Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Godło - okres piastowski GODŁO PAŃSTWA Najstarsze wizerunki orła: herby Okolicznościowy denar Bolesława Chrobrego z ok.. 1000 r. brakteat Kazimierza Sprawiedliwego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Godło - okres piastowski GODŁO PAŃSTWA Najstarsze wizerunki orła: herby Okolicznościowy denar Bolesława Chrobrego z ok.. 1000 r. brakteat Kazimierza Sprawiedliwego."— Zapis prezentacji:

1 godło - okres piastowski GODŁO PAŃSTWA Najstarsze wizerunki orła: herby Okolicznościowy denar Bolesława Chrobrego z ok.. 1000 r. brakteat Kazimierza Sprawiedliwego z 1177 r. orzeł na płycie nagrobnej Henryka IV Probusa Orzeł jako godło państwa: orzeł na pieczęci majestatycznej Przemysława II - 1295 r. orzeł z pieczęci majestatycznej Władysława Łokietka 1312 r. orzeł z pieczęci majestatycznej Kazimierza Wielkiego 1336 r. O herbie państwa polskiego można mówić dopiero po koronacji Przemysła II w 1295 roku. Od jego panowania biały (a właściwie srebrny) orzeł w koronie na czerwonej tarczy staje się rzeczywistym herbem Polski jak też dynastii piastowskiej. Pomimo, że Łokietek i Kazimierz Wielki używają też herbu ziemi kujawskiej jako własnego herbu, a Przemyślidzi i Andegawenowie mają własne herby dynastyczne, wszyscy kolejni królowie posługują się Orłem Białym jako znakiem Królestwa Polskiego.

2 - okres piastowski GODŁO PAŃSTWA godło herby Orzeł jako godło Królestwa Polskiego oraz herby dynastyczne. - -lata 1370 – 1572 Kazimierz Wielki – herb Królestwa Polskiego i rodowy herb Kujaw Królestwo Polskie herby dynastyczne Przemyślidzi: Wacław II i Wacław III – herb Królestwa Polskiego na pieczęci Wacława II oraz herb Królestwa Czeskiego – lew; oraz królów czeskich – płonąca orlica. Andegawenowie: Ludwik Węgierski oraz Jadwiga – herb Królestwa Polskiego na zapince od płaszcza Ludwika Węgierskiego oraz herb dynastii andegaweńskiej oraz Ludwika jako Króla Węgier z orłem polskim.

3 Budowa i rodzaje herbu Rzeczpospolitej w okresie jagiellońskim - okres piastowski GODŁO PAŃSTWA godło herby - -lata 1370 – 1572 Pogoń – herb Wlk. Ks. Litewskiego i Jagiellonów Orzeł – herb Królestwa Polskiego i Królów Polskich Kolumny (Słupy) Giedymina – herb rodowy Jagiellonów lub podwójny krzyż – herb rodowy Jagiellonów orzeł z nagrobka Władysława Jagiełły orzeł z nagrobka Kazimierza Jagiellończyka orzeł z modlitewnika Anny Jagiellonki Orły jako herb – Zygmunta Starego z inicjałem króla S – Sigismundus (1538 r.); oraz Zygmunta Augusta z inicjałami króla S.A. – Sigismundus Augustus (1568 r.) Orły w okresie jagiellońskim Smok – herb rodowy Sforzów; Herb Bony Sforza – żony Zygmunta Starego Herb państwowy używany przez Aleksandra Jagiellończyka z herbem Austrii na tarczy sercowej na cześć jego matki Elżbiety Rakuszanki

4 GODŁO PAŃSTWA - Okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 Herby dynastyczne władców elekcyjnych Henryk Walezy (1573-74) – herb Walezjuszy Stefan Batory (1576-86) – herb Batorych – zęby; orzeł Stefana Batorego z herbarza Bartosza Paprockiego

5 - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 Snopek – herb rodowy Wazów: Zygmunta III (obok) Władysława IV (poniżej) oraz Jana Kazimierza (w prawym dolnym rogu). Trzy korony herb Szwecji Herb królów szwedzkich (trzy korony i lew folkungów) oraz herb rodowy Wazów. GODŁO PAŃSTWA

6 - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 Korybut herb rodowy Wiśniowieckich; Michał Korybut Wiśniowiecki. Janina – herb rodowy Sobieskich; Jan III Sobieski Wieniawa – herb rodowy Leszczyńskich. Stanisław Leszczyński Herb urzędu elektorskiego oraz herb Saksonii; August II i Augus III Wettinowie Ciołek – herb rodowy Poniatowskich; Stanisław August Poniatowski GODŁO PAŃSTWA

7 - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 Rodzaje herbów Rzeczpospolitej Obojga Narodów i sposoby ich przedstawiania. Herb samego Królestwa Polskiego z czasów Jana III Sobieskiego z herbem rodowym Sobieskich – Janina na piersiach orła Herby małe Rzeczpospolitej. Z lewej używany od czasów Władysława Jagiełły oraz z prawej używany przez Wł. Jagiełłę, Wł. Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka w l. 1413 – 1492. W czasach Aleksandra Jagiellończyka funkcjonowały już trzy rodzaje herbu. Oprócz małego herbu i średniego z dodaną koroną i tarczą sercową istniał herb wielki Rzeczpospolitej z trzymaczami, których rolę w tym wypadku pełniły lwy. Od rządów Zygmunta III Wazy umieszczano wokół herbu łańcuchy orderów. Najczęstszym z nich był łańcuch Orderu Złotego Runa nadawany za obronę wiary katolickiej i wybitne cnoty – przedstawiony obok. Za czasów J. Sobieskiego pojawił się Order Św. Ducha. Za czasów rządów Saskich umieszczano wyłącznie sporadycznie łańcuch Orderu Orła Białego podobnie jak w herbie wielkim Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na herbie obok: Główna tarcza G – herb Rzeczpospolitej; Średnia tarcza Ś herb Królestwa Szwecji i tarcza Sercowa S herb rodowy Wazów. Od czasów saskich herb przedstawiano herb z płaszczem gronostajowym i koroną symbolami władzy monarszej. Poniżej inna wersja herbu z Korpusu Kadetów Augusta III utkana na chorągwi w otoczeniu liści palmowych z wstęgą i Orderem Orła Białego poniżej GODŁO PAŃSTWA

8 - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 GODŁO PAŃSTWA - okres rozbiorów Herb Księstwa Warszawskiego – tarcza dzielona na pół – z lewej strony herb Saksonii (Księstwo było połączone unią personalną z Królestwem Saksonii) a po prawej orzeł. Obok odcisk pieczęci wielkiej stanu Księstwa Warszawskiego z herbem w płaszczu gronostajowym Herby używane podczas wysiłków narodowowyzwoleńczych. Od lewej: orzeł używany na sztandarach Królestwa Polskiego w latach 1815-1831, awers monety 3 groszowej z 1831 r. z herbem Królestwa Polskiego z czasów Powstania Listopadowego (znamienny herb Litwy), oraz herb z okresu Powstania Listopadowego. Od prawej: na dole herb z okresu Powstania Styczniowego, u góry pieczęć Rządu Narodowego z okresu Powstania Styczniowego na uwagę zwraca umieszczenie na dole Archanioła Michała symbolu Rusi wyrażającego ideę połączenia bratniego narodów polskiego, litewskiego i ukraińskiego (ruskiego). U góry z lewej biżuteria patriotyczna noszona głównie przez kobiety na znak żałoby po upadku powstania przez całą drugą poł. XIX w.

9 - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 - okres rozbiorów Herby państw zaborczych oraz używane na ziemiach polskich w okresie zaborów. GODŁO PAŃSTWA Od lewej: herb Cesarstwa Rosyjskiego używany w l. 1832-1856; (orzeł polski na lewym skrzydle orła rosyjskiego) w środku herb Królestwa Kongresowego; po prawej herb Cesarstwa Rosyjskiego używany w latach 1856-1917 (orzeł polski na prawym skrzydle orła rosyjskiego). Pełny widok Herbu Wielkiego Cesarstwa Rosyjskeigo Od lewej; herb Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł polski na piersiach orła pruskiego; po prawej herb Wolnego Miasta Krakowa na monecie 1 złotowej wybijanej w Krakowie w okresie istnienia Rzeczpospolitej Krakowskiej. Pełny widok Herbu Wielkiego Księstwa Poznańskiego

10 - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 GODŁO PAŃSTWA Herby państw zaborczych oraz używane na ziemiach polskich w okresie zaborów. Pełny herb Królestwa Pruskiego do 1871 r. oraz orzeł Królestwa Pruskiego do 1871 r. Pełny herb Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy) od 1871 r. oraz orzeł Cesarstwa Niemieckiego od 1871 r. Herby od lewej: Galicji, Lodomerii, Ks. Oświęcimskiego, Ks. Zatorskiego Herby od lewej: Orzeł austriacki; wspólny herb Austro-Węgier oraz herb węgierski z trzymaczami i koroną św Stefana. - okres rozbiorów

11 - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 - okres II RP Godło państwowe II Rzeczpospolitej. GODŁO PAŃSTWA Herby od lewej: Godło państwowe według wzoru z 1919 r nawiązującego do herbu z czasów saskich oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego; oraz godło państwowe według wzoru przyjętego od 1927 r.,a zaprojektowanego przez Zygmunta Kamińskiego - okres rozbiorów

12 GODŁO PAŃSTWA - -okres PRL oraz godło obecne - okres piastowski godło herby - -lata 1370 – 1572 -królowie elekcyjni 1573 - 1795 - okres II RP - okres rozbiorów Herby od lewej: Orzeł zaprojektowany dla I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki przez Janinę Broniewską zwany pogardliwie kuricą; następnie orzeł przyjęty po II wojnie św. wg wzoru rzekomo z grobowca Władysława Hermana i pozbawiony korony tzw. piastowski; orzeł wg wzoru przyjętego 7 grudnia 1955 r.; orzeł wg wzoru przyjętego 31 I 1980 r. Godło państwowe PRL oraz III Rzeczpospolitej. Godło przyjęte na mocy ustawy z 27 grudnia 1989 r. r i obowiązujące obecnie

13 HERBY RYCERSKIE Budowa herbu na przykładzie herbu Leliwa godło herby tarcza heraldyczna godło herb hełm (ozdoba herbowa) klejnot (często powtarza elementy godła – ozdoba herbowa) labry (ozdoba herbowa) Zawołanie: Leliwa Przykładowe herby rycerskie Od lewej; Jelita; Abdank; Odrowąż; Sulima Król polski w stroju turniejowym (miniatura herbarza Złotego Runa z połowy XV w.)

14 godło herby INNE HERBY Heraldyka kościelna – papieże i kardynałowie Symbole władzy papieskiej (obecnie Watykanu) – tiara potrójna korona papieska oraz klucze św. Piotra. Herby papieskie posiadają oba te elementy. Obok od lewej: herb Benedykta XVI oraz Jana Pawła II Herby kardynalskie łatwo poznać po kapeluszu kardynalskim wieńczącym herb Heraldyka kościelna – zakony Templariusze Jezuici Joannici (Zakon Maltański) Dominikanie Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego (Krzyżacy)

15 godło herby INNE HERBY Znaki cechów, gmerki Współczesne godła cechów rzemieślniczych warszawskich rzemiosł ; od lewej: bednarzy i kołodziejów, fryzjerów, introligatorów Gmerki czyli znaki rozpoznawcze rodzin mieszczańskich używane w Polsce od drugiej połowy XIII do końca XVIII wieku przez chłopów i mieszczan. Kładziono je na pieczęciach, sygnetach, na wyrobach rękodzieła, budowlach i w innych miejscach. Powszechnie stosowano te znaki w staropolskich gospodarstwach pszczelniczych - bartnictwie. Bartnicy, właściciele bądź użytkownicy drzew z osiadłymi w dziuplach pszczołami, znaczyli pnie tych drzew sobie tylko właściwymi znakami własnościowymi. Gmerki były chronione przez prawo

16


Pobierz ppt "Godło - okres piastowski GODŁO PAŃSTWA Najstarsze wizerunki orła: herby Okolicznościowy denar Bolesława Chrobrego z ok.. 1000 r. brakteat Kazimierza Sprawiedliwego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google