Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrument Finansowy LIFE+ Formularz A wniosku Nabór wniosków 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrument Finansowy LIFE+ Formularz A wniosku Nabór wniosków 2011"— Zapis prezentacji:

1 Instrument Finansowy LIFE+ Formularz A wniosku Nabór wniosków 2011
Anna Maciejczyk Wydział ds. Projektów UE

2 Część A Informacje administracyjne

3 Formularz A1 Datę rozpoczęcia i zakończenia projektu należy wybrać z rozwijanej listy w formacie dd-mm-rr Nazwy beneficjentów powinny być zgodne z nazwami na pieczątkach (nie należy tłumaczyć oryginalnych nazw). Na tym etapie należy zaznaczyć opcję TAK lub NIE dla Współbeneficjentów. Kwoty podane w rubrykach „Total project budget”, „Total eligible project budget”, „EC financial contribution requested” wypełniają się automatycznie na podstawie wypełnionych danych w formularzu finansowym !!! (żółte pole)

4 Formularz A2 Nazwa beneficjenta wypełnia się automatycznie zgodnie z danymi wypełnionymi w formularzu A1 (żółte pole) W przypadku braku danej informacji nie należy pozostawiać pustych pól, należy wpisać „nie dotyczy” lub równorzędne sformułowanie, Należy określić przynależność beneficjenta do jednej z trzech grup podmiotów (public body, private commercial lub private non commercial), Podane dane dotyczące osoby kontaktowej powinny być poprawne i aktualne.

5 Formularz A3 Punkt nr 2 wypełnia się automatycznie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu A1 i A2. W punkcie nr 3 automatycznie wypełniają się: Kwota wkładu własnego (+ koszty niekwalifikowane ponoszone przez beneficjenta), Numery działań, w których beneficjent będzie brał udział, Szacowany całkowity koszt działań, za wdrażanie których odpowiadać będzie beneficjent. Deklaracja musi być podpisana, opatrzona datą i miejscowością. Prosimy zwrócić uwagę na to, by pieczątka była czytelna. Należy podać stanowisko osoby podpisującej.

6 Formularz A4 W przypadku braku Współbeneficjentów w formularzu A1 należy zaznaczyć opcję NO przy sformułowaniu „Add associated beneficiary”, W punkcie nr 2 automatycznie wypełniają się: Kwota wkładu własnego (+ koszty niekwalifikowane ponoszone przez Współbeneficjenta), Numery działań, w których Współbeneficjent będzie brał udział, Szacowany całkowity koszt działań, za wdrażanie których odpowiadać będzie beneficjent. Prosimy zwrócić uwagę na to, by pieczątka była czytelna, Należy podać stanowisko osoby podpisującej,

7 Formularz A5 W każdym przypadku należy określić przynależność beneficjenta do jednej z trzech grup podmiotów (public body, private commercial lub private non-commercial),

8 Formularz A6 W przypadku braku współfinansujących w formularzu A1 należy zaznaczyć opcję NO dla sformułowania „Add co-finiancer”, W zaznaczonym miejscu należy wpisać nazwę projektu Należy podać nazwisko i funkcję osoby podpisującej i datę

9 Formularz A7 Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania,
W punkcie trzecim należy wyjaśnić, dlaczego projekt nie kwalifikuje się do finansowania w ramach innych instrumentów finansowych Wspólnoty

10 Formularz A8 Prosimy zwrócić uwagę, aby pieczątka była czytelna,

11 Krajowy Punkt Kontaktowy
Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW Tel. (22) /396/543 fax. (22) Jesienna aleja kolo Swignajna 11


Pobierz ppt "Instrument Finansowy LIFE+ Formularz A wniosku Nabór wniosków 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google