Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami
Rzeszów, r.

2 Plan spotkania 1. Rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik). 2. Rejestracja i konfiguracja podmiotu. 3. Instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza). 4. Zasady wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami. 5. Profil Zaufany – kto może z niego korzystać. 6. Oszczędności wynikające z wykorzystania ePUAP-u.

3 Co to jest ePUAP? 1/2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy: - Obywatelami a administracją, - Przedsiębiorcami a administracją, - Instytucjami administracji publicznej. źródło

4 Co to jest ePUAP? 2/2 ePUAP Projekt „Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP” był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata , w ramach priorytetu 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Czas realizacji projektu styczeń 2006 – październik 2008. ePUAP2 Rozbudowa funkcjonalności platformy ePUAP oraz zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , priorytet 7 – społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. Czas realizacji projektu to lata źródło

5 Korzyści używania ePUAP 1/2
ePUAP dla obywateli - poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu ePUAP, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie. ePUAP dla podmiotów publicznych - korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu ePUAP, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez Internet, w tym Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP). Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze. źródło

6 Korzyści używania ePUAP 2/2
Bardzo ważnym aspektem użytkowania platformy ePUAP jest możliwość wnoszenia przez obywatela pism podpisanych Profilem Zaufanym bez potrzeby wykorzystania podpisu kwalifikowanego. Ponadto jednostka publiczna oprócz ESP może publikować inne usługi zawierające formularze dedykowane do tych usług. Urząd obecnie posiada 12 usług publikowanych na ePUAP ( Obsługą konta podmiotu może zajmować się kilku użytkowników. ePUAP umożliwia integrację z systemami Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (PUW posiada oprogramowanie eDOK firmy COI). Archiwizacja dokumentów wymienianych poprzez ePUAP jest w gestii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

7 Użytkownik, Podmiot, Organizacja
Użytkownik - jest to osoba korzystająca z funkcjonalności portalu ePUAP posiadająca unikalny login w skali całego systemu; Podmiot, organizacja – jest to konto w ramach, którego dany użytkownik posiada uprawnienia do wykonywania pewnych operacji.

8 Zasady wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami
Komunikacja Interesanta z PUW za pomocą ePUAP – UPP generowane przez ePUAP. UPP UPP 1. 2/2

9 Zasady wymiany korespondencji pomiędzy jednostkami
Wysyłanie odpowiedzi z PUW do Interesanta UPD generowane przez ePUAP. UPD UPD

10 Przekazanie głosu Panu Tomaszowi Dudkowi
- rejestracja w portalu ePUAP (użytkownik). - rejestracja i konfiguracja podmiotu. - instalacja i publikacja usług na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza).

11 4. Profil Zaufany 1/5 Co to jest profil zaufany? Kto go może stosować?
W jaki sposób można go otrzymać? Gdzie są punkty?

12 4. Profil Zaufany 2/5 Ustawa  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 3.14) profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2; UWAGA Art. 2. określa między innymi jakie jednostki są „podmiotami publicznymi” i mogą być organem potwierdzającym profil zaufany. źródło materiały CPI

13 4. Profil Zaufany 3/5 Art. 3.15) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także: a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis, b) zawierający czas wykonania podpisu, c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis, d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP;

14 Potwierdzony certyfikatem Potwierdzony profilem
4. Profil Zaufany 4/5 Bezpieczny podpis elektroniczny - rodzaje Potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym (2001r.) Potwierdzony profilem zaufanym ePUAP ( r.) źródło materiały CPI

15 4. Profil Zaufany 5/5 Podpis elektroniczny - porównanie
Potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym Potwierdzony Profilem Zaufanym ePUAP Odpłatny i drogi (cena najprostszego zestawu na okres 1 roku - ok. 360 zł.) Darmowy Brak bezpośredniego powiązania z cechami osobowymi osoby podpisującej (podpis niekwalifikowany) Jednoznacznie identyfikuje osobę podpisującą (dane identyfikacyjne i osobowe) Wymaga używania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (karty kryptograficznej, czytnika kart, oprogramowanie do obsługi karty) Wymaga tylko dostępy do Internetu źródło materiały CPI

16 4. Profil Zaufany – zakładanie profili I sposób
Obywatel Założenie konta użytkownika na epuap.gov.pl Wypełnienie elektronicznego wniosku o nadanie profilu zaufanego Wysłanie wniosku Użytkownik posiada konto ePUAP i sam wysyła wniosek elektroniczny o pz Osoba potwierdzająca – w punkcie potwierdzającym Uwierzytelnienie wnioskującego na podstawie dokumentu tożsamości Wyszukanie elektronicznego wniosku Weryfikacja danych osobowych Wydruk i podpisanie formularza z danymi przez obie strony Utworzenie profilu zaufanego źródło materiały CPI

17 4. Profil Zaufany – zakładanie profili II sposób
Obywatel Składa wniosek papierowy o utworzenie profilu w jego imieniu Przedkłada dokument tożsamości Użytkownik posiada konto ePUAP, składa wniosek papierowy o pz Osoba potwierdzająca Uwierzytelnia wnioskującego na podstawie dokumentu tożsamości Weryfikuje dane z wniosku z dokumentem tożsamości Wypełnia wniosek elektroniczny w imieniu petenta Drukuje i podpisuje formularz – podpis składa też petent Tworzy profilu zaufanego źródło materiały CPI

18 4. Profil Zaufany – zakładanie profili III sposób
Obywatel Użytkownik posiada konto ePUAP oraz podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym Zakłada konto użytkownika na epuap.gov.pl Wypełnia elektroniczny wniosek o nadanie Profilu Zaufanego Podpisuje wniosek własnym podpisem kwalifikowanym Tworzy Profil Zaufany Osoba potwierdzająca – nie uczestniczy!!! SAMOZAUFANIE źródło materiały CPI

19 Poprawa jakości danych w ePUAP
Wytyczne dotyczące poprawy danych w systemie REGON Pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

20 Informatyzacja dla obywateli – założenia 1/2
źródło

21 Informatyzacja dla obywateli – założenia 1/2
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 27 bm. założenia zmian w ustawie o informatyzacji usług publicznych i innych ustaw. Mają one ułatwić kontakty obywateli z urzędami. E-usług ma być więcej, procedury – mają być szybsze. Wszyscy mamy oszczędzić czas i pieniądze – jeśli rzadziej trzeba będzie osobiście stawiać w urzędzie. Ta ustawa likwiduje bariery prawne dla e-usług. Skoro założenia są przyjęte, szkic projektu powinien być gotowy przed Bożym Narodzeniem, tak by po konsultacjach w lutym-marcu trafił do Sejmu – powiedział dziennikarzom szef MAC Michał Boni. źródło

22 Plany zmian w przepisach
Informatyzacja dla obywateli Ważne założenia: Nałoży na urzędy obowiązek posługiwania się elektroniczną skrzynką podawczą, spełniającą określone standardy (- dziś bywają skrzynki podawcze, które odrzucają pisma – zauważył Boni), Zobowiąże je też do zgłaszania wzorów dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium, a także opisów usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz formularzy elektronicznych, Rozszerzy sieć punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (na placówki Poczty Polskiej i banki). Profil zaufany jest bezpłatną formą uwierzytelnienia się obywatela w kontaktach z administracją

23 Weryfikacja dokumentów 1/2

24 Weryfikacja dokumentów 1/2

25 Licznik oszczędności EZD 1/2

26 Licznik oszczędności EZD 2/2

27 Paweł Jaworski Informatyk Wojewódzki
Wydział Organizacyjno - Administracyjny Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 Rzeszów tel. (17) fax (17) tel. kom


Pobierz ppt "Wykorzystanie platformy ePUAP w wymianie informacji między jednostkami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google