Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu: Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. 1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały. 2. Działalność zakładu ubezpieczeń:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu: Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. 1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały. 2. Działalność zakładu ubezpieczeń:"— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Jonas

2 Sylabus przedmiotu: Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. 1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały. 2. Działalność zakładu ubezpieczeń: - ubezpieczeniowa - reasekuracyjna - lokacyjna - pozostała 3. System rezerw techniczno ubezpieczeniowych. 4. Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń. 5. Sprawozdawczość finansowa.

3 Sylabus przedmiotu: 6. Analiza sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń. Rachunkowość Otwartych Funduszy Emerytalnych 1. Specyfika funkcjonowania OFE 2. Elementy rachunkowości OFE. 3. Działalność OFE. 4. Sprawozdawczość finansowa OFE. 5. Ustawowe i pozaustawowe zasady oceny funkcjonowania OFE.

4 Egzamin. Egzamin składa się z 2 części: - test jednokrotnego wyboru - część zadaniowa Ocena pozytywna jest za zdobycie minimum 50% punktów.

5 Przydatne w nauce. Literatura: Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń pr. zbior. pod red. A. Karmańskiej, Difin, M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, 2007 K. Jonas, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych, Kraków 2014 Ustawa o rachunkowości, załącznik nr 3 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce K. Jonas, A. Szkarłat, A. Mazurczak-Mąka, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych, Zbiór zadań, Kraków 2014


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Jonas. Sylabus przedmiotu: Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. 1. Pojęcia podstawowe, klasyfikacje i podziały. 2. Działalność zakładu ubezpieczeń:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google