarach. Największą poprawę odnotowano na witrynach internetowych: VOD.INTERIA.TV (skok o 9 pkt, z 4 do 13 pkt), IPLA.TV (skok o 8 pkt, z 3 do 11 pkt) Najwięcej punktów -13 pkt otrzymała strona IPLEX.PL (podobnie jak w ostatniej kontroli), VOD.INTERIA.TV oraz STREFA VOD.PL. Bardzo dobre wyniki odnotowano również na stronach: KINOPLEX.PL (12 pkt), TVN PLAYER.PL (11 pkt), IPLA.TV (11 pkt) 2 dostawców usług medialnych: TVS.PL oraz GAZETA.TV w gorszym stopniu realizowało ustawę o radiofonii i telewizji (TVS.PL- spadek o 4 pkt, z 9 na 5 pkt), GAZETA.TV (spadek o 3 pkt, z 7 na 4 pkt) Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 4

6 6 Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 5 Ogólne zestawienie punktowe z obydwu kontroli

7 We wrześniowej kontroli 2 dostawców nie podało na stronie adresu korespondencyjnego: VODEON.PL oraz VOD.PL, czterech nie podało adresu poczty elektronicznej: VODEON.PL, VOD.PL, RBL.TV, 4FUN.TV. 19 dostawców wskazało Krajową Radę jako organ właściwy w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie, w czerwcu takie informacje podało 5 dostawców. 7 Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 6 Dane o podmiocie

8 Podobnie jak w czerwcu, dane o kraju produkcji udostępnianej audycji podawało niespełna 50% dostawców, 6 stron posiadało odrębne katalogi, zawierające wyłącznie audycje europejskie (IPLEX.PL, KINOPLEX.PL, OUTFILM.PL, STREFA VOD.PL, TVS.PL, VOD.INTERIA.PL ). Trzy strony: IPLEX.PL, TVN PLAYER.PL, VOD.PL promowały audycje europejskie poprzez udostępnianie wyszukiwarek. 8 Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 7 Promocja audycji europejskich

9 Tak jak w czerwcowej kontroli 2 dostawców usług medialnych na swoich stronach umieściło filmy z audiodeskrypcją: Strefa VoD oraz VOD.INTERIA.PL. Oferta została rozszerzona z dwóch do trzech filmów, obecnie udostępnione są: Jestem Bogiem, Czarny Czwartek – Janek Wiśniewski padł oraz Obława 9 Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 8 Audycje dla niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu

10 We wrześniowej kontroli, po interwencji KRRiT, 17 dostawców usług medialnych (81%) oznaczało zgodnie z ustawą swoje audycję symbolami graficznymi na etapie wyboru z katalogu, 15 (71%) znakowało swoje audycje podczas ich trwania. Dla porównania w czerwcu robiło tak 9 dostawców (43%). Pomimo wezwania o wyjaśnienia ESKA.TV. w dalszym ciągu nie stosowało symboli graficznych. Dwóch dostawców przestało znakować swoje audycje: TVS.TV oraz GAZETA.TV. Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 9 Ochrona małoletnich

11 11 Druga kontrola wykazała, że zdecydowana większość internetowych dostawców usług audiowizualnych dostosowało swoje usługi do wymogów ustawy o radiofonii i telewizji we wskazanych przez KRRiT obszarach. Dostawcy w najsłabszym stopniu realizują wymogi ustawy obligujące ich do promowania audycji europejskich. W dalszym ciągu śladowa jest oferta audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu. Monitoring przeprowadzili: Paulina Staszczak, Michał Wiśniewski Opracowanie wyników: Michał Wiśniewski Przedstawienie wyników ilościowych drugiej kontroli- analiza porównawcza 10 Podsumowanie


Pobierz ppt "Wyniki drugiej kontroli internetowych dostawców audiowizualnych usług na żądanie Departament Monitoringu Biura KRRiT Warszawa, wrzesień 2013 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google