Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBIÓR ZADAŃ O WODZIE z rozwiązaniami Karolina Homa i Lilianna Szylar 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBIÓR ZADAŃ O WODZIE z rozwiązaniami Karolina Homa i Lilianna Szylar 1."— Zapis prezentacji:

1 ZBIÓR ZADAŃ O WODZIE z rozwiązaniami Karolina Homa i Lilianna Szylar 1

2 S PIS TREŚCI 1. Strona tytułowa Strona tytułowaStrona tytułowa 2. Spis treści Spis treściSpis treści 3. Definicja rozpuszczalności Definicja rozpuszczalnościDefinicja rozpuszczalności 5. Krzywe rozpuszczalności Krzywe rozpuszczalnościKrzywe rozpuszczalności 6. Zadania na obliczanie rozpuszczalności Zadania na obliczanie rozpuszczalnościZadania na obliczanie rozpuszczalności 7. Odpowiedzi do zadań na obliczanie rozpuszczalności Odpowiedzi do zadań na obliczanie rozpuszczalnościOdpowiedzi do zadań na obliczanie rozpuszczalności 8. Obliczanie stężenia procentowego Obliczanie stężenia procentowegoObliczanie stężenia procentowego 9. Odpowiedzi do zadań na obliczanie stężenia procentowego Odpowiedzi do zadań na obliczanie stężenia procentowegoOdpowiedzi do zadań na obliczanie stężenia procentowego 10. Rozcieńczanie roztworów Rozcieńczanie roztworówRozcieńczanie roztworów 11. Odpowiedzi do zadań na rozcieńczanie roztworów Odpowiedzi do zadań na rozcieńczanie roztworówOdpowiedzi do zadań na rozcieńczanie roztworów 12. Zatężanie roztworów Zatężanie roztworówZatężanie roztworów 13. Odpowiedzi do zadań na zatężanie roztworów Odpowiedzi do zadań na zatężanie roztworówOdpowiedzi do zadań na zatężanie roztworów 2

3 D EFINICJA ROZPUSZCZALNOŚCI Rozpuszczalność substancji to maksymalna ilość gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze, aby otrzymać roztwór nasycony 3 3

4 temperatura ° C CuSO 4 NaNO 3 KNO 3 NH 4 NO 3 NaClK 2 SO 4 014,37313,329,435,77,4 1017,48020,933,335,89,2 2020,78831,637,23611,1 30259645,841,436,313 4028,510463,945,836,614,8 5033,311485,550,43716,5 604012411055,237,318,2 704813613860,237,819,8 805514816965,638,421,8 9065,516420271,33922,8 10075,418024677,339,924,1 Tabela rozpuszczalności 4

5 K RZYWE ROZPUSZCZALNOŚCI rozpuszczalność g/100 g H 2 O 5

6 ZADANIA NA OBLICZANIE ROZPUSZCZALNOŚCI 6

7 ZADANIE 1 Do dwóch zlewek zawierających po 100 g wody o temperaturze 40° C wsypano 60 g chlorku sodu (NaCl) i 60g siarczanu (VI) miedzi (II) (CuSO 4 ).Korzystając z krzywej rozpuszczalności, ustal, czy w obu zlewkach nastąpiło całkowite rozpuszczenie substancji. Rozwiązanie Odpowiedź 7

8 ZADANIE 2 Korzystając z wykresu rozpuszczalności. Oblicz w jakiej ilości wody należy rozpuścić 150 g azotanu (V) potasu (KNO 3 ), aby w temperaturze 30° C uzyskać roztwór nasycony. Rozwiązanie Odpowiedź 8

9 ZADANIE 3 Oblicz, ile gramów azotanu (V) potasu (KNO 3 ) wykrystalizuje, jeżeli 200g wodnego roztworu tej substancji nasyconego w temperaturze 80° C ochłodzi się do temperatury 30° C Rozwiązanie Odpowiedź 9

10 ZADANIE 4 Oblicz, ile gramów azotanu (V) sodu (NaNO 3 ) trzeba do sporządzenia 300 g wodnego roztworu nasyconego w temperaturze 50 º C. Rozwiązanie Odpowiedź 10

11 ZADANIE 5 Ile gramów chlorku sodu (NaCl) znajduje się w 400 g roztworu nasyconego w temperaturze 40 °C Rozwiązanie Odpowiedź 11

12 ZADANIE 6 Oblicz, ile gramów wody znajduje się w 400 g nasyconego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) w temperaturze 60 °C. Rozwiązanie Odpowiedź 12

13 R OZWIĄZANIE ZADANIA 1 NaCl - 36g /100g H 2 O CuSO 4 - 30g /100g H 2 O 36<60 30<60 Odp. W obydwu przypadkach sole rozpuściły się w temperaturze wody 40 °C 13

14 R OZWIĄZANIE ZADANIA 2 Rozpuszczalność KNO 3 w temperaturze 30°C wynosi 48g/100g H 2 O 100 g H 2 O ------------------------ 48 g KNO 3 x ------------------------ 150 g KNO 3 x=(100*150)/48 x= 312,5 Odp. 150 g azotanu (V) potasu należy rozpuścić w 312,5 g wody 14

15 R OZWIĄZANIE ZADANIA 3 rozpuszczalność KNO 3 80°C180g/100g H 2 O 30°C46g/100g H 2 O t= 80°C 100g wody + 180g KNO 3 = 280g r – ru 200g r – ru – x 280g r – ru – 180 ____________________________________ x 128,6 t =30°C 100g H 2 O + 46g KNO 3 = 149g r – ru 200g r – ru – x 146g r – ru – 46g KNO 3 ____________________________________ x 63 128,6 – 63 = 65,6 15

16 R OZWIĄZANIE ZADANIA 4 t 50°C = 118g NaNO 3 /100g H 2 O 118g NaNO 3 + 100g H 2 O = 218g r oztworu 218g roztworu – 118g NaNO 3 300g roztworu – x _______________________________ x162,4 Odp. Do sporządzenia 300g nasyconego roztworu NaNO 3 w temperaturze 50°C potrzeba 162, 4 g NaNO 3 16

17 R OZWIĄZANIE ZADANIA 5 NaCl t 40°C = 36g/100g H 2 O 100g H 2 O + 36g NaCl = 136g roztworu 136 roztworu – 36g NaCl 400g roztworu – x x 105, 9 Odp. Do otrzymania roztworu nasyconego w temperaturze 40°C potrzeba 105,9 NaCl. 17

18 R OZWIĄZANIE ZADANIA 6 t=30°C 40g CuSO 4 /100g H 2 O = 140g roztworu 140 r – ru – 100g H 2 O 400g r – ru – x ___________________ x 285,7 Odp. W 400 g roztworu nasyconego CuSO 4 w temperaturze 60°C znajduje się 285,7g CuCO 4 18

19 O DPOWIEDZI DO ZADAŃ NA OBLICZANIE ROZPUSZCZALNOŚCI Zad. 1 Zad. 1 – W obydwu przypadkach sole rozpuściły się. Zad. 2 Zad. 2 –150 g KNO 3 należy rozpuścić w 312,5 g wody Zad. 3 Zad. 3 – Wytrąci się 65,6 g KNO 3 Zad. 4 Zad. 4 – Do sporządzenia 300g nasyconego roztworu NaNO 3 w temperaturze 50°C potrzeba 162, 4 g NaNO 3 Zad. 5 Zad. 5 – Do otrzymania roztworu nasyconego w temperaturze 40°C potrzeba 105,9 NaCl. Zad. 6 Zad. 6 – W 400 g roztworu nasyconego Cu SO 4 w temperaturze 60°C znajduje się 285,7g CuCO 4 19

20 OBLICZANIE STĘŻENIA PROCENTOWEGO ROZTWORÓW 20

21 D EFINICJA STĘŻENIA PROCENTOWEGO Stężenie procentowe roztworu (C p ) jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu gdzie: m s – masa substancji m r – masa roztworu 21

22 Z ADANIE 1 Oblicz stężenie procentowe roztworu, jeżeli wiadomo, że w 400g roztworu znajduje się 80g substancji. Rozwiązanie Odpowiedź 22

23 Z ADANIE 2 Oblicz stężenie procentowe roztworu, która powstał po zmieszaniu 285 g wody i 15 g cukru. Rozwiązanie Odpowiedź 23

24 Z ADANIE 3 Oblicz ile gramów soli należy dodać do 150g wody, aby otrzymać roztworu 25 %. Rozwiązanie Odpowiedź 24

25 Z ADANIE 4 Oblicz ile gramów roztworu 8% możemy otrzymać mając do dyspozycji 40g cukru i wodę. Rozwiązanie Odpowiedź 25

26 Z ADANIE 5 Oblicz ile gramów soli pozostanie po odparowaniu wody, z 300g 5% roztworu. Rozwiązanie Odpowiedź 26

27 Z ADANIE 6 Oblicz stężenie procentowe roztworu soli w wodzie, którzy powstał po zmieszaniu 500g wody i 30g soli Rozwiązanie Odpowiedź 27

28 Z ADANIE 7 Oblicz stężenie procentowe roztworu o gęstości d= 1,25g /cm 3, jeżeli wiesz, że w 400 cm 3 roztworu znajduje się 50g substancji rozpuszczonej. Rozwiązanie Odpowiedź 28

29 R OZWIĄZANIE ZADANIA 1 I sposób: Dane: m r = 400g m s = 80g Szukane: Cp = ? Cp = m s / m r 100% Cp = 80 / 400 100% Cp = 20% Odp. Stężenie procentowe roztworu wynosi 20% II sposób 80g substancji – x% 400g roztworu – 100% _________________________ 400g x% = 80 100% x% = 20% Odp. Stężenie procentowe roztworu wynosi 20% 29

30 R OZWIĄZANIE ZADANIA 2 285 g wody + 15 g cukru = 300g roztworu 300g roztworu – 15g cukru 100g roztworu – x _____________________________ x = 5 Odp. Stężenie procentowe roztworu wynosi 5% 30

31 R OZWIĄZANIE ZADANIA 3 150 + x g roztworu – x g soli 100g roztworu – 25 soli ______________________________ (150+x) 25 = 100 x 150 25 + 25x = 100 x 3750 + 25 x = 100 x - 75 x = - 3750 x = 50 Odp. Aby otrzymać roztwór 25 % do 150g wody należy dodać 50g soli. 31

32 R OZWIĄZANIE ZADANIA 4 100 g r – ru -------- 8g cukru x ------------------- 40g cukru ___________________ x = 500 Odp. Z 40g cukru można otrzymać 500g 8% roztworu. 32

33 R OZWIĄZANIE ZADANIE 5 100g r – ru – 5g substancji 300g r –ru – x _______________________ 100x = 300 5 x = 15g Odp. Pozostanie 15g soli 33

34 R OZWIĄZANIE ZADANIA 6 500g H 2 0 +30g soli = 530g r –ru 530g roztworu – 30g soli 100g roztworu – x x = 5,7 Odp. Stężenie procentowe wynosi 5,7 34

35 R OZWIĄZANIE ZADANIA 7 1cm 3 roztworu – 1,25g roztworu 400 cm 3 roztworu – x _____________________________ x = 500 500 g roztworu ------- 50 g soli 100 g roztworu -------- x -------------------------------------------------- x=100*50/500 x= 10 Odp. Stężenie roztworu wynosi 10%. 35

36 O DPOWIEDZI DO ZADAŃ NA OBLICZANIE STĘŻENIA PROCENTOWEGO zad.1zad.1 – Stężenie procentowe roztworu wynosi 20% zad.2 zad.2 – Stężenie procentowe roztworu wynosi 5% zad.3 zad.3 – Aby otrzymać roztwór 25 % do 150g wody należy dodać 50g soli. zad.4zad.4 – Z 40g cukru można otrzymać 500g 8% roztworu. zad.5zad.5 – Pozostanie 15g soli zad.6zad.6 – Stężenie procentowe wynosi 5,7 zad.7zad.7 – Stężenie roztworu wynosi 10%. 36

37 P OJĘCIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ Roztwór nasycony – roztwór, w którym w danej temperaturze nie można już rozpuścić więcej danej substancji Roztwór nienasycony – roztwór, w którym w danej temperaturze można jeszcze rozpuścić pewną ilość danej substancji. Roztwór stężony – roztwór, w którym masa substancji rozpuszczonej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do masy wody (rozpuszczalnika Roztwór rozcieńczony – roztwór w którym masa substancji rozpuszczonej jest mała (kilka procent) w stosunku do masy wody (rozpuszczalnika) Roztwór właściwy – roztwór, w którym cząstki ciała stałego mają rozmiary mniejsze od 10 -9 m. Koloid – mieszanina, w której cząstki ciała stałego mają rozmiary od 10 -9 m do 10 -7 m. Zawiesina – mieszanina cieczy i ciała stałego, którego cząstki mają rozmiary większe od 10 -7 m. Stężenie procentowe roztworu (C p ) jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.. 37

38 R OZCIEŃCZANIE ROZTWORÓW 38

39 Z ADANIE 1 Oblicz ile gramów wody należy dolać do 500 cm3 10% octu o gęstości 1,013 g/cm 3, aby otrzymać roztwór 3%. Rozwiązanie Odpowiedź 39

40 Z ADANIE 2 Oblicz ile cm 3 wody należy dolać do 200 g 10 % roztworu soli, aby uzyskać roztwór 4%. Gęstość wody wynosi 1g/cm 3. Rozwiązanie Odpowiedź 40

41 Z ADANIE 3 Oblicz w jaki stosunku wagowym należy zmieszać 10% roztwór soli z 20% roztworem, aby uzyskać roztwór 16%. Rozwiązanie Odpowiedź 41

42 R OZWIĄZANIE ZADANIA 1 1,013 g roztworu ------------- 1 cm3 z --------------------------------- 500 cm3 z=506,5 100 g roztworu -------- 10 g kwasu octowego 506,5 g roztworu --------- x x=50,65 506,5 g roztworu + y g wody ------- 50,65 g kwasu octowego 100 g roztworu -----------------------3 g kwasu octowego 3(506,5+y)=100*50,65 1519,5+3y=5065 y= Odp. Należy dolać około 1181,8 g wody. 42

43 R OZWIĄZANIE ZADANIA 2 100g roztworu ------------------10 g soli 200 g roztworu ----------------- 20 g soli 200 g roztworu +x g wody ---- 20 g soli 100 g roztworu ---------------- 4 g soli 4(200+x)=20*100 x= 400 1 g wody ----------------- 1cm 3 400 g wody ------------- 400 cm 3 Odp. Należy dolać 400 cm 3 wody. 43

44 R OZWIĄZANIE ZADANIA 3 10%4 części wagowe roztworu 10% 16% 20%6 części wagowych roztworu 20% Odp. Należy zmieszać 2 części wagowe roztworu 10% i 3 części wagowe roztworu 20% aby otrzymać roztwór 16%. 44

45 O DPOWIEDZI DO ZADAŃ NA ROZCIEŃCZANIE ROZTWORÓW Zad.1. Zad.1. Należy dolać około 1181,8 g wody. Zad.2. Zad.2. Należy dolać 400 cm 3 wody. Zad.3. Zad.3. Należy zmieszać 2 części wagowe roztworu 10% i 3 części wagowe roztworu 20% aby otrzymać roztwór 16%. 45

46 Z ATĘŻANIE ROZTWORÓW 46

47 Z ADANIE 1 Oblicz ile gramów soli należy dodać do 400g 8% roztworu, aby otrzymać roztwór 10%. Rozwiązanie Odpowiedź 47

48 Z ADANIE 2 Oblicz ile gramów wody należy odparować z 300 g 4 % roztworu, aby otrzymać roztwór 20%. Rozwiązanie Odpowiedź 48

49 Z ADANIE 3 Oblicz stężenie procentowe roztworu, który powstał po odparowaniu 80 g wody z 200 g 6% roztworu. Rozwiązanie Odpowiedź 49

50 R OZWIĄZANIE ZADANIA 1 100 g roztworu ---- 8 g soli 400 g roztworu ---- x x=32 100 g roztworu ---------10 g soli 400+y g roztworu-------32+y ------------------------------------- 100(32+y)=10(400+y) 3200+100y=4000+10y 90y=800 y=8,9 Odp. Trzeba dosypać 8,9g soli. 50

51 R OZWIĄZANIE ZADANIA 2 300 g roztworu ------------------- x g soli 100 g roztworu ------------------- 4 g soli x=12 100 g roztworu ----------------- 20 g soli 300 g roztworu - y g wody ------ 12 g soli 20(300-y)=100*12 -20y=1200-6000 y=240 Odp. Należy odparować 240 g wody. 51

52 R OZWIĄZANIE ZADANIA 3 100 g roztworu ---------------- 6 g soli 200 g roztworu ---------------- 12 g soli 200g – 80g = 140 g 120 g roztworu -------------------12 g soli 100 g roztworu -------------------- y 120 y =1200 y=10 Odp. Stężenie roztworu wynosi 10%. 52

53 O DPOWIEDZI DO ZADAŃ NA ZATĘŻANIE ROZTWORÓW Zad.1. Zad.1. Należy dodać około 8,9 g soli. Zad.2. Zad.2. Należy odparować 240 g wody. Zad.3. Zad.3. Stężenie roztworu wynosi 10%. 53

54 Koniec 54


Pobierz ppt "ZBIÓR ZADAŃ O WODZIE z rozwiązaniami Karolina Homa i Lilianna Szylar 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google