Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Z demokratycznej woli mieszkańców staję przed Wami jako Prezydent Tarnobrzega. Staję dumny z faktu, że.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Z demokratycznej woli mieszkańców staję przed Wami jako Prezydent Tarnobrzega. Staję dumny z faktu, że."— Zapis prezentacji:

1 Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Z demokratycznej woli mieszkańców staję przed Wami jako Prezydent Tarnobrzega. Staję dumny z faktu, że tarnobrzeżanie tak licznie wzięli udział w wyborach samorządowych po raz kolejny dając świadectwo swojej dojrzałości obywatelskiej i odpowiedzialności za losy swojego miasta… (Fragment expose wygłoszonego 13 grudnia 2010 podczas zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Tarnobrzega) Tarnobrzeg 23 marca 2011

2 Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Bilans otwarcia Raport, który określa sytuację (także finansową) miasta i podsumuje dokonania oraz plany administracji samorządowej. Z pojedynczych raportów przygotowanych przez szefów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i instytucji mu podległych, właśnie powstał jeden, duży dokument. Liczy aż 219 stron. Nie jest to krytyka poprzedników, tylko rzetelna odpowiedź na kluczowe pytanie, w jakiej kondycji znajduje się Tarnobrzeg. Bilans Otwarcia stanowi nie tylko źródło wiedzy o sytuacji Tarnobrzega i pracy administracji miejskiej, ale jest także rzetelnym punktem odniesienia w naszej codziennej pracy.

3 Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Nominacje najbliższych współpracowników Robert Niedbałowski – zastępca Marta Kamysz- Turbak – sekretarz Maria Nabrzeska – skarbnik Wojciech Malicki – doradca d.s. kontaktów z mediami Kamila Michalik – doradca d.s. polityki społecznej

4 Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Reorganizacja Urzędu Miasta Przyczyny: -Zdublowane kompetencje -Rozmyta odpowiedzialność - Wydłużone procedury Działanie: -Zmniejszenie liczby wydziałów z piętnastu do dziesięciu wydziałów Efekty: -Czytelne kompetencje - Skuteczniejsze zarządzanie - Lepsza praca administracji

5 Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Przygotowywanie budżetu miasta na 2011 rok Przyjęty jednogłośnie na sesji w dniu 17.02.2011 NAJTRUDNIEJSZY BUDŻET W HISTORII MIASTA 14.7 MLN ZŁ raty kredytów i innych zobowiązań miasta, które musimy zapłacić w roku 2011 5 MLN ZŁ – tyle zapłacimy z tytułu obsługi naszego zadłużenia.

6 Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Projekty unijne -Praca nad projektami dotyczącymi rewitalizacji terenów posiarkowych, czyli budowa basenów i plaż nad Jeziorem Machowskim, adaptacja budynku Internatu. - Przygotowanie przetargów na zakup wozów strażackich - Realizacja projektu promocyjnego miasta w ramach RPO Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 340 tys. zł) -Przygotowanie projektu promocyjnego Tarnobrzega (wspólnie z Sandomierzem) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - Przygotowanie projektu promocyjnego miasta w ramach RPO Województwa Podkarpackiego (wartość projektu 340 tys. zł)

7 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Wprowadzenie nowej polityki informacyjnej – opartej na otwartości i przejrzystości, m.in. otwarcie dla dziennikarzy cotygodniowych narad kierownictwa UM, bieżąca informacja o działalności urzędu.

8 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Konsekwentnie dążenie do tego, aby ceny paliw w Tarnobrzegu dyktował wyłącznie rynek. Skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego. Efekt? Ceny paliw w Tarnobrzegu nie należą już do najwyższych w regionie

9 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Przygotowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które załatwią odwieczny, wstydliwy problem psich odchodów. Konkretnie: Przygotowanie uchwały zmieniającej regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnobrzeg. Wszczęcie procedury zakupu zestawów higienicznych, w które wyposażymy właścicieli psów. Przygotowanie akcję informacyjną, która uświadomi mieszkańcom, że muszą sprzątać po swoich ulubieńcach.

10 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Powołanie licznych komisji m.in.. mieszkaniowej, rozwiązywania problemów alkoholowych, urbanistyki oraz Rady Sportu

11 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Przygotowania do sezonu letniego nad Jeziorem Machowskim Rozmowy z dyrekcją Kopalni Machów ustalenia: większa plaża, więcej punktów gastronomicznych, nowe rozwiązania komunikacyjne wokół jeziora. Ogłoszenie przetargów na dzierżawę stoisk gastronomicznych i wypożyczalni sprzętu pływającego

12 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Uwieńczone sukcesem starania o fundusze na usuwanie skutków ubiegłorocznych powodzi L - Dwadzieścia cztery miliony złotych – na remont zniszczonej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej - Szesnaście milionów złotych - na remonty dróg gminnych i powiatowych, ulicy Warszawskiej, a także odbudowę zalanej infrastruktury sportowej (REGIONALNY PROGRAM OPRERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO) -Dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy – na wyremontowanie wielofunkcyjnych budynków na osiedlu Wielowieś (przychodnia, budynki mieszkalne, dom osiedlowy, biblioteka), odbudowę budynku OSP na osiedlu Wielowieś, a także odbudowę Przedszkola w Zakrzowie i Przedszkola nr 18 w Sobowie (PROMESA MSWiA) - Trzy miliony trzysta tysięcy na remonty dróg uszkodzonych przez powodzie (PROMESA MSWiA)

13 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Uwieńczone sukcesem starania o dofinansowanie budowy trzeciego kompleksu boisk ORLIK 2012. Powstanie on przy Szkole Podstawowej Nr 3. To nie koniec starań. Walczymy o kolejne pieniądze na rozwój infrastruktury sportowej

14 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Przygotowanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji RM. Efekt? Program jest uchwalony, a lada dzień ogłosimy konkursy na dofinansowanie projektów. Do podziału jest prawie milion złotych!

15 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Współpraca z Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Decyzja o zakupie pompy wysokiej wydajności Wdrożenie systemu informacji SMS

16 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Dziesiątki, setki spotkań z mieszkańcami Tarnobrzega Cotygodniowe dyżury otwarte Wspieranie licznych akcji charytatywnych

17 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Konsekwentnie do celu…

18 Projekty unijne Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Tarnobrzeg 23 marca 2011 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezydent Norbert Mastalerz 100 dni na urzędzie Z demokratycznej woli mieszkańców staję przed Wami jako Prezydent Tarnobrzega. Staję dumny z faktu, że."

Podobne prezentacje


Reklamy Google