Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe informacje o tegorocznym konkursie. Celem programu jest aktywizowanie mieszkańców na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego. Zależy nam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe informacje o tegorocznym konkursie. Celem programu jest aktywizowanie mieszkańców na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego. Zależy nam."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe informacje o tegorocznym konkursie

2 Celem programu jest aktywizowanie mieszkańców na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego. Zależy nam na zmobilizowaniu mieszkańców do wspólnego działania, które przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych.

3 W Działaj Lokalnie VI istotne jest, aby składane do konkursu projekty zakładały włączenie w działania jak największej liczby różnorodnych partnerów, którzy chcą podjąć wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Zależy nam, aby zainicjowane w projektach współdziałanie przyczyniło się do nawiązania trwałych relacji międzyludzkich, a te – aby pomagały zaspokajać potrzeby mieszkańców.

4 zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego; wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności; mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji; przewidują takie działania, które będą służyć szerokiej grupie odbiorców i nie będą konsumowane przez członków stowarzyszenia lub innej wąskiej grupy; będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych; będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

5 Wniosek aplikacyjny składa się z 4 części : Informacja o wnioskodawcy Informacja o realizatorze projektu (ważne w przypadku składania wniosku przez grupy nieformalne) Diagnoza i opis projektu Finanse

6 W tej części chcemy zbadać czy w społeczności były już podejmowane działania, gdzie mieszkańcy wspólnie z partnerami instytucjonalnymi podejmowali działania na rzecz dobra wspólnego. - Jeśli tak, to jakie? - Jeśli nie, dlaczego? Chcemy także dowiedzieć się, co jest dla mieszkańców ważne i potrzebne i co mieszkańcy wspólnie mogliby zrobić, aby zaspokoić konkretną potrzebę. Tu będziemy starali się zaproponować jakąś kafeterię możliwych wspólnych działań.

7 Pytamy też o krótki opis projektu, planowane rezultaty i harmonogram działań (w kontekście włączania mieszkańców do współpracy na rzecz zaspokojenia pewnej konkretnej potrzeby). Zależy nam, aby planowane rezultaty nie były konsumowane wyłącznie przez członków organizacji czy wąską grupę odbiorców. Opis współpracy z partnerami lokalnymi, wolontariuszami i darczyńcami jest także istotnym elementem wniosku.

8 W tej części wniosku prosimy o przedstawienie budżetu projektu, z podziałem na kategorie i źródła finansowania oraz o podanie informacji o dodatkowym wkładzie do projektu (wymagane jest zaangażowanie wkładu na poziomie min. 25% wartości dotacji, nie przedsięwzięcia!)

9 Projekty (maksymalnie 6-miesięczne) mogą być realizowane w okresie od 1 maja 2008 do 28 lutego 2009 – co oznacza, że najpóźniej mogą rozpocząć się we wrześniu 2008. Decyzja o terminie uruchomienia konkursów zależy od LOG. LOG będą monitorować przebieg realizacji projektów, przy użyciu kart monitoringu (w przypadku, gdy LOG przyznają w 2008 roku dotacje organizacjom, które otrzymały już wcześniej wsparcie od nich w ramach DL i gdy projekt był rozliczony bez zarzutu, monitoring będzie dotyczyć wyłącznie bieżącego projektu, nie zaś wszystkich działań i struktury zarządzania organizacji).

10 Dotacje wyniosą maksymalnie 6.000 zł Nie ma wymaganej minimalnej liczby przyznanych dotacji przez LOG, zaleca się jednak przyznanie większej liczby mniejszych dotacji, zwłaszcza tym LOG, które realizują DL od niedawna (nie jest to obligatoryjne) Każdy LOG pozyska wkład własny z przeznaczeniem na dotacje, nie ma możliwości (poza wariantem I) pozyskania wyłącznie wkładu na koszty obsługi i przeznaczenia całej dotacji PAFW na granty Grantobiorcy LOG pozyskać muszą dodatkowy wkład własny na poziomie min. 25% wartości dotacji (w postaci wkładu finansowego i/lub usługowego i/lub rzeczowego i/lub pracy wolontariuszy)


Pobierz ppt "Podstawowe informacje o tegorocznym konkursie. Celem programu jest aktywizowanie mieszkańców na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego. Zależy nam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google