Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Kształtowanie postawy dialogu. Wyzwania edukacji międzykulturowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Kształtowanie postawy dialogu. Wyzwania edukacji międzykulturowej."— Zapis prezentacji:

1 Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Kształtowanie postawy dialogu. Wyzwania edukacji międzykulturowej.

2 Twój Chrystus – Żydem Twoje auto – Japończykiem Twoja pizza – włoska Twoja demokracja – grecka Twoja kawa – brazylijska Twój urlop – turecki Twoje liczby – arabskie Twoje pismo – łacińskie A Twój sąsiad tylko cudzoziemcem? Tekst plakatu wiszącego na murach Berlina wiosną 1994 r., cyt. Za Szymański 1995 / Beyond Borders, Konferencja Psychologii Międzykulturowej UAM

3 Rozróżnienie pojęć Często nosiła i nosi piętno podejścia hegemonistycznego i instrumentalnego. Bardziej lub mniej ukrytym celem poczynań edukacyjnych była asymilacja lub utrzymanie spokoju społecznego) (Czerniejewska, I. za: Lewowicki (2002) Edukacja wielokulturowa Ma służyć nie byciu obok, ale wzajemnemu zbliżeniu – integracji. Integracji bez jawnego, czy ukrytego programu dominacji jednej z grup. (Czerniejewska, I., za: Lewowicki (2002) Edukacja międzykulturowa

4 Formy edukacji międzykulturowej POZAFORMALNA Informal learning NIEFORMALNA Non-formal learning FORMALNA Formal

5 O dialogu (…) Rozmowa zrównuje tych, którzy biorą w niej udział (…). Fernando Savater

6

7 Etnocentryzm Twierdzenie, że moja wizja świata jest centralna do rzeczywistości. Zachowanie innych ludzi jest wyjaśniane w odniesieniu do własnych realiów kulturowych. Tendencja do postrzegania różnic międzykulturowych i zachowań innych przez pryzmat własnych norm i standardów kulturowych.

8 Zasady uczenia międzykulturowego wg Dominique Bouchet: Nikt nie jest typowym człowiekiem swej kultury; Żadna kultura nie istnieje w zamkniętej oraz jednolitej formie; Nikt nie jest członkiem tylko jednej, wyizolowanej grupy, a swoją tożsamość określa w relacji do członków innych grup; Każda kultura jest formą transmisji swych wartości i wzorów, które mogą podlegać daleko idącym transformacjom, i w różnym stopniu ma w związku z tym charakter procesualny. Nikt nie otrzymuje swej tożsamości w gotowej i niezmienionej formie.


Pobierz ppt "Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 Kształtowanie postawy dialogu. Wyzwania edukacji międzykulturowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google