Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS Alternatywne warianty architektury Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008 Materiał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS Alternatywne warianty architektury Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008 Materiał"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS Alternatywne warianty architektury Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008 Materiał powstał w oparciu o prezentację przygotowaną dla Rady Zrzeszenia w Styczniu 2006

2 22 AGENDA Wstęp Obecna sytuacja –Architektura –Dostawcy –Porównanie z konkurencją Cele –Cele i ich znaczenie Trzy warianty architektury: –A – Klasyczny System Centralny. –B – System rozproszony oparty o middleware. –C – System mieszany. Problemy i zagrożenia Co dalej? Pytania i dyskusja

3 Obecna sytuacja Bank, Zrzeszenie, Dostawcy, Konkurencja

4 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 44 Obecna sytuacja – systemy informatyczne Oddzielne i różne systemy informatyczne różnych dostawców –EUROBANKNET (SOFTNET) –COMNET BANK (ASSECO) –DEFBANK PRO/2000 (ASSECO) –NOVUM BANK/ NOVUM 4 GL (NOVUM) Rozproszenie terytorialne –Banki Spółdzielcze mają własne ośrodki komputerowe Brak odmiejscowienia usług –Nie jest możliwa obsługa rachunków prowadzonych w innym banku poza normalną obsługą zastępczą Wdrożenie niektórych usług i produktów jest utrudnione lub niemożliwe –Telecentrum;IVR, –Autoryzacja kart debetowych on- line do wysokości salda. Standardy komunikacyjne i interfejsy tworzone adhoc Brak specyfikacji architektury systemów Brak wspólnych planów rozwoju i koordynacji działań. Brak mapy oferty produktowej

5 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 55 Dostawcy Konsolidacja dostawców –A–ASSECO po przejęciu innych spółek ma ponad ¾ rynku. Zależności kapitałowe –A–ASSECO posiada 51% akcji NOVUM. –B–Banki Spółdzielcze posiadają 26 % udziałów SoftNet Wnioski –P–Ponad 80% rynku BS posiadają firmy powiązane kapitałowo z ASSECO –T–Tendencja do konsolidacji prawdopodobnie będzie się utrzymywać a może nawet nasilać(?) –P–Polityka BPS musi być dostosowana do tej sytuacji Pytania -J-Jak i czy docelowo Zrzeszenie powinno współpracować z Asseco, -C-Czy należy szukać innego partnera strategicznego czy tworzyć własne rozwiązania Procentowy udział dostawców IT w instalacjach na rynku BS ASSECO POLAND 48% NOVUM 32% SOFTNET 18% INNE 2%

6 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 66 Czynnik skali. Porównanie z konkurencją Liczba placówek Banków Zrzeszenia BPS jest (ok.1987): –6–6x większa niż BGŻ S.A. –2–2x większa niż PKO BP S.A. Zatrudnienie w Bankach Zrzeszenia BPS jest (ok.17 tyś): –2–2x większe niż w BGŻ S.A. –P–Prawie 2x mniejsze niż w PKO BP S.A. Liczba depozytów w Bankach Zrzeszenia BPS jest (3,3 mln): 2x większa niż w BGŻ S.A. Prawie 5x mniejsza niż w PKO BP S.A.

7 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 77 Czynnik skali. Porównanie z konkurencją Zakładając, że w Bankach Zrzeszenia BPS pracuje ok.16,5 tyś. osób, Zakładając, że w systemie informatycznym pracuje od 30 – 50 % załogi, System informatyczny Zrzeszenia musi przyjąć jednocześnie od 5 000 do 8 000 użytkowników.

8 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 88 Wielkość organizacji Podsumowanie Jeśli podejmiemy decyzję o budowaniu systemu dla Zrzeszenia BPS, to niezależnie od przyjętego wariantu będzie to projekt przekraczający swoją skalą dotychczasowe przedsięwzięcia Banków Spółdzielczych i BPS i zbliżone raczej do projektów BGŻ S.A. i PKO BP S.A. Proporcjonalne do skali będą koszty i horyzont czasowy. Dotychczas sprawdzające się doskonale metody, mogą okazać się nieskuteczne, trzeba sięgnąć do doświadczeń innych instytucji. W stosunku do … Parametr Wielkość sieciZatrudnienieLiczba depozytów Złożoność infrastruktury teleinformatycznej Wydajność transakcyjna i wielodostęp Wydajność procesów wsadowych i pojemność Banku BPS 2 200%22X1 100%11X7 000%70X Średniego BS 37 000%370X39 000%390X36 000%360X BGŻ 600%6X200%2X200%2X PKO BP 200%2X40%0,4X 20%0,2X

9 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 99 Budżet i czas trwania projektów na podstawie doświadczeń banków w Polsce. Przedmiot Centralizacja i wymiana systemu Wartość kontraktu: - 114 mln. USD Czas trwania od podpisania umowy: - 4 lata Status: - w trakcie realizacji Przedmiot - Centralizacja i wymiana systemu Budżet projektu: - 130 mln. PLN Czas trwania od podpisania umowy: - 2 lata do oddziału pilotowego - 4 lata do zakończenia wdrożenia. Status: - Zakończony ? Przedmiot - Centralizacja i unifikacja po połączeniu banków Budżet projektu: - Ok. 100 mln. USD Czas trwania od podpisania umowy: - 3 lata Status: - Zakończony

10 CeleCele Czy i po co chcemy budować taki system?

11 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1111 Cele i ich znaczenie Wyznaczenie mierzalnych celów ma kluczowe znaczenie w przedsięwzięciu tej skali. Proponowane cele: Uzyskanie zdolności do odmiejscowienia obsługi klientów w zdefiniowanym zakresie, Zdolność do budowy jednolitych kanałów elektronicznych, Możliwość stworzenia wspólnych usług klasy IVR i Call Center, Eliminacja rozliczeń wewnętrznych lub wykonywanie ich w czasie zbliżonym do rzeczywistego, Uzyskanie wysokiej dostępności klienta do usług na poziomie zbliżonym do trybu 24/7/365, Uzyskanie znacznego poziomu automatyzacji i integracji sprawozdawczości zarządczej na każdym poziomie zarządzania, Zdolność do budowy lub wspólnej dzierżawy ośrodka emisji masowej korespondencji personalizowanej (wyciągi, zawiadomienia, informacje marketingowe), Uzyskanie jednolitego i wiarygodnego źródła informacji o sieci i ofercie, Zmniejszenie nakładów i kosztów związanych z wprowadzaniem nowych produktów, zarządzaniem, sprawozdawczością i obsługą IT, Zmniejszenie kosztów związanych z budową indywidualnej inftastruktury zapasowej, Cele muszą zostać zweryfikowane i zatwierdzone a następnie uszczegółowione.

12 WariantyWarianty Trzy możliwe architektury systemu

13 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1313 Warianty architektury AB C Klasyczny System Centralny System rozproszony oparty o middleware System mieszany oparty o middleware

14 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1414 Klasyczny system scentralizowany Jeden Centralny Ośrodek komputerowy Jeden wspólny system Jedna wspólna oferta Każda placówka podłączona do wspólnego systemu przez sieć

15 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1515 Zalety i wady rozwiązań Wariant A (Centralowy) Wady: –Spowolnienie w kształtowaniu oferty i produktów (uzgodnić w ramach Zrzeszenia); –Uzależnienie od Zrzeszenia tzw. Konsolidacja (w przypadku spółki informatycznej bardzo ograniczone, w taki sam sposób dla BPS jak i innych Banków), Zalety: –pozbycie się większości zadań informatycznych z Banku Spółdzielczego; –łatwość pozyskiwania informacji statystycznych, sprawozdawczych i zarządczych w porównaniu z innymi modelami; –mniejsze wydatki na oprogramowanie i serwis w skali Zrzeszenia, –Jeden ośrodek główny i jeden zapasowy, jeden interfejs do każdego zakupionego programu, –Wszystkie produkty dostępne we wszystkich placówkach, –Możliwość zarządzania pewnymi parametrami produktów z poziomu Banku Spółdzielczego,

16 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1616 Zalety i wady rozwiązań Przykład wdrożenia Kart On line. Nakłady po stronie BPS S.A. Sprzęt i licencje obce w BPS 2,2 mln zł; Oprogramowanie i wdrożenie dla BPS 0,7 mln zł; Serwis oprogramowania dla BPS 1 500 zł / mc; Razem BPS w ciągu 1-go roku 2,9 mln zł Nakłady po stronie Banków Spółdzielczych Sprzęt i licencje obce w 356 Bankach Spółdzielczych ok.1 mln zł; Oprogramowanie i wdrożenie w 356 Banków Spółdzielczych 3,6 mln zł Serwis oprogramowania 356 Banków Spółdzielczych 0,4 mln zł /mc; Razem 356 Banków Spółdzielczych w ciągu 1-go roku ok.10 mln zł

17 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1717 System rozproszony oparty o middleware Banki Spółdzielcze zachowują swoje indywidualne systemy, W skali Zrzeszenia następuje unifikacja interfejsów, Za przepływ informacji pomiędzy systemami odpowiada platforma integracyjna oparta o middleware, Wszystkie wspólne usługi są połączone z innymi systemami przez middleware

18 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1818 Zalety i wady rozwiązań Wariant B (Middleware) Wady: –Większe obciążenie finansowe dla Banków Spółdzielczych (lokalne systemy + platforma integracyjna (middleware + interfejsy), –Trudności w uzyskiwaniu informacji sprawozdawczej i zarządczej na różnych poziomach, –Utrudnienia w kształtowaniu oferty produktowej (należy zmodyfikować wszystkie interfejsy oraz middleware), Zalety: –Swoboda w kształtowaniu oferty indywidualnej, –W Bankach Spółdzielczych pozostają aktualne systemy (uniezależnienie się od Zrzeszenia – konsolidacji ), –Odmiejscowienie rachunków i wprowadzenia wspólnych usług typu IVR i internetowych,

19 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 1919 Rozwiązanie mieszane Jest to kombinacja wariantu A i B, Banki Spółdzielcze zachowują swoje systemy, Powstaje system wspólny Zrzeszenia BPS dla obsługi wytypowanych produktów, Systemy komunikują się przez middleware.

20 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 2020 Zalety i wady rozwiązań Wariant C (Mieszany) Wady: –Konieczność współdziałania systemów w Bankach Spółdzielczych, middleware oraz systemu centralnego (wiele miejsc zarządzania, skomplikowana struktura oraz zarządzanie), –Konieczność serwisowania i rozwoju wszystkich systemów (wysokie koszty serwisu kilku systemów i middleware), –Częściowe uzależnienie od BPS (w przypadku nie powołania spółki informatycznej do obsługi Systemu centralowego i middleware), Zalety: –Kształtowanie oferty produktowej przez Banki Spółdzielcze z uwględnieniem zmian w middleware i syst.centralowego, –Zarządzanie parametrami produktów z uwzględnieniem middleware, –Odmiejscowienie rachunku oraz wprowadzenie wspólnych usług IVR i Internetowych.

21 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 2121 Porównanie modeli Opis cechy architektury MODEL ARCHITEKTURY ABC Swoboda w kształtowaniu oferty na poziomie BS BARDZO NISKAWYSOKA ZALEŻNIE OD PRODUKTU Zakres unifikacjiCAŁA OFERTA INTERFEJSY, STANDARDY, FORMATÓW CZĘŚĆ OFERTY Stopień związania BS ze Zrzeszeniem BARDZO SILNYŚREDNISILNY Administracja systemamiCENTRALNAROZPROSZONAMIESZANA Lokalizacja systemuCENTRALNAROZPROSZONA Przewidywany koszt realizacji w mln. PLN netto 150 – 35060 – 150100 – 250 Przewidywany czas realizacji w latach 3 - 82 - 8 Rozmiar systemuBARDZO DUŻYŚREDNIDUŻY Uzyskanie efektu w skali zrzeszenia POZAKOŃCZENIUSTOPNIOWO

22 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 2222 Zalety i wady rozwiązań Szacunkowe nakłady na IT w Zrzeszeniu BPS. Przyjęto model: 40 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 1 do 2 informatyków (142), 30 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 3 do 4 informatyków (106), 20 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 5 do 6 informatyków (72), 10 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 7 do 10 informatyków (36), Średnie wynagrodzenie informatyka z narzutami wynosi 5 000 zł, Miesięcznie Banki Spółdzielcze Zreszenia BPS przeznaczają na służby informatyczne ok. od 5,4 mln zł do 7,5 mln zł. Zakładając, że w Banku pozostanie 1 lub 2 informatyków to -> Miesięczne nakłady po stronie Banków Spółdzielczych na służby informatyczne wyniosą ok. od 2,7 mln do 4,8 mln zł. Zakładając, że Banki Spółdzielcze przeznaczają na opłaty licencyjne i serwisowe miesięcznie jedynie ok. od 3 000 zł do 5 000 zł -> w skali Zrzeszenia przeznaczamy ok. 1.1 mln zł – 1,8 mln zł na opłaty serwisowe.

23 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 2323 Zalety i wady rozwiązań Szacunkowe nakłady na IT w Zrzeszeniu BPS. W skali Zrzeszenia na IT (miesięcznie) przeznaczane są środki w wysokości ok. od 4 mln zł do 6,5 mln zł w skali roku od 48 mln zł do 78 mln zł w analizie nie uwzględniono nakładów na zakup sprzętu. Przykładowo budżet na IT Banku BPS wynosi w 08 r. 13 mln zł (bez kosztów osobowych ale z uwględnieniem zakupu sprzętu).

24 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 2424 Problemy i zagrożenia Finansowanie projektu: –Konieczność ponoszenia znacznych nakładów przez długi okres czasu; –Efekty nie pojawią się szybko; Założenia, mapa produktów: –Konieczność stworzenia mapy produktów ponad 350 niezależnych podmiotów; –Konieczność utrzymywania jej aktualności; Kultura organizacyjna, ścieżki decyzyjne, delegowanie uprawnień; –Metodyka podejmowania decyzji wykształcona w Zrzeszeniach polega na wielostopniowym konsultowaniu i podejmowaniu decyzji; –Metodyka ta nie jest zgodna ze standardami dużych dostawców i integratorów; –Nie jest także zgodna z metodykami prowadzenia projektów –Nie zapewnia odpowiedniej szybkości podejmowania decyzji operacyjnych Stabilność celów i strategii; –Projekt będzie trwał kilka lat –Jeśli w tym czasie zmieni się strategia i cele, projekt może utracić sens. Dostawcy –Będzie to jeden z największych projektów IT w Polsce; –Dla jednych firm okazja do dużego kontraktu; –Dla innych utrata rynku w stopniu zagrażającym ich istnieniu (będą tworzyły się lobby ze strony firm IT próbujące wpływać na władze BPS i poszczególnych członków władz Zrzeszenia oraz Banków Spółdzielczych) Kadry –Konieczność stworzenia i utrzymania zespołu o odpowiednich kwalifikacjach

25 Zakup licencji od firmy działającej na rynku i współpraca serwisowa (model stosowany aktualnie), Zakup oprogramowania (kody źródłowe) i współpraca serwisowa z zewnętrzna firmą informatyczną (model BGŻ), Zakup Spółki Informatycznej posiadającej prawa własności do aplikacji (kody źródłowe) w których Zrzeszone Banki Spółdzielcze posiadają udziały. Warianty (administracyjne) realizacji rozwiązania Zakup oprogramowania (kody źródłowe) oraz wydzielenie z BPS Spółki Informatycznej obsługującej BPS i Zrzeszone Banki Spółdzielcze (model Niemiecki),

26 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 2626 Co dalej? (niezależnie od wyboru wariantu rozwiązania) Weryfikacja i zatwierdzenie celów strategicznych informatyki. Przygotowanie inwentaryzacji systemów informatycznych i oferty produktowej. Wybór wariantu architektury docelowej systemu dla Banku i Zrzeszenia BPS. Oszacowanie kosztów wdrożenia systemu i opracowanie wstępnego harmonogramu. Analiza możliwych źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzyskania środków z Unii Europejskiej.

27 Należy powołać i uruchomić pracę zespołów: Zespół ds. produktów Specjaliści z obszarów handlowych, Wypracowanie metodologii, Inwentaryzacja oferty, Zespół ds. architektury Specjaliści z obszarów technicznych, Wypracowanie metodologii, Inwentaryzacja architektury, Co dalej?

28 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008 2828 Pytania, dyskusja… ??!! Moim celem było wskazanie wariantów, czyli możliwych rozwiązań Decyzja należy do Władz Zrzeszenia i nie zależy jedynie od uwarunkowań technicznych


Pobierz ppt "Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS Alternatywne warianty architektury Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008 Materiał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google