Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 3. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI ON-LINE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 3. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI ON-LINE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 3. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI ON-LINE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 BADANIE ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ DO WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA: FORMA BADANIA w badaniu indywidualnym pracownik wypełnia SRP i natychmiast na ekranie pojawiają się uzyskane wyniki; w badaniu grupowym pracownicy wypełniają SRP i po zakończeniu ustalonego przez aplikację czasu pracodawca uzyskuje wyniki grupowe na temat skali zagrożeń psychospołecznych w badanym miejscu pracy, wraz z propozycjami interwencji zmniejszających poziom ryzyka psychospołecznego. Na każdym etapie badanie jest anonimowe i dobrowolne.

3 Respondent powinien mieć za sobą staż pracy powyżej 1 roku zatrudnienia na obecnym stanowisku u obecnego pracodawcy. WARUNKI BADANIA Pytania w Skali Ryzyka Psychospołecznego dotyczą jednego, aktualnego miejsca pracy respondenta (miejsca w którym jest wykonywane badanie). Respondentem może być tylko osoba na stanowisku wykonawczym, respondentem nie może być osoba z obsługi administracyjnej firmy. Badanie z zastosowaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego może przeprowadzić dla siebie indywidualnie pracownik, lub pracodawca dla grupy pracowników.

4 1. Zaznacz odpowiednią branżę 2. Kliknij Rozpocznij badanie POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY KOMPUTEROWEJ

5 Na kolejnych stronach pojawiać się będą pytania, na które należy odpowiedzieć, poprzez np. POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY KOMPUTEROWEJ UWAGA! Jeśli zabraknie odpowiedzi nawet na jedno z pytań – niemożliwe będzie przejście do strony kolejnej Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania na stronie należy kliknąć Zapisz i przejdź dalej. wpisanie wartości liczbowejlub zaznaczenie odpowiedniego pola. 3 10

6 Podczas badania respondent może się spotkać z różnymi formami odpowiedzi na stawiane pytania. Poniżej przykładowo znajduje się prośba o ocenę zadowolenia z wykonywanej pracy. W takim przypadku zadaniem respondenta jest kliknięcie właściwej buźki, która odpowiada kolejnym sferom związanym z pracą: POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY KOMPUTEROWEJ UWAGA! Na każdym etapie badania istnieje możliwość powrotu do poprzednich pytań od buźki bardzo niezadowolonej do bardzo zadowolonej. Po każdym kliknięciu zabarwienie kolejnych buziek zmieni się z szarego na żółty.

7 POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY KOMPUTEROWEJ A teraz części C i D, które dotyczą różnych cech pracy

8 W części C i D kwestionariusza należy pamiętać, że w odpowiedzi na dane pytanie trzeba: Zaznaczyć NIE, jeśli sytuacja nie występuje Jeśli sytuacja występuje, to w zależności od stopnia stresogenności należy zaznaczyć: POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY KOMPUTEROWEJ WCALE, TROCHĘ albo BARDZO A zatem: dla każdego pytania należy zaznaczyć tylko JEDNĄ wybraną odpowiedź.

9 A tak wygląda pasek w górnej części ekranu, który towarzyszy respondentowi podczas całego badania: POPRAWNE WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ANKIETY KOMPUTEROWEJ xxxxxxxx Dzięki niemu respondent na bieżąco jest informowany o tym, na którym etapie badania się znajduje (lewa część paska) Ponadto na środku paska znajduje się osobisty kod dostępu. oraz w każdej chwili może przerwać badanie poprzez kliknięcie przycisku Wyloguj się z badania (prawa część paska). Kod ten należy wpisać na stronie startowej badania, dzięki czemu istnieje możliwość powrotu do przerwanego badania i/lub poprawienia wcześniej zaznaczonych odpowiedzi.

10 DEFINICJE WYBRANYCH POJĘĆ MOBBING to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, MOLESTOWANIE SEKSUALNE to niechciane, nieakceptowane zachowanie o podłożu seksualnym naruszające godność osoby molestowanej lub wywołujące atmosferę zastraszenia, upokorzenia lub wrogości, DYSKRYMINACJA to nierówne traktowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ…

12 FORMA BADANIA …I ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI MODUŁU SZKOLENIOWEGO CZĘŚĆ 1. CZYM SĄ ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE I JAKIE SĄ ICH SKUTKI? CZĘŚĆ 2. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI PAPIEROWEJ CZĘŚĆ 4. OBLICZANIE WYNIKÓW SRP I ICH INTERPRETACJA


Pobierz ppt "MODUŁ SZKOLENIOWY CZĘŚĆ 3. WYPEŁNIANIE SRP W WERSJI ON-LINE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google