Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008"— Zapis prezentacji:

1 Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008
Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS Alternatywne warianty architektury Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008 Witam Państwa serdecznie, Chciałbym zaprezentować materiał dotyczący koncepcji systemu informatycznego jaki mógłby być wdrożony w Zrzeszeniu. Materiał powstał w oparciu o prezentację przygotowaną dla Rady Zrzeszenia w Styczniu 2006

2 AGENDA 2 Wstęp Trzy warianty architektury: Obecna sytuacja
Architektura Dostawcy Porównanie z konkurencją Cele Cele i ich znaczenie Trzy warianty architektury: A – Klasyczny System Centralny. B – System rozproszony oparty o middleware. C – System mieszany. Problemy i zagrożenia Co dalej? Pytania i dyskusja Przedstawię Państwu pokrótce jaka jest obecna sytuacja techniczna oraz pozycjonowanie projektu informatycznego jaki miałby miejsce w naszym Zrzeszeniu. Opowiem o tym jakimi metodami można zrealizować takie przedsięwzięcie. Oraz przedstawię zalety i wady poszczególnych wariantów. Po co to będę robił ? 9 maja Rada Zrzeszenia podjęła uchwałę w sprawie rekomendowania Zarządowi kontynuacji prac strategicznych wokół systemu rozproszonego. Zaprezentuję wariant rozproszony ale przedstawię również inne warianty tak aby państwo mieli możliwość oceny wszystkich wariantów 2

3 Bank, Zrzeszenie, Dostawcy, Konkurencja
Obecna sytuacja Bank, Zrzeszenie, Dostawcy, Konkurencja

4 Obecna sytuacja – systemy informatyczne
Oddzielne i różne systemy informatyczne różnych dostawców EUROBANKNET (SOFTNET) COMNET BANK (ASSECO) DEFBANK PRO/2000 (ASSECO) NOVUM BANK/ NOVUM 4 GL (NOVUM) Rozproszenie terytorialne Banki Spółdzielcze mają własne ośrodki komputerowe Brak odmiejscowienia usług Nie jest możliwa obsługa rachunków prowadzonych w innym banku poza normalną obsługą zastępczą Wdrożenie niektórych usług i produktów jest utrudnione lub niemożliwe Telecentrum;IVR, Autoryzacja kart debetowych on-line do wysokości salda. Standardy komunikacyjne i interfejsy tworzone ad’hoc Brak specyfikacji architektury systemów Brak wspólnych planów rozwoju i koordynacji działań. Brak mapy oferty produktowej 4 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

5 Dostawcy 5 Konsolidacja dostawców
ASSECO po przejęciu innych spółek ma ponad ¾ rynku. Zależności kapitałowe ASSECO posiada 51% akcji NOVUM. Banki Spółdzielcze posiadają 26 % udziałów SoftNet Wnioski Ponad 80% rynku BS posiadają firmy powiązane kapitałowo z ASSECO Tendencja do konsolidacji prawdopodobnie będzie się utrzymywać a może nawet nasilać(?) Polityka BPS musi być dostosowana do tej sytuacji Pytania Jak i czy docelowo Zrzeszenie powinno współpracować z Asseco, Czy należy szukać innego partnera strategicznego czy „tworzyć” własne rozwiązania Procentowy udział dostawców IT w instalacjach na rynku BS ASSECO POLAND 48% NOVUM 32% SOFTNET 18% INNE 2% 5 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

6 Czynnik skali. Porównanie z konkurencją
Liczba depozytów w Bankach Zrzeszenia BPS jest (3,3 mln): 2x większa niż w BGŻ S.A. Prawie 5x mniejsza niż w PKO BP S.A. Liczba placówek Banków Zrzeszenia BPS jest (ok.1987): 6x większa niż BGŻ S.A. 2x większa niż PKO BP S.A. Zatrudnienie w Bankach Zrzeszenia BPS jest (ok.17 tyś): 2x większe niż w BGŻ S.A. Prawie 2x mniejsze niż w PKO BP S.A. 6 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

7 Czynnik skali. Porównanie z konkurencją
Zakładając, że w Bankach Zrzeszenia BPS pracuje ok.16,5 tyś. osób, Zakładając, że w systemie informatycznym pracuje od 30 – 50 % załogi, System informatyczny Zrzeszenia musi przyjąć jednocześnie od do 8 000 użytkowników. 7 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

8 Wielkość organizacji Podsumowanie
W stosunku do … Parametr Wielkość sieci Zatrudnienie Liczba depozytów Złożoność infrastruktury teleinformatycznej Wydajność transakcyjna i wielodostęp Wydajność procesów wsadowych i pojemność Banku BPS 2 200% 22X 1 100% 11X 7 000% 70X Średniego BS 37 000% 370X 39 000% 390X 36 000% 360X BGŻ 600% 6X 200% 2X PKO BP 40% 0,4X 20% 0,2X Jeśli podejmiemy decyzję o budowaniu systemu dla Zrzeszenia BPS, to niezależnie od przyjętego wariantu będzie to projekt przekraczający swoją skalą dotychczasowe przedsięwzięcia Banków Spółdzielczych i BPS i zbliżone raczej do projektów BGŻ S.A. i PKO BP S.A. Proporcjonalne do skali będą koszty i horyzont czasowy. Dotychczas sprawdzające się doskonale metody, mogą okazać się nieskuteczne, trzeba sięgnąć do doświadczeń innych instytucji. 8 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

9 Budżet i czas trwania projektów na podstawie doświadczeń banków w Polsce.
Przedmiot Centralizacja i wymiana systemu Wartość kontraktu: - 114 mln. USD Czas trwania od podpisania umowy: - 4 lata Status: - w trakcie realizacji Przedmiot - Centralizacja i wymiana systemu Budżet projektu: - 130 mln. PLN Czas trwania od podpisania umowy: - 2 lata do oddziału pilotowego - 4 lata do zakończenia wdrożenia. Status: - Zakończony Przedmiot - Centralizacja i unifikacja po połączeniu banków Budżet projektu: - Ok. 100 mln. USD Czas trwania od podpisania umowy: - 3 lata Status: - Zakończony ? 9 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

10 Czy i po co chcemy budować taki system?
Cele Czy i po co chcemy budować taki system?

11 Cele i ich znaczenie Wyznaczenie mierzalnych celów ma kluczowe znaczenie w przedsięwzięciu tej skali. Proponowane cele: Uzyskanie zdolności do odmiejscowienia obsługi klientów w zdefiniowanym zakresie, Zdolność do budowy jednolitych kanałów elektronicznych, Możliwość stworzenia wspólnych usług klasy IVR i Call Center, Eliminacja rozliczeń wewnętrznych lub wykonywanie ich w czasie zbliżonym do rzeczywistego, Uzyskanie wysokiej dostępności klienta do usług na poziomie zbliżonym do trybu 24/7/365, Uzyskanie znacznego poziomu automatyzacji i integracji sprawozdawczości zarządczej na każdym poziomie zarządzania, Zdolność do budowy lub wspólnej dzierżawy ośrodka emisji masowej korespondencji personalizowanej (wyciągi, zawiadomienia, informacje marketingowe), Uzyskanie jednolitego i wiarygodnego źródła informacji o sieci i ofercie, Zmniejszenie nakładów i kosztów związanych z wprowadzaniem nowych produktów, zarządzaniem, sprawozdawczością i obsługą IT, Zmniejszenie kosztów związanych z budową indywidualnej inftastruktury zapasowej, Cele muszą zostać zweryfikowane i zatwierdzone a następnie uszczegółowione. 11 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

12 Trzy możliwe architektury systemu
Warianty Trzy możliwe architektury systemu

13 Warianty architektury
B System rozproszony oparty o middleware System mieszany oparty o middleware Klasyczny System Centralny 13 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

14 Klasyczny system scentralizowany
Jeden Centralny Ośrodek komputerowy Jeden wspólny system Jedna wspólna oferta Każda placówka podłączona do wspólnego systemu przez sieć 14 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

15 Zalety i wady rozwiązań
Wariant A (Centralowy) Wady: Spowolnienie w kształtowaniu oferty i produktów (uzgodnić w ramach Zrzeszenia); Uzależnienie od Zrzeszenia tzw. „ Konsolidacja” (w przypadku spółki informatycznej bardzo ograniczone, w taki sam sposób dla BPS jak i innych Banków), Zalety: „pozbycie” się większości zadań informatycznych z Banku Spółdzielczego; łatwość pozyskiwania informacji statystycznych, sprawozdawczych i zarządczych w porównaniu z innymi modelami; mniejsze wydatki na oprogramowanie i serwis w skali Zrzeszenia, Jeden ośrodek główny i jeden zapasowy, jeden interfejs do każdego zakupionego programu, Wszystkie produkty dostępne we wszystkich placówkach, Możliwość zarządzania pewnymi parametrami produktów z poziomu Banku Spółdzielczego, 15 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

16 Zalety i wady rozwiązań
Przykład wdrożenia Kart On line. Nakłady po stronie BPS S.A. Sprzęt i licencje obce w BPS 2,2 mln zł; Oprogramowanie i wdrożenie dla BPS 0,7 mln zł; Serwis oprogramowania dla BPS zł / mc; Razem BPS w ciągu 1-go roku 2,9 mln zł Nakłady po stronie Banków Spółdzielczych Sprzęt i licencje obce w 356 Bankach Spółdzielczych ok.1 mln zł; Oprogramowanie i wdrożenie w 356 Banków Spółdzielczych 3,6 mln zł Serwis oprogramowania 356 Banków Spółdzielczych 0,4 mln zł /mc; Razem 356 Banków Spółdzielczych w ciągu 1-go roku ok.10 mln zł 16 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

17 System rozproszony oparty o middleware
Banki Spółdzielcze zachowują swoje indywidualne systemy, W skali Zrzeszenia następuje unifikacja interfejsów, Za przepływ informacji pomiędzy systemami odpowiada platforma integracyjna oparta o middleware, Wszystkie wspólne usługi są połączone z innymi systemami przez middleware 17 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

18 Zalety i wady rozwiązań
Wariant B (Middleware) Wady: Większe obciążenie finansowe dla Banków Spółdzielczych (lokalne systemy + platforma integracyjna (middleware + interfejsy), Trudności w uzyskiwaniu informacji sprawozdawczej i zarządczej na różnych poziomach, Utrudnienia w kształtowaniu oferty produktowej (należy zmodyfikować wszystkie interfejsy oraz middleware), Zalety: Swoboda w kształtowaniu oferty indywidualnej, W Bankach Spółdzielczych pozostają aktualne systemy (uniezależnienie się od Zrzeszenia – „konsolidacji” ), Odmiejscowienie rachunków i wprowadzenia wspólnych usług typu IVR i internetowych, 18 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

19 Rozwiązanie mieszane 19 Jest to kombinacja wariantu A i B,
Banki Spółdzielcze zachowują swoje systemy, Powstaje system wspólny Zrzeszenia BPS dla obsługi wytypowanych produktów, Systemy komunikują się przez middleware. 19 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

20 Zalety i wady rozwiązań
Wariant C (Mieszany) Wady: Konieczność współdziałania systemów w Bankach Spółdzielczych, middleware oraz systemu centralnego (wiele miejsc zarządzania, skomplikowana struktura oraz zarządzanie), Konieczność serwisowania i rozwoju wszystkich systemów (wysokie koszty serwisu kilku systemów i middleware), Częściowe uzależnienie od BPS (w przypadku nie powołania spółki informatycznej do obsługi Systemu centralowego i middleware), Zalety: Kształtowanie oferty produktowej przez Banki Spółdzielcze z uwględnieniem zmian w middleware i syst.centralowego, Zarządzanie parametrami produktów z uwzględnieniem middleware, Odmiejscowienie rachunku oraz wprowadzenie wspólnych usług IVR i Internetowych. 20 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

21 Porównanie modeli 21 Opis cechy architektury A B C MODEL ARCHITEKTURY
Swoboda w kształtowaniu oferty na poziomie BS BARDZO NISKA WYSOKA ZALEŻNIE OD PRODUKTU Zakres unifikacji CAŁA OFERTA INTERFEJSY, STANDARDY, FORMATÓW CZĘŚĆ OFERTY Stopień związania BS ze Zrzeszeniem BARDZO SILNY ŚREDNI SILNY Administracja systemami CENTRALNA ROZPROSZONA MIESZANA Lokalizacja systemu Przewidywany koszt realizacji w mln. PLN netto 150 – 350 60 – 150 100 – 250 Przewidywany czas realizacji w latach 3 - 8 2 - 8 Rozmiar systemu BARDZO DUŻY DUŻY Uzyskanie efektu w skali zrzeszenia POZAKOŃCZENIU STOPNIOWO 21 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

22 Zalety i wady rozwiązań
Szacunkowe nakłady na IT w Zrzeszeniu BPS. Przyjęto model: 40 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 1 do 2 informatyków (142), 30 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 3 do 4 informatyków (106), 20 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 5 do 6 informatyków (72), 10 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 7 do 10 informatyków (36), Średnie wynagrodzenie informatyka z narzutami wynosi zł, Miesięcznie Banki Spółdzielcze Zreszenia BPS przeznaczają na służby informatyczne ok. od 5,4 mln zł do 7,5 mln zł. Zakładając, że w Banku pozostanie 1 lub 2 informatyków to -> Miesięczne nakłady po stronie Banków Spółdzielczych na służby informatyczne wyniosą ok. od 2,7 mln do 4,8 mln zł. Zakładając, że Banki Spółdzielcze przeznaczają na opłaty licencyjne i serwisowe miesięcznie jedynie ok. od zł do zł -> w skali Zrzeszenia przeznaczamy ok. 1.1 mln zł – 1,8 mln zł na opłaty serwisowe. 22 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

23 Zalety i wady rozwiązań
Szacunkowe nakłady na IT w Zrzeszeniu BPS. W skali Zrzeszenia na IT (miesięcznie) przeznaczane są środki w wysokości ok. od 4 mln zł do 6,5 mln zł w skali roku od 48 mln zł do 78 mln zł w analizie nie uwzględniono nakładów na zakup sprzętu. Przykładowo budżet na IT Banku BPS wynosi w ‘08 r. 13 mln zł (bez kosztów osobowych ale z uwględnieniem zakupu sprzętu). 23 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

24 Problemy i zagrożenia 24 Finansowanie projektu:
Konieczność ponoszenia znacznych nakładów przez długi okres czasu; Efekty nie pojawią się szybko; Założenia, mapa produktów: Konieczność stworzenia mapy produktów ponad 350 niezależnych podmiotów; Konieczność utrzymywania jej aktualności; Kultura organizacyjna, ścieżki decyzyjne, delegowanie uprawnień; Metodyka podejmowania decyzji wykształcona w Zrzeszeniach polega na wielostopniowym konsultowaniu i podejmowaniu decyzji; Metodyka ta nie jest zgodna ze standardami dużych dostawców i integratorów; Nie jest także zgodna z metodykami prowadzenia projektów Nie zapewnia odpowiedniej szybkości podejmowania decyzji operacyjnych Stabilność celów i strategii; Projekt będzie trwał kilka lat Jeśli w tym czasie zmieni się strategia i cele, projekt może utracić sens. Dostawcy Będzie to jeden z największych projektów IT w Polsce; Dla jednych firm okazja do dużego kontraktu; Dla innych utrata rynku w stopniu zagrażającym ich istnieniu (będą tworzyły się lobby ze strony firm IT próbujące wpływać na władze BPS i poszczególnych członków władz Zrzeszenia oraz Banków Spółdzielczych) Kadry Konieczność stworzenia i utrzymania zespołu o odpowiednich kwalifikacjach 24 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

25 Warianty (administracyjne) realizacji rozwiązania
Zakup licencji od firmy działającej na rynku i współpraca serwisowa (model stosowany aktualnie), Zakup oprogramowania (kody źródłowe) i współpraca serwisowa z zewnętrzna firmą informatyczną (model BGŻ), Zakup oprogramowania (kody źródłowe) oraz wydzielenie z BPS Spółki Informatycznej obsługującej BPS i Zrzeszone Banki Spółdzielcze (model Niemiecki), Zakup Spółki Informatycznej posiadającej prawa własności do aplikacji (kody źródłowe) w których Zrzeszone Banki Spółdzielcze posiadają udziały.

26 Co dalej? (niezależnie od wyboru wariantu rozwiązania)
Weryfikacja i zatwierdzenie celów strategicznych informatyki. Przygotowanie inwentaryzacji systemów informatycznych i oferty produktowej. Wybór wariantu architektury docelowej systemu dla Banku i Zrzeszenia BPS. Oszacowanie kosztów wdrożenia systemu i opracowanie wstępnego harmonogramu. Analiza możliwych źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzyskania środków z Unii Europejskiej. 26 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

27 Co dalej? Należy powołać i uruchomić pracę zespołów:
Zespół ds. produktów Specjaliści z obszarów handlowych, Wypracowanie metodologii, Inwentaryzacja oferty, Zespół ds. architektury Specjaliści z obszarów technicznych, Inwentaryzacja architektury,

28 ??!! Pytania, dyskusja… 28 Moim celem było wskazanie wariantów,
czyli możliwych rozwiązań ??!! Decyzja należy do Władz Zrzeszenia i nie zależy jedynie od uwarunkowań technicznych 28 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008


Pobierz ppt "Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google