Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA STOKROTNIE CIĘ PROSIMY przygotowana w ramach konkursu Aktywni dla klimatu będącego częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA STOKROTNIE CIĘ PROSIMY przygotowana w ramach konkursu Aktywni dla klimatu będącego częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA STOKROTNIE CIĘ PROSIMY przygotowana w ramach konkursu Aktywni dla klimatu będącego częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu Zmieniaj nawyki – nie klimat EKOTROPICIELE ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach: Alicja Gdula, Ola Kluczyńska, Klaudia Ścisłowska, Piotr Pandel, Paweł Sopęch. Opiekunowie: Mariola Binek, Kazimierz Waśniowski Rodaki, styczeń 2014

2 My jeste ś my Ekotropiciele, zada ń do wykonania mamy wiele. Krótko je teraz Wam przedstawimy, bo na Wasz ą pomoc te ż liczymy.

3 Przygotowali ś my dla Ciebie, Julko i Pawełku, krótki spis zasad, za przestrzeganie których b ę dzie Ci wdzi ę czny Ziemi klimat. Nie przestraszy Ci ę ani ulewna nawałnica, ani gwałtowna ś nie ż yca. Nie prze ż yjesz w Polsce upałów niczym w Afryce, ani mrozów tak t ę gich jak w Arktyce. Huragany i tr ą by powietrzne b ę d ą Ci ę omijały, alergie od ska ż onego powietrza nie b ę d ą si ę Ciebie imały.

4 ZASADA 1 – ZAWSZE OSZCZĘDZAJ WODĘ!!! Kran zakr ę caj, gdy r ę ce mydlisz Lub z ę by szczotkujesz. Za ka ż dym razem tak rób, A b ę dziesz si ę czuł jak ekologii bóg.

5 ZASADA 2 – ZMNIEJSZAJ ZUŻYCIE ENERGII!!! Ga ś ś wiatło, gdy wychodzisz z pomieszczenia, Ś rodowisku to da chwil ę wytchnienia. Na noc komputer, laptop i telewizor odł ą czaj z sieci, Energia niech w kosmos bezczynnie nie leci. Zapro ś Mam ę i Tat ę na szlak pieszy lub rowerowy, Czasami trzeba zahamowa ć maraton samochodowy.

6 ZASADA 3 – BĄDŹ PRZYJACIELEM NATURY Oszcz ę dzaj papier, kartki zapisuj z dwóch stron, Podzi ę kuje Ci za to ptaków na drzewach ton. Nie przyczyniaj si ę do powi ę kszenia ozonowej dziury, Zrezygnuj z lakierów na rzecz naturalnej fryzury. Dostrzegaj pi ę kno otaczaj ą cego Ci ę ś wiata, Niech taki pozostanie na baaaaaardzo długie lata.

7 ZASADA 4 –UMIEJĘTNIE SEGREGUJ ŚMIECI!!! Zosta ń Mistrzem umiej ę tnego segregowania ś mieci: Do pojemnika PAPIER nie wrzucaj zatłuszczonych rzeczy. Nie myl szkła białego ze szkłem kolorowym, Zgniataj po napojach puste butelki plastikowe. Do pojemników w szkole przyno ś zu ż yte baterie, Aby nie zatruwały ziemi, z której człowiek wod ę czerpie.

8 ZASADA 5 – ŚWIADOMIE KUPUJ!!! Miej oczy szeroko i ekologicznie otwarte, gdy co ś kupujesz: Wybieraj ą c opakowania wielokrotnego u ż ytku tyle zyskujesz. Czy potrzebne Ci kolejne elektroniczne gad ż ety? Tylu głowi si ę nad utylizacj ą setek ton elektro ś mieci.


Pobierz ppt "PREZENTACJA STOKROTNIE CIĘ PROSIMY przygotowana w ramach konkursu Aktywni dla klimatu będącego częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google